Provided by: liferea_1.6.2-1ubuntu6_i386 bug

NAME

    Liferea - Czytnik wiadomości RSS/RDF i Atom

SKŁADNIA

    liferea [OPCJE]

OPIS

    Liferea (Linuksowy Czytnik Wiadomości) to przeglądarka kanałów RSS/RDF
    oraz Atom obsługująca również kanały CDF, OCS i katalogi OPML.  Z
    założenia jest klonem Windowsowego czytnika FeedReader. Umożliwia
    zarządzanie listą subskrypcji, przeglądanie, wyszukiwanie w elementach
    oraz wyświetlanie ich zawartości z wykorzystaniem bibliotek GtkHTML lub
    Mozilli.

OPCJE

    --version
       Wyświetl informację o wersji i wyjdź

    --help Wyświetl podsumowanie opcji i wyjdź

    --mainwindow-state=STAN
       Uruchom główne okno Liferea w jednym ze  STANów:  shown,
       iconified, hidden

    --debug-cache
       Wyświetl informacje debugowania obsługi pamięci podręcznej

    --debug-conf
       Wyświetl informacje debugowania obsługi konfiguracji

    --debug-update
       Wyświetl  informacje  debugowania  procesu  uaktualniania
       subskrypcji

    --debug-parsing
       Wyświetl informacje debugowania funkcji przetwarzających

    --debug-gui
       Wyświetl informacje debugowania wszystkich funkcji interfejsu
       graficznego

    --debug-trace
       Wyświetl informacje debugowania wykonywania funkcji

    --debug-all
       Wyświetl wszelkie możliwe informacje debugowania

    --debug-verbose
       Wyświetl szczegółowe informacje debugowania

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    http_proxy
       Jeśli  pośrednik  sieciowy  (proxy)  nie  został podany w
       Preferencjach Liferea (pobierany z konfiguracji Gconf), używany
       będzie serwer podany w zmiennej $http_proxy. Wartość zmiennej
       $http_proxy powinna zawierać URI żądanego serwera proxy, na
       przykład 'http://proxy.example.com:3128/'.

PLIKI

    /usr/lib/liferea/
       Wtyczki Liferea

    /usr/share/liferea/css/
       Arkusze stylów używane do modyfikowania wyglądu przeglądarki
       artykułów

    /usr/share/liferea/opml/
       Przykładowe listy subskrypcji

    ~/.liferea/
       Listy subskrypcji użytkownika oraz pliki pamięci podręcznej

AUTORZY

    Lars Lindner <lars.lindner@gmx.net>
    Nathan J. Conrad <t98502@users.sourceforge.net>

                 Luty 1, 2005            LIFEREA(1)