Provided by: lpe_1.2.6.13-0.1_i386 bug

NAZWA

    lpe - Mały edytor programisty

SKŁADNIA

    lpe [ --help | --version ]
    lpe [ -- ] plik

OPIS

    Lpe jest małym, pełnoekranowym edytorem tekstowym zaprojektowanym do
    prostej i łatwej w obsłudze edycji kodu. Edytor zawiera możliwości
    przeszukiwania tekstu, wycinania i wklejania zaznaczonych bloków, a
    także inne standardowe możliwości edytora, które można spotkać w takich
    programach, jak emacs(1) i pico(1).

  OPCJE
    --help Wyświetla krótki opis sposobu użycia programu. Opcja ta musi być
       podana jako pierwsza. Pozostałe opcje są wtedy ignorowane.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu. Opcja ta musi być podana jako
       pierwsza. Pozostałe opcje są wtedy ignorowane.

    --   Podanie dwóch minusów spowoduje, że następne argumenty będą
       traktowane jako nazwy plików, a nie opcje. To pozwala używać lpe
       do edycji plików o nazwach zaczynających się od minusa (-).

INNE

    Tak jak wspomniano wyżej lpe jest małym i efektywnym edytorem, lecz nie
    oferuje za wielu nadzwyczajnych udogodnień. Dlatego nie powinno być
    trudno nauczyć się go obsługiwać, zakładając, że użytkownik będzie
    chciał poznać tych kilka prostych komend.

  Klawisze - Komendy
    Up lub Alt-K
       Idź do poprzedniej linii tekstu

    Down lub Alt-J
       Idź do następnej linii tekstu

    Left lub Alt-H
       Przesuń kursor w lewo o jedną kolumnę

    Right lub Alt-L
       Przesuń kursor w prawo o jedną kolumnę

    Home lub Alt-0
       Przesuń kursor na początek linii

    End lub Alt-$
       Przesuń kursor na koniec linii

    PageUp lub Alt-B
       Przesuń ekran o jedną stronę dalej

    PageDn lub Alt-F
       Przesuń ekran o jedną stronę wstecz

    Alt-A Przesuń kursor na początek bufora

    Alt-S Przesuń kursor na koniec bufora

    Ctrl-S Szukaj określonego ciągu znaków w pliku

    Ctrl-K Skasuj bieżącą linię

    Ctrl-Y lub Ctrl-U
       Wstaw ostatnio kasowany blok linii

    Ctrl-T Przełącz między krótkimi (4-znakowymi) i długimi (8-znakowymi)
       tabulacjami

    Ctrl-O Otwórz nowy plik w edytorze

    Ctrl-W Zapisz bufor na dysk

    Ctrl-Q Zapisz jako inny plik

    Ctrl-E Pomiń zmiany bufora

    Ctrl-X Zapisz bufor na dysk i zakończ działanie

    Ctrl-D Uruchom komendę debuggera.

    <interrupt>
       Zakończ bez zapamiętywania niczego na dysk

    Ctrl-Z Zawieś działanie edytora i przejdź do linii komend

       <interrupt> odnosi się do wciśnięcia klawisza powodującego
       natychmiastowe przerwanie działania programu. To jest zwykle
       Ctrl-C,  ale  może się zmieniać w zależności od ustawień
       terminala. Nie dotyczy to klawisza Ctlr-Z, który jest stały,
       niezależnie od ustawień terminalowego klawisza wstrzymującego
       program.

PATRZ TAKŻE

    emacs(1), pico(1)

AUTOR

    Chris Smith, cd_smith@ou.edu

BŁĘDY

    Jest ich sporo - ich część znajdziesz w pliku BUGS w katalogu
    dystrybucji.  Nie planuje się częstej zmiany tejże strony podręcznika,
    więc błędy w programie w ogóle nie będą tutaj wpisywane.

                12 grudnia 1998             LPE(1)