Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    lsattr - wypisanie atrybutów plików z systemu plików ext2

SKŁADNIA

    lsattr [ -RVadv ] [ pliki... ]

OPIS

    lsattr wypisuje atrybuty plików z drugiego rozszerzonego systemu plików
    Linuksa (ext2). Opis atrybutów i ich znaczenia znajduje się  w
    chattr(1).

OPCJE

    -R   Wypisywanie  rekurencyjnie  atrybutów  katalogów  oraz  ich
       zawartości.

    -V   Wypisanie wersji programu.

    -a   Wypisywanie wszystkich plików w katalogach, właczając pliki
       zaczynające się od ,,.''.

    -d   Wypisywanie katalogów jak innych plików, zamiast wypisywania ich
       zawartości.

    -v   Wypisanie wersji i numeru pokolenia (generation number) pliku.

AUTOR

    lsattr został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.

BŁĘDY

    Nie ma żadnych :-).

DOSTĘPNOŚĆ

    lsattr jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    chattr(1)