Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    make - narzędzie GNU make do obsługi grup programów

SKŁADNIA

    make [ -f makefile ] [ opcja ] ... cel ...

OSTRZEŻENIE

    Ta strona podręcznika man jest ekstraktem dokumentacji GNU make . Jest
    ona odświeżana tylko od czasu do czasu, gdyż projekt GNU nie używa
    nroff. Dla kompletnej i aktualnej dokumentacji przeczytaj plik Info,
    make.info, który został stworzony ze źródła Texinfo make.texinfo.

    Od tłumacza: tak naprawdę w wypadku narzędzi takich jak make aktualność
    nie jest istotna, gdyż z zasady powinny być one (po względem obsługi)
    jak  najkompatybilniejsze  z  różnymi,  nawet  "przedpotopowymi"
    implementacjami.

OPIS

    Celem istnienia narzędzia make jest automatyczne określanie, które
    elementy dużego programu należy rekompilować oraz wydawanie fizycznych
    komend rekompilacji.  Podręcznik ten opisuje implementację GNU make,
    napisaną przez Richarda Stallmana, zwanego wujkiem Ryśkiem i Rolanda
    McGratha.  Nasze  przykłady  to  programy  w  C,  gdyż są one
    najpopularniejsze. Make może być jednak używany z dowolnym językiem
    programowania, którego kompilator można uruchomić z linii poleceń. W
    rzeczywistości, make nie jest ograniczone do programów. Np. można go
    używać do opisywania dowolnego zadania, w którym część plików musi być
    odświeżana automatycznie na podstawie innych za każdym razem gdy one
    się  zmienią.  (Np.  polskie  XFAQ  jest  zrealizowane  na  tej
    zasadzie--przyp. tłum.)

    Aby przygotować się do używania make, musisz napisać plik o nazwie
    Makefile, który opisuje związki zależności między plikami twojego
    programu (np.  obiekt.o musi być rekompilowany po każdej zmianie
    obiekt.c lub obiekt.h) oraz określa komendy, wykonywane do odświeżania
    plików (np. gcc -c obiekt.c).

    Gdy istnieje już potrzebny Makefile, za każdą zmianą plików źródłowych
    wystarczy proste polecenie powłoki:

       make

    zajmie się ono wszelkimi niezbędnymi rekompilacjami. Program make
    używa danych z Makefile oraz czasów modyfikacji plików i w ten sposób
    decyduje,  który  z  nich odświeżyć. Dla każdego z wymagających
    odświeżenia plików wykonywane są komendy, zapisane w bazie Makefile.

    W rzeczywistości (patrząc fizycznie), make wykonuje komendy Makefile w
    celu odświeżenia jednego lub więcej celw, gdzie cel jest zwykle
    programem. (Ściślej, cel jest dowolnym łańcuchem znaków pliku Makefile,
    który znajduje się na początku linii i kończy się dwukropkiem [za
    którym znajdują się obiekty zależności], np.

    program:program.c program.h

    --przyp.tłum.)

    Jeśli nie ma podanej żadnej opcji -f, make szuka plików Makefile pod
    następującymi nazwami: GNUmakefile, makefile i Makefile. Obowiązuje
    podana kolejność. Najpopularniejsze w użyciu są nazwy Makefile, gdyż są
    przenośne i pojawiają się na początku posortowanego listingu plików.

    Jeśli plik Makefile jest okreslony jako `-', to jest nim standardowe
    wejście.

    make odświeża cel tylko jeśli zależy od plików, które zostały zmienione
    od czasu utworzenia ostatniego celu, lub jeśli cel jeszcze nie
    istnieje.

OPCJE

    -b

    -m  Opcje te są ignorowane i istnieją dla zgodności z innymi wersjami
      make.

    -C katalog
      Zmienia przed odczytywaniem plików Makefile katalog bieżący na
      katalog. Jeśli podanych jest wiele opcji -C to każda jest
      interpretowana względem poprzedniej: -C / -C etc jest równoważne
      -C /etc. Jest to zazwyczaj używane w rekursywnych wywołaniach
      make.

    -d  Drukuje informacje debuggowe. Informacje te mówią, które pliki
      wybrano do odświeżania, które czasy modyfikacji były porównywane i
      z jakimi rezulatatami, które pliki wymagają odświeżenia, które
      niejawne reguły są stosowane---wszystko  co  można  wymyślić
      ciekawego o sposobie działania make.

    -e  Daje zmiennym środowiskowym pierwszeństwo nad zmiennymi plików
      Makefile.

    -f plik
      Jako Makefile użyj pliku.

    -i  Ignoruj wszelkie błędy komendy wykonywanych przy odświeżaniu
      plików.

    -I katalog
      Podaje katalog, w którym szukać załączanych (included) plików
      Makefile.  Jeśli podanych jest kilka opcji -I, to  są  on
      przeszukiwane w podanej kolejności. W przeciwieństwie do innych
      flag make, katalogi podane flagami -I mogą następować bezpośrednio
      po fladze: -Idir jest równoważne -I dir.  Składnia ta jest
      udostępniona dla kompatybilności z flagą -I preprocesora języka C.

    -j jobs
      Podaje dozwoloną liczbę zadań (komend), którą można wykonywać
      naraz. Jeśli jest więcej niż jedna opcja -j, ostatnia jest
      znacząca.  Jeśli opcja -j jest podana bez argumentu, make nie
      będzie ograniczać liczby możliwych zadań.

    -k  Kontynuuj ile się da po błędzie. Chociaż cel, który się nie
      powiódł i zależności na nim się opierające nie mogą być zbudowane,
      to można przetworzyć inne zależności celów.

    -l

    -l obcienie
      Określa, że nie należy uruchamiać nowych zadań (komend) jeśli
      pracują już inne, a obciążenie wynosi co najmniej obcienie
      (liczba zmiennoprzecinkowa).  Bez  argumentów,  usuwany  jest
      poprzedni limit.

    -n  Drukuj komendy, które byłyby wykonywane, lecz nie wykonuj ich.

    -o plik
      Nie odświeżaj pliku plik nawet jeśli jest starszy niż jego
      zależności i nie odświeżaj niczego na konto zmian pliku. Ogólnie,
      plik  jest traktowany jako bardzo stary, a jego reguły są
      ignorowane.

    -p  Drukuje bazę danych (reguły i wartości zmiennych), które wynikają
      z odczytanych plików Makefile. Następnie wykonuje się w trybie
      normalnym, chyba że podano inaczej. Drukuje to też informacje o
      wersji,  podawane  przez przełącznik -v (patrz niżej).  Aby
      wydrukować bazę danych bez odświeżania plików, użyj make -p
      -f/dev/null.

    -q  ``Tryb pytania''.  Nie uruchamia żadnych komend i niczego nie
      drukuje; zwraca tylko kod wyjścia, który może być zerowy jeśli
      cele są świeże, lub niezereowy jeśli są stęchłe.

    -r  Eliminuje  używanie wbudowanych reguł niejawnych. Czyści też
      domyślną listę reguł przyrostkowych.

    -s  Ciche działanie; nie drukuje wykonywanych komend.

    -S  Anuluje efekty opcji -k. Nie jest to zwykle potrzebne, poza make
      rekursywnym, gdzie -k może być dziedziczone z wyższych poziomów
      make poprzez MAKEFLAGS, lub w wypadku gdy ustawisz -k w MAKEFLAGS
      w swoim środowisku.

    -t  Dotyka  plików (zaznacza je jako odświeżone, bez zmieniania
      zawartości), zamiast normalnego uruchamiania komend. Jest to
      używane do udawania, że komendy zostały wykonane w celu ogłupienia
      przyszłych wywołań make.

    -v  Drukuj wersję programu make oraz prawa kopiowania, listę autorów i
      notkę, że nie ma gwarancji.  Po wydrukowaniu tej informacji,
      przetwarzanie działa normalnie.  Aby uzyskać informację  bez
      robienia innych rzeczy, użyj make -v -f/dev/null.

    -w  Drukuj  komunikat,  zawierający  katalog bieżący przed i po
      działaniu. Może to być  przydatne  do  ścigania  błędów  w
      skomplikowanych zagnieżdżeniach rekursywnego make.

    -W plik
      Udaj, że cel plik został właśnie zmodyfikowany. Po użyciu z flagą
      -n, pokazuje ci to, co stałoby  się,  gdybyś  rzeczywiście
      zmodyfikował ten plik.  Bez opcji -n, jest to prawie równoważne
      uruchomieniu na podanym pliku komendy touch . Jedyną różnicą jest
      fakt, że czas modyfikacji jest tu zmieniany tylko w wyobraźni
      make.

ZOBACZ TAKŻE

    The GNU Make Manual

BŁĘDY

    Zobacz rozdział `Problems and Bugs' w The GNU Make Manual.

AUTOR

    Podręcznik ten został stworzony przez Dennisa Morse'a z Uniwersytetu
    Stanforda. Został przerobiony przez Rolanda McGratha.