Provided by: man-db_2.5.7-2_i386 bug

NAZWA

    manpath - określa ścieżkę przeszukiwania stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

    manpath [-qgdchV] [-m system[,...]] [-C plik]

OPIS

    Jeżeli ustawiona jest zmienna $MANPATH, to manpath po prostu wyświetli
    jej zawartość i wyśle ostrzeżenie. W przeciwnym razie manpath określi
    odpowiednią hierarchię ścieżek poszukiwania stron podręcznika man i
    wyświetli wyniki.

    Ścieżka poszukiwań, w  postaci  listy  rozdzielonych  dwukropkami
    katalogów, określana jest przy pomocy informacji pozyskanej z pliku
    konfiguracyjnego man-db -  (/etc/manpath.config)  oraz  środowiska
    użytkownika.

OPCJE

    -q, --quiet
       Nie wysyła ostrzeżeń.

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -c, --catpath
       Tworzy ścieżkę catpath [do stron w postaci catman] zamiast
       manpath. Po ustaleniu ścieżki manpath, każdy jej  element
       zamieniany jest na jego odpowiednik catpath.

    -g, --global
       Tworzy ścieżkę manpath składającą się ze wszystkich ścieżek
       wymienionych jako globalne" w pliku konfiguracyjnym man-db.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Jeśli ten system ma dostęp do hierarchii stron man innego
       systemu operacyjnego, to można wykorzystać tę opcję do włączenia
       tych hierarchii do wyniku działania manpath. W celu włączenia
       hierarchii stron podręcznika ekranowego z systemu NewOS, należy
       użyć opcji -m NewOS.

       Podany system może być kombinacją oddzielonych przecinkami nazw
       systemów operacyjnych. Jeżeli chcemy włączyć hierarchię stron
       man macierzystego systemu operacyjnego, to musimy użyć man jako
       nazwy systemu w łańcuchu argumentów. Niniejsza opcja unieważnia
       ewentualne użycie zmiennej środowiska $SYSTEM.

    -C plik, --config-file=plik
       Używa podanego pliku konfiguracyjnego  użytkownika  zamiast
       domyślnego ~/.manpath.

    -h, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

ŚRODOWISKO

    MANPATH
       Jeżeli ustawiona jest zmienna $MANPATH, to manpath wyświetli jej
       wartość zamiast określić ją na bieżąco. Jeżeli zmienna $MANPATH
       zaczyna się od dwukropka, to wartość tej zmiennej jest dodawana
       do listy pozyskanej z plików konfiguracyjnych. Jeżeli dwukropek
       umieszczono na końcu wartości tej zmiennej, to ta pozyskana
       lista ścieżek jest dodawana na koniec zmiennej. Jeżeli wartość
       tej zmiennej zawiera podwójny dwukropek (::), to pozyskana lista
       ścieżek jest wstawiana do środka wartości zmiennej, pomiędzy
       dwukropki.

    SYSTEM Jeżeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek,
       jak przekazanie jej wartości jako argumentu opcji -m.

PLIKI

    /etc/manpath.config Plik konfiguracyjny man-db.

ZOBACZ TAKŻE

    apropos(1), whatis(1), man(1).

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika
    pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.