Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

       mdeltree - usuwanie katalogu MSDOS

SKŁADNIA

       mdeltree [-v] katalogDOS [katalogiDOS...]

OPIS

       mdeltree usuwa katalog systemu plikowego MS-DOS, wraz z wszystkimi jego
       plikami i podkatalogami. Podanie nieistniejącego katalogu jest  błędem.

UWAGI

       Niniejsza,  polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
       Texinfo pakietu  mtools  wersji  3.9.6.  W  stosunku  do  automatycznie
       generowanej  z  Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
       sekcji  opisującej  konwersję  dokumentacji  do  mtools(1).   Tam   też
       znajdziesz  notę  prawną  dotyczącą  rozpowszechniania,  modyfikacji  i
       tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools