Provided by: mplayer_1.0~rc3+svn20090426-1ubuntu16_i386 bug

NAZWA

    mplayer - odtwarzacz filmów
    mencoder - enkoder (koder) filmów

SKŁADNIA

    mplayer [opcje] [ zbir | URL | lista odtwarzania | - ]
    mplayer [opcje globalne] zbir [opcje specyficzne] [zbiór2] [opcje
        specyficzne]
    mplayer [opcje globalne] {grupa zbiorw i opcji} [opcje specyficzne dla
        grupy]
    mplayer dvd://[tytu | [tytu_pocztkowy]-tytu_kocowy ] [opcje]
    mplayer vcd://cieka[/urzdzenie]
    mplayer tv://[kana] [opcje]
    mplayer dvb://[numer_karty@]kana [opcje]
    mplayer mf://maskazbiorw [opcje]
    mplayer [cdda|cddb]://cieka[:szybko][/urzdzenie] [opcje]
    mplayer cue://zbir[:cieka] [opcje]
    mplayer [file|mms[t]|http|http_proxy|rt[s]p|ftp|udp|unsv]://
        [użytkownik:hasło@]URL[:port] [opcje]
    mplayer sdp://plik [opcje]
    mplayer mpst://host[:port]/URL [opcje]
    mplayer tivo://host/list [opcje]
    mplayer tivo://host/llist [opcje]
    mplayer tivo://host/fsid [opcje]
    gmplayer [opcje] [-skin skórka]
    mencoder [opcje] [ zbir | URL | - ] [-o zbiór]
    mencoder [opcje globalne] plik1 [opcje specyficzne] [plik2] [opcje
        specyficzne]

OPIS

    mplayer to odtwarzacz filmów dla Linuksa (działa na wielu innych
    platformach i architekturach procesora, patrz dokumentacja).  Odtwarza
    większość zbiorów MPEG/VOB, AVI, ASF/WMA/WMV, RM, QT/MOV/MP4, Ogg/OGM,
    MKV, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM i RoQ, obsługiwanych przez
    wiele natywnych i binarnych kodeków. Możesz odtwarzać Video CD, SVCD,
    DVD, 3ivx, DivX 3/4/5, a nawet filmy WMV.

    MPlayer obsługuje wiele sterowników wyjścia video i audio.  Pracuje z
    X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB, Quartz,
    Mac OS X CoreVideo, ale możesz używać GGI, SDL (i w ten sposób
    wszystkich ich sterowników), VESA (we wszystkich kartach kompatybilnych
    z VESA, nawet bez X11), niektórych niskopoziomowych, specyficznych dla
    kart sterowników (dla Matrox, 3dfx i ATI) i niektórych sprzętowych
    dekoderów MPEG, takich jak Siemens DVB, DXR2 i DXR3/Hollywood+.
    Większość z nich obsługuje programowe lub sprzętowe skalowanie, więc
    będziesz mógł oglądać filmy na pełnym ekranie.

    MPlayer obsługuje OSD do pokazywania stanu, wizualne sprzężenie ze
    sterowaniem  przy  pomocy  klawiatury  i  wyświetla ładne, duże,
    antyaliasowane i  cieniowane  napisy.  Obsługiwane  są  czcionki
    europejskie/ISO  8859-1,2  (polskie,  czeskie,  angielskie  itp.),
    koreańskie i cyrylica oraz 12 formatów napisów (MicroDVD, SubRip, OGM,
    SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS i nasz własny:
    MPsub) i napisów DVD (strumienie SPU, VOBSub i Closed Captions).

    mencoder (Koder Filmów MPlayera) jest to prosty koder (kompresor)
    filmów, zaprojektowany do kodowania filmów otwieralnych MPlayerem
    (patrz wyżej) do innych obsługiwanych formatów (patrz niżej).  Potrafi
    kodować do MPEG-4 (DivX4/Xvid), kodeków libavcodec, a dźwięk do PCM/
    MP3/VBRMP3 w 1, 2 lub 3-przebiegach.  Potrafi również  kopiować
    strumieniowo, posiada potężny system filtrów (kadrowanie, powiększanie,
    odwracanie, postprocesing, obracanie, skalowanie, szum, konwersja RGB/
    YUV) i inne.

    gmplayer to MPlayer z graficznym interfejsem użytkownika. Ma te same
    opcje co MPlayer.

    Przykłady jak korzystać z programu znajdziesz na końcu tej strony
    podręcznika man.

    Sprawdź również dokumentację w formacie HTML!

STEROWANIE KLAWIATURĄ

    MPlayer ma w pełni konfiguralną, sterowaną komendami, warstwę kontroli,
    która pozwala Ci na sterowanie przy pomocy klawiatury, myszy, joystika
    lub zdalnego sterowania (korzysta z LIRC). Opcja -input podpowie Ci
    jakie są sposoby dopasowania jej do swoich potrzeb.

    kontrola podstawowa
         <- i ->
           Skacze w tył/w przód o 10 sekund.
         góra i dół
           Skacze w tył/w przód o 1 minutę.
         pgup i pgdown
           Skacze w tył/w przód o 10 minut.
         [ i ]
           Zmniejsza/zwiększa prędkość odtwarzania o 10%.
         { i }
           Dwukrotnie zmniejsza/zwiększa prędkość odtwarzania.
         Backspace
           Przywraca normalną prędkość odtwarzania.
         < i >
           Skacze w przód/w tył na liście odtwarzania.
         HOME i END
           następna/poprzednia pozycja drzewa odtwarzania z listy
           wyższego poziomu.
         INS i DEL
           następne/poprzednie alternatywne źródło (tylko lista
           odtwarzania ASX)
         p / SPACJA
           Zatrzymuje  odtwarzanie  (naciśnięcie  jeszcze  raz
           wznawia).
         .
           Krok  do  przodu.  Jednokrotne naciśnięcie zatrzyma
           odtwarzane, każde następne przesunie o jedną klatkę do
           przodu i znów zatrzyma (dowolny inny klawisz wznawia
           odtwarzanie).
         q / ESC
           Zatrzymuje odtwarzanie i wychodzi.
         + i -
           Zmienia opóźnienia audio o +/- 0.1 sekund.
         / i *
           Zmniejsza/zwiększa głośność.
         9 i 0
           Zmniejsza/zwiększa głośność.
         m
           Wycisza dźwięk.
         # (tylko MPEG i Matroska)
           Przełącza między dostępnymi ścieżkami dźwięku.
         f
           Przełącza tryb pełnoekranowy (zobacz także -fs).
         T
           Przełącza tryb zostań-na-wierzchu (zobacz także -ontop).
         w i e
           Zmniejsza/zwiększa zakres trybu panoramicznego.
         o
           Przełącza tryby OSD: żaden / przewijanie / przewijanie +
           czas / przewijanie + czas + czas całkowity
         d
           Przełącza tryby  gubienia  klatek:  żaden  /  omiń
           wyświetlanie / omiń dekodowanie (zobacz także -framedrop
           i -hardframedrop).
         v
           Przełącza wyświetlanie napisów.
         b / j
           Przełącza dostępne napisy.
         F
           Przełącza wyświetlanie tylko wymuszonych napisów
         a
           Przełącza pozycję napisów: góra/środek/dół.
         z i x
           Zmienia opóźnienie napisów o +/- 0.1 sekund.
         r i t
           Przesuwa napisy w górę/w dół.
         i
           Ustawia znak EDL.
         s
           Robi  zrzut  ekranu  (wymaga  załadowania  filtra
           screenshot).

    (Następujące klawisze działają tylko, jeżeli używasz wyjścia video ze
    sprzętową akceleracją (xv, (x)vidix, (x)mga, etc), programowego filtru
    korekcji (-vf eq lub -vf eq2), lub filtru barwy (-vf hue).

         1 i 2
           Modyfikuje kontrast.
         3 i 4
           Modyfikuje jasność.
         5 i 6
           Modyfikuje barwę (kolorów).
         7 i 8
           Modyfikuje nasycenie.

    (Następujące klawisze działają tylko ze sterownikiem wyjścia video
    quartz lub macosx.)

         command + 0
           Przeskalowuje  okno  filmu  do  połowy  oryginalnej
           wielkości.
         command + 1
           Przeskalowuje okno filmu do oryginalnej wielkości.
         command + 2
           Przeskalowuje  okno filmu do dwukrotnej oryginalnej
           wielkości.
         command + f
           Przełącza tryb pełnoekranowy (zobacz także -fs).
         command + [ i command + ]
           Ustawia przezroczystość okna filmu.

    Kontrola GUI klawiaturą
         ENTER
           Zaczyna odtwarzanie.
         ESC
           Zatrzymuje odtwarzanie.
         l
           Wczytuje zbiór.
         c
           Przeglądarka skórek.
         p
           Przełącza listę odtwarzania.

    Kontrola wejścia TV
         h i k
           Wybiera poprzedni/następny kanał.
         n
           Zmienia normę.
         u
           Zmienia listę kanałów.

SPOSÓB UŻYCIA

    Każda "flaga" opcji ma "przeciwflagę" do pary, np. dla -fs przeciwną
    jest opcja -nofs.

    Jeżeli opcja jest oznaczona jako (tylko XXX), będzie działała tylko w
    parze z opcją XXX, albo jeżeli obsługa XXX została wkompilowana.

    INFORMACJA: Interpreter podopcji (używany na przykład do podopcji -ao
    pcm) obsługuje specjalny sposób interpretacji ciągów projektowany do
    stosowania w zewnętrznych GUI.
    Ma on następujący format:
    %n%ciąg_znaków_długości_n
    PRZYKAD:
    mplayer -ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi

    Możesz umieścić wszystkie opcje w zbiorach konfiguracyjnych, z których
    MPlayer/MEncoder będą czytały przy każdym uruchomieniu. Główny zbiór
    konfiguracyjny "mplayer.conf" jest w katalogu konfiguracyjnym (np.
    /etc/mplayer lub /usr/local/etc/mplayer), a specyficzny dla użytkownika
    to "~/.mplayer/config".  Zbiorem  konfiguracyjnym  MEncodera  jest
    "mencoder.conf" w katalogu konfiguracyjnym (np. /etc/mplayer lub /usr/
    local/etc/mplayer), a specyficzny dla użytkownika to "~/.mplayer/
    mencoder.conf". Opcje określone przez użytkownika unieważniają opcje z
    głównego zbioru, a opcje podawane z wiersza poleceń unieważniają obie.
    Składnia zbioru konfiguracyjnego to "opcja=<wartość>", wszystko po "#"
    uważane jest za komentarz. Opcje działające bez wartości mogą być
    włączone przez ustawienie "yes", "1" lub "true" i wyłączone przez
    przypisanie im "no", "0", lub "false".  Również podopcje mogą być
    określane w ten sposób.

    PRZYKAD:
    # Używa sterownika Matrox jako domyślnego.
    vo=xmga
    # Uwielbiam stać na rękach gdy oglądam filmy.
    flip=yes
    # Dekoduje/koduje wielokrotne zbiory png,
    # zaczynaj od mf://maskazbiorów
    mf=type=png:fps=25
    # Dziwne negatywy są fajne
    vf=eq2=1.0:-0.8

    Możesz też napisać zbiór konfiguracyjny dla konkretnego pliku. Jeśli
    zamierzasz mieć zbiór konfiguracyjny dla pliku o nazwie "film.avi",
    utwórz "film.avi.conf" z zawartymi w nim opcjami i umieść go w
    ~/.mplayer/ lub w tym samym katalogu, co film.

OPCJE OGÓLNE

    -codecs-file <plik> (zobacz także -afm, -ac, -vfm i -vc)
       Pomija standardową ścieżkę poszukiwania i używa podanego pliku
       zamiast dostępnego w systemie lub wbudowanego codecs.conf.

    -include <plik konfiguracyjny>
       Określa plik z ustawieniami, który będzie parsowany po tych
       domyślnych.

    -quiet
       Sprawia, że wyjście na konsolę jest mniej  gadatliwe;  w
       szczególności zapobiegnie to wyświetleniu wiersza stanu (tzn. A:
       0.7 V:  0.6 A-V: 0.068 ...). Szczególnie przydatne na wolnych
       terminalach lub na takich, które nie obsługują poprawnie znaku
       powrotu karetki (tzn. \r).

    -priority <prio> (Windows only)
       Ustawia priorytet procesu MPlayera według  predefiniowanych
       ustawień dostępnych w Windows. Możliwe wartości <prio>:
         idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime

       UWAGA: Używanie priorytetu realtime może spowodować zawieszenie
       systemu.

    -v, -verbose
       Zwiększa poziom gadatliwości (raportowania) (więcej -v oznacza
       większy poziom).
         <brak>
           wiadomości czysto informacyjne (domyślne)
         -v
           podstawowe informacje do debugu, nagłówek AVI, wartości
           funckji (debug inicjalizacji)
         -v -v
           Drukuje indeksy AVI, kawałki danych wejściowych, więcej
           informacji do debugu (debug odtwarzacza)
         -v -v -v
           Drukuje wszystko związane z parserami danych wejściowych
           (debug parsera)

OPCJE ODTWARZACZA (TYLKO MPLAYER)

    -autoq <jakość> (używaj z -vf [s]pp)
       Dynamicznie zmiania poziom postprocesingu w zależności  od
       dostępnego  wolnego  czasu  procesora.   Numer,  który
       wyszczególnisz, będzie najwyższym poziomem. Najczęściej możesz
       używać dużych liczb. Musisz użyć -vf [s]pp bez parametrów, aby
       ta opcja działała.

    -autosync <czynnik>
       Stopniowo dostosowuje synchronizację A/V bazując na pomiarze
       opóźnień audio.  Podanie -autosync 0, domyślnie, spowoduje, że
       "czas" klatki będzie bazował wyłącznie na pomiarze opóźnienia
       audio.  Podanie -autosync 1 zrobi to samo, ale nieznacznie
       zmieni algorytm korekcji A/V.  Nierówna prędkość odtwarzania
       filmów, które odtwarzane są dobrze z -nosound często może być
       poprawiona przez podanie liczby większej niż 1.  Im wyższa
       wartość  tym rezultaty będą bliższe zastosowaniu -nosound.
       Spróbuj użyć -autosync 30, żeby stłumić problemy spowodowanie
       przez sterowniki dźwięku, które nie mają dokładnego pomiaru
       opóźnień audio.  Z tą wartością, jeżeli zdarzy się  duże
       przesunięcie synchronizacji A/V, wyregulowanie potrwa tylko
       około 1 lub 2 sekund. Opóźnienie reakcji na nagłe przesunięcie
       A/V powinno być jedynym ubocznym efektem włączanie tej opcji,
       dla wszystkich sterowników dźwięku.

    -benchmark
       Pokazuje na końcu odtwarzania statystyki użycia procesora i
       zgubionych klatek.  Używaj w kombinacji z -nosound i -vo null
       dla testowania szybkości kodeka video.
       UWAGA: Z tą opcją MPlayer ignoruje czas trwania klatki, jeśli
       odtwarza tylko video (można to uznać za nielimitowane fps).

    -colorkey <numer>
       Zmienia kolor kluczowy (colorkey) na wybraną wartość RGB.
       0x000000 to czarny a 0xffffff to biały. Obsługiwane tylko przez
       sterowniki wyjścia video cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix,
       xmga, xvidix, xover, xv (zobacz także -vo xv:ck), xvmc (zobacz
       także -vo xv:ck) i directx.

    -nocolorkey
       Wyłącza kolor kluczowy.  Obsługiwane tylko przez sterowniki
       wyjścia video cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix,
       xover, xv (zobacz także -vo xv:ck), xvmc (zobacz także -vo
       xv:ck) i directx.

    -crash-debug (kod do debugowania)
       Automatycznie podłącza gdb przy błedzie lub SIGTRAP.  Obsługa
       musi zostać wkompilowana poprzez podanie --enable-crash-debug
       lub posiadanie zbioru .developer w katalogu przy konfiguracji.

    -edlout <nazwa zbioru>
       Tworzy nowy zbiór i zapisuje decyzyjną listę edycji (EDL) do
       tego zbioru. Podczas odtwarzania, kiedy użytkownik wciśnie "i",
       wpis o pominięciu dwóch ostatnich sekund zostanie zapisany do
       zbioru.  Daje to punkt wyjścia, który użytkownik może później
       dopasować do swoich potrzeb. Szczegółowe informacje zawarte są
       w DOCS/HTML/pl/edl.html.

    -enqueue (tylko GUI)
       Dodaje zbiory podane w wierszu poleceń do listy odtwarzania,
       zamiast odtwarzać je od razu.

    -fixed-vo (KOD BETA!)
       Wymusza ustawienie jednego systemu video dla wszystkich zbiorów
       (jedna (de)inicjalizacja dla wszystkich zbiorów). Dlatego też
       tylko jedno okno zostanie otwarte dla wszystkich zbiorów.
       Obecnie działa z następującymi sterownikami: gl, gl2, mga, svga,
       x11, xmga, xv, xvidix i dfbmga.

    -framedrop (zobacz także -hardframedrop)
       Nie wyświetla niektórych klatek, by utrzymać synchronizacje A/V
       na wolnych komputerach. Filtry video nie będą stosowane do tych
       klatek.  Dla klatek B nawet dekodowanie  jest  całkowicie
       pominięte.

    -h, -help, --help
       Pokazuje krótkie podsumowanie opcji.

    -hardframedrop
       Większa intensywność opuszczania klatek (przerywa dekodowanie).
       Prowadzi do zniekształceń obrazu!

    -identify
       Pokazuje parametry zbioru w łatwo przeglądalnym  formacie.
       Wyświetla  też  dokładniejsze  informacje  o  językach  i
       identyfikatorach napisów i ścieżek audio.  Skrypt  TOOLS/
       midentify.sh wycina inne napisy MPlayera i (mamy nadzieję)
       zabezpiecza specjalne znaki przed interpretacją przez powłokę.

    -idle (zobacz także -slave)
       Sprawia że MPlayer czeka bezczynie zamiast wychodzić jeśli nie
       ma pliku do odtwarzania. Gwnie użyteczne w trybie slave, gdy
       MPlayer moze być sterowany poleceniami wejściowymi.

    -input <komendy>
       Ta opcja może być używana do konfiguracji pewnych części systemu
       wejściowego. Ścieżki są względem ~/.mplayer/.
       INFORMACJA: Autopowtarzanie jest obecnie obsługiwane tylko przez
       joysticki.

       Dostępne są polecenia:

         conf=<plik>
           Określa plik konfiguracyjny warstwy kontroli, inny niż
           domyślny  ~/.mplayer/input.conf.  Jeżeli nie podano
           pełnej ścieżki, pod uwagę brany jest ~/.mplayer/<plik>.
         ar-delay
           Opóźnienie  w  milisekundach  przed  rozpoczęciem
           automatyczniego powtarzania klawisza (0 żeby wyłączyć).
         ar-rate
           Ilość generowanych przyciśnięć klawisza na sekundę przy
           autopowtarzaniu.
         keylist
           Lista wszystkich klawiszy, które mogą być przypisane do
           komend.
         cmdlist
           Lista wszystkich komend, które mogą być przypisane do
           klawiszy.
         js-dev
           Wybiera używany joystick (domyślnie: /dev/input/js0).
         file=<nazwazbioru>
           Czyta polecenia z podanego zbioru.  Opcja  głównie
           przydatna przy kolejce FIFO.
           INFORMACJA: Jeśli podany zbiór jest kolejką, MPlayer
           otwiera oba końce, więc można kilkukrotnie napisać "echo
           "seek 10" > mp_pipe" i kolejka będzie działać.

    -key-fifo-size <2-65000>
       Ustala  wielkość  kolejki  buforującej naciśnięcia klawiszy
       (domyślnie: 10). Kolejka wielkości n może zbuforować (n-1)
       zdarzeń.  Jeśli jest zbyt małe niektóre zdarzenia mogą zaginąć
       (co prowadzi do "zaciętego przycisku myszy"  i  podobnych
       efektów).  Jeśli jest zbyt duże może wyglądać że MPlayer
       zawiesił się gdy przetwarza zbuforowane  zdarzenia.  Żeby
       utrzymać takie samo zachowanie jak przed wprowadzeniem tej
       opcji, ustaw 2 dla Linuksa i 1024 dla Windows.

    -lircconf <plik> (tylko z LIRC)
       Wskazuje plik konfiguracyjny dla LIRC (domyślnie: ~/.lircrc).

    -list-options
       Wyświetla wszystkie dostępne opcje.

    -loop <ilość>
       Powtarza film <ilość> razy. 0 oznacza zawsze.

    -menu (tylko z menu OSD)
       Włącza menu OSD.

    -menu-cfg <plik> (tylko z menu OSD)
       Wskazuje alternatywny plik konfiguracyjny menu.conf.

    -menu-root <wartość> (tylko z menu OSD)
       Wybiera menu główne.

    -menu-startup (tylko z menu OSD)
       Wyświetla główne menu zaraz po uruchomieniu MPlayera.

    -noconsolecontrols
       Powstrzymuje MPlayera przed czytaniem zdarzeń klawiszy  ze
       standardowego wejścia.  Użyteczne, jeżeli dane są z niego
       pobierane. Jest to automatycznie włączane, jeśli w wierszu
       poleceń zostanie odnaleziony -. Są jednak sytuacje, w których
       sam musisz to aktywować, np. jeżeli otwierasz /dev/stdin (albo
       odpowiednik  w  Twoim  systemie), używasz stdin na liście
       odtwarzania albo zamierzasz czytać z stdin później poprzez
       polecenia trybu slave loadlist i loadfile.

    -nojoystick
       Wyłącza obsługę joysticka.

    -nolirc
       Wyłącza obsługę LIRC.

    -nomouseinput (tylko z X11)
       Wyłącza obsługę zdarzeń wciśnięcia/puszczenia przycisku myszki
       (menu kontekstowe mozplayerxp korzysta z tej opcji).

    -nortc (tylko z RTC)
       Wyłącza używanie Linux RTC (real-time clock - /dev/rtc) jako
       mechanizmu mierzenia czasu.

    -playlist <nazwa pliku>
       Odtwarza zbiory według pliku listy odtwarzania (w formatach ASX,
       Winamp, SMIL lub jeden zbiór w każdym wierszu).
       INFORMACJA: Opcja ta jest uważana za pozycję wyjściową, więc
       opcje następujące po niej odnoszą się tylko do zbiorów na tej
       liście.
       FIXME: Musi  to  być  bardziej  przejrzyste  i  dokładnie
       udokumentowane.

    -really-quiet (zobacz także -quiet)
       Wyświetla jeszcze mniej komunikatów wyjściowych i stanu niż z
       opcją -quiet.

    -rtc-device <urządzenie>
       Korzysta z określonego urządzenia do synchronizacji przez RTC.

    -shuffle
       Odtwarza zbiory w losowej kolejności.

    -skin <nazwa> (tylko z GUI)
       Załaduje skórkę z podanego jako parametr katalogu znajdującego
       się pod domyślnymi katalogami skórek, /usr/local/share/mplayer/
       skins/ i ~/.mplayer/skins/.

       PRZYKAD:
         -skin fittyfene
           Próbuje  załadować   /usr/local/share/mplayer/skins/
           fittyfene, później ~/.mplayer/skins/fittyfene.

    -slave (zobacz także -input)
       Ta opcja przełącza MPlayera w tryb slave, w którym można go
       używać jako końcówki (backend) dla innych programów.  Zamiast
       przechwytywania wciśniętych klawiszy, MPlayer będzie czytał ze
       standardowego wejścia polecenia oddzielane końcem wiersza (\n).
       INFORMACJA: Listę poleceń otrzymasz z -input cmdlist, a ich opis
       znajdziesz w DOCS/tech/slave.txt.

    -softsleep
       Używa wysokiej jakości zegarów programowych. Tak dokładne jak
       RTC, ale nie wymaga specjalnych uprawnień. Skutkuje większym
       obiążeniem procesora.

    -sstep <sek>
       Przeskakuje <sek> sekund po każdej klatce.  Normalna prędkość
       odtwarzania  klatek  jest utrzymana, więc odtwarzanie jest
       szybsze.  Jako że MPlayer potrafi przeszukiwać  tylko  do
       najbliższej klatki kluczowej, może to być niedokładne.

OPCJE DEMUXERA/STRUMIENI

    -a52drc <poziom>
       Wybiera poziom Kompresji Dynamiki (Dynamic Range Compression)
       dla strumieni dźwiękowych AC3. <poziom> jest liczbą rzeczywistą
       od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak kompresji, a 1 (domyślne)
       oznacza pełną kompresję (głośne kawałki są przyciszane i vice
       versa). Opcja ta jest skuteczna tylko wtedy, kiedy strumień AC3
       zawiera informacje o wymaganym zasięgu kompresji.

    -aid <ID> (zobacz także -alang)
       Wybiera kanał audio (MPEG: 0-31 AVI/OGM: 1-99 ASF/RM: 0-127,
       VOB(AC3): 128-159 VOB(LPCM): 160-191 MPEG-TS 17-8190). MPlayer
       wyświetli dostępne identyfikatory audio, jeśli jest uruchomiony
       w trybie gadatliwym (-v). Kiedy odtwarzany jest strumień MPEG-
       TS, MPlayer/MEncoder użyje pierwszego programu (jeżeli jest
       dostępny) z wybranym strumieniem.

    -alang <kod języka[,kod języka,...]> (zobacz także -aid)
       Określa priorytetową listę języków, w których audio ma być
       odtwarzane. Różne formaty używają różnych kodów. DVD korzysta
       z dwuliterowych w standardzie ISO 639-1, Matroska i NUT operują
       na trzyliterowych ISO 639-2, a OGM korzysta z  dowolnego
       identyfikatora.  MPlayer wyświetli dostępne języki, jeśli jest
       uruchomiony w trybie gatatliwym (-v).

       PRZYKAD:
         mplayer dvd://1 -alang pl,en
           Wybiera z DVD ścieżkę w języku polskim, a jeżeli jej nie
           ma, korzysta z angielskiej.
         mplayer -alang jpn example.mkv
           Odtwarza film w formacie Matroska w języku japońskim.

    -audio-demuxer <[+]nazwa> (tylko z opcją -audiofile)
       Wymusza typ demuxera audio dla -audiofile. Użycie "+" przed
       nazwą wymusza ją, wyłącza to niektóre testy.  Podaj nazwę
       demuksera  wypisaną  przez  -audio-demuxer  help.  Dla
       kompatybilności z poprzednimi wersjami akceptuje też ID demuxera
       zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/demuxer.h.  -audio-demuxer
       audio albo -audio-demuxer 17 wymusza MP3.

    -audiofile <nazwa zbioru>
       Otwórz audio z zewnętrznego zbioru (WAV, MP3 lub Ogg Vorbis)
       podczas odtwarzania filmu.

    -audiofile-cache <kBajty>
       Włącza cache dla strumienia używanego przez -audiofile, używając
       określonej ilości pamięci.

    -bandwidth <wartość> (tylko z siecią)
       Określa maksymalną  szerokość  pasma  (bitrate)  strumienia
       sieciowego  (dla serwerów potrafiących przesyłać z różnymi
       szerokościami pasma). Przydatne jeśli chcesz oglądać na żywo
       media ze strumieni przy wolnym połączeniu.

    -cache <kBajty>
       Ta opcja określa ile pamięci (w kBajtach) ma być użyte do
       wstępnego buforowania zbioru lub URL.  Szczególnie przydatne
       przy powolnych nośnikach.

    -cache-min <procent>
       Odtwarzanie rozpocznie się gdy bufor zostanie wypełniony w
       podanym stopniu.

    -cache-seek-min <procent> (jeszcze nie zaimplementowane)
       Jeśli wykonano przewijanie do pozycji w promieniu <procent>
       wielkości  cache od aktualnej pozycji, MPlayer poczeka na
       wypełnienie cache zamiast wykonywać przewijanie (domyślnie: 50).

    -cdda <opcja1:opcja2> <tylko z CDDA)
       Dostosowuje możliwość czytania CD Audio MPlayera.

       Dostępne są opcje:

         speed=<wartość>
           Ustala prędkość obrotów CD.

         paranoia=<0-2>
           Ustala poziom paranoi.
             0: wyłącza sprawdzanie
             1: sprawdza tylko overlap (domyślne)
             2: pełna korekcja i weryfikacja danych

         generic-dev=<wartość>
           Używa podanego ogólnego urządzenia SCSI.

         sector-size=<wartość>
           Rozmiar bloku jednorazowego czytania.

         overlap=<wartość>
           Wymusza  minimalne  przeszukiwanie  overlap  podczas
           weryfikacji do <wartość> sektorów.

         toc-bias
           Zakłada że adres początku pierwszej ścieżki zapisany w
           TOC będzie adresowany jako LBA 0. Niektóre sterowniki
           Toshiba potrzebują tego by poprawnie określić granice
           ścieżek.

         toc-offset=<wartość>
           Dodaje  <wartość>  sektorów do odczytanych wartości
           podczas adresowania ścieżek. Wartość może być ujemna.

         (no)skip
           (Nie)akceptuje niedoskonałe rekonstrukcje danych.

    -cdrom-device <ścieżka do urządzenia>
       Ustawia ścieżkę do urządzenia CD-ROM (domyślnie: /dev/cdrom).

    -channels <ilość> (zobacz także -af channels)
       Żąda podanej liczby kanałów wyjścowych (domyślnie: 2).  MPlayer
       prosi dekoder by dekodował audio do wybranej ilości kanałów. Od
       dekodera zależy jak (i czy) sobie z tym poradzi. Opcja ta jest
       zazwyczaj potrzebna tylko przy odtwarzaniu filmów z dźwiękiem w
       formacie AC3 (jak DVD).  W tym wypadku liba52 dekoduje i
       prawidłowo przerabia dźwięk na wymaganą liczbę kanałów. Żeby
       bezpośrednio kontrolować liczbę kanałów wyjściowych niezależnie
       od liczby zdekodowanych kanałów, użyj filtra channels.
       INFORMACJA: Opcja ta jest honorowana przez kodeki (tylko AC3),
       filtry (surround) i sterowniki wyścia audio (przynajmniej OSS).

       Dostępne są opcje:

         2  stereo
         4  surround
         6  pełne 5.1

    -chapter <ID rozdziału[-<ID końcowego rozdziału>] (tylko DVD)
       Określa numer rozdziału od którego należy zacząć odtwarzanie.
       Może też określić numer rozdziału na którym należy skończyć
       odtwarzanie (domyślnie: 1).

    -cookies (tylko z siecią)
       Wysyła cookies przy żądaniach HTTP.

    -cookies-file <nazwa zbioru> (tylko z siecią)
       Czyta HTTP cookies z <nazwa zbioru> (domyślnie ~/.mozilla/ i
       ~/.netscape/) i nie czytaj z miejsc standardowych.  Zakłada że
       zbiór jest w formacie Netscape.

    -delay <sekundy>
       Ustawia opóźnienie dźwięku w sekundach (dodatnia lub ujemna
       liczba rzeczywista).
       INFORMACJA: Nie ma gwarancji prawidłowego działania jeśli jest
       to używane z MEncoderem i -ovc copy.

    -demuxer <[+]nazwa>
       Wymusza typ demuxera.  Użycie "+" przed nazwą wymusza ją,
       wyłącza to niektóre testy. Podaj nazwę demuksera wypisaną przez
       -demuxer help.  Dla kompatybilności z poprzednimi wersjami
       akceptuje też ID demuxera zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/
       demuxer.h. -demuxer audio lub -demuxer 17 wymusza MP3.

    -dumpaudio (tylko MPlayer)
       Zrzuca surowy, skompresowany strumień audio do ./stream.dump
       (przydatne z MPEG/AC3).  Jeśli podasz więcej niż jedną z
       -dumpaudio,  -dumpvideo  i -dumpstream, znaczenie ma tylko
       ostatnia w wierszu poleceń.

    -dumpfile <nazwa zbioru> (tylko MPlayer)
       Podaje nazwę zbioru wynikowego dla opcji -dumpaudio / -dumpvideo
       / -dumpstream.

    -dumpstream (tylko MPlayer)
       Zrzuca  surowy  strumień  do ./stream.dump.  Przydatny gdy
       rippujesz z DVD lub sieci. Jeśli podasz więcej niż jedną z
       -dumpaudio,  -dumpvideo  i -dumpstream, znaczenie ma tylko
       ostatnia w wierszu poleceń.

    -dumpvideo (tylko MPlayer)
       Zrzuca surowy, skompresowany strumień video do ./stream.dump
       (niezbyt  przydatne).  Jeśli  podasz  więcej niż jedną z
       -dumpaudio, -dumpvideo i -dumpstream, znaczenie  ma  tylko
       ostatnia w wierszu poleceń.

    -dvbin <options>
       Przekazuje zamiast domyślnych następujące opcje modułowi wejścia
       DVB:

         card=<1-4>
           Użyje karty numer 1-4 (domyślnie: 1).
         file=<nazwa pliku>
           Czyta listę kanałów z <nazwa pliku>.  Domyślnym jest
           ~/.mplayer/channels.conf.{sat,ter,cbl,atsc}      (w
           zależności od Twojej karty)  lub  w  ostateczności
           ~/.mplayer/channels.conf.

    -dvd-device <ścieżka do urządzenia> (tylko DVD)
       Podaje ścieżkę do urządzenia DVD (domyślnie: /dev/dvd). Możesz
       również określić katalog z plikami uprzednio skopiowanymi prosto
       z  DVD (np. przez vobcopy).  Zauważ, że -dumpstream jest
       zazwyczaj lepszym sposobem na kopiowanie tytułów DVD (zobacz
       przykłady).

    -dvdangle <ID ujęcia> (tylko DVD)
       Niektóre dyski DVD zawierają sceny, które mogą być oglądane z
       różnych ujęć. Opcja ta informuje MPlayera, którego ujęcia ma
       używać (domyślnie: 1).

    -edl <nazwa pliku>
       Włącza decyzyjną listę edycji (ang. edit decision list (EDL))
       podczas odtwarzania.  Video będzie pomijane, audio  będzie
       wyciszane i włączane zgodnie z wpisami w podanym zbiorze.
       Szczegółowe informacje zawarte są w DOCS/HTML/pl/edl.html.

    -forceidx
       Wymusza przebudowanie indeksu.  Użyteczny  dla  zbiorów  z
       uszkodzonym indeksem (desynchornizacje A/V itp.). Umożliwia
       wyszukiwanie w pliku. Trwałe naprawienie indeksu możliwe jest
       przy pomocy MEncodera (patrz dokumentacja)
       INFORMACJA: Opcji tej można używać tylko jeśli dany nośnik
       obsługuje wyszukiwanie (czyli nie stdin, kolejka itp.).

    -fps <liczba rzeczywista>
       Zmienia prędkość odtwarzania klatek video (framerate) Przydatne
       jeśli wartość w nagłówku jest zła/nie istnieje.

    -frames <ilość>
       Odtwarza/konwertuje  tylko  pierwsze  <ilość> klatek, potem
       wychodzi.

    -hr-mp3-seek (tylko z MP3)
       Dokładne przeszukiwanie MP3.  Włączone  gdy  odtwarzamy  z
       zewnętrznego  zbioru MP3, gdyż potrzebujemy znaleźć bardzo
       dokładną pozycję do utrzymania synchronizacji A/V. Potrafi być
       wolne,  szczególnie  gdy szukamy do tyłu, ponieważ trzeba
       przewinąć do samego początku by znaleźć dokładnie tę klatkę.

    -idx (zobacz także -forceidx)
       Przebuduje indeks AVI, jeżeli nie zostanie on znaleziony,
       umożliwiając   przeszukiwanie  zbioru.   Przydatne  przy
       uszkodzonych/niekopletnych zbiorach lub źle stworzonych plikach.
       INFORMACJA: Opcji tej można używać tylko jeśli dany nośnik
       obsługuje wyszukiwanie (czyli nie stdin, kolejka itp.).

    -ipv4-only-proxy (tylko z siecią)
       Ignoruje proxy dla adresów IPv6. Będzie on nadal używany dla
       adresów IPv4.

    -loadidx <zbiór indeksowy>
       Czyta dane indeksu video z <nazwa zbioru>, zapisane przez
       -saveidx. MPlayer będzie czytał indeks z podanego zbioru i
       używał tych danych do przeszukiwania zamiast jakiegokolwiek
       indeksu bezpośrednio w zbiorze AVI.  Dodatkowo, MPlayer nie
       przeszkodzi w załadowaniu zbioru indeksowego wygenerowanego z
       innego AVI, ale to z pewnością wywoła niemiłe rezultaty.
       INFORMACJA: Ta opcja jest przestarzała,  ponieważ  MPlayer
       obsługuje już OpenDML.

    -mc <sekundy/klatkę>
       maksymalna korekcja synchronizacji A-V na klatkę (w sekundach)

    -mf <opcja1:opcja2:...>
       Używane przy dekodowaniu z wielu zbiorów PNG lub JPEG.

       Dostępne są opcje:

         w=<wartość>
           szerokość danych wyjściowych (domyślnie: autodetekcja)
         h=<wartość>
           wysokość danych wyjściowych (domyślnie: autodetekcja)
         fps=<wartość>
           ilość klatek na sekundę (fps) w danych wyjściowych
           (domyślnie: 25)
         type=<wartość>
           typ zbiorów wejściowych (dostępne: jpeg, png, tga i sgi)

    -ni (tylko AVI)
       Wymusza użycie parsera do AVI bez przeplotu (pozwala odtworzyć
       niektóre uszkodzone zbiory AVI).

    -nobps (tylko AVI)
       Nie używa średniej ilości bajtów/sekundę do synchronizacji A-V.
       Pomaga przy niektórych zbiorach AVI z uszkodzonym nagłówkiem.

    -noextbased
       Wyłącza  wybór  demuxera  oparty  na  rozszerzeniu zbioru.
       Domyślnie, kiedy typ zbioru (demuxer) nie może być bezsprzecznie
       wykryty (zbiór nie posiada nagłówka lub jest on niewystarczająco
       pewny), rozszerzenie zbioru jest użyte do wybrania demuxera.
       Zawsze wraca do wyboru demuxera w oparciu o zawartość.

    -passwd <hasło> (zobacz także -user) (tylko z siecią)
       Podaje hasło dla autoryzacji HTTP.

    -prefer-ipv4
       Używa  IPv4  do  połączeń sieciowych.  Jeśli się nie da,
       automatycznie przestawia na IPv6.

    -prefer-ipv6
       Używa IPv6 do połączeń sieciowych.  Jeśli  się  nie  da,
       automatycznie przestawia na IPv4.

    -rawaudio <opcja1:opcja2:...>
       Pozwala na odtwarzanie surowych zbiorów audio. Może też być
       użyta żeby odtworzyć CD z dźwiękiem innym niż 44kHz 16-bit
       stereo.  Do odtwarzania surowych strumieni AC3 użyj -rawaudio
       on:format=0x2000.

       Dostępne są opcje:

         on
           Używa demuxera surowego dźwięku.
         channels=<ilość>
           ilość kanałów
         rate=<częstotliwść>
           częstotliwość próbkowania
         samplesize=<wartość>
           rozmiar próbki w bajtach
         bitrate=<value>
           bitrate dla surowych danych audio
         format=<wartość>
           kod fourcc szesnastkowo

    -rawvideo <opcja1:opcja2:...>
       Ta opcja pozwala na odtwarzanie surowych zbiorów video.

       Dostępne są opcje:

         on
           Używa demuxera surowego video.
         fps=<wartość>
           ilość klatek na sekundę (domyślnie: 25.0)
         sqcif|qcif|cif|4cif|pal|ntsc
           ustawia jedną ze standardowych wielkości obrazu
         w=<wartość>
           szerokość obrazu w pikselach
         h=<wartość>
           wysokość obrazu w pikselach
         i420|yv12|yuy2|y8
           ustaw przestrzeń kolorów
         format=<wartość>
           przestrzeń kolorów (fourcc) w hex
         size=<wartość>
           rozmiar ramki w bajtach

    -rtsp-stream-over-tcp (tylko z LIVE.COM)
       Używane z URLami "rtsp://" dla określenia, że nadchodzące
       pakiety RTP i RTCP mają być przesyłane przez TCP (używając tego
       samego połączenia co RTSP).  Przydatne  przy  uszkodzonym
       połączeniu internetowym, które nie przepuszcza pakietów UDP
       (zobacz także http://www.live555.com/mplayer).

    -saveidx <nazwa zbioru>
       Wymusza przebudowanie indeksu i  zapisuje  go  w  zbiorze
       <nazwa zbioru>. Aktualnie działa to tylko ze zbiorami AVI.
       INFORMACJA:  Ta  opcja jest przestarzała, ponieważ MPlayer
       obsługuje już OpenDML.

    -sb <pozycja w bajtach> (zobacz także -ss)
       Przewija do pozycji określonej w bajtach.  Przydatne  do
       odtwarzania z obrazów CD-ROM lub zbiorów VOB ze śmieciami na
       początku.

    -speed <0.01-100>
       Zwalnia lub przyspiesza odtwarzanie o współczynnik podany jako
       parametr. Nie jest pewne działanie z -oac copy.

    -srate <Hz>
       Wybiera  częstotliwość  próbkowania,  która  będzie  dalej
       wykorzystywana (oczywiście karty mają też swoje ograniczenia).
       Jeżeli  wybrana  częstotliwość  jest  inna  niż w obecnie
       przetwarzanym strumieniu,  w  wartwie  dźwiękowej  zostanie
       zastosowany filtr resample lub lavcresample, aby zniwelować
       różnicę.  Opcja -af-adv  steruje  typem  przepróbkowywania.
       Domyślne  jest  szybkie  przepróbkowywanie,  które  może
       zniekształcić dźwięk.

    -ss <czas> (zobacz także -sb)
       Przeskakuje do podanego czasu.

       PRZYKAD:
         -ss 56
           Przeskakuje do 56 sekundy.
         -ss 01:10:00
           Przeskakuje do 1 godziny i 10 minut.

    -tskeepbroken
       Informuje MPlayera by nie odrzucał pakietów TS zgłoszonych w
       strumieniu  jako błędne.  Czasami potrzebne do odtworzenia
       uszkodzonych zbiorów MPEG-TS.

    -tsprobe <ilość bajtów>
       Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS, opcja ta pozawala podać jak
       wiele bajtów w strumieniu MPlayer ma przeglądać w poszukiwaniu
       żądanych ID audio i video.

    -tsprog <1-65534>
       Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS pozwala podać który program
       (jeśli jest kilka) należy odtwarzać. Może być użyta z -vid i
       -aid.

    -tv <opcja1:opcja2:...> (tylko z TV)
       Ta opcja dostosowuje rozmaite właściwości modułu przechwytywania
       TV.  Żeby  oglądać telewizję MPlayerem podaj "tv://" lub
       "tv://<numer_kanału>" albo nawet "tv://<nazwa_kanału>"  (jak
       ustawić <nazwę_kanału> podaje opcja channels poniżej) jako URL
       filmu.

       Dostępne są opcje:

         noaudio
           bez dźwięku

         driver=<wartość>
           dostępne sterowniki: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848

         device=<wartość>
           Podaje urządzenie TV (domyślnie: /dev/video0).

         input=<wartość>
           Wybiera wejście (domyślnie: 0 -  TV,  lista  jest
           wypisywana na konsoli).

         freq=<wartość>
           Podaje częstotliwość na którą należy ustawić tuner (np.
           511.250). Nie działa z parametrem channels.

         outfmt=<wartość>
           Podaje format wyjściowy tunera jako nazwę obsługiwaną
           przez sterownik V4L (yv12, rgb32, rgb24, rgb16, rgb15,
           uyvy, yuy2, i420) lub dowolny format określony wartością
           szesnastkową.  Jeśli chcesz poznać wszystkie dostępne
           formaty podaj outfmt=help.

         width=<wartość>
           szerokość okna wyjściowego

         height=<wartość>
           wysokość okna wyjściowego

         fps=<wartość>
           częstotliwość przechwytywania video (ile klatek  na
           sekundę przechwytywać)

         buffersize=<wartość>
           maksymalny rozmiar bufora przechwytywania w megabajtach
           (domyślnie: dynamiczny)

         norm=<wartość>
           bsdbt848 i v4l dopuszczają PAL, SECAM i NTSC.  Lista
           dostępnych standardów dla v4l2 jest wyświetlana na
           konsoli. Przeczytaj też poniższą opcję normid.

         normid=<wartość> (tylko v4l2)
           Ustawia standard TV z podanym numerycznym ID. Zależy on
           od karty przechwytywania.  Lista standardów TV jest
           wypisywana przez MPlayera na konsoli.

         channel=<wartość>
           Ustawia tuner na kanał <wartość>.

         chanlist=<wartość>
           dostępne: europe-east, europe-west, us-bcast, us-cable,
           itp.

         channels=<kanał>-<nazwa>,<kanał>-<nazwa>,...
           Ustawia nazwy dla kanałów. Używaj _ zamiast spacji w
           nazwach (albo pobaw się cudzysłowami ;-). Nazwy kanałów
           będą  wtedy  wypisywane  przez  OSD,  a  polecenia
           tv_step_channel, tv_set_channel i tv_last_channel będą
           dostępne z pilota (zobacz także LIRC). Nie działa z
           parametrem frequency.
           INFORMACJA: Numer kanału będzie pozycją na  liście
           kanałów, licząc od 1.
           PRZYKAD:  tv://1,  tv://TV1,  tv_set_channel  1,
           tv_set_channel TV1

         [brightness|contrast|hue|saturation]=<-100-100>
           Ustawia korekcję obrazu na karcie.

         audiorate=<wartość>
           Ustawia tempo bitowe przechwytywania audio.

         forceaudio
           Przechwytuje audio nawet gdy v4l nie zgłasza żadnych
           źródeł audio.

         alsa
           Przechwytuje z ALSA.

         amode=<0-3>
           Wybiera tryb audio:
             0: mono
             1: stereo
             2: język 1
             3: język 2

         forcechan=<1-2>
           Domyślnie,  liczba  zapisanych  kanałów  audio jest
           automatycznie ustawiana zgodnie z ustawieniami audio
           karty TV.  Ta opcja wymusza nagrywanie stereo/mono bez
           względu na opcję amode i wartości zwracane przez v4l.
           Przydatne jeśli karta TV nie jest w stanie zgłosić
           prawidłowego trybu audio.

         adevice=<wartość>
           ustawia urządzenie audio <wartość> powinna być /dev/...
           dla OSS i ID sprzętu dla ALSA. Zastąp wszystkie ":" w
           ID sprzętu dla ALSA na ".".

         audioid=<wartość>
           Wybiera wyjście audio karty, jeżeli karta ma więcej niż
           jedno.

         [volume|bass|treble|balance]=<0-65535> (v4l1)

         [volume|bass|treble|balance]=<0-100> (v4l2)
           Te opcje ustawiają parametry miksera karty video. Nie
           przyniesie to żadnych efektów, jeżeli Twoja karta go nie
           posiada.  Dla  v4l2  50  oznacza domyślną wartość
           przekazaną przez sterownik karty.

         immediatemode=<wartość logiczna>
           Wartość 0 oznacza przechwytywanie i buforowanie audio i
           video  razem  (domyślna dla MEncodera).  Wartość 1
           (domyślna dla MPlayera) oznacza przechwytywanie tylko
           video i pozwolenie na przesyłanie dźwięku z karty TV do
           karty dźwiękowej poprzez kabel je łączący.

         mjpeg
           Używa sprzętowej kompresji MJPEG (jeżeli karta ma taką
           możliwość).  Gdy używasz tej opcji, nie musisz podawać
           szerokości i wysokości okna  wyjściowego,  ponieważ
           MPlayer ustali je automatycznie z wartości decimation
           (patrz poniżej).

         decimation=<1|2|4>
           wybierz rozmiar obrazu, który będzie skompresowany przez
           sprzętową kompresję MJPEG:
             1: pełny rozmiar
               704x576  PAL
               704x480  NTSC
             2: średni rozmiar
               352x288  PAL
               352x240  NTSC
             4: mały rozmiar
               176x144  PAL
               176x120  NTSC

         quality=<0-100>
           Wybiera jakość kompresji JPEG (dla pełnego rozmiaru
           zalecane jest < 60).

    -user <nazwa użytkownika> (zobacz także -passwd) (tylko sieć)
       Podaje nazwę użytkownika do uwierzytelnienia HTTP.

    -user-agent <ciąg>
       Zgłasza <ciąg> jako program użytkownika  (user  agent)  w
       strumieniowaniu HTTP.

    -vid <ID>
       Wybiera kanał video (MPG: 0-15 ASF: 0-255 MPEG-TS: 17-8190).
       Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS MPlayer/MEncoder  użyje
       pierwszego (dostępnego) programu z wybranym strumieniem video.

    -vivo <sub-opcje> (KOD DEBUGOWANY)
       Wymusza parametry audio dla demuxera VIVO (do usuwania błędów).

OPCJE OSD/NAPISÓW

    INFORMACJA: Zobacz także -vf expand.

    -dumpjacosub (tylko MPlayer)
       Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na oparty na
       czasie  format JACOsub.  Tworzy w bieżącym katalogu zbiór
       dumpsub.js.

    -dumpmicrodvdsub (tylko MPlayer)
       Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na format
       MicroDVD. Tworzy w bieżącym katalogu zbiór dumpsub.sub.

    -dumpmpsub (tylko MPlayer)
       Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na format
       MPlayera -  MPsub.  Tworzy  w  bieżącym  katalogu  zbiór
       dumpsub.mpsub.

    -dumpsami (tylko MPlayer)
       Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na oparty na
       czasie format SAMI.  Tworzy  w  bieżącym  katalogu  zbiór
       dumpsub.smi

    -dumpsrtsub (tylko MPlayer)
       Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na oparty na
       czasie format SubViewer (SRT). Tworzy w bieżącym katalogu zbiór
       dumpsub.srt.

    -dumpsub (tylko MPlayer) (KOD BETA)
       Zrzuca  podstrumień napisów ze strumieni VOB Zobacz także
       -dump*sub i -vobsubout*.

    -ffactor <numer> (tylko OSD)
       Zmienia alphamap czcionki. Może być:
         0  zwykła biała czcionka
         0.75 bardzo wąski czarny zarys (domyślne)
         1  wąski czarny zarys
         10  pogrubiony czarny zarys

    -flip-hebrew (tylko z FriBiDi)
       Włącza obracanie napisów przy użyciu FriBiDi

    -noflip-hebrew-commas
       Zmienia  przypuszczenia  FriBiDi  na  temat  umiejscowiania
       przecinków w napisach. Używaj, jeśli przecinki są umieszczane
       na początku zdania zamiast na końcu.

    -font <ścieżka do zbioru font.desc> (tylko OSD)
       Szuka czcionek OSD/SUB w innym katalogu (domyślny dla zwykłych
       czcionek: ~/.mplayer/font/font.desc, dla czcionek FreeType: ~/
       .mplayer/subfont.ttf).
       INFORMACJA: Z FreeType, ta opcja ustala ścieżkę do zbioru
       czcionki  tekstowej.  Z fontconfig, ta opcja podaje nazwę
       czcionki wg fontconfig.

       PRZYKAD:
         -font ~/.mplayer/arial-14/font.desc
         -font ~/.mplayer/arialuni.ttf
         -font "Bitstream Vera Sans"

    -fontconfig (tylko z fontconfig)
       Włącza stosowanie czcionek zarządzanych przez fontconfig.

    -forcedsubsonly
       Wyświetla tylko wymuszone napisy ze strumienia napisów DVD
       wybranego przez np. -slang.

    -fribidi-charset <nazwa zestawu> (tylko z FriBiDi)
       Ustala zestaw znaków który zostanie przekazany do FriBiDi przy
       dekodowaniu napisów w innym formacie niż UTF-8 (domyślnie:
       ISO8859-8).

    -ifo <zbior ifo VOBsub>
       Wskazuje zbiór używany do załadowania palety i wielkości ramki
       napisów VOBsub.

    -noautosub
       Wyłącza automatyczne ładowanie napisów.

    -osdlevel <0-3> (tylko MPlayer)
       wskazuje tryb, w którym powinien włączyć się OSD
         0  tylko napisy
         1  głośność + szukanie (domyślne)
         2  głośność + szukanie + zegar + procent
         3  głośność + szukanie + zegar + procent + całkowity czas

    -overlapsub
       Pozwala na wyświetlenie następnego napisu gdy poprzedni jest
       wciąż  widoczny  (domyślnie:  włącza  tylko dla niektórych
       formatów).

    -sid <ID> (zobacz także -slang, -vobsubid)
       Wyświetla napisy ze strumienia określongo przez <ID> (0-31).
       MPlayer  wyświetli  dostępne  identyfikatory,  jeśli  jest
       uruchomiony w trybie gadatliwym (-v). Jeśli nie możesz wybrać
       napisów na DVD, wypróbuj -vobsubid.

    -slang <kod języka[,kod języka,...]> (zobacz także -sid)
       Określa priorytetową listę języków, w których napisy mają być
       wyświetlane. Różne formaty używają różnych kodów. DVD korzysta
       z dwuliterowych w standardzie ISO 639-1, Matroska operuje na
       trzyliterowych ISO 639-2,  a  OGM  korzysta  z  dowolnego
       identyfikatora.  MPlayer wyświetli dostępne języki, jeśli jest
       uruchomiony w trybie gatatliwym (-v).

       PRZYKAD:
         mplayer dvd://1 -slang pl,en
           Wybiera polskie napisy na DVD a jeśli nie są dostępne to
           angielskie.
         mplayer -slang jpn example.mkv
           Odtwarza plik typu Matroska z japońskimi napisami.

    -spuaa <tryb> (tylko z OSD)
       Ustala tryb wygładzania/skalowania dla DVD/VOBsub. Dodanie do
       trybu wartości 16 wymusza skalowanie nawet gdy  wielkości
       oryginalnego i przeskalowanego okna są takie same. Mozna to
       wykorzystać by np. wygładzić napisy rozmyciem gaussa.  Dostępne
       są tryby:
         0  brak (najszybszy, bardzo brzydki)
         1  przybliżony (zepsuty?)
         2  pełny (wolny)
         3  dwuliniowy (domyślny, szybki i nienajgorszy)
         4  rozmycie Gaussa (bardzo ładne)

    -spualign <-1-2> (tylko OSD)
       Ustala jak powinny być wyrównane napisy SPU (DVD/VOBsub).
         -1  oryginalna pozycja
         0  Wyrównaj na górze (oryginalne/domyślne zachowanie).
         1  Wyrównaj na środku.
         2  Wyrównaj na dole.

    -spugauss <0.0-3.0> (tylko OSD)
       Ustawia poziom rozmycia Gaussa przy korzystaniu z -spuaa 4.
       Wyższy oznacza większe rozmycie (domyślnie: 1.0).

    -sub <zbiórnapisów1,zbiórnapisów2,...>
       Używa/wyświetla te zbiory napisów. Tylko jeden zbiór może wyć
       wyświetlany w danej chwili.

    -sub-bg-alpha <0-255>
       Ustawia wartość kanału alfa dla napisów i tła OSD. Większe
       wartości oznaczają większą przezroczystość.  0 oznacza pełną
       przezroczystość.

    -sub-bg-color <0-255>
       Ustawia kolor tła napisów i OSD. Obecnie napisy są w skali
       szarości, więc jest to odpowiednik nasycenia koloru.  Wartość
       255 oznacza biel a 0 czerń.

    -sub-demuxer <[+]nazwa> (tylko -subfile) (KOD BETA)
       Wymusza typ demuxera napisów dla -subfile. Użycie "+" przed
       nazwą wymusza ją, wyłącza to niektóre testy.  Podaj nazwę
       demuksera  wypisaną  przez  -audio-demuxer  help.  Dla
       kompatybilności z poprzednimi wersjami akceptuje też ID demuxera
       zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/demuxer.h.

    -sub-fuzziness <tryb>
       Dostosowuje niedokładność dopasowywania przy szukaniu napisów:
         0  dokładne dopasowanie
         1  Wczytaj wszystkie napisy zawierające nazwę filmu.
         2  Wczytaj wszystkie napisy z aktualnego katalogu.

    -sub-no-text-pp
       Wyłącza wszelkie przetwarzanie tekstu po wczytaniu napisów.
       Stosowane w celach wyłapywania błędów.

    -subalign <0-2> (tylko OSD)
       Ustala jak napisy powinny być wyrównane do -subpos.
         0  wyrównywanie  górnej  krawędzi  (początkowe/domyślne
           zachowanie)
         1  wyrównywanie środka
         2  wyrównywanie dolnej krawędzi.

    -subcc
       Wyświetla napisy DVD Closed Caption (CC). To nie są napisy VOB,
       są to specjalne napisy ASCII dla niesłyszących zakodowane w
       strumieniu danych użytkownika VOB na większości DVD z regionu 1.
       Jak dotąd niespotykane na DVD z innych regionów.

    -subcp <strona kodowa> (tylko iconv)
       Jeśli Twój system obsługuje iconv(3), możesz użyć tej opcji by
       ustalić stronę kodową napisów.

       PRZYKAD:
         -subcp latin2
         -subcp cp1250

    -subcp enca:<język>:<strona powrotna> (tylko ENCA)
       Określa język stosując dwuliterowy kod, by ENCA mogła wykryć
       stronę kodową automatycznie. Jeżeli nie jesteś pewien, podaj
       cokolwiek i przejrzyj wyjście mplayer -v pod kątem dostępnych
       języków. Powrotna strona kodowa określa jaką stronę stosować,
       jesli autodetekcja zawiedzie.

       PRZYKAD:
         -subcp enca:cs:latin2
           Odgadnij kodowanie, zakładając że napisy są po czesku,
           jeżeli się nie uda, powróć do latin 2.
         -subcp enca:pl:cp1250
           Odgadnij kodowanie dla polskiego, jeżeli się nie uda,
           powróć do cp1250.

    -subdelay <sek>
       Opóźnienie napisów o <sek> sekund. Może być ujemne.

    -subfile <filename> (KOD BETA)
       Aktualnie  bezużyteczne.  To samo co -audiofile, ale dla
       strumieni napisów (OggDS?).

    -subfont-autoscale <0-3> (tylko z obsługą FreeType)
       Ustawia tryb autoskalowania.
       INFORMACJA: 0 oznacza, że text scale i OSD scale są wysokością
       czcionki w punktach.

       Może być:

         0  bez automatycznego skalowania
         1  proporcjonalny do wysokości filmu
         2  proporcjonalny do szerokości filmu
         3  proporcjonalny do przekątnej filmu (domyślne)

    -subfont-blur <0-8> (tylko FreeType)
       Ustawia promień rozmycia czcionki (domyślnie: 2).

    -subfont-encoding <wartość> (tylko FreeType)
       Ustawia kodowanie czcionki. Wartość "unicode" oznacza, że będą
       wyświetlane wszystkie znaki ze zbioru i będzie używany unicode
       (domyślnie: unicode).

    -subfont-osd-scale <0-100> (tylko FreeType)
       Ustawia współczynnik automatycznego skalowania elementów OSD
       (domyślnie: 6).

    -subfont-outline <0-8> (tylko FreeType)
       Ustawia grubość linii zewnętrznej czcionki (domyślnie: 2)

    -subfont-text-scale <0-100> (tylko FreeType)
       Ustawia wskaźnik automatycznego skalowania napisów jako procent
       rozmiaru ekranu (domyślnie: 5).

    -subfps <tempo>
       Ustawia prędkość (w klatkach/sek) zbioru napisów (domyślnie: jak
       w filmie).
       INFORMACJA: Tylko dla zbiorów opartych na klatkach np. format
       MicroDVD.

    -subpos <0-100> (przydatne przy -vf expand) (tylko z OSD)
       Ustawia pozycję napisów na ekranie. Jest to pozioma pozycja
       napisów w % wysokości ekranu.

    -subwidth <10-100> (tylko z OSD)
       Określa maksymalną szerokość napisów na ekranie. Przydatne przy
       wyjściu TV. Jest to szerokość napisów w % szerokości ekranu.

    -unicode
       Informuje MPlayera by przetwarzał zbiór napisów jako unicode.

    -utf8
       Informuje MPlayera by przetwarzał zbiór napisów jako UTF-8.

    -vobsub <zbiór VOBsub bez rozszerzenia>
       Określa zbiory VOBsub z napisami.  Jest to pełna ścieżka do
       zbioru bez rozszerzenia, tj. bez ".idx", ".ifo" lub ".sub".

    -vobsubid <0-31>
       Określa ID napisów VOBsub.

OPCJE WYJŚCIA AUDIO (TYLKO MPLAYER)

    -abs <wartość> (tylko -ao oss) (PRZESTARZAŁE)
       Zmienia wykrytą wielkość bufora sterownika audio/karty.

    -format <format> (zobacz także filtr dźwiękowy format )
       Wybiera format próbki używany przez wyjściu warstwy filtrów
       dźwiękowych na kartę dźwiękową. Wartości, które może przyjąć
       <format> są wymienione poniżej w opisie filtry dźwiękowego
       "format".

    -mixer <urządzenie>
       Korzysta z miksera innego niż domyślny /dev/mixer. Przy ALSA
       jest to nazwa miksera.

    -mixer-channel <linia miksera>[, indeks miksera] (tylko -ao oss i -ao
    alsa)
       Ta opcja mówi MPlayerowi, żeby użył innego kanału do sterowania
       głośnością niż domyślne PCM. Część możliwości dla OSS to vol,
       pcm, line.  Żeby znaleźć pełną listę możliwości  poszukaj
       SOUND_DEVICE_NAMES w /usr/include/linux/soundcard.h. Dla ALSA
       możesz użyć nazw, które, na przykład, pokazuje alsamixer, jak
       Master, Line, PCM.
       INFORMACJA: Nazwy kanałów miksera ALSA z dołączonym numerem
       muszą być zapisane w formacie <nazwa, numer>, np. kanał nazwany
       'PCM 1' w alsamixer musi być zamieniony na PCM,1.

    -softvol
       Wymusza użycie programowego miksera, zamiast tego w karcie
       dźwiękowej.

    -softvol-max <10.0-10000.0>
       Ustawia maksymalny poziom wzmocnienia w procentach (domyślnie:
       110). Wartość 200 pozwoli na podniesienie głośności do maksimum
       dwukrotności aktualnego poziomu. Przy wartościach poniżej 100
       początkowa głośność (wynosząca 100%) będzie powyżej maksimum,
       czego np. OSD nie potrafi prawidłowo wyświetlić.

    -volstep <0-100>
       Ustala wielkość zmiany przy ustawianiu poziomu dźwięku miksera
       (w procentach całego zakresu) (domyślnie: 3).

STEROWNIKI WYJŚCIOWE DŹWIĘKU (TYLKO MPLAYER)

    Sterowniki  wyjścia  dźwięku  to  interfejsy do różnych urządzeń
    wyjściowych audio. Składnia jest następująca:

    -ao <sterownik1[:podopcja1[=wartość]:...],sterownik2,...[,]>
       Określa prirytetową listę sterowników wyjścia audio.

    Jeżeli lista kończy się przecinkiem, MPlayer powróci do sterowników
    niezawartych w wierszu poleceń. Podopcje są opcjonalne i przeważnie
    mogą być pominięte.
    INFORMACJA: Opcja -vo help pokaże listę wkompilowanych sterowników
    wyjścia audio.

    PRZYKAD:
         -ao alsa,oss,
           Spróbuje użyć sterownika ALSA, później OSS a potem
           pozostałych.
         -ao alsa:mmap:noblock:device=hw=0.3
           Ustawia tryb noblock, tryb mmap-mode i nazwę urządzenia
           jako pierwsza karta, czwarte urządzenie

    Dostępne sterowniki wyjściowe audio:

    alsa
       sterownik ALSA 0.9/1.x
         mmap
           Ustawia  eksperymentalny tryb mmap (mmap-mode) (nie
           działa dla więcej niż 2 kanałów).
         noblock
           Ustawia tryb noblock (noblock-mode).
         device=<urządzenie>
           Ustawia nazwę urządzenia.  Zamiast  ","  w  nazwie
           urządzenia ALSA wstaw ".", a zamiast ":" wstaw "=".
           Upewnij się że nie ustawiasz tego jeśli chcesz uzyskać
           wyjście w formacie hwac3 poprzez S/PDIF, chyba że dobrze
           wiesz jak to prawidłowo ustawić.

    alsa5
       sterownik ALSA 0.5

    oss
       sterownik OSS
         dsp-device
           Ustawia urządzenie wyjściowe dźwięku (domyślnie: /dev/
           dsp).

    sdl
       sterownik dla biblioteki wysoce niezależnej od platformy - SDL
       (Simple Directmedia Layer)
         <sterownik>
           Określa, jaki sterownik dźwięku ma zostać użyty przez
           SDL (domyślnie: SDL wybiera).

    arts
       przekazuje dźwięk przez demona aRts

    esd
       przekazuje dźwięk przez demona ESD
         <serwer>
           Określa jaki serwer ESD ma zostać użyty (domyślnie:
           localhost).

    jack
       przekazuje dźwięk przez JACK (Jack Audio Connection Kit)
         port=<nazwa>
           Łączy się z portami o podanej nazwie (domyślnie: porty
           fizyczne).
         name=<nazwa
           Nazwa klienta przekazywana do JACK (domyślnie: MPlayer
           [<PID>]). Przydatne, jeśli chcesz by pewne połączenia
           były nawiązywane automatycznie.
         (no)estimate
           Ocenia  opóźnienie  audio, powinno dawać równiejsze
           odtwarzanie video (domyślnie: włączone).

    nas
       przekazuje dźwięk przez NAS

    macosx (tylko Mac OS X)
       rdzenny sterownik Mac OS X

    sgi (tylko SGI)
       rdzenny sterownik SGI

    sun (tylko Sun)
       rdzenny sterownik Sun
         <urządzenie>
           Określa, jakie urządzenie audio  ma  zostać  użyte
           (domyślnie: /dev/audio).

    win32 (tylko Windows)
       rdzenny sterownik waveout Windows

    dsound (tylko Windows)
       sterownik wyjścia dźwiękowego Directx DirectSound
         device=<numer urządzenia>
           Określa numer używanego urządzenia. Odtwarzanie pliku z
           opcją -v wyświetli wszystkie dostępne urządzenia.

    dxr2 (zobacz także -dxr2) (tylko DXR2)
       specyficzny sterownik Creative DXR2

    mpegpes (tylko DVB)
       specyficzny sterownik DVB

    null
       Nie przekazuje dźwięku, ale utrzymuje prędkość odtwarzania
       video. Do testów wydajnościowych użyj -nosound.

    pcm
       sterownik wyjściowy zapisujący dane w surowych (raw) plikach
       PCM/wave
         (no)waveheader
           Dołącza lub pomija nagłówek wave (domyślnie: dołącza).
           Jeżeli nie jest dołączony, zostanie wygenerowane surowe
           wyjście PCM.
         file=<nazwa pliku>
           Zapisuje dźwięk do <nazwa pliku> zamiast domyślnego
           audiodump.wav.  Jeżeli określono parametr nowaveheader,
           domyślnym zbiorem wyjściowym jest audiodump.pcm.

    plugin
       sterownik wyjściowy wtyczki

OPCJE WYJŚCIA VIDEO (TYLKO MPLAYER)

    -adapter <wartość>
       Ustawia kartę graficzną, która otrzyma obraz.  Do poprawnego
       działania wymaga opcji -vm.  Listę dostępnych kart otrzymasz
       stosując tę opcję z -v. Obecnie działa tylko ze sterownikiem
       wyjścia video directx.

    -bpp <głębia>
       Wymusza inną głębię kolorów niż wykryta. Obsługiwane tylko
       przez sterowniki wyjścia video fbdev, dga, svga i vesa.

    -brightness <-100-100>
       Modyfikuje jasność wyjścia video (domyślnie: 0). Nie wszystkie
       sterowniki wyjścia video to obsługują.

    -contrast <-100-100>
       Modyfikuje kontrast wyjścia video (domyślnie: 0). Nie wszystkie
       sterowniki wyjścia video to obsługują.

    -display <nazwa> (tylko X11)
       Podaje nazwę komputera i numer wyświetlacza serwera X, na którym
       chcesz wyświetlać.

       PRZYKAD:
         -display xtest.localdomain:0

    -dr
       Włącz bezpośrednie renderowanie (obsługiwane nie przez wszystkie
       kodeki i wyjścia video)
       UWAGA: Może powodować popsucie OSD/SUB!

    -dxr2 <opcja1:opcja2:...>
       Ta opcja jest używana do kontroli sterownika wyjścia video dxr2.

         ar-mode=<wartość>
           tryb proporcji (aspect ratio) (0 = normalny, 1 =
           panoramiczny, 2 = letterbox (domyślne))

         iec958-encoded
           Ustawia tryb wyjścia iec958 na zakodowany.

         iec958-decoded
           Ustawia tryb wyjścia iec958 na zdekodowany (domyślne).

         macrovision=<wartość>
           tryb macrovision (0 = wyłączone (domyślne), 1 = agc, 2 =
           agc 2 colorstripe 3 = agc 4 colorstripe)

         mute
           wycisza dźwięk

         unmute
           wyłącza wyciszenie dźwięku

         ucode=<wartość>
           ścieżka do microcode

       wyjcie TV

         75ire
           włącza wyjście 7.5 IRE

         no75ire
           wyłącza wyjście 7.5 IRE (domyślne)

         bw
           czarno/białe wyjście TV

         color
           kolorowe wyjście TV (domyślne)

         interlaced
           włącza wyjście TV z przeplotem (domyślne)

         nointerlaced
           wyłącza wyjście TV z przeplotem

         norm=<wartość>
           norma TV (ntsc (domyślna), pal, pal60, palm, paln,
           palnc)

         square-pixel
           ustawia tryb kwadratowy piksela

         ccir601-pixel
           ustawia tryb ccir601 piksela

       nakadka (Overlay)

         cr-left=<0-500>
           Ustawia wartość obcinania z lewej (domyślnie: 50).

         cr-right=<0-500>
           Ustawia wartość obcinania z prawej (domyślnie: 300).

         cr-top=<0-500>
           Ustawia wartość obcinania z góry (domyślnie: 0).

         cr-bottom=<0-500>
           Ustawia wartość obcinania z dołu (domyślnie: 0).

         ck-[r|g|b]=<0-255>
           Ustawia czerwony (r), zielony (g) lub niebieski (b)
           kolor klucza nakładki.

         ck-[r|g|b]min=<0-255>
           minimalna wartość odpowiedniego klucza koloru

         ck-[r|g|b]max=<0-255>
           maksymalna wartość odpowiedniego klucza koloru

         ignore-cache
           Nie używa zapamiętanych ustawień nakładki.

         update-cache
           Uaktualnia zapisane ustawienia nakładki.

         ol-osd
           Włącza osd w nakładce.

         nool-osd
           Wyłącza osd w nakładce (domyślne).

         ol[h|w|x|y]-cor=<-20-20>
           Modyfikuje rozmiar (h,w) i pozycję (x,y) nakładki w
           przypadku gdy nie pasuje ona do okna (domyślnie: 0).

         overlay
           Włącza nakładkę (domyślne)

         nooverlay
           Włącza TVout.

         overlay-ratio=<1-2500>
           Dostosowuje nakładkę (domyślnie: 1000).

    -fbmode <nazwa trybu> (tylko -vo fbdev)
       Zmienia tryb video na opisany etykietą <nazwa trybu> w /etc/
       fb.modes.
       INFORMACJA: Bufor ramek VESA nie obsługuje zmieniania trybu.

    -fbmodeconfig <nazwa zbioru> (tylko -vo fbdev)
       Używa  podanego  zbioru  konfiguracyjnego (domyślnie: /etc/
       fb.modes).

    -fs (zobacz także -zoom)
       Odtwarzanie pełnoekranowe (film w centrum i czarne obramowanie
       wokół  niego).  Nie wszystkie sterowniki wyjścia video to
       obsługują.

    -fsmode-dontuse <0-31> (PRZESTARZAŁE, używaj opcji -fs)
       Wypróbuj tę opcję, jeżeli masz problemy z trybem pełnoekranowym.

    -fstype <typ1,typ2,...>
       Określa priorytetową listę trybów ustawień używanej warstwy
       pełnoekranowej.  Możesz wyłączyć tryb poprzedzając go "-".
       Jeśli masz kłopoty typu okno pełnoekranowe jest przykryte przez
       inne okna wypróbuj inną kolejność.
       INFORMACJA: -fstype help wyświetla pełną listę  dostępnych
       trybów.

       Dostępne są typy:

         above
           Używa  zalecenia  _NETWM_STATE_ABOVE  jeśli jest to
           możliwe.
         below
           Używa zalecenia _NETWM_STATE_BELOW  jeśli  jest  to
           możliwe.
         fullscreen
           Używa zalecenia _NETWM_STATE_FULLSCREEN jeśli jest to
           możliwe.
         layer
           Używa zalecenia _WIN_LAYER z domyślną warstwą.
         layer=<0...15>
           Używa zalecenia _WIN_LAYER z numerem warstwy.
         netwm
           Wymusza styl NETWM.
         none
           Nie używa warstwy pełnoekranowej.
         stays_on_top
           Używa zalecenia _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP jeśli jest to
           możliwe.

       PRZYKAD:
         layer,stays_on_top,above,fullscreen
           Domyślna kolejność, będzie użyta w przypadku podania
           nieprawidłowych lub nieobsługiwanych typów.
         -fullscreen
           Naprawia przełączanie pełnego ekrany na OpenBox 1.x.

    -geometry x[%][:y[%]] lub [WxH][+x+y]
       Ustawia gdzie na ekranie ma się początkowo znajdować wyjście.
       Wielkości x i y mierzone są w pikselach od lewego górnego rogu
       ekranu do lewego górnego rogu wyświetlanego obrazu, jeżeli
       jednak po argumencie podany jest procent, to jest on traktowany
       jak procent wielkości ekranu w danym kierunku.  Obsługuje to
       także standardowy format opcji -geometry z X11. Jeśli przy
       pomocy opcji -wid podano zewnętrzne okno to współrzędne x i y są
       liczone względem lewego górnego rogu tego okna a nie ekranu.
       INFORMACJA: Ta opcja jest obsługiwana tylko przez sterowniki
       wyjścia video x11, xmga, xv, xvmc, xvidix, gl, gl2, directx i
       tdfxfb.

       PRZYKAD:
         50:40
           Umieszcza okno w x=50, y=40
         50%:50%
           Umieszcza okno na środku ekranu
         100%
           Umieszcza okno w śroku prawej krawędzi ekranu
         100%:100%
           Umieszcza okno w prawym dolnym rogu ekranu

    -guiwid <ID okna> (zobacz także -wid) (tylko z GUI)
       Przekazuje do GUI, że ma ono również używać okna X11 i przykleić
       je na dole ekranu video, co jest przydatne by osadzić mini-GUI w
       przeglądarce (używającej na przykład wtyczki MPlayer).

    -hue <-100-100>
       Modyfikuje barwę sygnału video (domyślnie: 0). Dzięki tej opcji
       możesz otrzymać kolorowy negatyw  obrazu.  Nie  wszystkie
       sterowniki wyjścia video to obsługują.

    -monitor-dotclock <zakres[,zakres,...]> (tylko -vo fbdev i vesa)
       Określa zakres dotclock lub pixelclock monitora.

    -monitor-hfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko -vo fbdev i vesa)
       Określa zakres częstotliwości poziomej monitora.

    -monitor-vfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko -vo fbdev i vesa)
       Określa zakres częstotliwości pionowej monitora.

    -monitoraspect <stosunek> (zobacz także -aspect)
       Ustawia proporcje Twojego monitora lub ekranu TV.

       PRZYKAD:
         -monitoraspect 4:3 lub 1.3333
         -monitoraspect 16:9 lub 1.7777

    -nodouble
       Wyłącza podwójne buforowanie, głównie do celów debugowania.
       Podwójne buforowanie eliminuje migotanie dzięki przechowywaniu
       dwóch ramek w pamięci i wyświetlaniu jednej, podczas gdy druga
       jest dekodowana. Może mieć to negatywny wpływ na OSD, ale
       często usuwa jego migotanie.

    -nograbpointer
       Nie przechwytuje kursora muszki po zmianie trybu video (-vm).
       Przydatne przy ustawieniach wieloekranowych.

    -nokeepaspect
       Nie utrzymuje proporcji, gdy zmieniany jest rozmiar okna.
       Działa obecnie tylko ze sterownikami wyjścia video x11, xv,
       xmga, xvidix oraz directx.  Dodatkowo, pod X11 Twój manager
       okien musi rozumieć zalecenia proporcji okna.

    -ontop
       Sprawia, że okno zostaje nad innymi oknami. Obsługiwane przez
       sterowniki wyjścia video używające X11, poza SDL oraz directx,
       macosx, quartz, ggi i gl2.

    -panscan <0.0-1.0>
       Włącza tryb panoramiczny (obcina boki filmu np. 16:9 tak, by
       pasował na ekran 4:3 bez czarnych pasków).  Zasięg kontroluje
       jak duża część obrazu będzie przycięta.  Działa tylko ze
       sterownikami wyjścia video xv, xmga, mga, gl, quartz, macosx i
       xvidix.

    -refreshrate <Hz>
       Ustawia częstotliwość odświeżania monitora. Obecnie opcja ta
       jest obsługiwana tylko przez -vo directx razem z -vm.

    -rootwin
       Odtwarza film w głównym oknie (tło pulpitu). Jednak obrazki tła
       na pulpicie mogą przesłaniać okno filmu.  Działa tylko ze
       sterownikami wyjścia video x11, xv, xmga, xvidix, quartz, macosx
       i directx.

    -saturation <-100-100>
       Modyfikuje nasycenie sygnału wyjścia video (domyślnie: 0).
       Dzięki tej opcji można uzyskać obraz w skali szarości.  Nie
       wszystkie sterowniki wyjścia video to obsługują.

    -screenh <piksele>
       Podaje pionową rozdzielczość ekranu dla sterowników wyjścia
       video które nie znają rozdzielczości ekranu, jak fbdev, x11 i
       TVout.

    -screenw <piksele>
       Podaje poziomą rozdzielczość ekranu dla sterowników wyjścia
       video które nie znają rozdzielczości ekranu, jak fbdev, x11 i
       TVout.

    -stop-xscreensaver (tylko X11)
       Wyłącza wygaszacz ekranu przy starcie i włącza go ponownie
       podczas wychodzenia.

    -vm
       Próbuje zmienić na inny tryb  video.  Obsługiwane  przez
       sterowniki wyjścia video dga, x11, xv, sdl i directx. Jeżeli
       jest ona użyta ze sterownikiem wyjścia video directx, opcje
       -screenw, -screenh, -bpp i -refreshrate mogą ustawić nowy tryb
       wyświetlania.

    -vsync
       Włącza VBI dla sterowników wyjścia video vesa, dfbmga i svga.

    -wid <ID okna> (zobacz także -guiwid) (tylko X11, OpenGL i DirectX)
       Przekazuje MPlayerowi, by dołączył się do instniejącego okna.
       Przydatne, by osadzić MPlayera w przeglądarce (na przykład za
       pomocą wtyczki).

    -xineramascreen <0-...>
       W konfiguracjach Xinerama (tj. pojedynczy pulpit obejmujący
       wiele ekranów) opcja ta przekaże MPlayerowi na którym ekranie ma
       wyświetlać film.

    -zrbw (tylko -vo zr)
       Wyświetla czarno-biały obraz. Dla optymalnego działania opcja
       ta może być łączona z "-lavdopts gray".

    -zrcrop <[szerokość]x[wyskokość]+[x offset]+[y offset]> (tylko -vo zr)
       Wybiera partie obrazu wejściowego do odtwarzania, wielokrotne
       wystąpienie tej opcji włącza tryb cinerama. W trybie cinerama
       film jest rozdzielany na więcej niż jeden TV (lub rzutnik) by
       stworzyć duży ekran. Opcje pojawiające się po zastosowaniu n-
       tego -zrcrop dotyczą n-tej karty MJPEG, z których każda powinna
       mieć co najmniej -zrdev poza -zrcrop. Przykłady są w sekcji Zr
       dokumentacji oraz są pokazywane przez opcję -zrhelp.

    -zrdev <urządzenie> (tylko -vo zr)
       Określa  zbiór urządzenia należący do Twojej karty MJPEG,
       domyślnie sterownik ten bierze pierwsze urządzenie v4l które
       znajdzie.

    -zrfd (tylko -vo zr)
       Wymusza dziesiątkowanie (decimation): Dziesiątkowanie, określone
       przez -zrhdec i -zrvdec, następuje tylko, gdy sprzęt skalujący
       potrafi rozciągnąć obraz do jego oryginalnych rozmiarów. Ta
       opcja wymusza dziesiątkowania.

    -zrhdec <1|2|4> (tylko -vo zr)
       Poziome dziesiątkowanie (decimation): Informuje sterownik by
       przekazywał tylko co 2-gą lub 4-tą linię/piksel obrazu do karty
       MJPEG i użył urządzenia skalującego karty do rozciągnięcia
       obrazu do jego oryginalnych rozmiarów.

    -zrhelp (tylko -vo zr)
       Wyświetla listę wszystkich opcji -zr*, ich wartości domyślne
       oraz przykład trybu cinerama.

    -zrnorm <norma> (tylko -vo zr)
       Wybiera normę TV PAL lub NTSC (domyślnie: nie zmieniać).

    -zrquality <1-20> (tylko -vo zr)
       Liczba od 1 (najlepsza) do 20 (najgorsza) określająca jakość
       kodowania JPEG.

    -zrvdec <1|2|4> (tylko -vo zr)
       Pionowe dziesiątkowanie (decimation): Informuje sterownik by
       przekazywał tylko co 2-gą lub 4-tą linię/piksel obrazu do karty
       MJPEG i użył urządzenia skalującego karty do rozciągnięcia
       obrazu do jego oryginalnych rozmiarów.

    -zrxdoff <przesunięcie w osi x> (tylko -vo zr)
       Jeśli film jest mniejszy niż ekran opcja ta określa przesunięcie
       w poziomie od lewego górnego rogu ekranu (domyślnie: obraz
       wycentrowany).

    -zrydoff <przesunięcie w osi y> (tylko -vo zr)
       Jeśli film jest mniejszy niż ekran opcja ta określa przesunięcie
       w pionie od lewego górnego rogu ekranu (domyślnie: obraz
       wycentrowany).

STEROWNIKI WYJŚCIA VIDEO (TYLKO MPLAYER)

    Sterowniki wyjścia video to interfejsy do różnych urządzeń wyjściowych
    video. Składnia jest następująca:

    -vo <sterownik1[:podopcja1[=wartość]:...],sterownik2,...[,]>
       Określa priorytetową listę sterowników wyjścia video.

    Jeżeli  lista  zakończona  jest  przecinkiem, MPlayer powróci do
    sterowników niewymienionych w wierszu poleceń. Podopcje są dodatkowe i
    przeważnie mogą być pominięte.
    INFORMACJA: Opcja -vo help pokaże listę wkompilowanych sterowników
    wyjścia video.

    PRZYKAD:
         -vo xmga,xv,
           Najpierw spróbuj wykorzystać sterownik Matrox  X11,
           później Xv i na końcu resztę.
         -vo directx:noaccel
           Wykoszysta sterownik DirectX z wyłączonymi funkcjami
           przyspieszającymi.

    Dostępne sterowniki wyjściowe:

    xv (tylko X11)
       Wykorzystuje rozszerzenie XVideo oferowane przez XFree86 4.x,
       aby włączyć sprzętową akcelerację odtwarzania.  Jeżeli nie
       możesz skorzystać ze sterownika napisanego specjalnie  dla
       Twojego sprzętu, to prawdopodobnie jest najlepsza opcja. Żeby
       uzyskać informacje jaki kolor kluczowy jest używany i jak jest
       rysowany uruchom MPlayera z opcją -v, i poszukaj wierszy
       oznaczonych na początku [xv common].
         port=<numer>
           Określa port XVideo.
         ck=<cur|use|set>
           Określa źródło, z którego pobierany jest kolor kluczowy
           (domyślnie: cur).
             cur Opcja domyślna, pobiera kolor kluczowy ustawiony
               w Xv.
             use Wykorzystuje, ale nie ustawia koloru kluczowego
               z  MPlayera (podaj opcję -colorkey, aby to
               zmienić).
             set Podobnie  jak  use,  ale  ustawia  również
               dostarczony kolor kluczowy.
         ck-method=<man|bg|auto>
           Ustawia metodę rysowania koloru kluczowego (domyślnie:
           man).
             man Ręcznie rysuje kolor kluczowy (ogranicza, w
               niektórych przypadkach, migotanie).
             bg  Ustawia kolor kluczowy jako tło.
             auto Pozostawia Xv rysowanie koloru kluczowego.

    x11 (tylko X11)
       Sterownik wyjścia video z pamięcią dzieloną, bez sprzętowej
       akceleracji, który działa gdziekolwiek, jeżeli tylko obecne jest
       X11.

    xover (tylko X11)
       Dodaje  obsługę X11 dla wszystkich sterowników opartych o
       overlay. Obecnie użyteczne tylko z tdfx_vid.
         <sterownik_vo>
           Wybiera sterownik, którego należy użyć jako nakładki na
           X11.

    xvmc (tylko X11 z -vc ffmpeg12mc)
       Sterownik wyjścia video, który korzysta z rozszerzenia XvMC (X
       Video Motion Compensation) oferowanego przez XFree86 4.x, aby
       przyspieszyć dekodowanie MPEG-1/2 i VCR2.
         port=<numer>
           Określa port XVideo.
         (no)benchmark
           Nie  wyświetla obrazów.  Konieczne dla prawidłowego
           testowania wydajności dla sterowników, które zmieniają
           bufor  obrazu  tylko  przy przerysowywaniu monitora
           (nVidia). Domyślnie nie wyłącza wyświetlania obrazu
           (nobenchmark).
         (no)queue
           Kolejkuje klatki do wyświetlenia, aby umożliwić bardziej
           równoległą pracę urządzenia video. Może spowodować małą
           (nie zauważalną) stałą desynchronizację A/V (domyślnie:
           noqueue).
         (no)sleep
           Wykorzystuje  funkcję  sleep  podczas  czekania  na
           zakończenie  renderowania  (niezalecane na Linuksie)
           (domyślnie: nosleep).
         ck=cur|use|set
           To samo co -vo xv:ck (zobacz także -vo xv).
         ck-method=man|bg|auto
           To samo co -vo xv:ck-method (zobacz także -vo xv).

    dga (tylko X11)
       Odtwarza video korzystając z rozszerzenia  XFree86  Direct
       Graphics Access. Uważany za przeżytek.

    sdl (tylko SDL)
       Sterownik wyjścia oparty na wysoce niezależnej od platformy
       bibliotece SDL (Simple Directmedia Layer). Ponieważ SDL używa
       własnej warstwy X11, opcje MPlayera dotyczące X11 nie mają tu
       żadnego wpływu.
         driver=<sterownik>
           Wybiera sterownik SDL,  który  będzie  używany  do
           wyświetlania.
         (no)forcexv
           Wykorzystuje rozszerzenie XVideo przy odtwarzaniu przez
           sterownik wyjścia video sdl (domyślnie: forcexv).
         (no)hwaccel
           Wykorzystuje sprzętowo wspomagany skalator (domyślnie:
           hwaccel).

    vidix
       VIDIX (VIDeo Interface for *niX - interfejs video dla *niX) to
       interfejs do możliwości przyspieszających w różnych kartach
       graficznych.  Bardzo szybki sterownik wyjścia video na kartach,
       które go obsługują.
         <podurządzenie>
           Precyzuje, który sterownik VIDIX ma być wykorzystany.
           Dostępne są cyberblade, mach64, mga_crtc2, mga, nvidia,
           pm2, pm3, radeon, rage128, sis i unichrome.

    xvidix (tylko X11)
       Nakładka X11 dla VIDIX
         <podurządzenie>
           podobnie jak dla vidix

    cvidix
       Standardowa i niezależna od platformy nakładka dla VIDIX, może
       nawet chodzić w konsoli tekstowej z kartami nVidia.
         <podurządzenie>
           podobnie jak dla vidix

    winvidix (tylko Windows)
       Nakładka Windows dla VIDIX
         <podurządzenie>
           jak dla vidix

    directx (tylko Windows)
       Sterownik wyjścia video korzystający z interfejsu DirectX.
         noaccel
           Wyłącza  sprzętową akcelerację.  Wypróbuj tę opcję,
           jeżeli masz problemy z wyświetlaniem.

    quartz (tylko Mac OS X)
       Sterownik wyjścia video Mac OS X Quartz. W pewnych przypadkach,
       wydajniejsze może się okazać wymuszenie spakowanego formatu
       wyjściowego YUV, podając np. -vf format=yuy2.
         device_id=<numer>
           Określa jakie urządzenia ma być  użyte  w  trybie
           pełnoekranowym.
         fs_res=<width>:<height>
           Podaje rozdzielczość pełnoekranową (przydatne na wolnych
           systemach).

    macosx (Mac OS X 10.4 lub 10.3.9 z QuickTime 7)
       sterownik wyjścia video Mac OS X CoreVideo
         device_id=<numer>
           Określa  numer  urządzenia  używanego  w  trybie
           pełnoekranowym.

    fbdev (tylko Linux)
       Używa bufora ramki oferowanego przez jądro do wyświetlania
       obrazu.
         <urządzenie>
           Wybiera nazwę używanego urządzenia fbdev (np. /dev/fb0)
           albo nazwę podurządzenia VIDIX, jeśli zaczyna się od
           "vidix" (np. "vidixsis_vid" włącza sterownik sis).

    fbdev2 (tylko Linux)
       Używa bufora ramki oferowanego przez jądro do wyświetlania
       obrazu, alternatywna implementacja.
         <urządzenie>
           Wybiera nazwę używanego urządzenia fbdev (domyślnie:
           /dev/fb0).

    vesa
       Bardzo ogólny sterownik wyjścia video , który powinien działać z
       wszystkimi kartami obsługującymi standard VESA VBE 2.0.
         dga
           Włącza tryb DGA.
         nodga
           Wyłącza tryb DGA.
         neotv_pal
           Włącza wyjście TV karty NeoMagic i ustawia je na normę
           PAL.
         neotv_ntsc
           Włącza wyjście TV karty NeoMagic i ustawia je na normę
           NTSC.
         vidix
           Używa sterownika VIDIX.
         lvo:
           Włącza Linux Video Overlay na trybie VESA.

    svga
       Sterownik wyjścia video korzystający z biblioteki SVGA.
         <tryb video>
           Ustawia określony tryb video. Tryb może być podany w
           formacie   <szerokość>x<wysokość>x<kolory>,    np.
           640x480x16M lub numer trybu graficznego, np. 84.
         bbosd
           Rysuje OSD w czarnym pasku poniżej filmu (wolniejsze).
         native
           Wykorzystuje tylko rdzenne funkcje rysujące. Omijane
           jest bezpośrednie renderowanie (direct rendering), OSD i
           akceleracja sprzętowa.
         retrace
           Wymusza zmianę klatki przy przerysowywaniu pionowym.
           Użyteczne tylko z -double. Wywołuje ten sam efekt co
           opcja -vsync.
         sq
           Spróbuje  wykorzystać  tryb  video  z  kwadratowymi
           pikselami.
         vidix
           Używa svga z VIDIX.

    gl
       Sterownik wyjścia video OpenGL, wersja prosta. Obraz musi być
       mniejszy niż maksymalny rozmiar tekstury dostępny w Twojej
       implementacji OpenGL.  Zamiarem było  działanie  na  nawet
       najprostszych implementacjach OpenGL, ale robi użytek z nowszych
       rozszerzeń, co daje obsługę większej liczby przestrzenie koloru
       i bezpośredniego renderowania. Radzimy używać -dr jeśli tylko
       działa, jako że w wyższych rozdzielczościach daje to duże
       przyspieszenie. Kod wykonuje niewiele sprawdzań, więc jeśli coś
       nie działa, to może to być dlatego że Twoja karta/implementacja
       OpenGL tego nie obsługuje nawet jeśli nie dostajesz żadnej
       informacji o błędzie. Użyj glxinfo albo podobnego narzędzia by
       wyświetlić obsługiwane rozszerzenia OpenGL.
         (no)manyfmts
           Włącza obsługę większej ilości formatów kolorów (RGB i
           BGR) (domyślnie: włączone).  Wymaga wersji OpenGL >=
           1.2.
         slice-height=<0-...>
           Ilość linii kopiowana do tekstury w jednym kawałku
           (domyślnie: 4). 0 oznacza cały obraz.
         (no)osd
           Włącza lub wyłącza obsługę wyświetlania OSD przez OpenGL
           (domyślnie: włączona). Przeznaczone głównie do testów,
           powinieneś skorzystać z -osdlevel 0, aby wyłączyć OSD.
         (no)scaled-osd
           Zmienia sposób zachowania OSD przy zmianie wielkości
           okna (domyślnie: wyłączone). Jeżeli włączone zachowuje
           się podobniej do pozostałych wyjść video, co jest lepsze
           przy czcionkach o stałej szerokości znaków, Wyłączone
           lepiej wygląda z czcionkami freetype oraz używa ramek w
           trybie pełnoekranowym.
         (no)aspect
           Włącza  lub wyłącza przeliczanie proporcji i trybu
           panoramicznego (domyślnie: włączone).  Wyłączenie może
           zwiększyć prędkość.
         rectangle=<0,1,2>
           Wybiera używanie prostokątnych tekstur co oszczędza
           pamięć video, ale często jest wolniejsze (domyślnie: 0).
             0: Używa tekstur power_of_two (domyślne).
             1:  Używa texture_rectangle, nie kompatybilne ze
             sprzętową konwersją YUV.
             2: Używa texture_non_power_of_two.
         (no)glfinish
           Wywołuje glFinish() przed zamianą buforów.  Wolniejsze
           ale  w  niektórych  przypadkach daje lepsze wyniki
           (domyślnie: wyłączone).
         swapinterval=<n>
           Minimalna odległość między dwoma zamianami  bufora,
           liczona w wyświetlanych klatkach (domyślnie: 1). 1 jest
           równoważne włączeniu  VSYNC,  0  wyłączeniu  VSYNC.
           Wartości mniejsze od zera pozostawią domyślną wartość
           systemową.  To  ogranicza  framerate  do  (prędkość
           odświeżania poziomego / n). Wymaga do działania obsługi
           GLX_SGI_swap_control.      Z      niektórymi
           (większością/wszystkimi?)  implementacjami  działa to
           tylko w trybie pełnoekranowym.
         yuv=<n>
           Wybiera typ konwersji YUV do RGB.
             0:  Używa  konwersji  programowej  (domyślnie).
             Kompatybilne ze wszystkimi wersjami OpenGL. Daje
             kontrolę nad jasnością, kontrastem i nasyceniem.
             1:  Używa  kombinatorów  rejestrów.  Używa  to
             rozszerzenia    specyficznego   dla   nVidii
             (GL_NV_register_combiners).  Wymaga  przynajmniej
             trzech  jednostek  tekstur.  Daje  kontrolę nad
             nasyceniem i barwą.
             2: Używa programu fragmentowego. Wymaga rozszerzenia
             GL_ARB_fragment_program  i  przynajmniej  trzech
             jednostek tekstur.  Daje kontrolę nad jasnością,
             kontrastem, nasyceniem i barwą.
             3:  Używa  programu  fragmentowego korzystając z
             instrukcji   POW.    Wymaga    rozszerzenia
             GL_ARB_fragment_program  i  przynajmniej  trzech
             jednostek tekstur.  Daje kontrolę nad jasnością,
             kontrastem, nasyceniem, barwą i gammą. Gamma może
             być też  ustawiania  niezależnie  dla  składowej
             czerwonej, niebieskiej i zielonej.  Metoda 4 jest
             zazwyczaj szybsza.
             4: Używa  programu  fragmentowego  z  dodatkowym
             podglądem.       Wymaga      rozszerzenia
             GL_ARB_fragment_program  i  przynajmniej  trzech
             jednostek tekstur.  Daje kontrolę nad jasnością,
             kontrastem, nasyceniem, barwą i gammą.  Gamma może
             być  też  ustawiania  niezależnie  dla składowej
             czerwonej, niebieskiej i zielonej.
         customprog=<nazwapliku>
           Wczytuje dowolny program fragmentowy z <nazwapliku>
           Przykład znajduje się w TOOLS/edgedetect.fp.

    gl2
       Sterownik wyjścia video OpenGL, druga generacja. Obsługuje OSD
       i obrazy większe niż maksymalny rozmiar tekstury.
         (no)glfinish
           tak samo jak w gl (domyślnie: włączone)
         yuv=<n>
           tak samo jak w gl

    null
       Nie tworzy danych wyjściowych video. Użyteczne dla testowania
       wydajności.

    aa
       Sterownik wyjścia video ASCII art, który działa na konsoli
       tekstowej. Możesz dostać listę i opis dostępnych podopcji
       wywołując mplayer -vo aa:help

    caca
       Sterownik wyjścia video Colour AsCii Art, który działa na
       konsoli tekstowej.

    bl
       Odtwarzanie video przy użyciu protokołu Blinkenlights UDP.
       Sterownik jest wysoce zależny od sprzętu.
         <podurządzenie>
           Wybiera używane podurządzenie Blinkenlights. Jest to
           coś   typu    arcade:host=localhost:2323    lub
           hdl:file=nazwa1,file=nazwa2.     Musisz    podać
           podurządzenie.

    ggi
       Sterownik wyjścia video dla systemu grafiki GGI.
         <sterownik>
           Wybiera używany sterownik GGI. Zamień wszystkie "," w
           sterowniku przez ".".

    directfb
       Odtwarza video korzystając z biblioteki DirectFB.
         (no)input
           Korzysta z kodu klawiszy DirectFB zamiast MPlayera
           (domyślnie: włączone).
         buffermode=single|double|triple
           Podwójne i potrójne buforowanie dają najlepsze efekty,
           jeżeli chcesz uniknąć problemów z rozrywaniem. Potrójny
           bufor jest wydajniejszy niż podwójny, jako że nie
           blokuje MPlayera w trakcie czekania na przerysowanie w
           pionie.  Nie powinno się korzystać z  pojedynczego
           buforowanie (domyślnie: pojedynczy).
         fieldparity=top|bottom
           Kontroluje kolejność wyjścia dla ramek z przeplotem
           (domyślnie: wyłączony). Poprawnymi wartościami są top =
           najpierw górne pola, bottom = najpierw dolne pola.
           Opcja ta nie ma żadnego wpływu na progresywny materiał
           filmowy (większość filmów MPEG).  Musisz włączyć tę
           opcję, jeżeli masz problemy  z  rozrywaniem/brakiem
           płynności  ruchów  podczas  oglądania  materiału  z
           przeplotem.
         layer=N
           Wymusi wybranie warstwy o  ID  N  do  odtwarzania
           (domyślnie: -1 - auto).
         dfbopts=<lista>
           Podaje listę parametrów dla DirectFB.

    dfbmga
       Sterownik wyjścia video przeznaczony dla kart Matrox G400/G450/
       G550, wykorzystujący bibliotekę DirectFB. Włącza CRTC2 (drugi
       monitor), wyświetlając obraz niezależnie od pierwszego.
         (no)input
           tak samo jak directfb (domyślnie: wyłączone)
         buffermode=single|double|triple
           tak samo jak directfb (domyślnie: triple)
         fieldparity=top|bottom
           tak samo jak directfb
         (no)bes
           Włącza Matrox BES (backend scaler - końcowy system
           skalujący) (domyślnie: wyłączony).  Daje bardzo dobre
           rezultaty biorąc pod uwagę zarówno szybkość jak i
           wyjściową jakość, jako że interpolowana obróbka obrazu
           jest przeprowadzana sprzętowo. Działa tylko na wyjściu
           pierwszego monitora.
         (no)spic
           Wykorzystuje warstwę podobrazu (sub picture  layer)
           Matroksa do wyświetlania OSD (domyślnie: włączone).
         (no)crtc2
           Włącza wyjście TV na drugim wyjściu karty (domyślnie:
           włączone). Jakość wyjściowa jest zadziwiająca, ponieważ
           jest  to  obraz  z pełnym przeplotem i prawidłową
           synchronizacja pól nieparzystych/parzystych.
         tvnorm=pal|ntsc|auto
           Ustawia standard TV karty Matrox bez  konieczności
           zmieniania  /etc/directfbrc  (domyślnie:  wyłączony).
           Poprawne normy to: pal = PAL, ntsc = NTSC.  Specjalną
           wartością jest auto (automatyczne dostrojenie używając
           systemów PAL/NTSC), ponieważ decyduje, który standard ma
           być wykorzystywany zwracając uwagę na ilość klatek na
           sekundę filmu.

    mga (tylko Linux)
       Sterownik wyjścia  video  przystosowany  do  kart  Matrox,
       wykorzystujący końcowy system skalujący YUV na kartach z serii
       Gxxx poprzez moduł jądra. Jeżeli posiadasz taką kartę, jest to
       wybór oferujący największą szybkość.
         <urządzenie>
           Wybiera urzywane urządzenie Matrox (domyślnie: /dev/
           mga_vid).

    xmga (tylko Linux, X11)
       Sterownik wyjścia video mga działający w oknie X11.
         <urządzenie>
           Wybiera urzywane urządzenie Matrox (domyślnie: /dev/
           mga_vid).

    3dfx (tylko Linux)
       Sterownik wyjścia video specyficzny dla 3dfx. Sterownik ten
       używa bezpośrednio sprzętu 3dfx na X11. Obsługuje tylko 16 bpp.
       FIXME: Jak jest różnica między 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?

    tdfxfb (tylko Linux)
       Sterownik ten wykorzystuje bufor ramki tdfx do wyświetlania
       filmów z akceleracją YUV na kartach 3dfx.  FIXME: Jak jest
       różnica między 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?
         <urządzenie>
           Wybiera używane urządzenie fbdev (domyślnie: /dev/fb0).

    tdfx_vid (tylko Linux)
       Sterownik wyjścia video przeznaczony dla  3dfx.  Korzysta
       bezpośrednio z modułu jądra tdfx_vid. FIXME: Jak jest różnica
       między 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?
         <urządzenie>
           Wybiera używane urządzenie fbdev (domyślnie: /dev/fb0).

    dxr2 (zobacz także -dxr2) (tylko DXR2)
       Sterownik przeznaczony dla Creative DXR2.
         <sterownik_vo>
           Wybiera podsterownik video używany jako nakładka (x11,
           xv).

    dxr3 (tylko DXR3)
       Sterownik wyjścia video przeznaczony dla chipu dekodującego MPEG
       - Sigma Designs em8300 (Creative DXR3, Sigma Designs Hollywood
       Plus). Sprawdź również filtr video lavc.
         overlay
           Włącza overlay zamiast wyjścia TV.
         prebuf
           Włącza prebuforowanie.
         sync
           Włączą nowy silnik synchronizujący.
         norm=<norma>
           Określa normę TV.
             0: Nie zmienia obecnego standardu (domyślne).
             1: Automatycznie dostraja używając PAL/NTSC.
             2: Automatycznie dostraja używając PAL/PAL-60.
             3: PAL
             4: PAL-60
             5: NTSC

         <0-3>
           Określa numer urządzenia, które ma być użyte, jeżeli
           masz więcej niż jedną kartę em8300.

    mpegpes (tylko DVB)
       Sterownik wyjścia video przeznaczony dla DVB, który zapisuje
       wyjście do pliku MPEG-PES, jeśli karta nie jest zainstalowana.
         card=<1-4>
           Określa numer urządzenia, które ma być użyte, jeśli masz
           więcej niż jedną kartę DVB (tylko API V3, tak jak
           sterowniki z serii 1.x.y).
         <nazwa zbioru>
           Określa nazwę pliku, do którego zostanie  zapisane
           wyjście (domyślnie: ./grab.mpg).

    zr (zobacz także -zr* i -zrhelp)
       Sterownik  wyjścia  video  przeznaczony  dla  wielu  kart
       przechwytujących/odtwarzających MJPEG.

    zr2 (zobacz także filtr video zrmjpeg)
       Sterownik wyjścia video drugiej generacji przeznaczony dla wielu
       kart przechwytujących/odtwarzających MJPEG. Zwróć również uwagę
       na filtr video zrmjpeg.
         dev=<urządzenie>
           Wybiera używane urządzenie.
         pal
           Włącza normę video PAL.
         secam
           Włącza normę video SECAM.
         ntsc
           Włącza normę video NTSC.
         prebuf
           Włącza prebuforowanie, jeszcze nie obsługiwane.

    md5sum
       Oblicza sumy MD5 każdej klatki i zapisuje je do  pliku.
       Obsługuje przestrzenie kolorów RGB24 i YV12. Przydatne przy
       debugowaniu.
         outfile=<wartość>
           Określa nazwę pliku wyjściowego (domyślnie: ./md5sums).

    yuv4mpeg
       Zmienia strumień video na nieskompresowaną sekwencję obrazów YUV
       4:2:0 i przechowuje ją w pliku (domyślnie: ./stream.yuv).
       Format jest taki sam jak ten stosowany przez mjpegtools, więc
       jest to przydatne jeśli chcesz poddać film obróbce przy pomocy
       tego pakietu.  Obsługuje formaty YV12, RGB (24 bpp) i BGR
       (24bpp). Możesz tego użyć z opcją -fixed-vo żeby połączyć
       zbiory o tych samych wymiarach i ilości klatek na sekundę.
         interlaced
           Zapisuje ramki z przeplotem, najpierw górne pole.
         interlaced_bf
           Zapisuje ramki z przeplotem, najpierw dolne pole.
         file=<nazwapliku>
           Zapisuje  wyjście  do  zbioru <nazwapliku>, zamiast
           domyślnego stream.yuv.

       INFORMACJA: Jeśli nie podasz żadnej  opcji  wyjście  jest
       progresywne (czyli bez przeplotu).

    gif89a
       Zapisuje wszystkie klatki do jednego animowanego pliku GIF w
       bieżącym katalogu. Obsługuje tylko format RGB z 24 bpp, wyjście
       natomiast jest konwertowane do 256 kolorów.
         <fps>
           Liczba rzeczywista opisująca ilość klatek na sekundę
           (domyślnie: 5.0).
         <nazwa zbioru>
           Nazwa zbioru wyjściowego (domyślnie: ./out.gif).

       INFORMACJA: Musisz podać ilość ramek na sekundę przed nazwą
       zbioru, albo stanie się ona częścią nazwy.

       PRZYKAD:
         mplayer video.nut -vo gif89a:15.0:test.gif

    jpeg
       Zapisuje każdą klatkę do pliku JPEG w bieżącym katalogu. Każdy
       plik dostaje jako nazwę numer klatki poprzedzony zerami.
         [no]progressive
           Wybiera między standardowym lub  progresywnym  JPEG
           (domyślnie: noprogressive).
         [no]baseline
           Wybiera, czy ma używać baseline czy nie (domyślnie:
           baseline).
         optimize=<0-100>
           współczynnik optymalizacji (domyślnie: 100)
         smooth=<0-100>
           współczynnik wygładzania (domyślnie: 0)
         quality=<0-100>
           współczynnik jakości (domyślnie: 75)
         outdir=<nazwa katalogu>
           Określa katalog, w którym będą zapisywane pliki JPEG
           (domyślnie: ./).
         subdirs=<prefiks>
           Tworzy ponumerowane podkatalogi z określonym prefiksem,
           gdzie zachowa pliki zamiast zapisywać je w bieżącym
           katalogu.
         maxfiles=<wartość>
           Maksymalna  liczba  plików  zapisywanych do każdego
           podkatalogu. Wartość musi być równa lub większa niż 1
           (domyślnie: 1000).

    pnm
       Zapisuje każdą klatkę do pliku PNM w bieżącym katalogu. Każdy
       plik dostaje jako nazwę numer klatki poprzedzony  zerami.
       Obsługuje pliki PPM, PGM i PGMYUV w trybie surowym (raw) i
       ASCII. Zobacz także pnm(5), ppm(5) i pgm(5).
         ppm
           Zapisuje pliki PPM (domyślne).
         pgm
           Zapisuje pliki PGM.
         pgmyuv
           Zapisuje pliki PGMYUV. PGMYUV jest podobny do PGM, ale
           zawiera również przestrzeń U i V umieszczone na dole
           obrazu.
         raw
           Zapisuje pliki PNM w trybie surowym (raw) (domyślne).
         ascii
           Zapisuje pliki PNM w trybie ASCII.
         outdir=<nazwa katalogu>
           Określa katalog, w którym będą zachowane pliki PNM
           (domyślnie: ./).
         subdirs=<prefiks>
           Tworzy ponumerowane podkatalogi z określonym prefiksem,
           gdzie zachowa pliki zamiast zapisywać je w bieżącym
           katalogu.
         maxfiles=<wartość>
           Maksymalna  liczba  plików  zapisywanych do każdego
           podkatalogu. Wartość musi być większa lub równa 1
           (domyślnie: 1000).

    png
       Zapisuje każdą klatkę do pliku PNG w bieżącym katalogu. Każdy
       plik dostaje jako nazwę numer klatki poprzedzony  zerami.
       Obsługuje formaty RGB i BGR z 24 bpp.
         z=<0-9>
           Określa poziom kompresji.  0 oznacza jej brak, a 9
           maksymalną.

    tga
       Zapisuje każdą klatkę do pliku TARGA w bieżącym katalogu. Każdy
       plik  dostaje jako nazwę numer klatki poprzedzony zerami.
       Sterownik ten istnieje by dostarczać łatwy sposób bezstratnego
       zapisywania  obrazów bez zewnętrznej biblioteki.  Obsługuje
       format BGR[A], z 15, 24 i 32 bpp.  Można wymusić konkretny
       format filtrem video format.

       PRZYKAD:
         mplayer video.nut -vf format=bgr15 -vo tga

OPCJE DEKODOWANIA/FILTROWANIA

    -ac <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
       Ustala priorytetową listę używanych kodeków audio, według ich
       nazw w codecs.conf. Użyj "-" przed nazwą kodeka aby go pominąć.
       Użyj "+" orzed nazwą kodeka by go wymusić, to prawdopodobnie
       spowoduje błędy! Jeżeli lista zakończona jest ',', MPlayer
       będzie brał pod uwagę również niewymienione na niej kodeki.
       INFORMACJA: Możesz pobrać listę dostępnych kodeków poprzez -ac
       help.

       PRZYKAD:
         -ac mp3acm
           Wymusza kodek MP3 l3codeca.acm.
         -ac mad,
           Próbuje najpierw libmad, później pozostałe.
         -ac hwac3,a52,
           Włącza sprzętowe AC3, programowy kodek AC3,  potem
           pozostałe.
         -ac -ffmp3,
           Pomija kodek MP3 FFmpeg.

    -af-adv <force=(0-7):list=(filters)> (zobacz także -af)
       Podaje zaawansowane opcje filtrów audio:

         force=<0-7>
           Wymusza jeden z trybów wstawiania filtrów audio:
             0:  Używa  całkowicie  automatycznego  wstawiania
             filtrów.
             1: Optymalizuje pod względem dokładności (domyślne).
             2:  Optymalizuje pod względem szybkości.  UWAGA:
             Niektóre funkcje filtów audio mogą  po  kryjomu
             przestać działać i może spaść jakość dźwięku.
             3: Nie korzysta z automatycznego wstawiania filtórw i
             optymalizacji. UWAGA: MPlayer może wykrzaczyć się
             podczas działania, jeśli będzie ustawiony będzie ten
             parametr.
             4: Korzysta z automatycznego wstawiania filtrów tak
             jak w przypadku parametru 0, ale używa przetwarzania
             zmiennoprzecinkowego, jeśli tylko jest to możliwe.
             5: Korzysta z automatycznego wstawiania filtrów tak
             jak w przypadku parametru 1, ale używa przetwarzania
             zmiennoprzecinkowego, jeśli tylko jest to możliwe.
             6: Korzysta z automatycznego wstawiania filtrów tak
             jak w przypadku parametru 2, ale używa przetwarzania
             zmiennoprzecinkowego, jeśli tylko jest to możliwe.
             7: Nie korzysta z automatycznego wstawiania filtrów
             tak  jak  w  przypadku  parametru 3, ale używa
             przetwarzania zmiennoprzecinkowego, jeśli tylko jest
             to możliwe.

         list=<filtry>
           Tak samo jak -af.

    -afm <sterownik1,sterownik2,...>
       Ustala priorytetową listę rodzin kodeków audio, zgodnie z ich
       nazwami w codecs.conf. Powraca do domyślnego, jeżeli żaden z
       podanych kodeków nie będzie działał.
       INFORMACJA:  Możesz pobrać listę dostępnych rodzin kodeków
       poprzez -afm help.

       PRZYKAD:
         -afm ffmpeg
           Używa najpierw kodeków FFmpeg z libavcodec.
         -afm acm,dshow
           Próbuje najpierw kodeki Win32.

    -aspect <stosunek> (zobacz także -zoom)
       Zmienia proporcje filmu, w przypadku gdy nie ma  ich  w
       odtwarzanym pliku lub są podane nieprawidłowe.

       PRZYKAD:
         -aspect 4:3 lub -aspect 1.3333
         -aspect 16:9 lub -aspect 1.7777

    -noaspect
       Wyłącza automatyczne wyrównywanie proporcji filmu.

    -flip Odwraca obraz do góry nogami.

    -lavdopts <opcja1:opcja2:...> (KOD DEBUGOWY)
       Określa parametry dekodowania z libavcodec.

       PRZYKAD:
         -lavdopts bug=1

       Dostępne są opcje:

         bug=<wartość>
           Ręczne obejście błędów kodera.
             0: nic
             1: automatyczne wykrywanie błędów
             2 (msmpeg4v3): stare pliki msmpeg4v3 wygenerowane
             przez lavc (bez autodetekcji)
             4 (mpeg4): błąd  przeplotu  Xvid  (automatycznie
             wykrywany, jeśli fourcc==XVIX)
             8 (mpeg4): UMP4 (automatycznie wykrywanany, jeśli
             fourcc==UMP4)
             16 (mpeg4): błąd wypełnienia (padding) (automatycznie
             wykrywany)
             32 (mpeg4): błąd niedozwolonego vlc (automatycznie
             wykrywany przez fourcc)
             64 (mpeg4): błąd qpel w Xvid i DivX (automatycznie
             wykrywany przez fourcc/wersję)
             128 (mpeg4): qpel w starym standardzie (automatycznie
             wykrywany przez fourcc/wersję)
             256 (mpeg4): kolejny  błąd  qpel  (automatycznie
             wykrywany przez fourcc/wersję)
             512 (mpeg4): błąd rozmiaru bloku bezpośredniego qpel
             (automatycznie wykrywany przez fourcc/wersję)
             1024  (mpeg4):  błąd   wypełnienia   krawędzi
             (automatycznie wykrywany przez fourcc/wersję)

         debug=<wartość>
           Wyświetla informacje debugowania.
             0: wyłączone
             1: informacje o obrazie
             2: kontrola tempa
             4: bitstream
             8: typ makrobloku (MB)
             16: parametr kwantyzacji dla bloku (QP)
             32: wektor ruchu
             0x0040: wizualizacja wektora ruchu (użyj -noslices)
             0x0080: przeskakiwanie makrobloku (MB)
             0x0100: kod startowy
             0x0200: PTS
             0x0400: odporność na błędy
             0x0800:  operacje  kontrolne zarządzania pamięcią
             (H.264)
             0x1000: błędy
             0x2000: Wizualizuje parametr kwantyzacji (QP), niższe
             QP jest bardziej zielone.
             0x4000: Wizualizuje typy bloków.

         ec=<wartość>
           Ustawia strategię ukrywania błędów.
             1: Używa silnego filtru odblokowywującego (deblock)
             dla uszkodzonych makrobloków (MB).
             2: iteracyjne szukanie wektorów ruchu (MV) (wolne)
             3: wszystko (domyslnie)

         er=<wartość>
           Ustawia strategię elastycznej obsługi błędów.
             0: wyłączone
             1: ostrożne (Powinna działać z zepsutymi koderami.)
             2: normalne (domyślne) (Działa ze zgodnymi koderami.)
             3: agresywne (Więcej testów, może jednak sprawić
             problemy nawet z poprawnymi strumieniami bitowymi.)
             4: bardzo agresywne

         fast
           Korzysta  z  optymalizacji  niestosujących  się  do
           specyfikacji i tym samym mogących sprawić problemy
           (takie jak prostsza dekwantyzacja, stosowanie domyślnej
           matrycy kwantyzacji, stosowanie YUV 4:2:0 i pomijanie
           kilku testów  na  wykrycie  uszkodzonych  strumieni
           bitowych).

         gray
           dekodowanie tylko w skali szarości (trochę szybsze niż w
           kolorze)

         idct=<0-99> (zobacz także -lavcopts)
           Żeby osiągnąć najlepszą jakość dekodowania, używaj tego
           samego algorytmu IDCT do kodowania i dekodowania. Może
           to jednak zmniejszyć dokładność.

         lowres=<numer>[,<s>]
           Dekoduje w niskiej rozdzielczości. Nie wszystkie kodeki
           obsługują dekodowanie w niskiej rozdzielczości i często
           powoduje to pojawienie się okropnych zniekształceń. Nie
           jest  to żaden błąd, a jedynie efekt uboczny nie
           dekodowania w pełnej rozdzielczości.
             0: wyłączone
             1: 1/2 rozdzielczości
             2: 1/4 rozdzielczości
             3: 1/8 rozdzielczości
           Jeśli podano <s> dekodowanie w niskiej rozdzielczości
           będzie zastosowane tylko jeśli szerokość filmu jest
           większa lub równa <s>.

         sb=<liczba> (tylko MPEG-2)
           Przeskakuje podaną ilość wierszy makrobloków na dole.

         st=<liczba> (tylko MPEG-2)
           Przeskakuje podaną ilość wierszy makrobloków na górze.

         skiploopfilter=<wartośćpomijania>
           Pomija filtr pętli (zwany też deblokowaniem) w czasie
           dekodowania H.264.  Ponieważ filtrowana klatka ma być
           później odniesieniem do dekodowania zależnych klatek
           powoduje to większy spadek jakości niż nie deblokowanie
           klatek np. filmu MPEG-2. Ale przynajmniej przy szybkich
           strumieniach  HDTV daje to duże przyspieszenie bez
           widocznej utraty jakości.

           <wartośćpomijania> może być dowolna z poniższych:
             none: Nie pomijaj.
             default: Pomija bezsensowne kroki przetwarzania (np.
             pakiety wielkości 0 w AVI).
             nonref:  Pomija klatki które do których nie ma
             odniesień (tzn. nie używane do dekodowania innych
             klatek, błąd nie może "narastać").
             bidir: Pomija klatki typu B.
             nonkey: Pomija wszystkie klatki poza kluczowymi.
             all: Pomija wszystkie klatki.

         skipidct=<wartośćpomijania>
           Pomija krok IDCT. To praktycznie zawsze bardzo obniża
           jakość  (wartości  pomijania  takie  jak  w  opcji
           skiploopfilter).

         skipframe=<wartośćpomijania>
           Całkowicie   pomija  dekodowanie  klatek.   Duże
           przyspieszenie, ale urywany ruch i czasami brzytkie
           artefakty  (wartości  pomijania  takie jak w opcji
           skiploopfilter).

         vismv=<wartość>
           Wizualizuje wektory ruchu.
             0: wyłączona
             1: Wizualizuje przewidziane w przód wektory ruchu
             (MV) ramek P.
             2: Wizualizuje przewidziane w przód wektory ruchu
             (MV) ramek B.
             4: Wizualizuje przewidziane w tył wektory ruchu (MV)
             ramek B.

         vstats
           Wyświetla pewne statystyki i zapisuje je w zbiorze
           ./vstats_*.log.

    -noslices
       Wyłącza rysowanie obrazu przez paski/kawałki o wysokości 16
       pikseli, zamiast tego rysuje wszystko za jednym razem. Może być
       szybsze albo wolniejsze, zależy to od karty/cache'u.  Działa
       tylko z kodekami z rodziny libmpeg2 i libavcodec.

    -nosound
       Nie koduje/odtwarza dźwięku. Użyteczne do testów wydajności.

    -novideo
       Nie koduje/odtwarza video.

    -oldpp <jakość> (tylko OpenDivX) (PRZESTARZAŁE)
       Używa kodu postprocessingu z OpenDivX zamiast wbudowanego.
       Zastąpiony przez -pp, wewnętrzny postprocessing daje lepszą
       jakość i jest szybszy. Prawidłowy zakres wartości -oldpp zależy
       od kodeka, najczęściej jest to  0-6,  gdzie  0=wyłączony,
       6=powolny/najlepszy.

    -pp <jakość> (zobacz także -vf pp)
       Ustawia poziom postprocessingu DLL. Ta opcja nie wpływa już na
       -vf pp.  Działa tylko z Win32 DirectShow DLL, które mają
       wewnętrzny postprocessing.  Poprawny zakres dla wartości -pp
       zależy od kodeka, najczęściej jest to 0-6, gdzie 0=wyłączony,
       6=powolny/najlepszy.

    -pphelp (zobacz także -vf pp)
       Pokazuje streszczenie dostępnych filtrów postprocesu i sposób
       ich użycia.

    -ssf <tryb>
       Określa parametry dla skalowania programowego.

       PRZYKAD:
         -vf scale -ssf lgb=3.0
         lgb=<0-100>
           filtr rozmycia gaussowego (jasność)
         cgb=<0-100>
           filtr rozmycia gaussowego (kolor)
         ls=<0-100>
           filtr wyostrzający (jasność)
         cs=<0-100>
           filtr wyostrzający (kolor)
         chs=<h>
           poziome przesunięcie koloru
         cvs=<v>
           pionowe przesunięcie koloru

    -stereo <tryb>
       Wybiera typ wyjścia stereo MP2/MP3.
         0  stereo
         1  lewy kanał
         2  prawy kanał

    -sws <typ programowego skalowania> (zobacz także -vf scale i -zoom)
       Określa algorytm skalowania programowego dla opcji -zoom. Ma to
       wpływ na sterowniki wyjściowe video bez sprzętowej akceleracji,
       np. x11.

       Dostępne są typy:

         0  szybki, dwuliniowy
         1  dwuliniowy
         2  dwukubiczny (dobra jakość) (domyślne)
         3  eksperymentalny
         4  najbliższy sąsiad (zła jakość)
         5  area
         6  jasność dwukubicznie / kolor dwuliniowo
         7  gauss
         8  sincR
         9  lanczos
         10  naturalna dwusześcienna krzywa sklejana

       INFORMACJA: Niektóre opcje -sws można dostosować.  Więcej
       informacji jest w opisie filtra video scale.

    -vc <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
       Ustala priorytetową listę używanych kodeków video, według ich
       nazw w codecs.conf. Użyj "-" przed nazwą kodeka aby go pominąć.
       Użyj "+" orzed nazwą kodeka by go wymusić, to prawdopodobnie
       spowoduje błędy! Jeżeli lista zakończona jest ',', MPlayer
       będzie brał pod uwagę również niewymienione na niej kodeki.
       INFORMACJA: Możesz pobrać listę dostępnych kodeków poprzez -vc
       help.

       PRZYKAD:
         -vc divx
           Wymusza kodek Win32/VfW DivX.
         -vc divx4,
           Próbuj najpierw kodek divx4linux, później pozostałe.
         -vc -divxds,-divx,
           Pomija kodeki Win32 DivX.
         -vc ffmpeg12,mpeg12,
           Próbuj kodeki libavcodec MPEG-1/2, później libmpeg2,
           potem inne.

    -vfm <sterownik1,sterownik2,...>
       Ustala  priorytetową listę używanych rodzin kodeków video,
       zgodnie z ich nazwami w codecs.conf.  Powraca do domyślnych,
       jeśli żadna z podanych rodzin kodeków nie działa.
       INFORMACJA:  Możesz pobrać listę dostępnych rodzin kodeków
       poprzez -vfm help.

       PRZYKAD:
         -vfm ffmpeg,dshow,vfw
           Najpierw próbuje libavcodec, potem Directshow, potem
           kodeki VFW i, jeśli nadal nic nie nie działa, pozostałe.
         -vfm xanim
           Najpierw próbuje kodek XAnim.

    -x <x> (zobacz także -zoom) (tylko MPlayer)
       Skaluje obraz do szerokości <x> (jeśli jest dostępne skalowanie
       sprzętowe lub programowe). Wyłącza przeliczania proporcji.

    -xvidopts <opcja1:opcja2:...>
       Podaje dodatkowe parametry przy dekodowaniu Xvid.
       INFORMACJA: Jako że dekodowanie przy pomocy libavcodec jest
       szybsze niż Xvid możesz chcieć  używać  postprocesingu  z
       libavcodec (-vf pp) i jej dekodera (-vfm ffmpeg).

       Wewnętrzne filtry postprocesingu Xvid:
         deblock-chroma
           filtr odblokowywania barwy
         deblock-luma
           filtr odblokowywania jasności
         dering-chroma
           filtr usuwania dzwonienia barwy
         dering-luma
           filtr usuwania dzwonienia jasności
         filmeffect
           Dodaje  sztuczną ziarnistość filmu do video.  Może
           zwiększyć postrzegalną jakość, jednocześnie obniżając
           prawdziwą jakość.

       metody wyświetlania
         dr2
           Włącza  bezpośrednie  wyświetlanie metodą 2 (direct
           rendering method 2).
         nodr2
           Wyłącza bezpośrednie wyświetlanie metodą 2.

    -xy <wartość> (zobacz także -zoom)
         wartość<=8
           Skaluje obraz o współczynnik <wartość>.
         wartość>8
           Ustawia szerokość na <wartość> i oblicza wysokość tak,
           by utrzymać prawidłowe proporcje.

    -y <y> (zobacz także -zoom) (tylko MPlayer)
       Skaluje obraz do wysokości <y> (jeśli jest dostępne skalowanie
       sprzętowe lub programowe) Wyłącza przeliczenia proporcji.

    -zoom
       Włacza skalowanie programowe, jeśli jest dostępne. Umozliwi to
       skalowanie tym sterownikom wyjścia video (jak x11, fbdev), które
       nie maja skalowania sprzetowego, kiedy to MPlayer domyślnie
       wyłącza skalowanie z powodów wydajnosciowych.

FILTRY AUDIO

    Filtry audio umożliwiają modyfikację strumienia audio i jego własności.
    Składnia jest następująca:

    -af <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
       Ustawia łańcuch filtrów audio.

    INFORMACJA: Aby uzyskać pełną listę  dostępnych  filtrów  audio,
    skorzystaj z -af help.

    Dostępne są filtry:

    resample[=czprób[:sloppy][:typ]]
       Zmienia częstotliwość próbkowania strumienia audio. Może być
       przydatny, jeśli masz kartę o  stałej  stałej,  ustalonej
       częstotliwości próbkowania lub jeśli posiadasz starą kartę,
       która obsłuży max 44.1kHz.  Filtr ten jest  automatycznie
       włączany, jeśli zajdzie taka potrzeba. Obsługuje on 16-bitowy
       całkowitoliczbowy lub rzeczywisty, natywny format endian jako
       dane wejściowe.
       INFORMACJA: Z MEncoderem musisz też użyć opcji -srate <czprób>.
         <czprób>
           Wyjściowa częstotliwość próbkowania w Hz.  Przyjmuje
           wartości  z  zakresu  od  8000 do 192000.  Jeżeli
           częstotliwość wejściowa i wyjściowa są takie same albo
           jeżeli  ten  parametr  jest  pominięty, filtr jest
           automatycznie  wyłączany.   Wysoka   częstotliwość
           przeważnie  zwiększa  jakość dźwięku, szczególnie w
           połączeniu z innymi filtrami.
         <sloppy>
           Pozwala (1) lub nie pozwala (0), aby częstotliwość
           wyjściowa różniła się w nieznacznym stopniu od wartości
           podanej przez parametr <czprób> (domyślnie: 1).  Opcja
           ta może zostać użyta jeżeli początek odtwarzania jest
           bardzo wolny.
         <typ>
           Określa metodę wykorzystywaną przy zmianie próbkowania.
             0: interpolacja liniowa (szybka, ale niska jakość,
             szczególnie  podczas  zwiększania  częstotliwości
             próbkowania)
             1:  wielofazowe przetwarzanie banku filtrów przy
             użyciu obliczeń całkowitoliczbowych (filterbank and
             integer processing)
             2:  wielofazowe przetwarzanie banku filtrów przy
             użyciu obliczeń zmiennoprzecinkowych (filterbank and
             integer  processing)  (najwolniejsze,  ale dające
             najlepszą jakość)

       PRZYKAD:
         mplayer -af resample=44100:0:0
           Ustawi częstotliwość wyjściową filtru  na  44100Hz,
           korzystając  z dokładnego skalowania i interpolacji
           liniowej.

    lavcresample[=czprób[:dług[:lin[:liczba[:obcinanie]]]]]
       Zmienia częstotliwość próbkowania strumienia audio na całkowitą
       liczbę <czprób> wyrażoną w Hz.  Obsługuje tylko 16-bitowy
       natywny format endian.
       INFORMACJA: Z MEncoderem musisz też użyć opcji -srate <czprób>.
         <czprób>
           wyjściowa częstotliwość próbkowania
         <dług>
           długość  filtru ze względu na niższą częstotliwość
           próbkowania (domyślnie: 16)
         <lin>
           jeśli 1 to filtry będą liniowo interpolowane pomiędzy
           wielofazowymi pozycjami
         <liczba>
           log2 z liczby wielofazowych pozycji (..., 10->1024,
           11->2048, 12->4096, ...) (domyślnie: 10->1024)
         <obcinanie>
           częstotliwość obcinania (0.0-1.0), domyślne ustawienie
           zależy od długości filtru

    sweep[=szybkość]
       Wykonuje przemiatanie sinusoidalne.
         <0.0-1.0>
           Delta funckji sinusoidalnej, żeby usłyszeć przemiatanie
           dobierz bardzo małe wartości.

    hrtf[=flaga]
       Head-related transfer function (funkcja transferowa związana z
       głową):  Konwertuje  wielokanałowe  audio do dwóch kanałów
       przeznaczonych dla słuchawek, zachowując przestrzenność dźwięku.

       Flaga Znaczenie
       m   macierzowe dekodowanie tylnego kanału
       s   dwukanałowe dekodowanie macierzowe
       0   brak dekodowania macierzowego (domyślne)

    equalizer=[g1:g2:g3:...:g10]
       10 oktawowy korektor graficzny zaimplementowany przy pomocy 10
       filtrów pasmowych IIR. Oznacza to, że działa bez względu na
       format odtwarzanego dźwięku. Środkowe częstotliwości dla tych
       10 pasm to:

       Nr częstotliwość
       0  31.25 Hz
       1  62.50 Hz
       2  125.00 Hz
       3  250.00 Hz
       4  500.00 Hz
       5  1.00 kHz
       6  2.00 kHz
       7  4.00 kHz
       8  8.00 kHz
       9  16.00 kHz

       Jeżeli częstotliwość próbkowania odtwarzanego dźwięku  jest
       niższa niż środkowa częstotliwość dla odpowiedniego pasma, to
       jest ono wyłączane. Znanym błędem jest to, że właściwości dla
       najwyższego  pasma  nie  są całkowicie symetryczne, jeżeli
       częstotliwość próbki jest zbliżona do częstotliwości środkowej
       danego  pasma.  Można obejść ten problem zwiększając jej
       częstotliwość, zanim ta dotrze do filtru korektora.
         <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
           Liczby rzeczywiste określające przyrost w dB dla każdego
           pasma częstotliwości (-12-12).

       PRZYKAD:
         mplayer -af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi
           Wzmocni  dźwięk  w  wyższych  i niższych zakresach
           częstotliwości, wyciszając go jednocześnie około 1kHz.

    channels=lkan[:nr:od1:do1:od2:do2:od3:do3:...]
       Dodaje, usuwa, kopiuje lub przekierowuje kanały. Jeżeli podana
       jest  tylko  opcja  <lkan>,  filtr  używa  domyślnego
       przekierowywania, które działa następująco: Jeśli liczba kanałów
       wyjściowych jest większa niż wejściowych, tworzone są puste
       kanały (w przypadku miksowania z mono do stereo, kanał mono jest
       powtarzany w obu kanałach wyjściowych). Jeżeli liczba kanałów
       wyjściowych jest mniejsza niż wejściowych, nadmiarowe kanały są
       usuwane.
         <lkan>
           liczba wyjściowych kanałów (1-6)
         <nr>
           liczba dróg przekierowania (1-6)
         <od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>
           Pary liczb z zakresu od 0 do 5, które określają, gdzie
           przekierować konkretny kanał.

       PRZYKAD:
         mplayer -af channels=4:4:0:1:1:0:2:2:3:3 media.avi
           Zmieni liczbę kanałów na  4  i  ustawi  4  drogi
           przekierowania, które zamienią kanał 0 z 1, a 2 i 3
           pozostawią niezmienione. Zauważ, że jeżeli odtwarzany
           był zbiór zawierający 2 kanały, kanały 2 i 3 będą puste,
           ale 0 i 1 zostaną zamienione.
         mplayer -af channels=6:4:0:0:0:1:0:2:0:3 media.avi
           Zmieni liczbę kanałów na  6  i  ustawi  4  drogi
           przekierowania, które skopiują kanał 0 do 0 do 3, a
           kanały 4 i 5 będą zawierały ciszę.

    format[=format] (zobacz także -format)
       Konwertuje format próbki.  Uruchamiany automatycznie, jeżeli
       jest potrzebny przez kartę dźwiękową lub inny filtr.
         <format>
           Wybiera żądany format.  Ogólny format to 'zbe', gdzie
           'z' oznacza znak ('s' dla ze znakiem lub 'u' dla bez
           znaku), 'b' oznacza ilość bitów na próbkę (16, 24 lub
           32) a 'e' oznacza który bajt jest wysoki ('le' oznacza
           little-endian, 'be' big-endian a 'ne' format właściwy
           dla komputera).  Prawidłowymi  wartościami  (między
           innymi) są: 's16le', 'u32be' i 'u24ne'. Wyjątkami od
           tej reguły będącymi ciągle poprawnymi formatami są: u8,
           s8, floatle, floatbe, floatne, mulaw, alaw, mpeg2, ac3 i
           imaadpcm.

    volume[=v[:sc]
       Implementuje programową  regulację  głośności.  Używaj  go
       ostrożnie, gdyż może obniżyć stosunek sygnału do szumu. W
       większości wypadków najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie
       miksera PCM na maksymalną wartość, wyłączenie filtru i regulacja
       głośności poziomem głośności ogólnej miksera.  Jeżeli Twoja
       karta ma cyfrowy mikser PCM zamiast analogowego i zauważysz
       przekłamania, użyj miksera MASTER.  Jeżeli  do  komputera
       podłączony jest zewnętrzny wzmacniacz (co zazwyczaj ma miejsce),
       poziom hałasu może zostać zredukowany poprzez  dostrojenie
       głównego poziomu głośności (master level) i pokrętła głośności,
       dopóki syczenie w tle nie ustanie.
       Ten filtr ma inną właściwość: Mierzy ogólny, maksymalny poziom
       dźwięku i wypisuje go po zakończeniu MPlayera. Oszacowana
       głośność może być użyta do ustawienia poziomu dźwięku  w
       MEncoderze tak, by był używany maksymalny zasięg dynamiczny.
       INFORMACJA: Filtr może zostać użyty tylko jeden raz przy
       przetwarzaniu każdego strumienia audio.
         <v>
           Ustawia wzmocnienie w dB dla wszystkich kanałów w
           strumieniu od wartości -200dB do +60dB, gdzie -200dB
           oznacza całkowite wyciszenie  a  +60dB  1000-krotne
           wzmocnienie (domyślnie: 0).
         <sc>
           Włącza  (1) lub wyłącza (2) soft-clipping (miękkie
           obcinanie).  Soft-clipping może sprawić, że  dźwięk
           stanie się łągodniejszy, jeżeli zastosowano wysokie
           poziomy głośności.  Uaktywnij tę opcję, jeżeli moc
           głośników jest zbyt niska.
           UWAGA: Metoda ta powoduje przekłamania i powinna być
           użyta tylko w ostateczności.

       PRZYKAD:
         mplayer -af volume=10.1:0 media.avi
           Wzmocni głośność o 10.1dB i zastosuje hard-clipping
           (twarde obcinanie), jeżeli poziom jest zbyt wysoki.

    pan=n[:l01:l02:...l10:l11:l12:...ln0:ln1:ln2:...]
       Dowolnie  miksuje  kanały.  Najprościej tłumacząc jest to
       połączenie filtru volume i channels,  które  może  zostać
       wykorzystane do zmiksowania wielu kanałów do kilku, np. dźwięku
       w trybie stereo do mono lub zmiany "szerokości" centralnego
       głośnika w systemie dźwięku przestrzennego. Filtr jest trudny w
       użyciu i będzie wymagał zastosowania żmudnej metody prób i
       błędów, zanim zostanie osiągnięty oczekiwany rezultat. Liczba
       parametrów filtru zależy od liczby kanałów.  Przykład jak
       zmiksować 6-kanałowy dźwięk do 2 kanałów z wykorzystaniem tego
       filtru znajduje się w części przykładów blisko końca.
         <n>
           liczba kanałów wyjściowych (1-6)
         <lij>
           Jak dużo z kanału wejściowego i jest miksowane w kanał
           wyjściowy  j  (0-1).  Zatem najpierw jest n liczb
           opisujących co robić z pierwszym kanałem wejściowym,
           potem n liczb działających na drugim kanale wejściowym
           itd. Jeśli dla któregoś kanału wejściowego nie podasz
           żadnych liczb przyjmowane jest 0.

       PRZYKAD:
         mplayer -af pan=1:0.5:0.5 media.avi
           Zmiksuje dźwięk ze stereo do mono.
         mplayer -af pan=3:1:0:0.5:0:1:0.5 media.avi
           Da 3 kanały wyjściowe, pozostawiając 0 i 1 bez zmian
           oraz miksując 0 i 1 do 2 kanału (który może, na
           przykład, zostać wysłany do subwoofera).

    sub[=fc:kan]
       Dodaje kanał subwoofera do strumienia dźwiękowego. Dane audio
       użyte do stworzenia tego kanału są średnią dźwięku w 0 i 1
       kanale.   Dźwięk  wynikowy  zostanie  poddany  działaniu
       dolnoprzepustowego filtru Butterwortha  czwartego  rzędu  z
       domyślną częstotliwością graniczną na poziomie 60Hz i dodany do
       oddzielnego kanału w strumieniu audio.
       UWAGA: Wyłącz ten filtr, jeżeli odtwarzasz DVD z dźwiękiem w
       systemie Dolby Digital 5.1, w przeciwnym wypadku jego działanie
       zakłóci dźwięk subwoofera.
         <fc>
           Częstotliwość  graniczna  filtru  dolnoprzepustowego
           wyrażona w Hz (20Hz do 300Hz) (domyślnie: 60Hz). Dla
           uzyskania najlepszego rezultatu, spróbuj ustawić ją na
           jak najniższą.  Wzbogaci to doświadczenia płynące z
           używania dźwięku stereo i w systemie przestrzennym.
         <kan>
           Określa numer kanału, do którego zostanie wysłany dźwięk
           subwoofera.  Może przyjmować wartości z zakresu od 0 do
           5 (domyślnie: 5). Zauważ, że liczbą kanałów zwiększy
           się do <kan>, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

       PRZYKAD:
         mplayer -af sub=100:4 -channels 5 media.avi
           Doda  kanał  subwoofera z ustawioną częstotliwością
           graniczną na 100Hz do 4 kanału wyjściowego.

    center Towrzy kanał centralny z przednich kanałów.  Narazie może
       charakteryzować się niską jakością, ponieważ nie wykorzystuje
       filtru górnoprzepustowego dla prawidłowego selekcjonowania, ale,
       zamiast tego, uśrednia i dzieli na połowę oba kanały.
         <ch>
           Określa numer kanału, do którego wstawiony zostanie
           kanał centralny. Wartość tego parametru może być z
           przedziału 0 do 5 (domyślnie: 5). Zauważ, że liczba
           kanałów będzie automatycznie zwiększonado <ch>, jeśli
           zajdzie taka potrzeba.

    surround[=opóźnienie]
       Dekoder macierzowo zakodowanego dźwięku przestrzennego takiego
       jak Dolby Surround. Wiele plików zawierających 2 kanały audio,
       w rzeczywistości zawiera dźwięk przestrzenny zakodowany w tym
       systemie. Aby użyć tego filtru potrzebujesz karty z obsługą
       przynajmniej 4 kanałów.
         <opóźnienie>
           Ustawia opóźnienie w ms dla tylnych głośników (0ms do
           1000ms) (domyślnie: 20ms). Powinno być ustawione tak:
           jeśli d1 to odległość od pozycji słuchacza do przednich
           głośników a d2 to odległość od tylnych głośników, to
           opóźnienie powinno być ustawione na 15ms, jeżeli d1 <=
           d2 i 15 + 5*(d1-d2) jeżeli d1 > d2.  Domyślna wartość
           dla d to 20ms.

       PRZYKAD:
         mplayer -af surround=15 -channels 4 media.avi
           Doda dźwięk przestrzenny dekodując dźwięk dla tylnych
           głośników z opóźnieniem 15ms.

    delay[=kan1:kan2:...]
       Opóźnia dźwięk wysłany do głośników, tak żeby dotarł on z
       różnych kanałów jednocześnie.  Jest to użyteczne, jeżeli masz
       więcej niż 2 głośniki.
         kan1,kan2,...
           Opóźnienie w ms, które ma być zastosowane do każdego
           kanału (liczba rzeczywsta z zakresu od 0 do 1000).

       Aby obliczyć opóźnienie dla poszczególnych kanałów, wykonaj
       następuje czynności:

       1. Oblicz odległość od głośników do pozycji słuchacza  (w
         metrach), da Ci to wartości od s1 do s5 (dla systemu 5.1).
         Nie ma sensu brać pod uwagę subwoofera (i tak nie usłyszysz
         różnicy).

       2. Odejmij odległość od s1 do s5 od odległości maksymalnej tzn.
         s[i] = max(s) - s[i]; i = 1...5.

       3. Oblicz żądane opóźnienia w ms jako d[i] = 1000*s[i]/342; i =
         1...5.

       PRZYKAD:
         mplayer -af delay=10.5:10.5:0:0:7:0 media.avi
           Opóźni dźwięk w lewym i prawym przednim głośniku o
           10.5ms, dwa tylne kanały i subwoofer o 0ms, a centralny
           o 7ms.

    export[=mmapowany_zbiór[:npróbek]]
       Eksportuje przychodzący sygnał do innych procesów używając
       mapowania pamięci (mmap()).  Zmapowane  obszary  zawierają
       nagłówek:

       int lkan           /*liczba kanałów*/
       int rozm           /*rozmiar bufora*/
       unsigned long long licznik  /*Używany do zachowania synchronizacji,
                       aktualizowany za każdym razem kiedy
                       eksportowane są nowe dane.*/

       Reszta to 16-bitowe dane (bez przeplotu).
         <mmapowany_zbiór>
           Zbiór,  na  który  należy mapować dane (domyślnie:
           ~/.mplayer/mplayer-af_export).
         <npróbek>
           ilość próbek na kanał (domyślnie: 512)

       PRZYKAD:
         mplayer -af export=/tmp/mplayer-af_export:1024 media.avi
           Wyeksportuje 1024 próbek na kanał do "/tmp/mplayer-
           af_export".

    extrastereo[=wsp]
       Zwiększa (liniowo) różnicę między lewym a prawym kanałem dodając
       efekt "przekazu na żywo" do odtwarzania.
         <wsp>
           Określa współczynnik różnicy wyrażony liczbą rzeczywistą
           (domyślnie: 2.5).  Jeśli podasz mu wartość 0.0, dźwięk
           będzie odtwarzany w trybie mono (średnia z  dwóch
           kanałów), przy 1.0, dźwięk pozostanie niezmieniony, a
           jeśli podasz -1.0, lewy kanał zostanie zamieniony z
           prawym.

    volnorm[=metoda]
       Maksymalnie zwiększa głośność, nie zniekształcając przy tym
       dźwięku.
         <metoda>
           Ustawia użwaną metodę.
             1: Używa pojedynczej próbki by wygładzić zaburzenia
             używając standardowej średniej ważonej z poprzednich
             próbek (domyślne).
             2: Używa kilku próbek by  wygładzić  zaburzenia
             używając standardowej średniej ważonej z poprzednich
             próbek.

    ladspa=plik:etykieta[:opcje...]
       Ładuje wtyczkę LADSPA (Linux Audio Developer's Simple Plugin
       API).  Filtr ten może mieć wiele instancji, więc można używać
       kilku wtyczek LADSPA jednocześnie.
         <plik>
           Określa plik biblioteki z wtyczką LADSPA.  Jeżeli
           zmienna LADSPA_PATH jest ustawiona, program szuka tam
           określonego pliku.  Jeżeli  jednak  nie  jest  ona
           ustawiona, musisz podać pełną ścieżkę do tego zbioru.
         <etykieta>
           Określa filtr wewnątrz biblioteki.  Niektóre zbiory
           zawierają tylko jeden filtr, z kolei inne mogą zawierać
           ich wiele.  Podanie tutaj parametru "help" spowoduje
           wyświetlenie wszystkich dostępnych filtrów w obrębie
           konkretnej   biblioteki,  zastępuje  to  funkcję
           "listplugins" z pakietu SDK LADSPA.
         <parametry>
           Parametry są liczbami rzeczywistymi  większymi  lub
           równymi zeru, które określają zachowanie załadowanej
           biblioteki (np. opóźnienie, próg czy wzmocnienie).  W
           trybie "gadatliwym" (dodaj flagę -v do wiersza poleceń
           MPlayera), wypisywane są wszystkie możliwe parametry i
           ich  poprawne  zakresy.   Zastępuje  to  funkcję
           "analyseplugin" z pakietu SDK LADSPA.

    comp
       Filtr kompresujący/rozkompresowujący przdatny przy wejściu z
       mikrofonu.  Zapobiega  przenoszeniu  artefaktów przy dużym
       poziomie dźwięku, a zgłasnia przy niskm.  Filtr ten nie był
       testowany i może być nawet bezużyteczny.

    gate
       Filtr bramkujący szum podobny do filtru comp. Filtr ten nie był
       testowany i może być nawet bezużyteczny.

FILTRY VIDEO

    Filtry video umożliwiają Ci modyfikację strumienia video i jego
    własności. Składnia jest następująca:

    -vf <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
       Ustawia listę filtrów video i ich opcji.

    -vop        <...,filtr3[=parametr1:parametr2:...],filtr2,filtr1>
    (PRZESTARZAŁE)
       Ustawia  listę  filtrów video do zastosowania w odwrotnej
       kolejności. Odradzane na rzecz -vf.

    Wiele parametrów jest opcjonalnych i jeżeli zostaną pominięte, ich
    wartości ustawiane są na domyślne. Użyj "-1", aby wyraźnie nakazać
    ustawiania wartości domyślnej. Parametry w:h oznaczają szerokość x
    wysokość w pikselach, x:y oznacza pozycję od lewego górnego rogu
    większego obrazu.
    INFORMACJA: Możesz pobrać listę dostępnych filtrów video poprzez -vf
    help.

    Filtry  obrazu  są  zorganizowane  w listy.  Jest kilka poleceń
    zarządzających listą filtrów.

    -vf-add <filtr1[,filtr2,...]>
       Dodaje podane jako parametry filtry do listy filtrów.

    -vf-pre <filtr1[,filtr2,...]>
       Poprzedza listę filtrów podanymi filtrami.

    -vf-del <poz1[,poz2,...]>
       Usuwa filtry na podanych pozycjach. Pozycje rozpoczynają się od
       0, ujemne liczby odnoszą się do końca listy (-1 to ostani).

    -vf-clr
       Usuwa wszystkie filtry.

    Jeśli filtr to obsługuje możesz odnosić się do parametrów podając ich
    nazwy.

    -vf <filtr>=help
       Wyświetla nazwy parametrów i zakresy wartości dla podanego
       filtru.

    -vf <filtr=nazwany_parametr1=wartość1[:nazwany_parametr2=wartość2:...]>
       Ustawia nazwany parametr na podaną wartość. Użyj on/off albo
       yes/no żeby ustawić parametry typu przełącznik.

    Dostępne są filtry:

    crop[=w:h:x:y]
       Kadruje daną część partii obrazu i wyrzuca resztę. Przydatne do
       usuwania czarnych obramowań z szerokoekranowych filmów.
         <w>,<h>
           Szerokość i wysokość obcięcia, domyślnie oryginalna
           szerokość i wysokość.
         <x>,<y>
           Pozycja wycinanego obrazu, domyślnie środek.

    cropdetect[=limit:round]
       Oblicza niezbędne parametry przycinania i wyświetla propozycje
       na standardowe wyjście.
         <limit>
           Próg, który może być opcjonalnie podany od niczego (0)
           do wszystkiego (255) (domyślnie: 24).
         <round>
           Wartość, przez którą szerokość/wysokość powinny być
           podzielne (domyślnie: 16).  Offset jest automatycznie
           dopasowywany tak, aby wycentrować film.  Użyj 2, aby
           otrzymać równe wymiary (wymagane przez film 4:2:2). 16
           to najlepsza wartość przy kodowaniu do  większości
           kodeków.

    rectangle[=w:h:x:y]
       Reaguje   na   przyjmującą   dwa  parametry  dyrektywę
       "change_rectangle" w zbiorze input.conf.
         <w>,<h>
           szerokość i wysokość (domyślnie: -1, maksymalny możliwy
           rozmiar przy którym granice wciąż są widoczne.)
         <x>,<y>
           pozycja lewego górnego rogu (domyślnie: -1, najwyżej i
           najbardziej w lewo jak to tylko możliwe)

    expand[=w:h:x:y:o:a:r]
       Zwiększa rozdzielczość (nie skaluje) filmu do podanej wartości i
       umieszcza nieprzeskalowany obraz pod współrzędnymi x, y. Może
       być użyty do umieszczenia napisów/OSD w otrzymanym czarnym
       pasku.

         <w>,<h>
           Szerokość  i  wysokość  po  poszerzeniu (domyślnie:
           oryginalna szerokość,  wysokość).  Ujemne  wartości
           traktowane są jak zmiany oryginalnej wielkości

           PRZYKAD:
              expand=0:-50:0:0
                 Dodaje 50 pixeli ramki na dole obrazka.

         <x>,<y>
           pozycja oryginalnego obrazu na rozszerzonym obrazie
           (domyślnie: na środku)

         <o>
           wyświetlanie OSD/napisów
             0: wyłączone (domyślne)
             1: włączone

         <a>
           Rozszerza tak, by pasowało do  proporcji,  a  nie
           rozdzielczości (domyślnie: 0).

           PRZYKAD:
              expand=800::::3/4
                 Powiększa do 800x600, chyba że film jest w
                 większej rozdzielczości, wtedy  powiększa
                 tak, by miał proporcje 3/4.

         <r>
           Zaokrągla w górę tak żeby wysokość i szerokość były
           podzielne przez <r> (domyślnie: 1).

    flip (zobacz także -flip)
       Odwraca obraz do góry nogami.

    mirror
       Tworzy lustrzane odbicie względem osi Y.

    rotate[=<0-7>]
       Obraca obraz o 90 stopni i ewentualnie go odbija. Dla wartości
       pomiędzy 4-7 obracanie wykona się tylko jeżeli obraz jest wyższy
       niż szerszy.

         0  Obraca o 90 stopni w prawo i odbija (domyślne)

         1  Obraca o 90 stopni w prawo.

         2  Obraca o 90 stopni w lewo.

         3  Obraca o 90 stopni w lewo i odbija.

    scale[=w:h[:przeplot[:pom_kol[:parametr[:parametr2[:presize]]]]]]
       Skaluje obraz (wolnym) programowym skalatorem  i  wykonuje
       konwersję kolorów YUV<->RGB (zobacz także -sws).

         <w>,<h>
           Przeskalowana szerokość/wysokość (domyślnie: oryginalna
           szerokość/wysokość)
           INFORMACJA: Jeżeli podano -zoom, a  podane  filtry
           (włączając w to libvo) nie potrafią skalować, domyślnie
           jest d_width/d_height!
             0:  skalowana d_width/d_height
             -1:  oryginalna wysokość/szerokość
             -2:  Oblicza w/h używając tej drugiej wartości i
             preskalowanych proporcji.
             -3:  Oblicza w/h używając tej drugiej wartości i
             oryginalnych proporcji.
             -(n+8): Jak -n powyżej, ale zaokrągla wymiar do
             najbliższej wielokrotności 16.

         <przeplot>
           Przełącza skalowanie z przeplotem.
             0: wyłączone (domyślne)
             1: włączone

         <pom_kol>
           opuszcza informację o kolorach
             0: Użyje wszystkich dostępnych linii wejścia koloru.
             1: Użyje tylko co 2gą linię wejścia koloru.
             2: Użyje tylko co 4tą linię wejścia koloru.
             3: Użyje tylko co 8mą linię wejścia koloru.

         <parametr>[:<parametr2>] (zobacz także -sws)
           Ustawia parametry skalowania zależnie od tego jaki
           skalator został wybrany przez -sws.
             -sws  2 (dwusześciennie):  B (rozmazywanie) i C
             (dzwonienie)
             0.00:0.60 domyślnie
             0.00:0.75 "precyzyjna dwusześcienna" VirtualDuba
             0.00:0.50 krzywa sklejana Catmull-Rom
             0.33:0.33 krzywa sklejana Mitchell-Netravali
             1.00:0.00 sześcienna krzywa B-sklejana
             -sws 7 (gaussian): ostrość (0 (gładkie) -  100
             (wyostrzone))
             -sws 9 (lanczos): długość filtra (1-10)

         <presize>
           Skaluje do standardowych wielkości.
             qntsc:  352x240 (ćwierć ekranu NTSC)
             qpal:  352x288 (ćwierć ekranu PAL)
             ntsc:  720x480 (standardowe NTSC)
             pal:   720x576 (standardowe PAL)
             sntsc:  640x480 (NTSC z kwadratowymi pikselami)
             spal:  768x576 (PAL z kwadratowymi pikselami)

    dsize[=proporcja|w:h:metoda-proporcji:r]
       Zmienia pożądaną wielkość obrazu/proporcję w wybranym miejscu
       łańcucha filtrów. Proporcja może być podana jako ułamek (4/3)
       lub  liczba rzeczywista (1.33).  Zamiast tego można podać
       dokładne wymiary wyjścia. Proszę zauważyć, że filtr ten nie
       przeskalowywuje  nic samemu; on tylko ustawia co następne
       skalowania (sprzętowe lub programowe) zrobią przy dostosowywaniu
       do prawidłowych proporcji.

         <w>,<h>
           Nowa wysokość i szerokość obrazu Może być jedną z tych
           specjalnych wartości:
             0:  oryginalna wysokość i szerokość wyświetlania
             -1:  oryginalna wysokość/szerokość filmu (domyślne)
             -2:  Oblicza w/h na podstawie drugiej wielkości i
             oryginalnych proporcji wyświetlania.
             -3:  Oblicza w/h na podstawie drugiej wielkości i
             oryginalnych proporcji filmu.

         PRZYKAD:
              dsize=800:-2
                 Daje rozdzielczość wyjściową 800x600 dla
                 filmu w proporcji 4/3, lub 800x450 dla filmu
                 w proporcji 16/9.
         <metoda-proporcji>
           Zmienia wysokość i  szerokość  według  oryginalnych
           proporcji.
             -1: Ignoruje oryginalne proporcje (domyślne).
             0: Utrzymaj proporcje wyświetlania używając <w> i
             <h> jako maksymalnej rozdzielczości.
             1: Utrzymaj proporcje wyświetlania używając <w> i
             <h> jako minimalnej rozdzielczości.
             2: Utrzymaj proporcje filmu używając <w> i <h> jako
             maksymalnej rozdzielczości.
             3: Utrzymaj proporcje filmu używając <w> i <h> jako
             minimalnej rozdzielczości.

         PRZYKAD:
              dsize=800:600:0
                 Daje rozdzielczość wyjściową co najwyżej
                 800x600,  lub  mniejszą  żeby  utrzymać
                 proporcje.

         <r>
           Zaokrągla w górę tak by wysokość i szerokość były
           podzielne przez <r> (domyślnie: 1).

    yuy2
       Wymusza konwersję programową YV12/I420/422P na YUY2.  Przydatne
       przy kartach/sterownikach video, które mają wolną obsługę YV12,
       ale szybką YUY2.

    yvu9
       Wymusza programową konwersję przestrzeni kolorów YVU9 na YV12.
       Odradzany na rzecz skalowania programowego.

    yuvcsp
       Obcina  wartości  kolorów  YUV  do  zakresu CCIR 601 bez
       przeprowadzania prawdziwej konwersji.

    rgb2bgr[=swap]
       Konwersja kolorów RGB 24/32 <-> BGR 24/32
         swap
           Dodatkowo zamienia R <-> B.

    palette
       Konwersja przestrzeni kolorów RGB/BGR 8 -> 15/16/24/32bpp przy
       użyciu palety.

    format[=fourcc]
       Ograniczenie przestrzeni kolorów dla następnego filtru bez
       robienia żadnej konwersji. Stosować razem z filtrem skalującym
       do prawdziwej konwersji.
       INFORMACJA: Listę dostępnych formatów można uzskać wywołując
       format=fmt=help.
         <fourcc>
           nazwa formatu taka jak rgb15,  bgr24,  yv12,  itp
           (domyślnie: yuy2)

    noformat[=fourcc]
       Ograniczenie przestrzeni kolorów dla następnego filtru bez
       robienia żadnej konwersji.  Przeciwnie niż filtr  formatu,
       pozwala na użycie dowolnej przestrzeni kolorów z wyjątkiem tej,
       którą określiłeś.
       INFORMACJA: Listę dostępnych formatów można uzyskać wywołując
       format=fmt=help.
         <fourcc>
           nazwa  formatu  taka  jak rgb15, bgr24, yv12, itp
           (domyślnie: yv12)

    pp[=filtr1[:opcja1[:opcja2...]]/[-]filtr2...] (zobacz także -pphelp)
       Ta opcja uruchamia określony łańcuch podfiltrów postprocessingu.
       Podfiltry muszą być oddzielone znakiem "/" i mogą być wyłączone
       przez poprzedzenie ich znakiem "-". Każdy podfiltr i niektóre
       opcje mają długą i krótką nazwę których można używać zamiennie,
       tzn. dr/dering oznaczają to samo.  Wszystkie podfiltry mają
       wspólne opcje określające ich zasięg:
         a/autoq
           Automatycznie wyłącza filtr, jeśli procesor jest zbyt
           wolny.
         c/chrom
           Filtruje też kolory (domyślne).
         y/nochrom
           Wykonuje tylko filtrowanie jasności (nie filtruje barw).
         n/noluma
           Wykonuje tylko filtrowanie barw (nie filtruje janości).

       INFORMACJA: -pphelp pokaże wszystkie dostępne podfiltry.

       Dostępne są podfiltry

         hb/hdeblock[:różnica[:płaskość]]
           poziomy filtr usuwania efektu blokowego
             <różnica>: Współczynnik  różnicy,  gdzie  większe
             wartości  oznaczają  większe  usuwanie  bloków
             (domyślnie: 32).
             <płaskość>: Współczynnik płaskości, gdzie większe
             wartości  oznaczają  większe  usuwanie  bloków
             (domyślnie: 39).

         vb/vdeblock[:różnica[:płaskość]]
           pionowy filtr usuwania efektu blokowego
             <różnica>: Współczynnik  różnicy,  gdzie  większe
             wartości  oznaczają  większe  usuwanie  bloków
             (domyślnie: 32).
             <płaskość>: Współczynnik płaskości, gdzie większe
             wartości  oznaczają  większe  usuwanie  bloków
             (domyślnie: 39).

         ha/hadeblock[:różnica[:płaskość]]
           dokładny poziomy filtr usuwania efektu blokowego
             <różnica>: Współczynnik  różnicy,  gdzie  większe
             wartości  oznaczają  większe  usuwanie  bloków
             (domyślnie: 32).
             <płaskość>: Współczynnik płaskości, gdzie większe
             wartości  oznaczają  większe  usuwanie  bloków
             (domyślnie: 39).

         va/vadeblock[:różnica[:płaskość]]
           dokładny pionowy filtr usuwania efektu blokowego
             <różnica>: Współczynnik  różnicy,  gdzie  większe
             wartości  oznaczają  większe  usuwanie  bloków
             (domyślnie: 32).
             <płaskość>: Współczynnik płaskości, gdzie większe
             wartości  oznaczają  większe  usuwanie  bloków
             (domyślnie: 39).

         Poziome i pionowe filtry usuwania bloków mają  wspólne
         wartości różnicy i płaskości, więc nie można ustawić różnych
         progów poziomych i pionowych.

         h1/x1hdeblock
           eksperymentalny poziomy filtr usuwania efektu blokowego

         v1/x1vdeblock
           eksperymentalny pionowy filtr usuwania efektu blokowego

         dr/dering
           filtr usuwania efektu dzwonienia

         tn/tmpnoise[:próg1[:próg2[:próg3]]]
           redukcja szumów czasowych
             <próg1>: większy -> mocniejsze filtrowanie
             <próg2>: większy -> mocniejsze filtrowanie
             <próg3>: większy -> mocniejsze filtrowanie

         al/autolevels[:f/fullyrange]
           automatyczna korekta jasności / kontrastu
             f/fullyrange: Rozciąga jasność do zakresu (0-255).

         lb/linblenddeint
           Filtr usuwania przeplotu liniowym rozmyciem, który usuwa
           przeplot z danego bloku stosując do wszystkich linii
           filtr (1 2 1).

         li/linipoldeint
           Liniowo interpolujący filtr usuwania przeplotu, który
           usuwa przeplot z danego bloku stosując do co drugiej
           linii interpolację liniową.

         ci/cubicipoldeint
           Kubicznie interpolujący filtr usuwania przeplotu, który
           usuwa przeplot z danego bloku stosując do co drugiej
           linii interpolację kubiczną.

         md/mediandeint
           Medianowy filtr usuwania przeplotu, który usuwa przeplot
           z danego bloku stosując do co drugiej linii filtr
           medianowy.

         fd/ffmpegdeint
           Filtr usuwania przeplotu z FFmpeg, który usuwa przeplot
           z danego bloku stosując do co drugiej linii filtr (-1 4
           2 4 -1).

         l5/lowpass5
           Pionowo stosowany dolnoprzepustowy fir FIR usuwania
           przeplotu, który usuwa przeplot z danego bloku stosując
           do wszystkich linii filtr (-1 2 6 2 -1).

         fq/forceQuant[:kwantyzator]
           Wymusza zastosowanie podanego kwantyzatora zamiast tego
           z wejścia.
             <kwantyzator>: używany kwantyzator

         de/default
           domyślna kombinacja filtrów (hb:a,vb:a,dr:a)

         fa/fast
           szybka kombinacja filtrów (h1:a,v1:a,dr:a)

         ac
           kombinacja    filtrów    wysokiej    jakości
           (ha:a:128:7,va:a,dr:a)

       PRZYKAD:
         -vf pp=hb/vb/dr/al
           odblokowywanie poziome i pionowe,  usuwanie  efektu
           dzwonienia i automatyczna korekcja jasności/kontrastu
         -vf pp=de/-al
           domyślne filtry bez korekty jasności/kontrastu
         -vf pp=default/tmpnoise:1:2:3
           domyślne filtry i czasowy odszumiacz
         -vf pp=hb:y/vb:a
           Odblokowywanie poziome tylko na jasności i automatyczne
           włączenie lub wyłączenie odblokowywania pionowego w
           zależności od dostępnego czasu procesora.

    spp[=jakość[:qp:[:tryb]]
       Prosty filtr postprocessingu, który wielokrotnie kompresuje i
       dekompresuje obraz w kilku (lub - przy jakości 6 - wszystkich)
       przesunięciach i uśrednia wyniki.

         <jakość>
           0-6 (domyślnie: 3)

         <qp>
           Wymusza parametr kwantyzacji (domyślnie: 0, parametr QP
           z video).

         <tryb>
           0: twardy próg (domyślne)
           1: miękki próg (lepiej usuwa efekt dzwonienia, większe
           rozmycie)

    fspp[=jakość[:qp[:siła]]]
       szybsza wersja prostego filtru postprocesingu

         <jakość>
           4-5 (to samo co w spp; domyślnie: 4)

         <qp>
           Wymusza parametr kwantyzacji (domyślnie: 0, parametr QP
           z video).

         <-15-32>
           Siła filtru, mniejsze wartości dają więcej szczegółów
           ale też więcej artefaktów, podczas gdy większe wartości
           wygładzają obraz ali i rozmywają (domyślnie: 0  -
           optymalnie pod względem PSNR).

    pp7[=qp[:tryb]]
       Wariant filtru spp, podobny do spp=6 z 7 punktową DCT gdzie
       tylko centralna próbka jest używana po IDCT.

         <qp> Wymusza parametr kwantyzacji (domyślnie: 0, używaj QP z
           video).

         <tryb>
           0: twarde obcinanie
           1: miękkie obcinanie (lepiej usuwa dzwonienie, ale
           bardziej rozmyte)
           2: średnie obcinanie (domyślne, dobre rezultaty)

    qp=równanie
       filtr zmiany parametru kwantyzacji (QP)

         <równanie>
           jakieś równanie postaci "2+2*sin(PI*qp)"

    test
       Tworzy różne wzorce testowe.

    rgbtest
       Tworzy wzorzec testowy RGB przydatny do wykrywania pomyłek RGB/
       BGR.  Powinieneś widzieć czerwony, zielony i niebieski pasek od
       góry do dołu.

    lavc[=jakość:fps]
       Szybka programowa konwersja z YV12 na MPEG-1 przy pomocy
       libavcodec do stosowania z DVB/DXR3. Szybsza i lepsza jakość
       niż -vf fame.

         <jakość>
             1-31: ustalone qscale
             32-: ustalone tempo bitowe w kbitach

         <fps>
           wymusza fps wyjścia (liczba rzeczywista) (domyślnie: 0,
           wykrywanie wg wysokości)

    fame
       Szybka programowa konwersja z YV12 na MPEG-1 przy pomocy libfame
       do stosowania z DVB/DXR3.

    dvbscale[=aspekt]
       Ustawia optymalne skalowanie dla kart DVB, czyli sprzętowe
       skalowanie osi x i programowe wyliczanie skalowania osi y tak,
       by zachować proporcje. Użyteczne tylko w połączeniu z expand i
       scale.

         <aspekt>
           Kontroluje   proporcje,   wyliczane  przez  wzór
           DVB_HEIGHT*ASPECTRATIO (domyślnie: 576*4/3=768), ustaw
           na 576*(16/9)=1024 dla TV 16:9.

       PRZYKAD:
         -vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc
           FIXME: Wytłumaczyć co to robi.

    noise[=luma[u][t|a][h][p]:chroma[u][t|a][h][p]]
       Dodaje zakłócenia.
         <0-100>
           zakłócenie jasności
         <0-100>
           zakłócenia koloru
         u  jednolite zakłócenia (w przeciwnym wypadku gaussowskie)
         t  zmienne zakłócenie (wzorzec zakłóceń zmienia się między
           klatkami)
         a  uśrednione zmienne zakłócenia (gładsze, ale o wiele
           wolniejsze)
         h  wysoka  jakość  (odrobinę  lepiej wygląda, odrobinę
           wolniejsze)
         p  miesza według przypadkowego zakłócenia z (pół)regularnym
           wzorem

    denoise3d[=luma:chroma:time]
       Ten filtr redukuje zakłócenia obrazu wygładzając obraz, a
       nieruchome obrazy stają się naprawdę nieruchome (Powinno to
       poprawić możliwości kompresji.).
         <luma>
           wpływ przestrzeni jasności (domyślnie: 4)
         <chroma>
           wpływ przestrzeni kolorów (domyślnie: 3)
         <time>
           wpływ czasu (domyślnie: 6)

    hqdn3d[=luma:chroma:czas]
       Wersja filtra denoise3d z wysoką precyzją/jakością. Parametry i
       sposób użycia są takie same.

    eq[=jasność:kontrast] (PRZESTARZAŁE)
       Programowy korektor z interaktywnym sterowaniem, zupełnie jak
       korektor sprzętowy, dla kart/sterowników które nie obsługują
       sprzętowego sterowania jasnością i kontrastem. Może być także
       użyteczny z MEncoderem, w celu poprawy kiepsko przechwyconych
       filmów, lub też w celu lekkiego zmniejszenia kontrastu, by ukryć
       artefakty powstałe z winy niskiego tempa bitowego.
         <-100-100>
           początkowa jasność
         <-100-100>
           początkowy kontrast

    eq2[=gamma:kontrast:jasność:nasycenie:rg:gg:bg:waga]
       Alternatywny  korektor  programowy używający tabel podglądu
       (lookup tables, bardzo wolne), pozwala na korekcję gamma poza
       zwykłą zmianą jasności i kontrastu. Wykorzystuje to ten sam kod
       optymalizowany dla MMX co -vf eq jeśli wszystkie wartości gamma
       są 1.0. Parametry są podane jako liczby rzeczywiste.
         <0.1-10>
           początkowa wartość gamma (domyślnie: 1.0)
         <-2-2>
           początkowy kontrast, ujemne wartości dają negatyw obrazu
           (domyślnie: 1.0)
         <-1-1>
           początkowa jasność (domyślnie: 1.0)
         <0-3>
           początkowe nasycenie (domyślnie: 1.0)
         <0.1-10>
           wartość gamma dla czerwonej składowej obrazu (domyślnie:
           1.0)
         <0.1-10>
           wartość gamma dla zielonej składowej obrazu (domyślnie:
           1.0)
         <0.1-10>
           wartość  gamma  dla  niebieskiej  składowej  obrazu
           (domyślnie: 1.0)
         <0-1>
           Parametr wagi może być użyty do zmniejszenia efektu
           wysokiej wartości gamma na jasnych obszarach obrazu, np.
           żeby  nie zostały wzmocnione aż do czystej bieli.
           Wartość 0.0 całkowicie wyłącza korektę gamma a 1.0
           zostawia ją z pełną mocą (domyślnie: 1.0).

    hue[=barwa:nasycenie]
       Korektor  programowy z interaktywnym sterowaniem, taki jak
       korektor sprzętowy, dla kart/sterowników nie  obsługujących
       sprzętowo korekty barwy i nasycenia.
         <-180-180>
           początkowa barwa (domyślnie: 0.0)
         <-100-100>
           domyślne nasycenie, liczby ujemne dają przeciwne barwy
           (domyślnie: 1.0)

    halfpack[=f]
       Konwerteruje płaskie YUV 4:2:0 do upakowanego 4:2:2 o połowie
       wysokości, zmniejszając próbkowanie jasności, ale zostawiając
       wszystkie próbki barwy.  Użyteczne  przy  wyświetlaniu  na
       urządzeniach o niskiej rozdzielczości, gdy sprzętowe skalowanie
       jest kiepskiej jakości lub nie jest dostępne.  Może być także
       użyte jako prymitywne usuwanie przeplotu jasności przy bardzo
       niskim zużyciu procesora.
         <f>
           Domyślnie, halfpack pobiera średnie z pary linii, kiedy
           zmniejsza próbkowanie. Dowolna wartość inna niż 0 lub 1
           daje domyślne (uśredniające) zachowanie.
             0: Używa tylko parzystych linii przy zmniejszaniu
             próbkowania.
             1: Używa tylko nieparzystych linii przy zmniejszaniu
             próbkowania.

    ilpack[=tryb]
       Przy zachowywaniu video w formatach YUV 4:2:0 przeplot barw nie
       jest ustawiany prawidłowo z powodu zmniejszenia ilości kanałów
       barw w pionie. Filtr ten pakuje płaskie 4:2:0 w format YUY2
       (4:2:2) z liniami barwy na właściwych miejscach, żeby w każdej
       linii skanowania dane barwy i jasności pochodziły z tego samego
       pola.
         <tryb>
           Wybiera tryb própkowania.
             0:  tryb najbliższego sąsiada (nearest-neighbor),
             który jest szybki, ale niepoprawny
             1: interpolacja liniowa (domyślne)

    harddup
       Użyteczne tylko z MEncoderem. Jeżeli harddup jest używany przy
       kodowaniu, wymusza umieszczenie zduplikowanych ramek w wyjściu.
       Wymaga to trochę więcej miejsca, ale jest konieczne przy
       tworzeniu plików MPEG lub jeśli planujesz dalsze demuksowanie i
       remuksowanie  strumienia  video.  Parametr  powinien  być
       umieszczony na końcu łańcucha filtrów lub blisko niego, chyba że
       masz dobry powód aby zrobić inaczej.

    softskip
       Użyteczne tylko z MEncoderem.  Softskip  przesuwa  moment
       omijania/opuszczania klatek sprzed początku łańcucha filtrów, do
       miejsca zawierającego się gdzieś w nim.  Pozwala to działać
       poprawnie filtrom, które muszą mieć dostępne wszystkie klatki
       (odwrócone telecine, tymczasowy odszumiacz, itp.).  Parametr
       powinien być umieszczony po wyżej wymienionych filtrach i po
       kolejnych filtrach, które wymagają dużej mocy obliczeniowej.

    decimate[=max:hi:lo:uł]
       Usuwa ramki, które niewiele różnią się od poprzednich w celu
       zmniejszenia framerate.  Główne zastosowanie tego filtra to
       kodowanie-z-bardzo-niskim-tempem-bitowym (np.  strumieniowanie
       przez modem), ale teoretycznie może on być użyty do naprawy
       filmów w których nieprawidłowo odwrócono telecine.
         <max>
           Ustawia maksymalną ilość kolejnych ramek, które mogą
           zostać usunięte (jeśli dodatni), albo (gdy ujemny)
           minimalną odległość między usuniętymi ramkami.
         <hi>,<lo>,<uł>
           Ramka jest kandydatem do usunięcia, jeśli żaden region
           8x8 nie różni się o więcej niż <hi> i jeśli nie więcej
           niż <uł> obrazu (1 oznacza cały obraz) różni się o
           więcej niż <lo>.  Wartości <hi> i <lo> odnoszą się do
           bloków 8x8  i  reprezentują  faktyczne  różnice  w
           wartościach pikseli, więc granica 64 przekłada się na 1
           jednostkę różnicy na każdym pikselu lub to samo inaczej
           rozmieszczone w całym bloku.

    dint[=czułość:poziom]
       Filtr dint (od drop-deinterlace) wykrywa i usuwa pierwszą z
       szeregu klatek video z przeplotem.
         <0.0-1.0>
           względna różnica między sąsiednimi pikselami (domyślnie:
           0.1)
         <0.0-1.0>
           Jaka część obrazu musi zostać uznana za z przeplotem
           żeby usunąć klatkę (domyślnie: 0.15)

    lavcdeint (PRZESTARZAŁE)
       filtr usuwający przeplot z FFmpeg, to samo co -vf pp=fd

    kerndeint[=próg[:mapa[:kolejność[:ostr[:dwustr]]]]]
       Adaptatywny deinterlacer jądra autorstwa Donald'a  Graft'a.
       Usuwa przeplot z części video, jeśli zostanie przekroczony
       konfigurowalny próg.
         <0-255>
           próg (domyślnie: 10)
         <mapa>
             0: Ignoruje piksele przekraczające próg (domyślne).
             1: Koloruje piksele przekraczające próg na biało.

         <kolejność>
             0: Pozostawia kolejność pól (domyślne).
             1: Zamienia pola.

         <ostr>
             0: Wyłącza dodatkowe wyostrzanie (domyślne).
             1: Włącza dodatkowe wyostrzanie.

         <dwustr>
             0: Wyłącza dwukierunkowe wyostrzanie (domyślne).
             1: Włącza dwukierunkowe wyostrzanie.

    unsharp[=l|cWxH:ilość[:l|cWxH:ilość]]
       maska zmiękczająca / rozmycie gaussa

         l
           Stosuje efekty na składowej jasności.

         c
           Stosuje efekty na składowych koloru.

         <wysokość>x<szerokość>
           szerokość i wysokość macierzy, nieparzysty rozmiar w obu
           kierunkach (min = 3x3, max = 13x11 lub 11x13, zazwyczaj
           coś pomiędzy 3x3 i 7x7)

         ilość
           Względny  współczynnik  wyostrzenia/rozmycia  obrazu
           (rozsądna wartość powinna być w zakresie -1.5-1.5).
             <0: rozmycie
             >0: wyostrzenie

    swapuv
       Zamienia płaszczyzny U i V.

    il[=d|i][s][:[d|i][s]]
       Usuwa/wstawia przeplot w obrazie.  Celem tego filtra jest
       dodanie  możliwości  przetwarzania  przeplatanych  obrazów
       pojedynczymi obrazami bez usuwania przeplotu. Możesz filtrować
       swoje DVD z przeplotem i odtwarzać na telewizorze nie psując
       przeplotu. Podczas gdy przeplot usuwany jest na stałe (filtrami
       postprocesingu - wygładzając, uśredniając, itp.), rozdzielanie
       przeplotu dzieli klatkę na 2 pola (tak zwane półobrazy), można
       więc je przetwarzać (filtrować) niezależnie,  a  następnie
       połączyć z powrotem w jeden obraz.
         d  rozdziela obraz (umieszczając jeden nad drugim)
         i  łączy obraz
         s  zamienia pola (parzyste i nieparzyste linie)

    fil[=i|d]
       Rozdziela przeplatane obrazy. Ten filtr jest bardzo podobny do
       filtru il ale o wiele szybszy, jego główną wadą jest to, że nie
       zawsze działa.  Zwłaszcza w połączeniu z innymi filtrami może
       utworzyć losowo pomieszane obrazy, więc ciesz się jeśli działa,
       ale nie skarż się, jeśli nie działa z Twoją kombinacją filtrów.
         d  Rozdziela obraz, umieszczając półobrazy obok siebie)
         i  Łączy obraz

    field[=n]
       Wyciąga pojedyncze pola z  przeplatanego  obrazu  używając
       arytmetyki krokowej, aby unikać marnowania czasu procesora.
       Opcjonalny argument n określa, czy wyciągać parzyste, czy
       nieparzyste pola (zależnie od tego czy n jest parzyste, czy
       nieparzyste).

    detc[=zmienna1=wartość1:zmienna2=wartość2:...]
       Próbuje odwrócić proces "telecine" by uzyskać czysty strumień
       bez przeplotu przy prędkości klatek filmu. Był to pierwszy i
       najbardziej prymitywny filtr odwróconego telecine, który został
       zaimplementowany w MPlayerze/MEncoderze. Działa przez skupienie
       się na wzorcu telecine 3:2 i podążaniu nim tak długo, jak to
       tylko możliwe.  Dlatego pasuje on doskonale dla perfekcyjnie
       ztelecinowanego materiału, nawet w przypadku obecności sporej
       wartości  szumu,  ale nie zadziała po złożonej edycji po
       telecinowaniu. Filtr przestał być już rozwijany, jako że ivtc,
       pullup i filmdint lepiej nadają się do większości zastosowań.
       Poniższe argumenty (składnia jest opisana wyżej) mogą być użyte
       by kontrolować jego działanie:

         <dr>
           Ustawia tryb gubienia klatek.
             0: Nie usuwać klatek by utrzymać ustaloną wyjściową
             prędkość klatek (domyślne).
             1: Zawsze usuwać klatkę gdy nie było porzucania lub
             łączenia telecine w poprzednich 5 klatkach.
             2: Zawsze utrzymywać dokładny stosunek 5:4 ilości
             klatek wejściowych do wyjściowych.
             INFORMACJA: Z MEncoderem używaj zawsze trybu 1 lub 2!

         <am>
           Tryb analizy.
             0: Ustalony wzorzec z numerem klatki początkowej
             określonym przez <fr>
             1: agresywne szukanie wzorca telecine (domyślne)

         <fr>
           Ustawia numer początkowej klatki w sekwencji.  0-2 to
           trzy następujące po sobie klatki bez przeplotu; 3 i 4 to
           dwie klatki z przeplotem.  Domyślne -1 oznacza "poza
           sekwencją telecine". Liczba podana tutaj odnosi się do
           hipotetycznej klatki przed początkiem filmu.

         <t0>, <t1>, <t2>, <t3>
           Wartości progowe używane w niektórych trybach.

    ivtc[=1]
       Eksperymentalny  "bezstanowy"  filtr  odwracający  telecine.
       Zamiast próbować znaleźć wzorzec, jak robi to filtr detc, ivct
       podejmuje decyzje niezależnie dla każdej klatki.  Daje to o
       wiele lepsze rezultaty na filmach, które przeszły głębokie
       modyfikacje po zastosowaniu telecine, ale za to nie jest tak
       odporny na zakłócenia wejściowe, np. podczas przechwytywania z
       TV. Opcjonalny parametr (ivct=1) ma podobne działanie jak opcja
       dr=1 dla filtru detc i powinien być używany tylko z MEncoderem.
       Jak przy detc, musisz podać prawidłową wyjściową ilość klatek na
       sekundę (-ofps 24000/1001) przy używaniu MEncodera. Dalszy
       rozwój ivtc jest wstrzymamy, jako że filtry pullup i filmdint
       wydają się być dokładniejsze.

    pullup[=jl:jr:jt:jb:sb:mp]
       Filtr  odwracania  telecine  trzeciej generacji, zdolny do
       przetwarzania mieszanki twardego telecine (hard-telecine) oraz
       progresywnej zawartości 24000/1001 i 30000/1001 fps. Filtr
       pullup jest zaprojektowany, aby był skuteczniejszy niż detc czy
       ivtc,  poprzez  wykorzystywanie kontekstu przy podejmowaniu
       decyzji. Podobnie jak ivtc, pullup jest bezstanowy w sensie
       takim, że nie skupia się na wzorcu i nie podąża za nim, ale
       zamiast tego sprawdza  kolejne  pola,  aby  zidentyfikować
       podobieństwa i odbudować progresywne ramki. Ciągle jest w fazie
       rozwojowej, mimo to jest całkiem dokładny. Opcje jl, jr, jt i
       jb określają ile "śmieci" ma być ignorowane odpowiednio po
       lewej, prawej, u góry i na dole obrazu.  Lewo/prawo są w
       jednostkach 8 pikseli, natomiast góra/dół są w jednostkach 2
       linii. Domyślnie jest to 8 pikseli z każdej strony. Ustawiając
       opcję sb (strict breaks - stałe przerwy) na 1, zmniejsza się
       szansa, że pullup stworzy niepasującą klatkę, ale może również
       prowadzić do ominięcia wielu ramek podczas scen z dużą ilością
       ruchu. Odwrotnie, jeśli ustawisz na -1, to pullup łatwiej
       będzie dopasowywał pola.  Może to pomóc przy przetwarzaniu
       filmu, w którym jest delikatne rozmazanie między polami, ale
       może  również sprawić, że w wyjściu znajdą się klatki z
       przeplotem. Opcja mp (przestrzeń metryczna) może być ustawiona
       na 1 lub 2, aby użyć przestrzeni barw zamiast przestrzeni
       jasności dla obliczeń pullup. Może to poprawić dokładność na
       bardzo czystym materiale źródłowym, ale prawdopodobnie zmniejszy
       dokładność, jeśli film ma zniekształcone barwy (efekt tęczy) lub
       jest on w skali szarości.  Głównym celem ustawienia mp na
       przestrzeń barw jest zmniejszenie obciążenia CPU i sprawienie,
       aby pullup mógł być używany w czasie rzeczywistym na wolnych
       maszynach.
       INFORMACJA: Zawsze stosuj filtr softskip po  pullup  przy
       kodowaniu, aby mieć pewność, że ten drugi będzie miał dostęp do
       wszystkich klatek. Jeżeli tego nie zrobisz, doprowadzi to do
       błędów w wyjściu i zakończeniu programu na skutek ograniczeń w
       warstwie kodeku/filtru.

    filmdint[=options]
       Filtr odwracania telecine, podobny do opisanego wyżej filtra
       pullup.  Projektowany do obsłużenia każdego wzorca odwracania,
       włączając mieszankę miękkiego  i  twardego  telecine  oraz
       ograniczoną obsługę filmów, które zostały przyspieszone lub
       opóźnione w stosunku do swojej prędkości początkowej.  Tylko
       płaszczyzna jasności jest używana przy szukaniu przerw między
       klatkami. Jeśli pole nie zostanie dopasowane, jest z niego
       usuwany przeplot poprzez prostą aproksymację liniową. Jeśli
       źródłem jest MPEG-2 musi to być pierwszy filtr, tak by miał
       dostęp do flag pola ustawionych przez dekoder MPEG-2.  W
       zależności od źródłowego MPEG może ujść na sucho zignorowanie
       tej porady, dopóki nie widzisz licznych ostrzeżeń "Bottom-field
       first". Bez opcji przeprowadza normalne usuwanie telecine i
       powinien  być  używany  z  mencoder -fps 30000/1001 -ofps
       24000/1001. Jeśli ten filtr jest używany z mplayerem efektem
       będzie  nierówna prędkość odtwarzania, ale i tak jest to
       generalnie lepsze niż użycie pp=lb albo całkowity brak usuwania
       przeplotu. Poszczególne opcje są oddzielane znakiem /.

         crop=<w>:<h>:<x>:<y>
           Tak jak filtr crop, ale szybciej i działa na mieszance
           twardego i miękkiego telecine oraz gdy y nie jest
           wielokrotnością 4.  Jeśli x lub y wymagałyby obcinania
           ułamków piksela z płaszczyzn barw obszar obcinania jest
           powiększany.  Zazwyczaj oznacza to że x i y muszą być
           parzyste.

         io=<ifps>:<ofps>
           Na każde ifps klatek wejściowych filtr wygeneruje ofps
           klatek wyjściowych.  Stosunek ifps/ofps powinien być
           taki sam jak stosunek -fps/-ofsp. Może to być użyte do
           filtrowania filmów, które są nadawane w TV z inną
           częstotliwością niż oryginalna.

         luma_only=<n>
           Jeśli n jest niezerowe, płaszczyzna barwy jest kopiowana
           bez zmian. Przydatne przy telewizji próbkowanej w YV12,
           która ignoruje jedno z pól barwy.

         mmx2=<n>
           Na x86 jeśli n=1 używa funkcji optymalizowanych dla MMX2
           zaś jeśli n=2 używa funkcji optymalizowanych dla 3DNow!.
           Gdzie indziej używa czystego C. Jeśli nie podano tej
           opcji MMX2 i 3DNow! są wykrywane automatycznie, użyj
           tego by wyłączyć autodetekcję.

         fast=<n>
           Duże n przyspieszy filtr kosztem dokładności.  Domyślne
           jest n=3. Jeśli n jest nieparzyste, klatka bezpośrednio
           po klatce z zaznaczoną flagą MPEG REPEAT_FIRST_FIELD
           uznawana jest za progresywną, więc filtr nie spędzi ani
           chwili nad MPEG-2 z miękkim telecine.  To jest jedyny
           efekt tej flagi, jeśli jest dostępne MMX2 albo 3DNow!.
           Bez MMX2 ani 3DNow! niezależnie czy n=0 czy n=1 to będą
           użyte te same obliczenia co przy n=2 czy n=3. Jeśli n=2
           lub 3 ilość poziomów jasności używana do znalezienia
           przełomu klatek jest redukowana z 256 do 128, co daje
           szybszy filtr bez dużej straty dokładności.  Jeśli n=4
           lub 5 to szybszy, ale o wiele mniej dokładny, algorytm
           jest używany do szukania przełomu klatek.  Jest on
           bardziej skłonny do wykrycia dużych pionowych detali
           jako przeplotu.

         verbose=<n>
           Jeśli n jest niezerowe, wyświetla szczegółowe metryki
           dla każdej ramki. Przydatne przy debugowaniu.

         dint_thres=<n>
           Próg  usuwania  przeplotu.  Używany  przy usuwaniu
           przeplotu niedopasowanych ramek. Duża wartość oznacza
           mniej usuwania przeplotu, n=256 całkowicie je wyłącza.
           Domyślnie n=8.

         comb_thres=<n>
           Próg do porównywania górnego i dolnego pola.  Domyślnie
           128.

         diff_thres=<n>
           Próg do wykrywania czasowych zmian pola. Domyślnie 128.

         sad_thres=<n>
           Suma progów Całkowitej Różnicy (Absolute Difference),
           domyślnie 64.

    softpulldown
       Ten filtr prawidłowo działa tylko z MEncoderem i działa na
       flagach MPEG-2 używanych do miękkiego telecine 3:2.  Jeśli
       chcesz użyć filtru ivtc lub detc na filmach, które mają
       częściowe miękkie telecine to wstawienie przed nie tego filtra
       może sprawić że będą one dokładniejsze.

    divtc[=options]
       Odwrócone telecine dla filmu bez przeplotu. Jeżeli video z
       telecine 3:2 straciło jedno z pól lub usunięto z niego przeplot
       metodą, która zachowuje jedno pole a interpoluje drugie, to w
       efekcie otrzymamy beznadziejnej jakości film z co czwartą klatką
       powtórzoną.  Ten filtr szuka i opuszcza zduplikowane klatki, i
       przywraca oryginalną ilość klatek na sekundę filmu (framerate).
       Korzystając z tego filtru, musisz podać wartość -ofps, które
       stanowi 4/5 fps pliku wejściowego i umieścić softskip później w
       łańcuchu filtrów zeby upewnić się że divtc widzi wszystkie
       klatki. Dostępne są dwa różne tryby: Tryb jednoprzebiegowy jest
       domyślny i prosty w użyciu, ale ma tę wadę że jakiekolwiek
       zmiany w fazie telecine (zgubione klatki lub wadliwa edycja)
       powodują krótkie drgania zanim filtr się nie zsynchronizuje.
       Tryb dwuprzebiegowy unika tego najpierw analizując całe video
       żeby później mieć dokładne informacje o zmianach fazy i móc się
       natychmiast synchronizować.  Te przebiegi  nie  odpowiadają
       przebiegom  1 i 2 w procesie kodowania.  Przed właściwym
       kodowaniem musisz puścić dodatkowy przebieg używając pierwszego
       przebiegu divc wyrzucając wynikowy film. Użyj -nosound -ovc raw
       -o /dev/null żeby nie marnować na ten przebieg czasu procesora.
       Możesz też dodać coś w rodzaju crop=2:2:0:0 po divtc żeby
       jeszcze bardziej przyspieszyć. Potem używaj drugiego przebiegu
       divtc  do  właściwego  kodowania.  Jeśli uzyważ kodowania
       wieloprzebiegowego używaj drugiego przebiegu divtc do wszystkich
       przebiegów. Dostępne opcje:

         pass=1|2
           Używa trybu dwuprzebiegowego (two-pass).

         file=<nazwa pliku>
           Ustawia  nazwę  dla  pliku informacyjnego kodowania
           2-przebiegowego (domyślnie: "framediff.log").

         threshold=<wartość>
           Ustawia minimalną siłę, którą  musi  mieć  wzorzec
           telecine, aby filtr w niego uwierzył (domyślnie: 0.5).
           Stosuje się to do rozpoznawania fałszywych wzorców z
           części  filmu,  które są bardzo ciemne lub prawie
           nieruchome.

         window=<ilośćklatek>
           Ustawia  ilość  poprzednich  ramek,  które  będą
           przeszukiwane pod kątem odnalezienia wzorca (domyślnie:
           30). Większa ilość zapewnia większą wiarygodność w
           przeszukiwaniu wzorca, jednak krótsza przerwa skraca
           czas reakcji do zmian w telecine. Ma to tylko wpływ na
           tryb  jednoprzebiegowy.  Obecnie tryb dwuprzebiegowy
           używa ściśle określonej wartości, która obejmuje zarówno
           poprzednie jak i następne klatki.

         phase=0|1|2|3|4
           Ustawia  początkową  fazę  telecine  dla  trybu
           jednoprzebiegowego (domyślnie: 0). Tryb dwuprzebiegowy
           może  "wyglądać  w przyszłość", dlatego korzysta z
           właściwej fazy już od samego początku, podczas gdy tryb
           jednoprzebiegowy musi zgadywać. Kiedy już ją odnajdzie,
           zaczyna z niej korzystać, ale ta opcja pozwala na
           pozbycie się szumu na początku.  Poza tym, pierwszy
           przebieg trybu dwuprzebiegowego też korzysta z tej
           opcji, więc jeżeli zachowasz wyjście to otrzymasz w
           efekcie stała fazę.

         deghost=<wartość>
           Ustawia  próg  deghostingu  (0-255  dla  trybu
           jednoprzebiegowego, -255-255 dla trybu dwuprzebiegowego,
           domyślnie: 0). Jeżeli wartość jest różna od 0, tryb
           deghostingu jest włączony. Opcja przeznaczona jest dla
           filmów, z których usunięto przeplot poprzez zmieszanie
           pól,  zamiast  opuszczania jednego z nich.  Proces
           deghostingu wzmacnia wszystkie pozostałości po kompresji
           w zmieszanych klatkach, wtedy parametr wartość określa
           granicę wyłączenia tych pikseli z deghostingu, które
           różnią się od poprzedniej klatki o mniej niż wyznaczony
           próg. Jeżeli używany jest tryb dwuprzebiegowy, może być
           użyta  wartość  ujemna,  aby  zmusić  filtr  do
           przeanalizowania całego video na początku  drugiego
           przebiegu w celu określenia czy zastosowanie filtru jest
           konieczne i wybranie albo 0, albo wartości bezwzględnej
           parametru.  Podaj tę opcję dla trybu dwuprzebiegowego,
           przy jednoprzebiegowym nie ma to żadnego efektu.

    phase[=t|b|p|a|u|T|B|A|U][:v]
       Opóźnia film z przeplotem o jedno pole czasowe, tak że kolejność
       pól ulega zmianie.  Zamierzonym działaniem jest naprawienie
       filmów w trybie PAL, które były przechwycone z  odwrotną
       kolejnością  względem  procesu  przenoszenia  film-video.
       Przyjmowane parametry:

         t  Przechwycona kolejność pól pierwsze-górne, zmień na
           pierwsze-dolne. Filtr opóźni dolne pole.

         b  Przechwytuje pierwsze-dolne, zmienia na pierwsze-górne.
           Filtr opóźni górne pole.

         p  Przechwytuje i przenosi z taką samą kolejnością pól.
           Ten tryb istnieje tylko po to, aby mogły się do niego
           odnieść dokumentacje innych opcji, jeśli jednak go
           wybierzesz, filtr, zaskakujące, nie zrobi nic ;-)

         a  Automatycznie wykrywa przechwyconą kolejność pól na
           podstawie ich flag, zmienia na odwrotną. Filtr wybiera
           pomiędzy trybem t a b ramka po ramce, wykorzystując
           flagi pól. Jeżeli żadna informacja odnośnie pól nie
           jest dostępna, wtedy działa jak u.

         u  Przechwytuje nieznaną lub różną kolejność, odwraca na
           przeciwną. Filtr wybiera pomiędzy trybem t a b ramka po
           ramce, analizując obrazy i wybierając opcję, która daje
           najlepsze dopasowanie pól.

         T  Przechwytuje pierwsze-górne, zmienia na nieznany lub
           różny.  Filtr wybiera pomiędzy trybem t a b ramka po
           ramce na podstawie analizy obrazu.

         B  Przechwytuje pierwsze-dolne, zmienia na nieznany lub
           różny.  Filtr wybiera pomiędzy trybem t a b ramka po
           ramce na podstawie analizy obrazu.

         A  Przechwytuje zależnie podstawie flag pól, zmienia na
           nieznany lub różny. Filtr wybiera pomiędzy trybem t a b
           na podstawie analizy obrazu.  Jeżeli żadna informacja
           odnośnie pól nie jest dostępna, wtedy działa jak U. To
           jest tryb domyślny.

         U  Przechwytuje nieznany lub różny i zmienia na to samo.
           Filtr wybiera pomiędzy trybem t a b tylko na podstawie
           analizy obrazu.

         v  Tryb gadatliwy. Drukuje wybrany tryb dla każdej klatki
           i uśrednioną kwadratową różnicę pól między możliwościami
           t, b i p.

    telecine[=start]
       Zastosuje proces 3:2 "telecine" by zwiększyć ilość klatek o 20%.
       Najprawdopodobniej nie będzie to działało poprawnie z MPlayerem,
       ale może być użyte z "mencoder -fps 30000/1001 -ofps 30000/1001
       -vf telecine". Obie opcje fps są niezbędne! (Synchronizacja A/
       V będzie popsuta, jeżeli będą one źle podane.)  Opcjonalny
       parametr start mówi filtrowi gdzie ma zacząć we wzorcu telecine
       (0-3).

    tinterlace[=tryb]
       Czasowe przeplatanie pól - łączy pary klatek w klatkę z
       przeplotem, zmniejszając o połowę szybkość klatek. Parzyste
       klatki są przenoszone w górne pole, nieparzyste w dolne.  Filtr
       może być użyty do całkowitego odwrócenia działania tfields (w
       trybie 0). Dostępne są tryby:
         0  Przesunie nieparzyste klatki w górne pole, parzyste w
           dolne, tworząc ramkę pełnej wysokości przy połowie
           prędkości klatek.
         1  Opuszcza klatki parzyste, na wyjście przekazuje tylko
           nieparzyste, wysokość pozostaje niezmieniona.
         2  Opuszcza klatki nieparzyste, na wyjście przekazuje tylko
           parzyste, wysokość pozostaje niezmieniona.
         3  Poszerza każdą klatkę do pełnej wysokości i wypełnia co
           drugą  linię  na czarno; szybkość klatek pozostaje
           niezmieniona.

    tfields[=tryb]
       Tymczasowy separator pola - dzieli pola na klatki, podwajając
       szybkość klatek.  Podobnie jak filtr telecine, tfields będzie
       poprawnie działał tylko z MEncoderem i tylko gdy oba -fps i
       -ofps będą ustawione na pożądaną (podwójną) szybkość klatek!
       Dostępne tryby:
         0  Pozostawia pola niezmienione. (Zaobserwujesz przeskoki/
           migotanie.)
         1  Interpoluje brakujące linie. (Stosowany algorytm może
           nie być zbyt dobry.)
         2  Przesunie pola  o  1/4  piksela  z  wykorzystaniem
           interpolacji liniowej (bez przeskoków).
         4  Przesunie pola o 1/4 piksela z wykorzystaniem filtru
           4tap (wysoka jakość) (domyślne).

    boxblur=promień:moc[:promień:moc]
       rozmycie pudełkowe
         <promień>
           siła filtru rozmycia (blur)
         <moc>
           ilość aplikacji filtru

    sab=promień:pf:różnKol[:pro:pf:RożnKol]
       adaptatywne rozmycie figur
         <promień>
           siła filtru rozmycia (~0.1-4.0) (wolniejsze  jeżeli
           większe)
         <pf>
           siła prefiltru (~0.1-2.0)
         <różnKol>
           maksymalna  różnica  między pikselami, która będzie
           jeszcze rozpatrywana (~0.1-100.0)

    smartblur=promień:siła:zakres[:promień:siła:zakres]
       eleganckie rozmycie
         <promień>
           siła filtru rozmycia (~0.1-5.0) (wolniejsze  jeżeli
           większe)
         <siła>
           rozmycie (0.0-1.0) lub wyostrzenie (-1.0-0.0)
         <zakres>
           filtruj wszystko (0), filtruj płaskie obszary (0-30) lub
           filtruj krawędzie (-30-0)

    perspective=x0:y0:x1:y1:x2:y2:x3:y3:t
       Popraw perspektywę w filmach, nie kręconych prostopadle do
       ekranu.
         <x0>,<y0>,...
           współrzędne lewego górnego, prawego górnego i prawego
           dolnego rogu
         <t>
           liniowy (0) lub sześcienny resampling (1)

    2xsai
       Przeskaluje i wygładzi obraz przy pomocy podwójnego algorytmu
       skalowania i interpolacji.

    1bpp
       Konwersja bitmapy 1bpp do YUV/BGR 8/15/16/32

    down3dright[=linie]
       Przepozycjonowanie i zmiana rozmiaru obrazu stereoskopowego.
       Wydobywa oba pola stereo i umieszcza je wspólnie, zmieniając im
       rozmiar tak, by utrzymać proporcje filmu.
         <linie>
           ilość linii wybierana ze środka obrazu (domyślnie: 12)

    bmovl=ukryty:nieprzezroczysty:kolejka
       Filtr overlay bitmapy czyta je z FIFO i wyświetla je w górnej
       części  filmu,  pozwalając  na  tranformacje  na  obrazie.
       TOOLS/bmovl-test.c jest małym programem do testowania bmovl.
         <ukryty>
           Ustawia domyślną wartość flagi "hidden" (0=widoczny,
           1=ukryty).
         <nieprzezroczysty>
           Ustawia   domyślną   wartość   flagi   "opaque"
           (0=przezroczysty, 1=nieprzezroczysty).
         <kolejka>
           ścieżka/nazwa  pliku  FIFO (nazwana kolejka łącząca
           "mplayer -vf bmovl" z aplikacją kontrolującą)

       Komendy FIFO:
         RGBA32 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa clear
           i  następnie  szerokość*wysokość*4  bajtów  danych
           źródłowych RGBA32.
         ABGR32 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa clear
           i  następnie  szerokość*wysokość*4  bajtów  danych
           źródłowych ABGR32.
         RGB24 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa clear
           i  następnie  szerokość*wysokość*3  bajtów  danych
           źródłowych RGB24.
         BGR24 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa clear
           i  następnie  szerokość*wysokość*3  bajtów  danych
           źródłowych BGR24.
         ALPHA szerokość wysokość xpoz ypoz alfa
           Zmienia przezroczystość alfa dla danego obszaru.
         CLEAR szerokość wysokość xpoz ypoz
           Czyści obszar.
         OPAQUE
           Wyłącza całą przezroczystość alfa. Prześlij "ALPHA 0 0
           0 0 0", aby włączyć ją z powrotem.
         HIDE
           Ukrywa bitmapę.
         SHOW
           Pokazuje bitmapę.

       Argumenty oznaczają:
         <szerokość>, <wysokość>
           wymiary obrazu/obszaru
         <xpoz>, <ypoz>
           Rozpoczyna blitting w punkcie o współrzędnych xpoz/ypoz.
         <alfa>
           Ustawia różnicę alfa. Jeżeli ustawisz na -255, możesz
           później wysyłać sekwencję komend ALPHA, aby zmienić
           wartość na -225, -200, -175 itd. - uzyskasz ciekawy
           efekt przenikania ! ;)
             0:  tak jak oryginał
             255: Zmienia wszystko na nieprzezroczyste.
             -255: Zmienia wszystko na przezroczyste.

         <clear>
           czyści bufor przed blittingiem
             0: Obraz będzie po prostu blittowany na wierzchu
             starego, więc nie będziesz musiał wysyłać 1,8MB
             danych RGBA32 za każdym razem, kiedy mała część
             ekranu jest aktualizowana.
             1: czyści

    framestep=I|[i]krok
       Renderuje tylko każdą n-tą lub każdą intraklatkę  (klatkę
       kluczową).

       Jeżeli  wywołasz ten filtr z parametrem I (duża litera),
       wyświetlane będą tylko klatki kluczowe.  Dla DVD oznacza to
       zwykle co 15/12 ramkę (IBBPBBPBBPBBPBB), a dla AVI każdą zmianę
       sceny lub każdą wartość keyint (sprawdź wartość -lavcopts keyint
       jeżeli korzystasz z MEncodera przy kodowaniu video).

       Kiedy ramka kluczowa zostaje znaleziona, drukowany jest ciąg
       znaków "I!" i znak końca wiersza, zostawiając aktualną linię
       wyjścia MPlayera/MEncodera na ekranie, ponieważ zawiera ona czas
       (w sekundach) i numer ramki kluczowej (Możesz użyć  tych
       informacji do podzielenia zbioru AVI.).

       Jeżeli wywołasz ten filtr ze zwykłym parametrem "krok", to tylko
       jedna klatka na "krok" klatek będzie wyświetlana.

       Jeżeli umieścisz "i" (mała litera) przed numerem, ciąg I! będzie
       wydrukowany (podobnie jak przy opcji "I").

       Jeżeli podasz tylko "i", wtedy nic się nie dzieje z klatkami,
       tylko "I!" będzie drukowane.

    tile=xkawalki:ykawalki:wyjście:start:delta
       Łączy szereg obrazów w jeden większy. Jeżeli ominiesz parametr
       lub podasz wartość mniejszą niż 0, domyślna wartość będzie
       użyta. Możesz również przestać podawać opcje w każdej chwili
       (... -vf tile=10:5 ...). Dobrym pomysłem będzie umieszczenie
       filtru skalowania (scale) przed łączeniem (tile) :-).

       Dostępne parametry:

         <xkawałki>
           ilość kawałków na osi X (domyślnie: 5)
         <ykawałki>
           ilość kawałków na osi Y (domyślnie: 5)
         <wyjście>
           Renderuje kawałek kiedy wyjściowa ("wyjście") ilość
           klatek jest osiągnięta, gdzie "wyjście" powinno być
           liczbą mniejszą niż xtile * ytile. Brakujące kawałki są
           pozostawiane  puste.  Możesz, na przykład, zapisać
           kawałek 8 * 7 co każde 50 klatek, aby uzyskiwać obraz co
           2 sekundy (przy szybkości 25 fps).
         <start>
           grubość zewnętrznego obramowania w pikselach (domyślnie:
           2)
         delta
           grubość wewnętrznego obramowania w pikselach (domyślnie:
           4)

    delogo[=x:y:w:h:t]
       Usuwa logo stacji TV, poprzez prostą interpolację sąsiednich
       pikseli. Wystarczy, że ustawisz prostokąt przykrywający znak i
       będziesz świadkiem jak znika (a czasami pojawi się coś o wiele
       brzydszego - efekty mogą być różne).
         <x>,<y>
           pozycja lewego, górnego rogu logo
         <w>,<h>
           szerokość i wysokość czyszczonego prostokąta
         <t> Grubość niewyraźnej krawędzi (dodana do w i h).  Kiedy
           ustawiona zostanie na -1, zielony prostokąt zostanie
           narysowany na ekranie,  aby  uprościć  odnalezienie
           właściwych parametrów x,y,w,h.

    remove-logo=/ścieżka/do/nazwa_zbioru_z_bitmapą_logo.pgm
       Usuwa  logo  stacji  TV używając obrazka PGM lib PPM do
       stwierdzenia które piksele stanowią logo. Wysokość i szerokość
       obrazka musi pasować do wymiarów przetwarzanego strumienia
       video. Używa obrazka filtrującego i okrągłego rozmycia do
       usunięcia logo.

         /ścieżka/do/nazwa_zbioru_z_bitmapą_logo.pgm
           [ścieżka] + nazwa zbioru obrazka filtrującego.

    zrmjpeg[=opcje]
       Programowy koder YV12 do MJPEG wykorzystywany przy wyjściu video
       zr2.

         maxheight=<h>|maxwidth=<w>
           Te opcje ustawiają maksymalną szerokość i wysokość,
           którą karta zr może obsłużyć (obecnie wartstwa filtrów
           MPlayera nie może wykryć prawidłowych wartości).

         {dc10+,dc10,buz,lml33}-{PAL|NTSC}
           Ustawia automatycznie maks.  szerokość  i  wysokość
           polegając na znanych wartościach dla duetu karta/tryb.
           Na przykład, poprawnymi opcjami są: dc10-PAL i buz-NTSC
           (domyślnie: dc10+PAL)

         color|bw
           Wybiera kodowanie w kolorze lub czarno-białe. To drugie
           jest szybsze. Domyślnie używany jest tryb kolorowy.

         hdec={1,2,4}
           Poziome dziesiątkowanie 1, 2 lub 4.

         vdec={1,2,4}
           Pionowe dziesiątkowanie 1, 2 lub 4.

         quality=1-20
           Ustawia jakość kompresji JPEG [NAJLEPSZA] 1 -  20
           [NAJGORSZA].

         fd|nofd
           Domyślnie, dziesiątkowanie jest stosowane, jeżeli sprzęt
           Zoran może przeskalować wzwyż wynikowe obrazy MJPEG do
           ich  oryginalnego  rozmiaru.  Parametr fd nakazuje
           filtrowi zawsze stosować dziesiątkowanie (okropne).

    screenshot
       Pozwala na otrzymywanie zrzutów klatek z  filmu  używając
       polecenia screenshot (domyślnie przypisanego do klawisza "s").
       Zapisuje zbiory o nazwach "shotNNNN.png" w bieżącym katalogu,
       używając pierwszego dostępnego numeru - nie zamaże żadnych
       zbiorów. Filtr nie ma żadnego narzutu jeśli nie jest używany i
       akceptuje  dowolne  przestrzenie  kolorów,  więc  można go
       bezpiecznie dodać do pliku konfiguracyjnego.

OGÓLNE OPCJE KODOWANIA (TYLKO MENCODER)

    -audio-delay <0.0-...>
       Ustawia opóźnienie audio w nagłówku. Domyślnie jest 0.0, ujemne
       wartości nie działają.  Opcja nie opóźnia dźwięku podczas
       kodowania, ale odtwarzacz, gdy wykryje domyślne opóźnienie
       audio, wyręcza Cię z użycia opcji -delay.

    -audio-density <1-50>
       Liczba  kawałków audio na sekundę (domyślnie jest 2 przy
       kawałkach audio o długości 0.5s).
       INFORMACJA: Tylko dla CBR, VBR ignoruje ją gdyż dokłada kolejny
       pakiet w nowym kawałku.

    -audio-preload <0.0-2.0>
       Ustawia przerwę czasu buforowania audio (domyślnie: 0.5s).

    -endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|size[b|kb|mb]> (zobacz także -ss i -sb)
       Zatrzymuje kodowanie w podanym czasie lub pozycji bajtu.
       INFORMACJA: Pozycja bajtu nie będzie dokładna, ponieważ może się
       on tylko zatrzymać granicy ramki.

       PRZYKAD:
         -endpos 56
           Koduje tylko 56 sekund.
         -endpos 01:10:00
           Koduje tylko 1 godzinę i 10 minut.
         -endpos 100mb
           Koduje tylko 100 MB.

    -fafmttag <format>
       Można używać do wymuszenia znacznika formatu audio  pliku
       wyjściowego.

       PRZYKAD:
         -fafmttag 0x55
           Da plik wyjściowy zawierający 0x55 (mp3) jako znacznik
           formatu audio.

    -ffourcc <fourcc>
       Można używać do wymuszenia fourcc video pliku wyjściowego.

       PRZYKAD:
         -ffourcc div3
           Da plik wyjściowy zawierający "div3" jako video fourcc.

    -force-avi-aspect <0.2-3.0>
       Nadpisuje aspekt zawarty w nagłówku vprp AVI OpenDML. Opcja ta
       może być użyta do zmiany proporcji przy "-ovc copy".

    -frameno-file <nazwa pliku> (ODRADZANE)
       Określa nazwę pliku audio  z  mapowaniem  numerów  klatek
       utworzonego w pierwszym (tylko audio) przebiegu specjalnego
       kodowania trzyprzebiegowego.
       INFORMACJA: Jeśli korzystasz z tego  trybu  prawdopodobnie
       uzyskasz desynchronizację A-V. Nie używaj tej opcji - jest ona
       trzymana tylko dla wstecznej kompatybilności i przypuszczalnie
       zostanie usunięta w przyszłych wydaniach.

    -hr-edl-seek (tylko EDL)
       Używa  dokładniejszej,  ale  o  wiele  wolniejszej  metody
       przeskakiwania.  Obszary przeznaczone do pominięcia nie są
       przeskakiwane, zamiast tego dekodowane są wszystkie ramki ale
       tylko potrzebne są kodowane. Pozwala to na zaczynanie nie na
       klatkach kluczowych.
       INFORMACJA: Nie ma gwarancji prawidłowego działania z "-ovc
       copy".

    -info <opcja1:opcja2:...> (tylko AVI)
       Wybiera informację nagłówka otrzymywanego pliku AVI.

       Dostępne opcje:

         help
           Pokazuje ten opis.

         name=<wartość>
           tytuł pliku

         artist=<wartość>
           artysta lub autor pliku

         genre=<wartość>
           oryginalna kategoria pracy

         subject=<wartość>
           treść pliku

         copyright=<wartość>
           informacja o prawach autorskich pliku

         srcform=<wartość>
           oryginalna forma cyfrowego materiału

         comment=<wartość>
           ogólna uwaga na temat pliku

    -noautoexpand
       Nie umieszcza automatycznie filtru expand w łańcuchu filtrów
       MEncodera.  Przydatne do kontrolowania, w którym momencie
       łańcucha napisy są renderowane podczas włączania napisów na
       sztywno do filmu.

    -noencodedups
       Nie  koduje zduplikowanych klatek w duplikacie; w wyjściu
       umieszcza ramki zerobajtowe do wskazania duplikatów.  Klatki
       zerobajtowe będą, tak czy inaczej, zapisane, chyba że filtr lub
       koder zdolny do kodowania zduplikowanego jest  załadowany.
       Obecnie nadaje się do tego tylko filtr harddup.

    -noodml (tylko -of avi)
       Nie zapisuje indeksu OpenDML dla plików AVI >1GB.

    -noskip
       Nie opuszcza klatek.

    -o <nazwa pliku>
       Zapisuje  wyjście  do  podanego  pliku, zamiast domyślnego
       "test.avi".

    -oac <nazwa kodeka>
       Koduje podanym kodekiem audio (brak wartości domyślnej).
       INFORMACJA: Użyj -oac help, aby otrzymać listę dostępnych
       kodeków.

       PRZYKAD:
         -oac copy
           Nie koduje, tylko kopiuje strumień.
         -oac pcm
           Koduje do odkompresowanego PCM.
         -oac mp3lame
           Koduje do MP3 (używa Lame).
         -oac lavc
           Koduje kodekiem z libavcodec.

    -of <format> (KOD BETA!)
       Koduje do wybranego formatu (domyślnie: AVI).
       INFORMACJA:  Użyj -of help, aby otrzymać listę dostępnych
       formatów.

       PRZYKAD:
         -of avi
           Koduje do AVI (domyślne).
         -of mpeg
           Koduje do MPEG (zobacz także -mpegopts).
         -of lavf
           Koduje używając mukserów z libavformat (zobacz także
           -lavfopts).
         -of rawvideo
           surowy strumień video (bez muksowania - tylko jeden
           strumień video)
         -of rawaudio
           surowy strumień audio (bez muksowania - tylko jeden
           strumień audio)

    -ofps <fps>
       Ustawia ilość klatek na sekundę (fps) w wyjściowym pliku,
       wartość może być różna niż w pliku źródłowym. Parametr musi być
       ustawiony dla zmiennego fps (ASF, niektóre MOV) i plików
       progresywnych (30000/1001fps ztelecinowane MPEG).

    -ovc <nazwa kodeka>
       Koduje z podanym kodekiem video (brak domyślnej wartości).
       INFORMACJA: Użyj -ovc help, aby otrzymać listę dostępnych
       kodeków.

       PRZYKAD:
         -ovc copy
           Nie koduje, tylko kopiuje strumień.
         -ovc divx4
           Koduje do DivX4/DivX5.
         -ovc raw
           Koduje do nieskompesowanego formatu (użyj "-vf format",
           aby wybrać).
         -ovc lavc
           Koduje z kodekiem libavcodec.

    -passlogfile <nazwa pliku>
       W dwuprzebiegowym kodowaniu, zrzuca informacje o pierwszym
       przebiegu do <nazwa pliku> zamiast domyślnego divx2pass.log.

    -skiplimit <wartość>
       Określa maksymalną liczbę pominiętych klatek po zakodowaniu
       jednej (-noskiplimit daje nieograniczoną liczbę).

    -vobsubout <nazwa bazy>
       Określa podstawową nazwę wyjściowych plików .idx i  .sub.
       Wyłączy to renderowanie napisów w kodowanym filmie i przekieruje
       je do plików napisów VOBsub.

    -vobsuboutid <langid>
       Wybiera dwu literowy kod języka napisów. Unieważnia to, co jest
       czytane z DVD lub pliku .ifo.

    -vobsuboutindex <index>
       Określa indeks napisów w pliku wyjściowym (domyślnie: 0).

OPCJE SPECYFICZNE DLA KODEKA (TYLKO MENCODER)

    Możesz określić specyficzne parametry kodowania dla kodeka, korzystając
    z poniższej składni:

    -<kodek>opts <opcja1[=wartość],opcja2,...>

    Gdzie <kodek> to jedno z: lavc, xvidenc, divx4, lame, toolame, twolame,
    nuv, vfw, faac, x264enc, mpeg lub lavf.

  divx4 (-divx4opts)
    DivX4  jest  uważany  za  przestarzały  i obsługiwany tylko dla
    kompletności. Aby uzyskać szczegółowe informacje o opcjach DivX4,
    przeczytaj źródła, większość opcji nie jest tu opisana.

    help
       wyświetla pomoc

    br=<wartość>
       Określa bitrate.

         4-16000
           (w kbit)

         16001-24000000
           (w bit)

    key=<wartość>
       maksymalna przerwa między ramkami kluczowymi (w ramkach)

    deinterlace
       Włącza usuwanie przeplotu (unikaj tej opcji, DivX4 ma pełno
       błędów).

    q=<1-5>
       jakość (1-najszybszy, 5-najlepszy)

    min_quant=<1-31>
       minimalny kwantyzator (quantizer)

    max_quant=<1-31>
       maksywalny kwantyzator

    rc_period=<wartość>
       współczynnik kontroli czasu

    rc_reaction_period=<wartość>
       współczynnik kontroli czasu reakcji

    rc_reaction_ratio=<wartość>
       współczynnik kontroli proporcji reakacji

    crispness=<0-100>
       określa chropowatość/gładkość

    pass=<1-2>
       Z tą opcją możesz kodować dwuprzebiegowo pliki DivX4.  Najpierw
       koduj z pass=1, później koduj jeszcze raz z tymi samymi
       parametrami i pass=2.

    vbrpass=<0-2>
       Nadpisuje argument pass i wykorzystuje bibliotekę Xvid VBR
       zamiast DivX4 VBR. Dostępne są następujące opcje:

         0  kodowanie jednoprzebiegowe (tak jakby pominąć przebieg w
           wierszu poleceń)

         1  Analityczny  (pierwszy)  przebieg  dwuprzebiegowego
           kodowania.  Wynikowy plik AVI może być przekierowany do
           /dev/null.

         2  Ostateczny (drugi) przebieg dwuprzebiegowego kodowania.

  lame (-lameopts)
    help
       wyświetla pomoc

    vbr=<0-4>
       metoda zmiennego bitrate
         0  cbr
         1  mt
         2  rh (domyślne)
         3  abr
         4  mtrh

    abr
       średni bitrate

    cbr
       stały bitrate Wymusza również kodowanie CBR na późniejszych
       kodowaniach ABR.

    br=<0-1024>
       bitrate w kbit (tylko CBR i ABR)

    q=<0-9>
       jakość (0 - najwyższa, 9 - najniższa) (tylko VBR)

    aq=<0-9>
       jakość algorytmiczna (0  -  najlepsza/najwolniejsza,  9  -
       najgorsza/najszybsza)

    ratio=<1-100>
       współczynnik kompresji

    vol=<0-10>
       wzmocnienie głośności wejścia audio

    mode=<0-3>
       (domyślne: auto)
         0  stereo
         1  joint-stereo
         2  dualchannel
         3  mono

    padding=<0-2>
         0  żaden
         1  pełen
         2  dostraja

    fast
       przełącza na szybsze kodowanie kolejnych trybów ustawień VBR
       Skutkuje to nieznacznie niższą jakością i większymi wartościami
       bitrate.

    highpassfreq=<częstotliwość>
       Ustawia  częstotliwość w Hz wysokoprzejściowego filtrowania
       (highpass filtering).  Częstotliwości poniżej podanej  będą
       obcinane.  Wartość -1 wyłączy filtrowanie, wartość 0 pozwoli
       LAME wykryć wartości automatycznie.

    lowpassfreq=<częstotliwość>
       Ustawia częstotliwość w Hz  niskoprzejściowego  filtrowania
       (lowpass  filtering).  Częstotliwości powyżej podanej będą
       obcinane. Wartość -1 wyłączy filtrowanie, wartość 0 pozwoli
       LAME wykryć wartości automatycznie.

    preset=<wartość>
       standardowe ustawienia

         help Wyświetla dodatkowe opcje i informacje o standardowych
           ustawieniach.

         medium
           kodowanie VBR, dobra jakość, wartości bitrate 150-180
           kbps

         standard
           kodowanie VBR, wysoka jakość, wartości bitrate 170-210
           kbps

         extreme
           kodowanie VBR, bardzo wysoka jakość, wartości bitrate
           200-240 kbps

         insane
           kodowanie CBR, najwyższa ustawiona jakość, bitrate 320
           kbps

         <8-320>
           kodowanie ABR z uśrednioną wartością podanego bitrate

       PRZYKADY:
         fast:preset=standard
           stosowne dla większości ludzi i typów muzyki i już
           całkiem wysoka jakość
         cbr:preset=192
           Koduje z ustawieniami ABR na wymuszonym, stałym bitrate
           wynoszącym 192 kbps.
         preset=172
           Kodowanie z ustawieniami ABR przy średnim bitrate 172
           kbps.
         preset=extreme
           Dla ludzi z niewiarygodnie dobrym słuchem i podobnym
           wyposażeniem.

  toolame i twolame (odpowiednio -toolameopts i -twolameopts)
    br=<32-384>
       W trybie CBR parametr ten oznacza bitrate w kbps, natomiast w
       trybie VBR jest to minimalny bitrate na ramkę. Tryb VBR nie
       zadziała z wartością mniejszą niż 112.

    vbr=<-50-50> (tylko VBR)
       Przedział zmienności; jeśli ujemny koder przesuwa średni bitrate
       w stronę dolnej granicy, jeśli dodatni w stronę górnej. Jeśli
       ustawione na 0 jest używany tryb CBR (domyślne).

    maxvbr=<32-384> (VBR only)
       maksymalny bitrate dozwolony na ramkę, w kbps

    mode=<stereo | jstereo | mono | dual>
       (domyślnie: mono dla dźwięku jednokanałowego, w przeciwnym
       wypadku stereo)

    psy=<-1-4>
       model psychoakustyczny (domyślnie: 2)

    errprot=<0 | 1>
       Włącza ochronę przed błędami.

    debug=<0-10>
       poziom debugowania

  faac (-faacopts)
    br=<bitrate>
       średni bitrate w kbps (nie działa z quality)

    quality=<1-1000>
       jakość, im wyższa tym lepsza (nie działa z br)

    object=<0-3>
       typ złożoności obiektów
         0  MAIN (domyślnie)
         1  LOW
         2  SSR
         3  LTP (niezwykle wolne)

    mpeg=<2|4>
       Wersja MPEG (domyślnie: 4)

    tns
       Włącza czasowe kształtowanie szumu.

    cutoff=<0-częstotliwość_próbkowania/2>
       częstotliowść obcinania (domyślnie: częstotliwość_próbkowania/2)

    raw
       Przechowuje strumień jako surowy ładunek z dodatkowymi danymi w
       nagłówku  kontenera (domyślnie: 0, co oznacza ADTS).  Nie
       ustawiaj tej flagi jeśli wyraźnie tego nie potrzebujesz, albo
       nie będziesz mógł później zremuksować strumienia audio.

  lavc (-lavcopts)
    Wiele z opcji libavcodec (w skrócie lavc) jest skąpo udokumentowanych.
    Szczegółowe informacje znajdziesz w źródłach.

    PRZYKAD:
         vcodec=msmpeg4:vbitrate=1800:vhq:keyint=250

    acodec=<wartość>
       kodek audio (domyślnie: mp2):
         mp2
           MPEG Layer 2
         mp3
           MPEG Layer 3
         ac3
           AC3
         adpcm_ima_wav
           IMA Adaptive PCM (4bity na próbkę, kompresja w stosunku
           4:1)
         sonic
           Eksperymentalny stratny/bezstratny kodek.

    abitrate=<wartość>
       bitrate dźwięku w kbit (domyślnie: 224)

    atag=<wartość>
       Wykorzystuje określony znacznik formatu dźwięku systemu Windows
       (np. atag=0x55).

    bit_exact
       Wykorzystuje tylko algorytmy bitowo dokładne (poza (I)DCT).
       Ponadto bit_exact wyłącza kilka funkcji optymalizacyjnych i
       dlatego też powinien być stosowany tylko do testów regresyjnych,
       które  wymagają plików identycznych binarnie, nawet jeżeli
       zmienia się wersja kodera. Opcja ta ignoruje również nagłówek
       user_data  w  strumieniach  MPEG-4.  Nie korzystaj z tego
       parametru, chyba że wiesz co robisz.

    threads=<1-8>
       Maksymalna liczba użytych wątków (domyślnie: 1).  Może mieć
       delikatnie negatywny wpływ na przewidywanie ruchu.

    vcodec=<wartość>
       Wykorzystuje podany kodek (domyślnie: mpeg4).
         mjpeg
           Motion JPEG
         ljpeg
           Lossless JPEG
         h261
           H.261
         h263
           H.263
         h263p
           H.263 Plus
         mpeg4
           MPEG-4 (DivX 4/5)
         msmpeg4
           DivX 3
         msmpeg4v2
           MS MPEG4v2
         wmv1
           Windows Media Video, wersja 1 (AKA WMV7)
         wmv2
           Windows Media Video, wersja 2 (AKA WMV8)
         rv10
           stary kodek RealVideo
         mpeg1video
           MPEG-1 video
         mpeg2video
           MPEG-2 video
         huffyuv
           HuffYUV
         ffvhuff
           niestandardowy, mniejszy o 20% HuffYUV wykorzystujący
           YV12
         asv1
           ASUS Video v1
         asv2
           ASUS Video v2
         ffv1 bezstratny kodek video FFmpeg
         flv
           Sorenson H.263 używany w Flash Video
         dvvideo
           Sony Digital Video
         svq1
           Apple Sorenson Video 1
         snow eksperymentalny kodek FFmpeg oparty o wavelet

    vqmin=<1-31>
       minimalny kwantyzator (quantizer) (przebieg 1/2)

         1  Nie zalecane (bardzo duży plik, mała różnica w jakości i
           dziwne  efekty  uboczne: msmpeg4, h263 będą słabej
           jakości, kontrola tempa będzie  szwankowała  co  w
           rezultacie  da  wyjście niższej jakości i niektóre
           dekodery nie będą w stanie sobie z nim poradzić).

         2  Zalecane do  normalnego  kodowania  mpeg4/mpeg1video
           (domyślne).

         3  Zalecane dla h263(p)/msmpeg4. Powodem wyboru 3 a nie 2
           jest fakt, że ten drugi może prowadzić do przepełnień.
           (Będzie  to  naprawione  dla  h263(p) przez zmianę
           kwantyzatora o MB w przyszłości, msmpeg4 nie może być
           poprawiony ponieważ tego nie obsługuje.)

    lmin=<0.01-255.0>
       Minimalny mnożnik Lagrange dla kontroli tempa, prawdopodobnie
       chcesz, żeby był równy lub mniejszy niż vqmin (domyślnie: 2.0).

    lmax=<0.01-255.0>
       maksymalny mnożnik Lagrange dla kontroli tempa (domyślnie: 31.0)

    vqscale=<1-31>
       Stały kwantyzator / stała jakość kodowania (włącza tryb stałego
       kwantyzatora). Niższa wartość oznacza lepszą jakość ale większy
       plik wynikowy (domyślnie: 0 (wyłączony)). 1 nie jest zalecaną
       wartością (sprawdź vqmin a uzyskasz więcej informacji).

    vqmax=<1-31>
       maksymalny kwantyzator (przebieg 1/2), 10-31 jest rozsądnym
       zakresem (domyślnie: 31)

    mbqmin=<1-31>
       przestarzałe, używaj vqmin

    mbqmax=<1-31>
       przestarzałe, używaj vqmax

    vqdiff=<1-31>
       maksymalna różnica kwantyzatora między sąsiednimi ramkami I a P
       (przebieg 1/2) (domyślnie: 3)

    vmax_b_frames=<0-4>
       maksymalna ilość ramek B między ramkami innymi niż B:
         0  brak klatek B (domyślne)
         0-2 rozsądny zakres dla MPEG-4

    vme=<0-5>
       metoda szacowania ruchu Dostępne są metody:
         0  żadna (bardzo niska jakość)
         1  pełna (powolna, brak opiekuna, metoda wyłączona)
         2  log (niska jakość, brak opiekuna, metoda wyłączona)
         3  phods (niska jakość, brak opiekuna, metoda wyłączona)
         4  EPZS: rozmiar diamentu jest równy 1, może być dopasowany
           przez opcje *dia (domyślna)
         5  X1 (eksperymentalna, obecnie synonim EPZS)

       INFORMACJA: Wartości 0-3 obecnie ignorują ilość zużytych Bitów,
       więc jakość może być niska.

    me_range=<0-9999>
       zakres  przeszukiwania przy szacowaniu ruchu (domyślnie: 0
       (nieograniczony))

    mbd=<0-2>
       Algorytm decyzyjny makrobloku (tryb wysokiej jakości), koduje
       każdy makroblok we wszystkich trybach i wybiera ten najlepszy.
       Metoda ta jest powolna, ale jej rezultatem jest lepsza jakość i
       mniejsza objętość pliku.
         0  Korzysta z mbcmp (domyślne).
         1  Wybiera tryb MB, który wymaga najmniejszej ilości bitów
           (=vhq).
         2  Wybiera  tryb  MB,  który  powoduje  najmniejsze
           zniekształcenia tempa.

    vhq
       Działa  tak  samo  jak  mbd=1,  trzymany  ze  względu na
       kompatybilność.

    v4mv
       Zezwala na 4 wektory ruchu w każdym makrobloku (trochę lepsza
       jakość). Działa lepiej w parze z mbd>0.

    obmc
       kompensacja ruchu nachodzących na siebie bloków (H.263+)

    loop
       filtr pętli (H.263+) nie działa

    inter_threshold <-1000-1000>
       Na razie nie robi kompletnie nic.

    keyint=<0-300>
       maksymalna  przerwa  między  ramkami  kluczowymi w ramkach
       (domyślnie: 250 albo jedna klatka kluczowa co dziesięć sekund w
       filmie 25fps) Ramki kluczowe są potrzebne przy przeszukiwaniu,
       jako że przeszukiwane są tylko ramki kluczowe, potrzebują jednak
       one trochę więcej miejsca niż zwykłe ramki, więc większe
       wartości dadzą w rezultacie mniejszy plik, ale mniej precyzyjne
       przeszukiwanie.  0 jest równoważne 1, czyli każda ramka jest
       ramką kluczową. Wartości >300 nie są zalecane, ponieważ jakość
       może być zła w zależności od dekodera, kodera i szczęścia. Dla
       utrzymania pełnej zgodności z MPEG-1/2/4 wartości powinny być
       <=132.

    sc_threshold=<-1000000000-1000000000>
       Próg do wykrywania zmiany sceny.  Libavcodec wstawia klatkę
       kluczową jeżeli wykryje zmianę sceny. Tą opcją możesz określić
       czułość tej detekcji.  -1000000000 oznacza, że zmiana sceny
       wykrywana jest w każdej klatce, 1000000000 oznacza, że żadne
       zmiany nie będą wykryte (domyślnie: 0).

    vb_strategy=<0-1> (tylko pierwszy przebieg)
       strategia wyboru między ramkami I/P/B:
         0  Zawsze używa maksymalnej ilości klatek B (domyślne).
         1  Unika ramek B w scenach z dużą ilością ruchu.

    vpass=<1-3>
       Włącza wewnętrzny tryb dwu- (lub więcej) przebiegowy, podawaj
       tylko, jeżeli chcesz korzystać z kodowania dwu- (lub więcej)
       przebiegowego.
         1  pierwszy przebieg (zobacz także opcję turbo)
         2  drugi przebieg
         3  n-ty przebieg (drugi i następne przebiegi kodowania N-
           przebiegowego)
       Jak to działa i jak tego używać:
       Pierwszy przebieg (vpass=1) zapisuje plik ze statystykami. Może
       będziesz chciał wyłączyć niektóre opcje znacznie obciążające
       procesor, podobnie jak robi to tryb "turbo".
       W trybie dwuprzebiegowym drugi przebieg (vpass=2) czyta plik ze
       statystykami i opiera na nim decyzje o kontroli tempa.
       W trybie N-przebiegowym drugi przebieg (vpass=3, to nie błąd)
       robi obie rzeczy: Najpierw czyta statystyki z pliku, później je
       nadpisuje.  Może  będziesz  chciał  zachować  kopię pliku
       divx2pass.log zanim to się stanie, jeśli istnieje możliwość, że
       będziesz musiał przerwać działanie MEncodera. Możesz używać
       wszystkich opcji kodowania, poza tymi obciążającymi procesor w
       znacznym stopniu (jak "qns").
       Możesz  później powtarzać ten przebieg, poprawiając proces
       kodowania.  Każdy  przebieg  będzie  używał  statystyk  z
       poprzedniego żeby poprawić kodowanie.  Ostatni przebieg może
       mieć opcje dowolnie obciążające procesor.
       Jeśli chcesz kodowania dwuprzebiegowego, użyj najpierw vpass=1
       potem vpass=2.
       Jeśli chcesz trój- lub więcej przebiegowego użyj vpass=1 przy
       pierwszym przebiegu a potem vpass=3 i vpass=3 i tak dalej dopóki
       nie jesteś zadowolony z wyniku kodowania.

       huffyuv:
         pierwszy przebieg
           Zachowuje statystyki.
         drugi przebieg
           Koduje z optymalną tablicą Huffmana opartą o wyniki
           pierwszego przebiegu.

    turbo (tylko tryb dwuprzebiegowy)
       Znacznie zwiększa szybkość  pierwszego  przebiegu  używając
       szybszych algorytmów i wyłączając opcje obciążające w znacznym
       stopniu procesor. Prawdopodobnie zmniejszy to trochę globalny
       współczynnik PSNR (o około 0.01dB), zmieni typy pojedynczych
       klatek i trochę bardziej ich PSNR (do 0.03dB).

    aspect=<x/y>
       Przechowuje proporcje wewnętrznie, podobnie jak pliki MPEG.  O
       wiele lepsze rozwiązanie niż ponowne skalowanie, ponieważ nie
       spada jakość.  Tylko MPlayer będzie  odtwarzał  te  pliki
       poprawnie, inne odtwarzacze wyświetlą je w złych proporcjach.
       Parametr proporcji może być podany jako stosunek lub liczba
       rzeczywista.

       Przykad:
         aspect=16/9 lub aspect=1.78

    autoaspect
       Podobnie  jak  opcja aspect, ale proporcja wyliczana jest
       automatycznie, biorąc pod uwagę wszystkie filtry dostrajające
       (crop/expand/scale/itp) podane w łańcuchu. Nie powoduje spadku
       wydajności, więc możesz ją mieć spokojnie zawsze włączoną.

    vbitrate=<wartość>
       Określa bitrate (przebieg 1/2) (domyślnie: 800).
       UWAGA: 1kbit = 1000 bitów
         4-16000
           (w kbit)
         16001-24000000
           (w bit)

    vratetol=<wartość>
       przybliżona tolerancja rozmiaru pliku w kbit. 1000-100000 jest
       rozsądnym zakresem.  (uwaga: 1kbit = 1000 bitów) (domyślnie:
       8000)
       INFORMACJA: Wartość vratetol nie powinna być zbyt duża podczas
       drugiego przebiegu, inaczej mogą wystąpić problemy, jeżeli
       wykorzystane będzie vrc_(min|max)rate.

    vrc_maxrate=<wartość>
       maksymalny bitrate w kbit/sek (przebieg 1/2) (domyślnie: 0,
       nieograniczony)

    vrc_minrate=<wartość>
       minimalny bitrate w kbit/sek (przebieg 1/2) (domyślnie: 0,
       nieograniczony)

    vrc_buf_size=<wartość>
       rozmiar bufora w kbit (przebieg 1/2). Dla MPEG-1/2 określa to
       również rozmiar bufora vbv, użyj 327 dla VCD, 917 dla SVCD i
       1835 dla DVD.

    vrc_buf_aggressivity
       obecnie bezużyteczne

    vrc_strategy
       Zarezerwowane na przyszłość.

    vb_qfactor=<-31.0-31.0>
       współczynnik kwantyzatora pomiędzy ramkami B a innymi niż B
       (przebieg 1/2) (domyślnie: 1.25)

    vi_qfactor=<-31.0-31.0>
       współczynnik kwantyzatora pomiędzy ramkami I a innymi niż I
       (przebieg 1/2) (domyślnie: 0.8)

    vb_qoffset=<-31.0-31.0>
       offset kwantyzatora pomiędzy ramkami B a  innymi  niż  B
       (przebieg 1/2) (domyślnie: 1.25)

    vi_qoffset=<-31.0-31.0>
       (przebieg 1/2) (domyślnie: 0.0)
       jeżeli v{b|i}_qfactor > 0
       Kwantyzator klatek I/B = kwantyzator ramki P * v{b|i}_qfactor +
       v{b|i}_qoffset
       w przeciwnym wypadku
       normalnie kontroluj tempo (nie blokuj kwantyzatora  według
       następnej  ramki  P)  i  ustaw q= -q * v{b|i}_qfactor +
       v{b|i}_qoffset
       WSKAZWKA: Aby kodować ze stałym kwantyzatorem, ale różnym dla
       klatek  I/P i B, możesz wykorzystać poniższy wzór: lmin=
       <ip_quant>:lmax= <ip_quant>:vb_qfactor= <b_quant/ip_quant>

    vqblur=<0.0-1.0> (przebieg 1)
       Rozmycie kwantyzatora (domyślnie:  0.5),  większe  wartości
       uśrednią kwantyzator w czasie (wolniejsze zmiany).
         0.0 Wyłączone rozmycie kwantyzatora
         1.0 Uśrednia kwantyzator ze wszystkich poprzednich klatek.

    vqblur=<0.0-99.0> (przebieg 2)
       Rozmycie  gaussowe  kwantyzatora  (domyślnie: 0.5), większe
       wartości uśrednią kwantyzator w czasie (wolniejsze zmiany).

    vqcomp=<0.0-1.0>
       Kompresja kwantyzatora, vrc_eq zależy od niej (przebieg 1/2)
       (domyślnie: 0.5).  Dla przykładu, zakładając że jest używane
       domyślne równanie kontroli tempa, przy vqcomp=1.0, kontrola
       tempa  przydziela  każdej  ramce ilość bitów potrzebną do
       zakodowania ich  przy  takim  samym  kwantyzatorze.  Przy
       vqcomp=0.0, kontrola tempa przydziela każdej ramce taką samą
       ilość bitów, czyli ścisłe CBR. INFORMACJA: To są ekstremalne
       ustawienia i nie powinny być używane. Postrzegana optymalna
       jakość będzie gdzieś między tymi dwoma ekstremami.

    vrc_eq=<equation>
       główne równanie kontroli tempa (przebieg 1/2)

         1
           stały bitrate

         tex
           stała jakość

         1+(tex/avgTex-1)*qComp
           przybliżone równanie starej kontroli tempa

         tex^qComp
           z qcomp 0.5 czy coś takiego (domyślne)

       operatory:

         +,-,*,/,^

       zmienne:

         tex
           złożoność tekstur

         iTex,pTex
           złożoność tekstur intra, nie-intra

         avgTex
           średnia złożoność tekstur

         avgIITex
           średnia złożoność tekstur intra w ramkach I

         avgPITex
           średnia złożoność tekstur intra w ramkach P

         avgPPTex
           średnia złożoność tekstur nie-intra w ramkach P

         avgBPTex
           średnia złożoność tekstur nie-intra w ramkach B

         mv
           ilość bitów użytych w wektorach ruchu

         fCode
           maksymalna długość wektorów ruchu w skali log2

         iCount
           ilość makrobloków intra / ilość makrobloków

         var
           złożoność przestrzenna

         mcVar
           złożoność czasowa

         qComp
           qcomp z wiersza poleceń

         isI, isP, isB
           Wynosi 1 jeżeli typ obrazu to I/P/B w przeciwnym wypadku
           - 0.

         Pi,E
           Przejrzyj swoją ulubioną książkę do matematyki.

       funkcje:

         max(a,b),min(a,b)
           maksimum / minimum

         gt(a,b)
           wynosi 1 jeżeli a>b, inaczej 0

         lt(a,b)
           wynosi 1 jeżeli a<b, inaczej 0

         eq(a,b)
           wynosi 1 jeżeli a==b, inaczej 0

         sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, exp, log, abs

    vrc_override=<opcje>
       Określona  przez  użytkownika  jakość poszczególnych części
       (zakończenie, lista płac, ...) (przebieg 1/2).  Opcje  to
       <klatka-początkowa>,   <klatka-końcowa>,  <jakość>[/<klatka-
       początkowa>, <klatka-końcowa>, <jakość>[/...]]:
         quality (2-31)
           kwantyzator
         quality (-500-0)
           korekcja jakości w %

    vrc_init_cplx=<0-1000>
       początkowa złożoność (przebieg 1)

    vrc_init_occupancy=<0.0-1.0>
       początkowa zajętość bufora, jako ułamek vrc_buf_size (domyślnie:
       0.9)

    vqsquish=<0|1>
       Określa jak ma się zachowywać kwantyzator między qmin a qmax
       (przebieg 1/2).
         0  Używa obcinania.
         1  Używa ładnej, różniczkowalnej funkcji (domyślne).

    vlelim=<-1000-1000>
       Ustawia próg eliminowania pojedynczych współczynników jasności.
       Wartości ujemne będą brały pod uwagę także współczynnik DC
       (powinny być równe co najmniej -4 lub niżej dla kodowania z
       quant=1):
         0  wyłączony (domyślne)
         -4  zalecane przez JVT

    vcelim=<-1000-1000>
       Ustawia próg eliminowania pojedynczych współczynników barwy.
       Wartości ujemne będą brały pod uwagę także współczynnik DC
       (powinny być równe co najmniej -4 lub niżej dla kodowania z
       quant=1):
         0  wyłączony (domyślne)
         7  zalecane przez JVT

    vstrict=<-2|-1|0|1>
       ścisła zgodność ze standardami
         0  wyłączona
         1  Zalecane tylko w przypadku, jeżeli chcesz przekazać
           wyjście do referencyjnego dekodera MPEG-4.
         -1  Pozwala na rozszerzenia libavcodec (domyślne).
         -2  Włącza eksperymentalne kodeki i możliwości które mogą
           nie być obsługiwane przez przyszłe wersje MPlayera
           (snow, ffvhuff, ffv1).

    vdpart
       Dzielenie danych.  Dodaje 2 Bajty do każdego pakietu video,
       poprawia odporność na błędy podczas transferu przez niepewne
       kanały (np. przesyłanie poprzez internet). Każdy pakiet będzie
       kodowany w 3 oddzielnych częściach:
         1. MVy
           ruch
         2. Współczynniki DC
           obraz niskiej rozdzielczości
         3. Współczyniki AC
           szczegóły
       Najważniejsze są MV i DC, ich utrata jest o wiele gorsza niż
       utrata AC i później 1. i 2. części. MV i DC razem są o wiele
       mniejsze niż 3ci kawałek (AC), co oznacza, że błędy będą
       częściej występowały w tym ostatnim niż w dwóch pierwszych.
       Dlatego, obraz będzie wyglądał o wiele lepiej z podziałem na
       części niż bez, ponieważ bez dzielenia błędy będą zdarzały się
       równo w AC/DC/MV.

    vpsize=<0-10000> (zobacz także opcję vdpart)
       Rozmiar pakietu video, poprawia odporność na błędy.
         0
           wyłączone (domyślne)
         100-1000
           dobry wybór

    ss
       tryb o strukturze plastrowej dla H.263+

    gray
       kodowanie tylko w skali szarości (szybsze)

    vfdct=<0-10>
       algorytm DCT
         0  Automatycznie wybiera dobry (domyślne).
         1  fast integer
         2  accurate integer
         3  MMX
         4  mlib
         5  AltiVec
         6  floating point AAN

    idct=<0-99>
       algorytm IDCT
       INFORMACJA: Z tego co wiemy te wszystkie IDCT przechodzą testy
       IEEE1180.
         0  Automatycznie wybiera dobry (domyślne).
         1  referencjny dekoder JPEG
         2  simple
         3  simplemmx
         4  libmpeg2mmx (niedokładny, nie używaj do kodowania z
           keyint >100)
         5  ps2
         6  mlib
         7  arm
         8  AltiVec
         9  sh4

    lumi_mask=<0.0-1.0>
       Maskowanie jasności jest "psychosensorycznym" parametrem, który
       wykorzystuje fakt, że ludzkie oko widzi mniej szczegółów na
       bardzo jasnych polach obrazu.  Kompresuje on mocniej jasne
       obszary niż te o średniej jasności, więc zachowa to kilka bitów,
       które mogą być wykorzystane przez następne klatki, podnosząc
       ogólną, subiektywną jakość, przy jednoczesnym możliwym spadku
       wartości PSNR.
       UWAGA: Bądź ostrożny, zbyt duże wartości mogą spowodować okropne
       rzeczy.
       UWAGA:  Duże  wartości mogą wyglądać dobrze na niektórych
       monitorach, a na innych nie.
         0.0
           wyłączone (domyślne)
         0.0-0.3
           rozsądny zakres

    dark_mask=<0.0-1.0>
       Maskowanie ciemności jest "psychosensorycznym" parametrem, który
       wykorzystuje fakt, że ludzkie oko widzi mniej szczegółów na
       bardzo ciemnych polach obrazu.  Kompresuje on mocniej ciemne
       obszary niż te o średniej jasności, więc zachowa to kilka bitów,
       które mogą być wykorzystane przez następne klatki, podnosząc
       ogólną, subiektywną jakość, przy jednoczesnym możliwym spadku
       wartości PSNR.
       UWAGA: Bądź ostrożny, zbyt duże wartości mogą spowodować okropne
       rzeczy.
       UWAGA:  Duże  wartości mogą wyglądać dobrze na niektórych
       monitorach, a na innych / TV / TFT nie.
         0.0
           wyłączone (domyślne)
         0.0-0.3
           rozsądny zakres

    tcplx_mask=<0.0-1.0>
       Maskowanie czasowej złożoności (domyślnie: 0.0 (wyłączone)).
       Wyobraź sobie ujęcie z ptakiem lecącym przez całą scenę.
       tcplx_mask zwiększy kwantyzatory jego makrobloków (tym samym
       zmniejszając ich jakość), ponieważ ludzkie oko zazwyczaj nie ma
       czasu, żeby zobaczyć wszystkie jego szczegóły. Niestety, jeżeli
       przedmiot, na którego została nałożona maska, zatrzyma się (np.
       ptak wyląduje) prawdopodobnie będzie wyglądało to okropnie przez
       krótką chwilę, dopóki koder nie zauważy tego, że przedmiot już
       się nie porusza i potrzebuje nowych bloków. Zaoszczędzone bity,
       będą wykorzystane w innych częściach filmu, co może zwiększyć
       subiektywną jakość, pod warunkiem, że wartość tcplx_mask jest
       starannie dobrana.

    scplx_mask=<0.0-1.0>
       Maskowanie złożoności przestrzennej. Większe wartości pomagają
       przy blokowaniu, jeżeli żaden filtr odblokowania nie jest
       stosowany przy dekodowaniu - nie jest to najlepszy pomysł.
       Wyobraź  sobie  scenę  z  trawą (która ma zazwyczaj dużą
       kompleksowość przestrzenną),  niebieskim  niebem  i  domem;
       scplx_mask zwiększy kwantyzatory makrobloków trawy, tym samym
       zmniejszając jej jakość, tak żeby wykorzystać więcej bitów na
       niebo i dom.
       WSKAZWKA: Usuń wszystkie czarne krawędzie, jako że zmniejszają
       one jakość makrobloków (aktualne nawet bez scplx_mask).
         0.0
           wyłączone (domyślne)
         0.0-0.5
           rozsądny zakres

       INFORMACJA: Ten parametr nie działa tak samo, jak użycie własnej
       matrycy, która kompresowała by wyższe częstotliwości lepiej,
       jako że scplx_mask zmniejszy jakość bloków P, nawet jeśli tylko
       DC się zmienia. scplx_mask nie da tak dobrych wyników.

    p_mask=<0.0-1.0> (also see vi_qfactor)
       Zmniejsza jakość inter makrobloków.  Jest to jednoznaczne z
       podniesieniem jakości intra bloków, ponieważ ta sama, przeciętna
       wartość bitrate, będzie rozprowadzona przez kontroler tempa
       (rate controller) na całą sekwencję video (domyślnie: 0.0
       (wyłączone)).  p_mask=1.0 podwoja lość bitów alokowanych do
       każdego inta bloku.

    border_mask=<0.0-1.0>
       Przetwarzanie ramek w koderach typu MPEG.  Przetwarzanie ramek
       zwiększa  kwantyzator dla makrobloków które są odległe od
       krawędzi o mniej niż 1/5tą wysokości/szerokości obrazu, jako że
       często są one mniej ważne wizualnie.

    naq
       Normalizuje  przystosowywalną  kwantyzację (eksperymentalne).
       Podczas korzystania z przystosowywalnej kwantyzacji (*_mask),
       średni kwantyzatory na MB może już nie odpowiadać żądanemu
       kwantyzatorowi na poziomie klatki.  Naq spróbuje  dostroić
       kwantyzatory na MB by utrzymać prawidłową średnią.

    ildct
       Używa DCT z przeplotem.

    ilme
       Używa  metody  przewidywania ruchu z przeplotem (wzajemnie
       wykluczający się z qpel).

    alt
       Korzysta z alternatywnej scantable.

    top=<-1-1>
         -1  automatycznie
         0  najpierw dolne pole
         1  najpierw górne pole

    format=<wartość>
         YV12
           domyślny
         444P
           dla ffv1
         422P
           dla HuffYUV, bezstratnego JPEG i ffv1
         411P,YVU9
           dla bezstratnego JPEG i ffv1
         BGR32
           dla bezstratnego JPEG i ffv1

    pred
       (dla HuffYUV)
         0  przewidywanie lewej
         1  czyste/gradientowe przewidywanie
         2  przewidywanie mediany

    pred
       (dla bezstratnego JPEG)
         0  przewidywanie lewej
         1  przewidywanie górnej
         2  przewidywanie górnej-lewej
         3  płaszczyznowe/gradientowe przewidywanie
         6  przewidywanie średniej

    coder
       (dla ffv1)
         0  kodowanie vlc (Golomb-Rice)
         1  kodowanie arytmetyczne (CABAC)

    context
       (dla ffv1)
         0  model małego kontekstu
         1  model dużego kontekstu

       (dla ffvhuff)
         0  z góry ustalone tablice Huffman'a (wbudowane lub z
           drugiego przebiegu)
         1  adaptacyjne tablice Huffman'a

    qpel
       Używa kompensacji ruchu quarter pel (wzajemnie wykluczający się
       z ilme).
       WSKAZWKA: Przydatne tylko dla kodowanie z wysokim bitrate.

    mbcmp=<0-2000>
       Ustawia funkcję porównawczą przy podejmowaniu decyzji  dla
       makrobloku, wykorzystywana tylko, jeżeli mbd=0.
         0 (SAD)
           suma bezwzględnych różnic, szybka (domyślne)
         1 (SSE)
           suma kwadratu błędów
         2 (SATD)
           suma  bezwzględnych  różnic  poddanych  tranformacji
           Hadamarda
         3 (DCT)
           suma bezwzględnych różnic poddanych tranformacji DCT
         4 (PSNR)
           suma kwadratów błędów kwantyzacji (unikaj, niska jakość)
         5 (BIT)
           ilość bitów wymaganych przez blok
         6 (RD)
           optymalne pod względem zniekształceń tempa, powolne
         7 (ZERO)
           0
         8 (VSAD)
           suma bezwzględnych różnic pionowych
         9 (VSSE)
           suma kwadratów różnic pionowych
         10 (NSSE)
           suma kwadratów różnic zachowująca szumy
         +256
           Wykorzystuje  również  barwę,  obecnie  nie  działa
           (prawidłowo) z ramkami typu B.

    ildctcmp=<0-2000>
       Ustawia funkcję porównawczą przy podejmowaniu decyzji  dla
       przeplatanego DCT (lista dostępnych funkcji porównawczych jest
       taka sama jak w opcji mbcmp).

    precmp=<0-2000>
       Ustawia  funkcję  porównawczą  dla  wstępnego  przebiegu
       przewidywania ruchu (lista dostępnych funkcji porównawczych jest
       taka sama jak w opcji mbcmp) (domyślnie: 0).

    cmp=<0-2000>
       Ustawia funkcję porównawczą dla przewidywania ruchu full pel
       (lista dostępnych funkcji porównawczych jest taka sama jak w
       opcji mbcmp) (domyślnie: 0).

    subcmp=<0-2000>
       Ustawia funkcję porównawczą dla przewidywania ruchu sub pel
       (lista dostępnych funkcji porównawczych jest taka sama jak w
       opcji mbcmp) (domyślnie: 0).

    nssew=<0-1000000>
       Ten parametr kontroluje wagę NSSE, gdzie większe wartości
       zaowocują większymi szumami.  NSSE 0 jest identyczne z SSE.
       Może Ci się on przydać, jeśli wolisz zachować jakieś szumy w
       zakodowanym  video,  niż przefiltrować je przed kodowaniem
       (domyślnie: 8).

    predia=<-99-6>
       typ i rozmiar diamentu dla wstępnego przebiegu przewidywania
       ruchu

    dia=<-99-6>
       Typ  i  rozmiar  diamentu  dla przewidywania ruchu Proces
       wyszukiwania ruchu jest iteracyjny.  Korzystanie z  małego
       diamentu nie ogranicza przeszukiwania tylko do małych wektorów
       ruchu, zwiększa się jednak prawdopodobieństwo zatrzymania przed
       znalezieniem tego najlepszego, szczególnie gdy obraz zawiera
       szum. Większe diamenty pozwalają na wyszukiwanie najlepszego w
       szerszym zakresie, dlatego też są wolniejsze ale dają lepszą
       jakość.
       Wielkie, normalne diamenty są lepsze niż te przystosowujące
       kształty.
       Diamenty  przystosowujące kształt stanowią kompromis między
       szybkością a jakością.
       INFORMACJA:  Rozmiary  normalnych  diamentów  i   tych
       przystosowujących kształty nie mają takiego samego efektu.

         -3  diament przystosowujący kształt (szybkie) o rozmiarze 3

         -2  diament przystosowujący kształt (szybkie) o rozmiarze 2

         -1  trochę wyjątkowy: Może być wolniejszy i/lub lepszy niż
           dia=-2.

         1  normalny diament o rozmiarze=1 (domyślny) =diament typu
           EPZS
              0
              000
              0

         2  normalny diament o rozmiarze=2
              0
              000
             00000
              000
              0

    trell
       Kwantyzacja  przeszukiwana  kratowo.  Funkcja  ta znajdzie
       optymalne kodowanie dla każdego  bloku  8x8.  Kwantyzacja
       przeszukiwana kratowo jest po prostu dobrą optymalizacją, w
       sensie PSNR kontra bitrate (Zakładając, że nie będzie żadnych
       błędów zaokrągleń mogących powstać w skutek działania IDCT,
       czyli oczywiście nie w tym przypadku.). Po prostu znajduje blok
       dla minimalnej ilości błędów i bitów*lambda.
         lambda
           zmienna uzależniona od parametru kwantyzacji (QP)
         bits
           ilość bitów potrzebna do zakodowania bloku
         error
           suma kwadratów błędów kwantyzacji

    cbp
       Zakodowany wzór bloku optymalny pod względem zniekształceń
       tempa. Znajdzie taki wzór, który zminimalizuje zniekształcenia
       + tempo+lambda. Opcja ta może być używana tylko w połączeniu z
       kwantyzacja kratową.

    mv0
       Spróbuje zakodować każdy MB z MV=<0,0> i wybierze lepszy.  Nie
       ma to znaczenia jeżeli mbd=0.

    qprd (tylko z mbd=2)
       parametr kwantyzacji (QP) optymalny pod względem zniekształceń
       tempa dla lambda podanej dla każdego makrobloku

    last_pred=<0-99>
       ilość przewidywaczy ruchu z poprzedniej ramki
         0  (domyślne)
         a  Wykorzysta makroblokowy kwadrat o wymiarach 2a+1 x 2a+1
           wektorów przewidywaczy ruchu z poprzedniej klatki.

    preme=<0-2>
       wstępny przebieg przewidywania ruchu
         0  wyłączone
         1  tylko po ramkach I (domyślne)
         2  zawsze

    subq=<1-8>
       jakość udoskonalenia subpel (dla qpel) (domyślnie: 8 (wysoka
       jakość))
       INFORMACJA: Ma to poważny wpływ na szybkość.

    psnr
       Drukuje PSNR (wartość szczytowa proporcji sygnału do szumu) dla
       całego filmu po kodowaniu i przechowuje PSNR dla każdej klatki w
       pliku o nazwie typu "psnr_hhmmss.log". Zwracane wartości są w
       dB (decybelach), im wyższe tym lepsze.

    mpeg_quant
       Wykorzystuje kwantyzatory MPEG zamiast H.263.

    aic
       przewidywanie ac (zaawansowane przewidywanie intra dla H.263+)
       INFORMACJA: vqmin powinno być równe 8 lub większe dla H.263+
       AIC.

    aiv
       alternatywne inter vlc dla H.263+

    umv
       nieograniczona liczba MV (tylko H.263+) Zezwala na kodowanie z
       dowolnie długimi MV.

    ibias=<-256-256>
       bias kwantyzatora intra (256 odpowiada 1.0, domyślny kwantyzator
       w stylu MPEG: 96, domyślny kwantyzator w stylu H.263: 0)
       INFORMACJA: Kwantyzator MMX H.263 nie umie obsłużyć dodatnich
       wartości bias (ustaw vfdct=1 lub 2), kwantyzator MMX MPEG nie
       umie obsłużyć ujemnych wartości bias (ustaw vfdct=1 lub 2).

    pbias=<-256-256>
       bias kwantyzatora inter (256 odpowiada 1.0, domyślny kwantyzator
       w stylu MPEG: 0, domyślny kwantyzator w stylu H.263: -64)
       INFORMACJA: Kwantyzator MMX H.263 nie umie obsłużyć dodatnich
       wartości bias (ustaw vfdct=1 lub 2), kwantyzator MMX MPEG nie
       umie obsłużyć ujemnych wartości bias (ustaw vfdct=1 lub 2).
       WSKAZWKA: Większa wartość bias (-32 - -16 zamiast -64) wydaje
       się polepszać PSNR.

    nr=<0-100000>
       Redukcja szumów, 0 oznacza wyłączoną.  0-600 jest sensowną
       wartością do typowych filmów ale możesz chcieć to trochę
       podnieść jeśli w filmie jest dużo szumów (domyślnie: 0).  Ne
       względu  na  mały  kosz  może  to  być  wygodniejsze niż
       odfiltrowywanie szumu filtrami video takimi jak denoise3d lub
       hqdn3d.

    qns=<0-3>
       Kształtowanie szumu kwantyzatora. Zamiast wybierać kwantyzację
       jak najbliższą źródłowemu plikowi video (w sensie PSNR), wybiera
       taką, że szum (zazwyczaj dzwonienie) będzie zamaskowany przez
       zawartość obrazu o podobnej częstotliwości. Większe wartości są
       wolniejsze, ale nie koniecznie poprawią jakości. Opcja może i
       powinna być używana razem z kwantyzacją kratową, w takim
       przypadku kwantyzacja kratowa (optymalna dla stałej wagi) będzie
       wykorzystana  jako  punkt  startowy  dla  przeszukiwania
       iteracyjnego.
         0  wyłączone (domyślne)
         1  Obniża tylko bezwzględną wartość współczynników.
         2  Zmienia tylko współczynniki przed ostatnim niezerowym
           współczynnikiem + 1.
         3  Spróbuje wszystkiego.

    inter_matrix=<matryca oddzielona przecinkami>
       Wykorzystuje zdefiniowaną przez użytkownika matrycę  inter.
       Wymaga łańcucha oddzielonych przecinkami 64 liczb całkowitych.

    intra_matrix=<matryca oddzielona przecinkami>
       Wykorzystuje  zdefiniowaną przez użytkownika matrycę intra.
       Wymaga łańcucha oddzielonych przecinkami 64 liczb całkowitych.

    vqmod_amp
       eksperymentalna modulacja kwantyzatora

    vqmod_freq
       eksperymentalna modulacja kwantyzatora

    dc
       Precyzja intra DC podana w bitach (domyślnie: 8). Jeżeli podasz
       vcodec=mpeg2video, może przyjąć wartości 8, 9, 10 lub 11.

    cgop (patrz też sc_threshold)
       Zamyka  wszystkie  GOPy.  Obecnie działa tylko jeśli jest
       wyłączone wykrywanie zmian scen ((sc_threshold=1000000000).

  nuv (-nuvopts)
    Video Nuppel jest oparte na RTJPEG i LZO. Domyślnie najpierw ramki są
    kodowane przez RTJPEG, potem kompresowane przez LZO, jednak można
    wyłączyć którykolwiek lub oba przebiegi. W rezultacie możesz stworzyć
    wyjście w formacie raw i420, spakowane przez LZO i420, RTJPEG, lub
    domyślne spakowane przez LZO RTJPEG.
    INFORMACJA: Dokumentacja nuvrec zawiera kilka porad i przykładów
    obrazujących  użycie różnych ustawień dla najbardziej popularnych
    kodowań TV.

    c=<0-20>
       zakres barw (domyślnie: 1)

    l=<0-20>
       zakres jasności (domyślnie: 1)

    lzo
       Włącza kompresję LZO (domyślne).

    nolzo
       Wyłącza kompresję LZO.

    q=<3-255>
       poziom jakości (domyślnie: 255)

    raw
       Wyłącza kodowanie RTJPEG.

    rtjpeg
       Włącza kodowanie RTJPEG (domyślne).

  xvidenc (-xvidencopts)
    Dostępne są trzy tryby: stały bitrate (CBR), ustalony kwantyzator i
    dwuprzebiegowy.

    pass=<1|2>
       Określa przebieg w trybie dwuprzebiegowym.

    turbo (tylko tryb dwuprzebigowy)
       Znacznie  zwiększa  szybkość  pierwszego przebiegu używając
       szybszych algorytmów i wyłączając opcje obciążające w znacznym
       stopniu procesor.  Prawdopodobnie zmniejszy to trochę globalny
       współczynnik PSNR, zmieni typy pojedynczych klatek i trochę
       bardziej ich PSNR.

    bitrate=<wartość> (tryb CBR lub dwuprzebiegowy)
       Ustawia żądany bitrate w kbit/sekundę jeżeli <16000 lub w bit/
       sekundę jeżeli >16000. Jeśli <wartość> jest ujemna, Xvid użyje
       jej wartości bezwzględnej jako docelowej wielkości zbioru (w
       kilobajtach) i automatycznie wyliczy bitrate (domyślnie: 687
       kbits/s).

    fixed_quant=<1-31>
       Przełącza  w  tryb ustalonego kwantyzatora i określa jego
       wielkość.

    zones=<obszar0>[/<obszar1>[/...]] (CBR lub tryb dwuprzebiegowy)
       Używa innej jakości dla wymienionych części  (zakończenie,
       napisy,   ...).    Każdy   obszar   to   <klatka-
       pozcątku>,<tryb>,<wartość> gdzie <tryb> oznacza:
         q  Wymusza stałegy kwantyzator, wartość=<2.0-31.0> oznacza
           wartość kwantyzatowa.
         w  Zmiana wagi kontroli tempa, wartość=<0.01-2.00> oznacza
           poprawkę jakości w %.

       PRZYKAD:
         zones=90000,q,20
           Koduje wszystkie klatki od ramki 90000 z kwantyzatorem
           20.
         zones=0,w,0.1/10001,w,1.0/90000,q,20
           Koduje klatki 0-10000 z 10% bitrate, a klatki 90000 do
           końca ze stałym kwantyzatorem 20.  Zauważ że drugi
           obszar jest potrzebny jako granica pierwszego, jako że
           bez niego wszystko do klatki 89999 byłoby zakodowane z
           10% bitrate.

    me_quality=<0-6>
       Opcja ta kontroluje podsystem przewidywania ruchu. Im wyższa
       wartość, tym przewidywanie będzie dokładniejsze (domyślnie: 6).
       Im lepsze przewidywanie tym lepsza kompresja. Precyzja jest
       osiągana kosztem mocy obliczeniowej, więc zmniejsz jej wartość,
       jeżeli masz zamiar kodować w czasie rzeczywistym.

    (no)interlacing
       Koduje pola filmu z przeplotem. Jeżeli korzystasz z materiału
       filmowego z przeplotem, włącz tę opcję.
       INFORMACJA: Jeśli chciałbyś przeskalować film, potrzebowałbyś
       filtru skalującego, który wiedziałby, że ma do czyniena z
       materiałem zawierającym przeplot, możesz go uruchomić przez -vf
       scale=<szerokość>:<wysokość>:1.

    4mv
       Korzysta z 4 wektorów ruchu na makroblok. Może dać lepszą
       kompresję kosztem wolniejszego kodowania.
       UWAGA: Począwszy od Xvid-1.0.x opcja ta nie jest dostępna
       niezależnie,  a  jej funkcjonalność jest włączona w opcję
       me_quality. Kiedy me_quality > 4, 4mv jest uruchamiane.

    rc_reaction_delay_factor=<wartość>
       Ten parametr określa ilość ramek, jaką przeczeka kontroler tempa
       CBR zanim zareaguje na zmianę wartości bitrate i będzie próbował
       wyrównać zmianę, tak aby uzyskać stały bitrate na uśredniającym
       zakresie klatek.

    rc_averaging_period=<wartość>
       Prawdziwe CBR jest trudne do osiągnięcia. Zależnie od materiału
       filmowego, bitrate może być zmienny i trudny do przewidzenia.
       Dlatego  Xvid wykorzystuje okres uśredniający, dla którego
       gwarantuje zadaną ilość bitów (minus mała  różnica).  To
       ustawienie wyraża "ilość klatek", dla których Xvid uśrednia
       bitrate i próbuje osiągnąć CBR.

    rc_buffer=<wartość>
       rozmiar bufora kontroli tempa

    quant_range=<1-31>-<1-31>[/<1-31>-<1-31>]
       Tryb CBR: min. i maks. kwantyzator dla wszystkich klatek
       (domyślnie: 2-31)
       Tryb dwuprzebiegowy: min. i maks. kwantyzator dla klatek typu
       I/P (domyślnie: 2-31/2-31)
       UWAGA: Począwszy od Xvid-1.0.x opcja ta jest zastąpiona przez
       opcje [min|max]_[i|p|b]quant.

    min_key_interval=<wartość> (tylko tryb dwuprzebiegowy)
       minimalna przerwa między klatkami kluczowymi (domyślnie: 0)

    max_key_interval=<wartość>
       maksymalna  przerwa  między klatkami kluczowymi (domyślnie:
       10*fps)

    mpeg_quant
       Używa kwantyzatorów MPEG zamiast H.263. Dla wysokich wartości
       bitrate,  zauważysz,  że  kwantyzacja  MPEG zachowa więcej
       szczegółów. Dla niskich wartości bitrate, wygładzanie H.263 da
       w rezultacie mniej szumu blokowego. Kiedy wykorzystywane są
       określone przez użytkownika matryce, musi być wykorzystywany
       MPEG.
       UWAGA: Począwszy od Xvid-1.0.x opcja ta jest zastąpiona przez
       opcję quant_type.

    mod_quant
       Decyduje czy wykorzystywać kwantyzatory MPEG czy H.263 na
       podstawia badania klatka po klatce (tylko tryb dwuprzebiegowy).
       UWAGA: Wygeneruje to nieprawidłowy stumień bitów,  którego
       prawdopodobnie nie jest w stanie zdekodować żaden dekoder MPEG-4
       poza libavcodec albo Xvid.
       UWAGA: Począwszy od Xvid-1.0.x opcja ta nie jest dostępna.

    keyframe_boost=<0-1000> (tylko tryb dwuprzebiegowy)
       Przesuwa kilka bitów z ramek innego rodzaju do klatek intra,
       polepszając przez to jakość klatek kluczowych (domyślnie: 0).

    kfthreshold=<wartość> (tylko tryb dwuprzebiegowy)
       Działa razem z kfreduction. Ustala minimalny dystans poniżej
       którego klatki są uznawane za następujące po sobie i traktowane
       inaczej zgodnie z kfreduction (domyślnie: 10)

    kfreduction=<0-100> (tylko tryb dwuprzebiegowy)
       Powyższe dwa parametry mogą być wykorzystane do określenia
       rozmiaru klatek kluczowych, które zostaną uznane za zbyt podobne
       do pierwszej (w kolejności).  kfthreshold ustawia zakres, w
       którym klatki kluczowe są redukowane, a kfreduction określa
       redukcję  ich  bitrate.  Ostatnia ramka I jest traktowana
       normalnie. (domyślnie: 30)

    divx5bvop
       Wygeneruje kompatybilne z DivX5 ramki B (domyślnie: włączone).
       Wygląda na to, że jest to obowiązkowe tylko dla starszych wersji
       dekodera DivX.
       UWAGA: Począwszy od Xvid-1.0.x, opcja ta jest zastąpiona przez
       opcję closed_gop.

    (no)greyscale
       Sprawia, że Xvid ignoruje przestrzeń kolorów, więc wynikowy film
       jest w skali szarości. Zauważ, że nie przyspiesza to kodowania,
       zapobiega to tylko zapisaniu danych kolorów w ostatniej fazie
       kodowania.

    debug
       Zapisuje statystyki każdej ramki w ./xvid.dbg.  (To nie jest
       plik kontroli trybu dwuprzebiegowego).

    Poniższe opcje są dostępne tylko w najnowszych stabilnych wersjach Xvid
    1.0.x (api4).

    (no)packed
       Opcja ta jest przeznaczona do rozwiązywania  problemów  z
       kolejnością ramek, przy kodowaniu do formatów typu AVI które nie
       radzą sobie ze złą kolejnością. W praktyce, większość dekoderów
       (tak  sprzętowych jak i programowych) sama radzi sobie z
       kolejnością ramek i może się zgubić jeśli ta opcja jest
       włączona.  Bezpieczniej jest więc zostawić ją wyłączoną, chyba
       że na prawdę wiesz co robisz.
       UWAGA: Stworzy to niepoprawny strumień bitów i nie będzie on
       odtwarzany przez dekodery ISO-MPEG-4 poza DivX/libavcodec/Xvid.
       UWAGA: Zapisuje to także fałszywą wersję DivX do pliku, więc
       autodedetekcja błędów niektórych dekoderów może się gubić.

    max_bframes=<0-4>
       Maksymalna ilość klatek B umieszczonych pomiędzy ramkami I/P
       (domyślnie: 2).

    bquant_ratio=<0-1000>
       proporcja kwantyzatora między ramkmi typu B i pozostałymi,
       150=1.50 (domyślnie: 150)

    bquant_offset=<-1000-1000>
       współczynnik  offsetu  kwantyzatora  pomiędzy  ramkami B a
       pozostałymi, 100=1.00 (domyślnie: 100)

    bf_threshold=<-255-255>
       Ten parametr umożliwia Ci określenie, jaki ma być priorytet
       użycia  klatek  B.  Im  wyższa  wartość,  tym  większe
       prawdopodobieństwo użycia klatek B  (domyślnie:  0).  Nie
       zapominaj, że klatki B mają wyższy kwantzator, więc intensywne
       ich stosowanie może dać niższą jakość wizualną.

    (no)closed_gop
       Ta opcja mówi Xvid, żeby zamykał każdy GOP (Group Of Pictures,
       grupa obrazów ograniczona dwiema ramkami typu I), dzięki czemu
       GOP'y są niezależne od siebie. To jedynie implikuje że ostatnią
       ramką GOP'u jest albo ramka typu P albo typu N, ale nie typu B.
       Zazwyczaj dobrze jest włączyć tę opcję (domyślnie: włączona).

    frame_drop_ratio=<0-100> (tylko z ax_bframes=0)
       Ten parametr umożliwia tworzenie strumieni video ze zmienną
       szybkością klatek.  Jeśli różnica między bieżącą a poprzednią
       klatką jest niższa lub równa od ustawionego przez ten parametr
       progu, klatka nie będzie kodowana (tzw. n-vop zostanie wstawiany
       w strumień). Przy odtwarzaniu, natrafienie na n-vop, powoduje
       wyświetlenie poprzedniej klatki.
       UWAGA: Odtwarzanie z tym parametrem może spowodować, że film
       będzie  poszarpany,  więc  używaj  go  na  swoją  własną
       odpowiedzialność!

    (no)qpel
       MPEG-4 domyślnie używa precyzji co do połowy piksela przy
       wyszukiwaniu ruchu. Standard proponuje tryb, w którym kodery
       mogą korzystać z precyzji quarter pixel (co do ćwierć piskela).
       Opcja to przeważnie sprawia, że obraz jest ostrzejszy. Niestety
       ma to duży wpływ na wartość bitrate i czasami wykorzystanie
       wyższej wartości spowoduje otrzymanie gorszego obrazu przy
       stałym bitrate.  Najlepiej jest sprawdzić rezultat z i bez tej
       opcji, i samemu zdecydować czy jest warta włączenia.

    (no)gmc
       Włącza Globalną Kompensację Ruchu, która sprawia, że Xvid
       generuje  specjalne  ramki  (ramki  GMC), które są dobrze
       przystosowane do przesuwania/przybliżonia/obracania  obrazów.
       To, czy włączenie tej opcji zaoszczędzi bity zależy od materiału
       filmowego.

    (no)trellis
       Kwantyzacja kratowa (Trellis Quantization) jest rodzajem metody
       kwantyzacji  adaptatywnej,  która  zachowuje  bity  poprzez
       modyfikację skwantyzowanych współczynników, tak aby  lepiej
       ulagały kompresji przez koder entropii.  Dobrze wpływa na
       poprawę jakości, a jeśli VHQ używa wg Ciebie zbyt dużo mocy
       obliczeniowej,  ta  opcja  może  być  dobrą  alternatywą
       zaoszczędzającą kilku bitów (i poprawiającą jakość przy stałym
       bitrate)  przy  mniejszym  obciążeniu  niż VHQ (domyślnie:
       włączone).

    (no)cartoon
       Włącz tę opcję, jeżeli kodowana sekwencja jest rysunkowa.
       Modyfikuje ona kilka wewnętrznych progów Xvid, tak że te
       podejmuje lepsze decyzje o typie ramek i wektorach ruchu dla
       płaskich rysunków.

    quant_type=<h263|mpeg>
       Ustawia  typ  wykorzystywanego  kwantyzatora.  Dla wysokich
       wartości bitrate, kwantyzacja MPEG zachowa więcej szczegółów.
       Dla niskich wartości bitrate, wygładzanie H.263 da mniej szumów
       blokowych. Jeśli używasz własnych macierzy, musi być ustawiona
       kwantyzacja MPEG.

    (no)chroma_me
       Zwykły algorytm przewidywania ruchu używa tylko informacji o
       jasności dla znalezienia najlepszego wektora ruchu.  Jednakże
       dla niektórych filmów, wykorzystanie przestrzeni kolorów pozwoli
       znaleźć lepsze wektory.  Ten parametr włącza wykorzystanie
       przestrzeni barw do przewidywania ruchu (domyślnie: włączone).

    (no)chroma_opt
       Uruchamia prefiltr optymalizacji barw. Poczaruje to trochę nad
       danymi o kolorach żeby zmniejszyć widoczny na krawędziach efekt
       schodów. Poprawia jakość kosztem prędkości kodowania. Z natury
       zmniejsza PSNR, jako że podnosi matematyczne odchylenie od
       oryginalnego obrazu, ale poprawia subiektywną jakość obrazu.
       Jako że działa na informacji o kolorach, możesz chcieć to
       wyłączyć jeśli kodujesz w skali szarości.

    (no)hq_ac
       Włącza lepsze przewidywania składowych AC z sąsiednich bloków
       dla ramek intra (domyślnie: włączone).

    vhq=<0-4>
       Algorytm wyszukiwania ruchu jest oparty na szukaniu w zwykłej
       domenie  koloru  i  próbuje  znaleźć  wektor ruchu, który
       zminimalizuje różnice między klatką odniesienia a zakodowaną. Z
       tym parametrem Xvid użyje również domenę częstotliwości (DCT),
       aby szukać wektora ruchu, który nie tylko zminimalizuje różnicę
       przestrzenną,  ale  również  długość  kodowania bloku.  Od
       najszybszego do najwolniejszego:
         0  wyłączone
         1  decyzja dotycząca trybu (inter/intra MB) (domyślne)
         2  ograniczone przeszukiwanie
         3  średnie przeszukiwanie
         4  szerokie przeszukiwanie

    (no)lumi_mask
       Adaptatywna kwantyzacja pozwala na różne kwantyzatory  dla
       różnych makrobloków w klatce.  Jest to 'psychosensoryczne'
       ustawienie, które korzysta z faktu że ludzkie oko zauważa mniej
       szczegółów w bardzo jasnych i bardzo ciemnych częściach obrazu.
       Mocniej kompresuje te obszary niż średnie, co oszczędzi bity
       które  mogą być wykorzystane w innych ramkach poprawiając
       postrzeganą jakość i być może zmniejszając PSNR.

    min_iquant=<0-31>
       minimalny kwantyzator klatek I (domyślnie: 2)

    max_iquant=<0-31>
       maksymalny kwantyzator klatek I (domyślnie: 31)

    min_pquant=<0-31>
       minimalny kwantyzator klatek P (domyślnie: 2)

    max_pquant=<0-31>
       maksymalny kwantyzator klatek P (domyślnie: 31)

    min_bquant=<0-31>
       minimalny kwantyzator klatek B (domyślnie: 2)

    max_bquant=<0-31>
       maksymalny kwantyzator klatek B (domyślnie: 31)

    quant_intra_matrix=<nazwa pliku>
       Wczytuje plik z określoną macierzą intra. Możesz stworzyć taki
       plik edytorem macierzy xvid4conf.

    quant_inter_matrix=<nazwa pliku>
       Wczytuje plik z określoną macierzą inter. Możesz stworzyć taki
       plik edytorem macierzy xvid4conf.

    curve_compression_high=<0-100>
       Ten parametr pozwala Xvid'owi na  przekazanie  określonego
       procentu bitów ze scen o wysokiej wartości bitrate do rezerwy
       bitowej. Możesz również skorzystać z tej opcji, jeśli masz klip
       z tak dużą ilością bitów przeznaczoną na sceny o wysokiej
       wartości bitrate, że sceny z niższą wartością wyglądają źle
       (domyslnie: 0).

    curve_compression_low=<0-100>
       Ten  parametr  pozwala Xvid'owi na przekazanie określonego
       procentu dodatkowych bitów do scen z niską wartością bitrate z
       całego klipu.  Opcja ta może być przydatna, jeżeli masz kilka
       scen z niską wartością bitrate, które są ciągle  blokowe
       (domyślnie: 0).

    overflow_control_strength=<0-100>
       Podczas  pierwszego  przebiegu  w kodowaniu dwuprzebiegowym
       obliczana jest przeskalowana krzywa bitrate.  Różnica między
       oczekiwaną  krzywą  a wynikową otrzymaną podczas kodowania
       nazywana  jest  przepełnieniem  (overflow).   Oczywiście
       dwuprzebiegowy kontroler tempa stara się zniwelować tę różnicę
       przez rozpraszanie jej na kolejne klatki.  Ten  parametr
       kontroluje ile przepełnienia jest rozpraszane za każdym razem,
       kiedy pojawia się nowa klatka.  Niskie wartości pozwalają na
       leniwą kontrolę przepełnienia, wielkie różnice są kompensowane
       wolniej (może to doprowadzić do braku precyzji przy małych
       filmach).  Wyższe wartości sprawiają, że redystrybucja bitów
       jest gwałtowniejsza, czasami zbyt gwałtowna, jeśli ustawisz
       opcję  na  zbyt wysoką, co może doprowadzić do powstania
       zniekształceń (domyślnie: 5).
       INFORMACJA: Ten parametr ma duży wpływ na jakość, baw się nim
       ostrożnie!

    max_overflow_improvement=<0-100>
       Podczas alokacji bitów dla ramki kontrola przepełnienia może
       zwiększyć jej rozmiar. Parametr ten określa maksymalny procent
       rozmiaru o jaki kontrola przepełnienia może zwiększyć ramkę, w
       porównaniu z idealną alokacją krzywej (domyślnie: 5).

    max_overflow_degradation=<0-100>
       Podczas alokacji bitów dla ramki, kontrola przepełnia może
       zmniejszyć jej rozmiar. Parametr ten określa maksymalny procent
       rozmiaru o jaki kontrola przepełnienia może zmniejszyć ramkę, w
       porównaniu z idealną alokacją krzywej (domyślnie: 5).

    container_frame_overhead=<0...>
       Określa  średni narzut (overhead) przypadający na ramkę w
       bajtach. Przeważnie użytkownicy określają żądany bitrate bez
       brania  pod uwagę nadwyżki na ramkę video.  Ta mała ale
       (przeważnie) stała nadwyżka może spowodować, że docelowy rozmiar
       pliku zostanie przekroczony.  Xvid pozwala użytkownikom na
       ustawienie wielkości nadwyżki przypadającej na ramkę, którą
       generuje klatka video (podaj tylko uśrednioną wartość na ramkę).
       0 ma specjalne znaczenie, pozwala Xvid'owi na użycie jego
       własnych wartości domyślnych (domyślnie: 24 - średnia nadwyżka
       AVI).

    profile=<opjca>
       Ogranicza opcje i VBV (szczytowy bitrate w krótkim czasie)
       zgodnie z profilami "Simple", "Advanced Simple" i "DivX". Tak
       otrzymane filmy powinny dać się odtworzyć na wolnostojących
       odtwarzaczach zgodnych ze specyfikacjami tych profili.
         unrestricted
           bez ograniczeń (domyślne)
         sp0 profil
         sp1 profil
         sp2 profil
         sp3 profil
         asp0profil
         asp1profil
         asp2profil
         asp3profil
         asp4profil
         asp5profil
         dxnhandheld
           profil DXN handheld
         dxnportntsc
           profil DXN portable NTSC
         dxnportpal
           profil DXN portable PAL
         dxnhtntsc
           profil DXN home theater NTSC
         dxnhtpal
           profil DXN home theater PAL
         dxnhdtv
           profil DXN HDTV
       INFORMACJA: Te profile powinny być używane w połączeniu z
       odpowiednim -ffourcc.  Dobre jest DX50, ponieważ  niektóre
       odtwarzacze nie rozpoznają Xvid ale większość rozpoznaje DivX.

    par=<tryb>
       Określa tryb Współczynnika Proporcji Piksela (Pixel Aspect Ratio
       - PAR) (nie mylić z Współczynnikiem Proporcji Obrazu (Display
       Aspect Ratio - DAR)). PAR to stosunek szerokości do wysokości
       pojedynczego piksela.  Więc oba są związane: DAR = PAR *
       (szerokość/wysokość).
       MPEG-4 określa 5 współczynników proporcji piksela i jeden
       rozszerzony, dający szansę na podanie konkretnego współczynnika
       proporcji piksela.  Może być podany jeden z 5 standardowych
       trybów:
         vga11
           zwyczajny PAR dla PC Piksele są jednostką kwadratową.
         pal43
           standard dla PAL - 4:3 PAR Piksele są prostokątami.
         pal169
           jak wyżej
         ntsc43
           jak wyżej
         ntsc169
           jak wyżej (Nie zapomnij podać dokładnego współczynnika.)
         ext
           Pozwala na określenie własnego współczynnika proporcji
           piksela przez par_width i par_height.
       INFORMACJA: Ogólnie ustawienie opcji aspect i autoaspect jest
       wystarczające.

    par_width=<1-255> (tylko z par=ext)
       Określa  szerokość  zadeklarowanego  współczynnika proporcji
       piksela.

    par_height=<1-255> (tylko z par=ext)
       Określa  wysokość  szerokość  zadeklarowanego  współczynnika
       proporcji piksela.

    aspect=<x/y | f (wartość rzeczywista)>
       Przechowuje proporcje wewnętrznie, podobnie jak pliki MPEG. O
       wiele lepsze rozwiązanie niż ponowne skalowanie, ponieważ nie
       spada jakość.  Tylko MPlayer i kilka innych odtwarzaczy będą
       interpretowały te pliki poprawnie, inne wyświetlą je w złych
       proporcjach.  Parametr proporcji może być podany jako proporcja
       lub liczba rzeczywista.

    (no)autoaspect
       Podobnie jak opcja aspect, ale proporcja  wyliczana  jest
       automatycznie, biorąc pod uwagę wszystkie filtry dostrajające
       (crop/expand/scale/itp.) podane w łańcuchu.

    psnr
       Drukuje PSNR (wartość szczytowa proporcji sygnału do szumu) dla
       całego filmu po kodowaniu i przechowuje PSNR dla każdej klatki w
       pliku o nazwie typu "psnr_hhmmss.log" w bieżącym katalogu.
       Zwracane wartości są w dB (decybelach), im wyższe tym lepsze.

    Następna opcja jest dostępna tylko w rozwojowych wersjach Xvid 1.1.x.

    bvhq=<0|1>
       To ustawienie pozwala na wybieranie z możliwych kandydatów
       takich wektorów dla ramek B, które minimalizuja zaburzenia,
       podobnie jak opcja vhq robi to dla ramek P. Daje to ładniejsze
       ramki B prawie bez spadku wydajności (domyślnie: 1).

  x264enc (-x264encopts)
    bitrate=<wartość>
       Ustawia średni używany bitrate w kbit/sekundę  (domyślnie:
       wyłączone). Ponieważ lokalny bitrate może się wahać, ta średnia
       może być niedokładna dla bardzo krótkich filmów (zobacz także
       opcję ratetol). Stały bitrate można osiągnąć łącząc tę opcję z
       vbv_maxrate, za cenę poważnego spadku jakości.

    qp_constant=<0-51>
       Wybiera kwantyzator, jaki będzie użyty z klatkami P. Klatki I i
       B  różnią się od tej wartości odpowiednio o ip_factor i
       pb_factor. Najbardziej przydatny zakres to 20-40 (domyślnie:
       26). Niższe wartości to lepsza dokładność, ale większe wartości
       bitrate.  0  oznacza  kompresję  bezstratną.  Zauważ,  że
       kwantyzacja w H.264 działa zupełnie inaczej niż w MPEG-1/2/4:
       Parametr kwantyzacji (QP) H.264 jest w skali logarytmicznej.
       Przelicznik  ma  w  przybliżeniu  wartość  H264QP = 12 +
       6*log2(MPEGQP).  Na przykład, współczynnik QP=2  dla  MPEG
       odpowiada wartości QP=18 dla H.264.

    pass=<1-3>
       Korzysta  z trybu dwu- lub trzyprzebiegowego.  Zaleca się
       kodowanie zawsze w jednym z tych dwóch trybów, ponieważ bity są
       lepiej rozprowadzane i podnosi się jakość.
         1  pierwszy przebieg
         2  drugi przebieg (kodowania dwuprzebiegowego)
         3  n-ty  przebieg  (drugi i trzeci przebieg kodowania
           trzyprzebiegowego)
       A teraz jak to działa i jak z tego korzystać:
       Pierwszy przebieg (pass=1) zbiera statystyki klipu i zapisuje je
       do pliku.  Będziesz pewnie chciał wyłączyć niektóre opcje
       wymagające dużej mocy obliczeniowej, poza  tymi  używanymi
       domyślnie.
       W trybie dwuprzebiegowym, drugie przejście (pass=2) czyta dane z
       pliku i opiera na nich decyzje dotyczące kontroli tempa.
       W trybie trzyprzebiegowym, drugie przejście (pass=3, to nie
       błąd) robi dwie rzeczy na raz: Czyta dane i nadpisuje je.
       Możesz używać wszystkich opcji kodowania, poza tymi wymagającymi
       dużej mocy obliczeniowej.
       Trzeci przebieg (pass=3) działa podobnie jak drugi, poza tym że
       korzysta ze statystyk zebranych podczas drugiego przebiegu.
       Możesz korzystać z wszystkich opcji kodowania, łącznie z tymi
       wymagającymi dużej mocy obliczeniowej.
       Pierwszy przebieg może używać albo średniej wartości bitrate
       albo stałego kwantyzatora.  Zalecane jest ABR, ponieważ nie
       wymaga zgadywania kwantyzatora. Kolejne przebiegi są w trybie
       ABR i musi zostać określona wartość bitrate.
       INFORMACJA: Obsuga kodowania trzyprzebiegowego w x264 jest
       cakiem nowa w MEncoderze, zachęcamy do pomocy i przesyłania nam
       dobrych kombinacji parametrów x264, które byłyby jednocześnie
       szybki i zapewniały wysoką jakość.

    turbo=<0-2>
       Tryb przyspieszonego pierwszego przebiegu. Pierwszego przebieg
       kodowania dwu- lub więcej przebiegowego można przyspieszyć
       wyłączając opcje które mają nikły lub żaden wpływ na jakość
       końcowego przebiegu.
         0  wyłączone (domyślne)
         1  Zmniejsza  subq, frameref i wyłącza niektóre tryby
           analizy podziału wewnątrz makrobloków.
         2  Zmniejsza subq i frameref do 1, używa szukania ME typu
           diament i wyłącza wszystkie tryby analizy podziału.
       Poziom 1 może dwukrotnie przyspieszyć pierwszy przebieg nie
       zmniejszając globalnego PSNR ostatniego przejścia w porównaniu z
       pierwszym przebiegiem pełnej jakości.
       Poziom 2 może czterokrotnie przyspieszyć pierwszy przebieg
       zmieniając globalne PSNR ostatniego przejścia o +/- 0.05dB w
       porównaniu z pierwszym przebiegiem pełnej jakości.

    keyint=<wartość>
       Ustawia maksymalną przerwę między ramkami IDR (domyślnie: 250).
       Większe wartości oszczędzają bity, a tym samym poprawiają
       jakość,  odbywa  się  to  jednak  kosztem  precyzji  przy
       przeszukiwaniu. W odróżnieniu od MPEG-1/2/4, H.264 nie jest
       narażone na wahania DCT przy dużych wartościach keyint.

    keyint_min=<1-keyint/2>
       Ustawia minimalną odległość między ramkami IDR (domyślnie: 25).
       Jeśli w obrębie tego przedziału pojawi sie zmiana sceny, nadal
       jest ona kodowana jako ramka I, ale nie zaczyna nowego GOPu. W
       H.264 ramki I niekoniecznie ograniczają zamknięty GOP, ponieważ
       ramka P może być przewidziana z więcej niż jednej poprzedzającej
       klatki (zobacz także opcję frameref). Dlatego też niekoniecznie
       da się przewijać do klatek I. Ramki IDR ograniczają odnoszenie
       się ramki P do jakiejkolwiek ramki poprzedzającej ramkę IDR.

    scenecut=<-1-100>
       Kontroluje agresywność wstawiania klatek I (domyślnie: 40).
       Małe wartości powodują, że kodek często musi wymuszać ramkę I,
       jeśli przekroczy wartość keyint.  Poprawne  wartości  mogą
       odszukać lepsze miejsca dla ramki I, wyższe powodują marnowanie
       bitów. -1 wyłącza wykrywanie obcięć scen (scenecut), więc ramki
       I są wstawiane tylko raz po każdych innych klatkach keyint,
       nawet jeśli takie obcięcie zdarzy się wcześniej.  Nie jest to
       zalecane i marnuje bitrate, jako że obcięcia scen (scenecut) są
       kodowane jako ramki P, które są tak duże jak ramki I, ale nie
       resetują "licznika keyint".

    frameref=<1-16>
       Liczba poprzednich ramek wykorzystanych do przewidywania klatek
       P lub B (domyślnie: 1). Parametr ten ma dość znaczny wpływ na
       anime, jednak przy materiałach z "żywymi" aktorami skuteczność
       znacznie spada powyżej około sześciu klatek odniesienia.  Opcja
       nie ma żadnego wpływu na szybkość dekodowania, ale zwiększa
       zapotrzebowanie na pamięć w trakcie tego procesu.  Niektóre
       dekodery potrafią obsłużyć tylko do 15 klatek odniesienia.

    bframes=<0-16>
       maksymalna liczba kolejnych klatek B pomiędzy ramkami I i P
       (domyślnie: 0)

    (no)b_adapt
       Automatycznie decyduje o wykorzystaniu klatek typu B i ich
       ewentualnej  liczbie,  ograniczonej  dopuszczalnym  maksimum
       określonym przez parametr powyżej (domyślnie: włączone). Jeżeli
       opcja ta jest wyłączona, użyta jest maksymalna liczba klatek B.

    b_bias=<-100-100>
       Kontroluje decycyzje  podejmowane  przez  b_adapt.  Wyższy
       współczynnik b_bias generuje większą liczbę klatek B (domyślnie:
       0).

    (no)b_pyramid
       Pozwala na stosowanie ramek B jako odnośników do przewidywania
       innych ramek. Na przykład rozważmy 3 kolejne ramki B: I0 B1 B2
       B3 P4.  Bez tej opcji ramki B występują tak samo jak w
       MPEG-[124].  Zatem są kodowane w kolejności I0 P4 B1 B2 B3 i
       wszystkie klatki B są przewidywane z I0 i P4.  Z tą opcją są
       kodowane w kolejności I0 P4 B2 B1 B3. B2 jest takie samo jak
       powyżej, ale B1 jest przewidywane z I0 i B2 a B3 jest
       przewidywane z B2 i P4. Wynikiem tego zwykle jest nieco lepsza
       kompresja praktycznie bez straty szybkości.  Jednakże jest to
       opcja eksperymentalna: nie jest do końca dostrojona i nie zawsze
       może dać oczekiwane rezultaty.  Wymaga bframes >= 2.  Wada:
       zwiększa opóźnienie dekodowania do 2 ramek.

    (no)deblock
       Wykorzystuje  filtr  odblokowywujący  (deblock)  (domyślnie:
       włączony). Jako, że zabiera mało czasu procesora w porównaniu
       ze wzrostem jakości, jaki daje, nie jest zalecane wyłączanie go.

    deblockalpha=<-6-6>
       Parametr AlphaC0  dla  filtru  odblokowywującego  (deblock)
       (domyślnie: 0). Opcja ta dostosowuje zakresy dla filtru in-loop
       deblocking H.264. Po pierwsze parametr ten określa maksymalną
       ilość zmian jaką filtr może nanieść na pojedynczy piksel. Po
       drugie opcja ta ma wpływ  na  próg  filtrowanej  różnicy
       występującej na krawędzi. Wartość dodatnia ogranicza blokujące
       szumy, ale rozmywa również detale.
       Domyślne zachowanie filtru pozwala prawie zawsze  osiągnąc
       optymalną  jakość,  więc najlepiej albo zostawić wszystkie
       parametry takie jakimi są albo dokonać tylko niewielkich zmian.
       Jednakże, jeżeli Twój materiał źródłowy zawiera już jakieś szumy
       lub nosi śladu efektu bloków, które chciałbyś usunąć, dobrym
       pomysłem będzie nieco większe zwiększenie wartości parametru.

    deblockbeta=<-6-6>
       Parametr Beta filtru odblokowywującego (deblock) (domyślnie: 0).
       Ma wpływ na próg detali. Bloki zawierające dużą liczbę detali
       nie będą filtrowane, ponieważ wygładzanie stosowane przez ten
       filtr będzie bardziej widoczne niż oryginalny efekt blokowy.

    (no)cabac
       Wykorzystuje CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding)
       (domyślnie: włączony). Nieco spowalnia kodowanie i dekodowanie,
       ale oszczędza około 10-15% bitów. Nie powinieneś go wyłączać,
       chyba że zależy Ci na szybkości dekodowania.

    qp_min=<1-51> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
       Minimalny kwantyzator, 10-30 to użyteczny zakres (domyślnie:
       10).

    qp_max=<1-51> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
       maksymalny kwantyzator (domyślnie: 51)

    qp_step=<1-50> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
       maksymalna  wartość  o  jaką  kwantyzator  może  być
       zwiększony/zmniejszony pomiędzy klatkami (domyślnie: 2)

    ratetol=<0.1-100.0> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
       dozwolona wariancja dla średniej wartości bitrate (nieokreślona
       jednostka) (domyślnie: 1.0)

    vbv_maxrate=<wartość> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
       maksymalne  lokalne  bitrate,  w  kbit/sekundę  (domyślnie:
       wyłączone)

    vbv_bufsize=<wartość> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
       okres uśredniania dla vbv_maxrate, w kbitach (domyślnie: żaden,
       musi być podany jeślo włączono vbv_maxrate)

    vbv_init=<0.0-1.0> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
       początkowa zajętość bufora, jako ułamek vbv_bufsize (domyślnie:
       0.9)

    ip_factor=<wartość>
       współczynnik kwantyzatora między ramkami I a P (domyślnie: 1.4)

    pb_factor=<wartość>
       współczynnik kwantyzatora między ramkami P a B (domyślnie: 1.3)

    qcomp=<0-1> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
       Kompresja  kwantyzatora  (domyślnie:  0.6).  Niższa wartość
       sprawia, że bitrate jest bardziej stały, podczas gdy wyższa,
       sprawia, że parametr kwantyzacji jest bardziej stały.

    cplx_blur=<0-999> (tylko tryb dwuprzebiegowy)
       Rozmycie w czasie szacowanej złożoności klatki, przed kompresją
       krzywej (domyślnie: 20). Mniejsze wartości pozwalają na większe
       zmiany kwantyzatora, a większe wymuszają jego łagodniejsze
       zmiany. cplx_blur zapewnia, że każda ramka I będzie miała
       jakość  podobną do następujących po niej ramek P, że że
       naprzemienne ramki o wysokiej i niskiej złożoności  (n.p.
       animacja z niewielkim fps) nie będą marnowały bitów na zmiany
       kwantyzatora.

    qblur=<0-99> (tylko tryb dwuprzebiegowy)
       Rozmycie w czasie parametru kwantyzacji, po kompresji krzywej
       (domyślnie: 0.5).  Niższe wartości pozwalają na większe skoki
       wartości kwantyzatora, wyższe zmuszają go do delikatniejszych
       zmian.

    zones=<część0>[/<część1>[/...]]
       Inna jakość dla poszczególnych części (zakończenie, napisy, ...)
       (ABR lub tryb dwuprzebiegowy).  Każda część  to  <klatka-
       początkowa>,<klatka-końcowa>,<opcja> gdzie opcja to:
         q=<0-51>
           kwantyzator
         b=<0.01-100.0>
           mnożnik bitrate
       INFORMACJA: Kwantyzator nie jest dokładnie wymuszany. Działa
       tylko w fazie planowania kontroli tempa i jest podatny na
       kompensację przepełnienia i qp_min/qp_max.

    direct_pred=<0-2>
       Wykrywa  typ systemu przewidywania ruchu dla bezpośrednich
       makrobloków w klatkach typu B.
         0  Żaden: bezpośrednie makrobloki nie są wykorzystywane.
         1  Przestrzenny: wektory  ruchu  są  ekstrapolowane  z
           sąsiednich bloków.
         2  Czasowy: wektory ruchu są interpolowane z następnych
           klatek P. (domyślny)
       Typ przestrzenny i czasowy mają podobną prędkość działania i
       współczynnik PSNR, ale najczęściej ten drugi wygląda lepiej.
       direct_pred=0 to metoda i wolniejsza, i dająca gorszą jakość.

    (no)weight_b
       Używa ważonego przewidywania w ramkach B.  Bez tej opcji
       dwukierunkowo przewidywane makrobloki dają jednakową wagę każdej
       ramce wzorcowej. Z tą opcją wagi są ustalane według pozycji
       ramki B względem ramek wzorcowych. Wymaga bframes > 1.

    (no)i4x4
       Używa dodatkowego typu makrobloku i4x4 (domyślnie: włączone).
       Bez tej opcji ramki P i B będą używać tylko i16x16 i typów inter
       wymienionych poniżej.

    (no)i8x8
       Używa dodatkowego typu makrobloku i8x8 (domyślnie: włączone).
       Ta opcja nie ma efektu jeśli nie jest włączone 8x8dct.

    (no)b8x8mv
       Wykorzystuje dodatkowe typy makrobloków b16x8, b8x16 i b8x8
       (domyślnie: wyłączone).  Bez tej opcji, klatki B będą używały
       tylko typów i16x16, i8x8, i4x4, b16x16, skip, direct.  Więcej
       szczegółów znajdziesz w dokumentacji opcji 4x4mv.

    (no)8x8mv
       Używa  dodatkowych  typów  makrobloków  p16x8, p8x16, p8x8
       (domyślnie: włączone). Bez tej opcji ramki P będą używały tylko
       typów  i16x16,  i8x8, i4x4, p16x16, skip.  Ta opcja jest
       przeznaczona tylko do eksperymentowania.  Nie jest zalecane
       wyłączanie 8x8mv w prawdziwym kodowaniu.

    (no)4x4mv
       Wykorzystuje dodatkowe typy makrobloków p8x4, p4x8 i p4x4
       (domyślnie: wyłączone). Bez tej opcji, klatki P będą korzystały
       tylko z typów i16x16, i8x8, i4x4, p16x16, p16x8, p8x16, p8x8 i
       skip. Wymaga 8x8mv.
       Pomysł polega na tym, aby odnaleźć typ i rozmiar, który
       najlepiej  opisuje  określony obszar obrazu.  Na przykład,
       globalne przesuwanie jest lepiej reprezentowane przez bloki
       16x16, podczas gdy małe poruszające się obiekty przez mniejsze
       segmenty.
       Zaleca się używanie 4x4mv tylko z subq >= 3.

    (no)8x8dct
       Adaptatywne wybieranie transformaty przestrzeni: pozwala na
       wybieranie  pomiędzy DCT 4x4 i 8x8.  Zezwala też na typ
       makrobloku i8x8. Bez tej opcji jest używane tylko DCT 4x4.

    me=<1-4>
       Wybiera algorytm pełnopikselowego szacowania ruchu.
         1  szukanie kwadratowe, rozmiar 1 (szybkie)
         2  szukanie sześciokątne, rozmiar 2 (domyślne)
         3  nierówne szukanie wielosześciokątne
         4  szukanie wyczerpujące (bardzo wolne)

    me_range=<4-64>
       promień wyczerpującego lub wielosześciokątnego szukania ruchu
       (domyślnie: 16)

    subq=<1-6>
       Dopasowuje jakość udoskonalenia subpel. Ten parametr kontroluje
       kompromis między jakością a szybkością biorący udział w procesie
       podejmowania decyzji dotyczących przewidywania ruchu. subq=5
       może skompresować do 10% mocniej niż subq=1
         1  Korzysta z przewidywania ruchu z prezycją fullpixel dla
           wszystkich  typów  kondydujących makrobloków.  Potem
           wybiera najlepszy typ. Potem poprawia ruch tego typu co
           do prezycji quarterpixel. (najszybsze)
         2  Podobnie jak 1, ale korzysta z wolniejszego poprawiania
           quarterpixel.
         3  Korzysta z przewidywania ruchu z precyzją halfpixel dla
           wszystkich  kandydujących  typów makrobloków.  Potem
           wybiera najlepszy typ. Potem poprawia ruch tego typu co
           do precyzji quarterpixel.
         4  Korzysta z szybkiego przewidywania ruchu z precyzją
           quarterpixel  dla  wszystkich  kandydujących  typów
           makrobloków. Potem wybiera najlepszy typ. Potem kończy
           poprawianie quarterpixel dla tego typu.
         5  Korzysta z najlepszej jakości przewidywania ruchu z
           precyzją quarterpixel dla wszystkich kandydujących typów
           makrobloków, przed wyborem najlepszego (domyślne).
         6  Włącza optymalizację typów makrobloków dla ramek typu I
           i P celem zmniejszenia zakłóceń (najlepsze).
       W powyższych parametrach, przez "wszystkich kandydatów" nie
       należy rozumieć wszystkich aktywnych typów: 4x4, 4x8, 8x4 są
       sprawdzane tylko, jeżeli 8x8 jest lepszy niż 16x16.

    (no)chroma_me
       Bierze pod uwagę informacje o barwie podczas szukania ruchu
       podpikseli (domyślnie: właczone). Wymaga subq>=5.

    chroma_qp_offset=<-12-12>
       Używa innego kwantyzatora do barw w porównaniu do jasności.
       Sensowne wartości są w zakresie <-2-2> (domyślnie: 0).

    cqm=<flat|jvt|<nazwapliku>>
       Używa albo predefiniowanej macierzy kwantyzacji albo ładuje plik
       macierzy w formacie JM.
         flat
           Używa predefiniowanej płaskiej macierzy (domyślne).
         jvt
           Używa predefiniowanej macierzy JVT.
         <nazwapliku>
           Używa dostarczonego zbioru macierzy w formacie JM.
       INFORMACJA: Zbiory zakodowane przy użyciu CQM nie są aktualnie
       dekodowalne przed odtwarzacze oparte na FFmpeg.
       Użytkownicy Windowsowego CMD.EXE mogą napotkać problemy przy
       przeglądaniu wiersza poleceń jeśli próbują użyć wszystkich list
       CQM.  Powodem tego jest ograniczenie długości wiersza poleceń.
       W takim wypadku zalecane jest zapisanie list w zbiorze macierzy
       w formacie JM i załadowanie go jak powyżej.

    cqm4iy=<lista> (zobacz także cqm)
       Podana przez użytkownika macierz intra 4x4 jasności, przekazana
       jako 16 oddzielonych przecinkami wartości w zakresie 1-255.

    cqm4ic=<lista> (zobacz także cqm)
       Podana przez użytkownika macierz intra 4x4 barwy, przekazana
       jako 16 oddzielonych przecinkami wartości w zakresie 1-255.

    cqm4py=<lista> (zobacz także cqm)
       Podana przez użytkownika macierz inter 4x4 jasności, przekazana
       jako 16 oddzielonych przecinkami wartości w zakresie 1-255.

    cqm4pc=<lista> (zobacz także cqm)
       Podana przez użytkownika macierz inter 4x4 barwy, przekazana
       jako 16 oddzielonych przecinkami wartości w zakresie 1-255.

    cqm8iy=<lista> (zobacz także cqm)
       Podana przez użytkownika macierz intra 8x8 jasności, przekazana
       jako 64 oddzielone przecinkami wartości w zakresie 1-255.

    cqm8py=<lista> (zobacz także cqm)
       Podana przez użytkownika macierz inter 8x8 jasności, przekazana
       jako 64 oddzielone przecinkami wartości w zakresie 1-255.

    level_idc=<10-51>
       Ustawia parametr level strumienia bitów, według definicji w
       aneksie A standardu H.264 (domyślnie: 40 - Level 4.0).  Używane
       żeby przekazać dekoderowi jakie możliwości musi obsługiwać.
       Używaj tylko jeśli wiesz co to znaczy i musisz tego użyć.

    threads=<1-4>
       Dzieli każdą klatkę na paski i koduje je równolegle (domyślnie:
       1).  Pozwala też na wielowątkowe dekodowanie jeśli dekoder to
       umożliwia (lavc nie). Lekko zmniejsza kompresję.  Wymaga żeby
       libx264 była skompilowana z obsługą pthread; jeśli tak nie jest
       opcja ta wyświetli ostrzeżenie i włączy  paski  ale  nie
       wielowątkowość.

    log=<-1-3>
       Określa ilość informacji drukowanych na ekranie.
         -1  żadne
         0  Wyświetla tylko błędy.
         1  ostrzeżenia
         2  PSNR i inne statystyki analiz po skończonym kodowaniu
           (domyślne)
         3  PSNR, QP, typ ramki, rozmiar i inne statystyki dla
           każdej klatki

    (no)psnr
       Drukuje statystyki stosunku sygnału do szumu.
       INFORMACJA:  Pola  PSNR  'Y',  'U', 'V', i 'Avg' nie są
       matematycznie poprawne (są po prostu uśrednioną wartością PSNR
       branego z każdej klatki). Są trzymane tylko dla porównania z
       referencyjnym kodekiem JM.  Dla wszystkich  innych  celów,
       korzystaj albo z "Global" PSNR, albo z poszczególnych wartości
       PSNR przypadających na klatkę drukowanych przez log=3.

    (no)visualize
       Włącza wizualizację x264 w trakcie kodowania.  Jeśli x264 w
       Twoim systemie to obsługuje zostanie otwarte nowe okno w trakcie
       procesu kodowania, w którym x264 będzie się starał zaprezentować
       szkic  tego, jak zakodował klatkę.  Typ każdego bloku na
       wizualizowanym filmie będzie miał jeden z kolorów:
         czerwony/rózowy
           blok intra
         niebieski
           blok inter
         zielony
           blok pominięty
         żółty
           blok B
       Jest to możliwość eksperymentalna i podlegająca zmianom.  W
       szczególności wymaga żeby x264 było skompilowane z włączoną
       wizualizacją. Zauważ, że w momencie pisania tego dokumentu x264
       zatrzymuje po zakodowaniu i wizualizacji każdej klatki, czekając
       aż użytkownik naciśnie klawisz przed kodowaniem  następnej
       klatki.

  muxer MPEG (-mpegopts)
    Muxer MPEG może generować 5 typów strumieni, każdy z nich z sensownymi
    domyślnymi parametrami które użytkownik może zmienić.  Ogólnie, przy
    generowaniu zbiorów mpeg zalecane jest wyłączenie kodu przeskakiwania
    ramek MEncodera (zobacz także -noskip, -mc, jak również filtry obrazu
    harddup i softskip).

    format=<mpeg1 | mpeg2 | xvcd | xsvcd | dvd>
       format strumienia (domyślnie: mpeg2)

    size=<do 65535>
       Wielkość pakietu w bajtach, nie zmieniaj, jeśli nie jesteś
       pewien tego co robisz (domyślnie: 2048).

    muxrate=<liczba>
       nominalne tempo muxowania w KBit/s używane w nagłówkach pakietów
       (domyślnie:  1800  kb/s)  Będzie  zaktualizowane, jeśli to
       konieczne, w przypadku "format=mpeg1" lub "mpeg2".

    tsaf
       Ustawia, jeśli to możliwe, znaczniki czasu w każdej ramce.

    (no)reorder
       Włącza kod przestawiania ramek, który przechowuje ramki w
       kolejności  dekodowania  (a  nie  wyświetlania) (domyślnie:
       wyłączone).  Używaj tylko, jeśli  uważasz,  że  klatki  w
       oryginalnym strumieniu były błędnie zapisane. Działa tylko z
       filmami MPEG-1/2.

    init_vpts=<100-700>
       początkowe pts video, w milisekundach (domyślnie: 200)

    init_apts=<100-700>
       początkowe pts audio, w milisekundach (domyślnie: 200)

    vdelay=<1-32760>
       Początkowe opóźnienie obrazu w w milisekundach (domyślnie: 0),
       używaj, jeśli chcesz opóźnić obraz względem dźwięku.

    drop
       Używane razem z init_delay powoduje że muxer opuszcza oczekiwany
       kawałek audio.

    vwidth, vheight=<1-4095>
       Ustawia wysokość i szerokość filmu gdy jest to MPEG-1/2.

    vpswidth, vpsheight=<1-4095>
       Ustawia wysokość i szerokość trybu panoramicznego filmu gdy jest
       to MPEG-2.

    vaspect=<1 | 4/3 | 16/9 | 221/100>
       Ustawia proporcje filmu MPEG-1/2.

    vbitrate=<liczba>
       Ustawia bitrate video w kbit/s dla filmów MPEG-1/2.

    vframerate=<24000/1001 | 24 | 25 | 30000/1001 | 30 | 50 | 60000/1001 |
    60 >
       Ustawia ilość klatek na sekundę dla filmów MPEG-1/2. Ta opcja
       zostanie zignorowana jeśli będzie użyta razem z opcją telecine.

    telecine
       Włącza tryb miękkiego telecine: muxer oszukuje strumień obrazu
       tak, aby wyglądał jak kodowany przy 29.97 lub 30 fps; działa to
       tylko z filmami MPEG-2, kiedy wyjściowa ilość klatek na sekundę,
       po ewentualnej konwersji przez -ofps wynosi 24000/1001 lub 24.
       Wszystkie pozostałe wartości są niekompatybilne z tą opcją.

  Muksery FFmpeg z libavformat (-lavfopts) (zobacz także -of lavf)
    format=<format_pliku>
       Wymusza format pliku na który należy muksować (domyślnie:
       autodetekcja według rozszerzenia).
         mpg
           MPEG-1 systems i MPEG-2 PS
         asf
           Advanced Streaming Format
         avi
           Audio Video Interleave file
         wav
           Waveform Audio
         swf
           Macromedia Flash
         flv
           pliki video Macromedia Flash
         rm
           RealAudio i RealVideo
         au
           format SUN AU
         nut
           otwarty format NUT (experymentalny)
         mov
           QuickTime
         mp4
           format MPEG-4
         dv  Sony Digital Video container

PLIKI

    /usr/local/etc/mplayer/mplayer.conf
       główny plik ustawień

    ~/.mplayer/config
       ustawienia użytkownika

    ~/.mplayer/input.conf
       ustawienia wejścia (pełną listę wyświetla '-input keylist')

    ~/.mplayer/gui.conf
       plik konfiguracyjny GUI

    ~/.mplayer/gui.pl
       lista odtwarzania GUI

    ~/.mplayer/font/
       katalog czcionki (Musi znajdować się tutaj plik font.desc i plik
       z rozszerzeniem .RAW.)

    ~/.mplayer/DVDkeys/
       Zkrakowane klucze CSS

    Zakładając, że odtwarzana jest /ścieżka/do/film.avi, MPlayer będzie
    szukał
       napisów w następującej kolejności:
       /ścieżka/do/film.sub
       ~/.mplayer/sub/film.sub
       ~/.mplayer/default.sub

PRZYKŁADY UŻYCIA MPLAYERA

    Szybki start odtwarzania DVD:
       mplayer dvd://1

    Odtwarza w japońskim z angielskimi napisami:
       mplayer dvd://1 -alang ja -slang en

    Odtwarza tylko rozdziały 5, 6, 7:
       mplayer dvd://1 -chapter 5-7

    Odtwarza tylko tytuły 5, 6, 7:
       mplayer dvd://5-7

    Odtwarza DVD z różnych ujęć:
       mplayer dvd://1 -dvdangle 2

    Odtwarza z innego urządzenia DVD:
       mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/dvd2

    Odtwarza DVD z katalogu zawierającego pliki VOB:
       mplayer dvd://1 -dvd-device /ścieżka/do/katalogu/

    Kopiuje tytuł DVD na twardy dysk, zapisując go to title1.vob :
       mplayer dvd://1 -dumpstream -dumpfile title1.vob

    Strumień z HTTP:
       mplayer http://mplayer.hq/przyklad.avi

    Strumień używający RTSP:
       mplayer rtsp://serwer.przyklad.com/nazwaStrumienia

    Konwertuje napisy do formatu MPsub:
       mplayer test.avi -sub zródło.sub -dumpmpsub

    Konwertuje napisy do formatu MPsub bez konieczności oglądania filmu:
       mplayer /dev/zero -rawvideo on:pal:fps=xx -vc null -vo null
       -noframedrop -benchmark -sub źródło.sub -dumpmpsub

    Wejście z domyślnego V4L:
       mplayer tv:// -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420
       -vc rawi420 -vo xv

    Odtwarzanie na kartach Zoran (w starym stylu, odradzane):
       mplayer -vo zr -vf scale=352:288 plik.avi

    Odtwarzanie na kartach Zoran (w nowym stylu):
       mplayer -vo zr2 -vf scale=352:288,zrmjpeg plik.avi

    Odtwarza dźwięk 6-kanałowy w formacie AAC tylko na dwóch głośnikach:
       mplayer      -rawaudio     on:format=0xff     -af
       pan=6:.32:.39:.06:.17:-.17:.33:.32:.06:.39:-.17:.17:.33 adts_he-
       aac160_51.aac
       Może będziesz chciał się trochę pobawić wartościami filtru pan
       (np. pomnożyć przez jakaś liczbę), aby zwiększyć głośność albo
       uniknąć trzasków.

PRZYKŁADY UŻYCIA MENCODERA

    Kodowanie tytułu #2 DVD, tylko wybrane rozdziały:
       mencoder dvd://2 -chapter 10-15 -o tytul2.avi -oac copy -ovc
       lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

    Kodowanie tytułu #2 DVD, zmiana rozmiaru do 640x480:
       mencoder dvd://2 -vf scale=640:480 -o tytul2.avi -oac copy -ovc
       lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

    Kodowanie  tytułu #2 DVD, zmiana rozmiaru do 512xHHH (zachowuje
    proporcje):
       mencoder dvd://2 -vf scale -zoom -xy 512 -o tytul2.avi -oac copy
       -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

    To samo, ale z bitrate ustawionym na 1800kbit i optymalizowanymi
    makroblokami:
       mencoder dvd://2 -o tytuł2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts
       vcodec=mpeg4:mbd=1:vbitrate=1800

    To samo, ale z kompresją MJPEG:
       mencoder dvd://2 -o tytul2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts
       vcodec=mjpeg:mbd=1:vbitrate=1800

    Kodowanie wszystkich plików *.jpg w bieżącym katalogu:
       mencoder "mf://*.jpg" -mf fps=25 -o wyjscie.avi -ovc lavc
       -lavcopts vcodec=mpeg4

    Kodowanie z tunera (określ format poprzez -vf format):
       mencoder -tv driver=v4l:width=640:height=480 tv:// -o tv.avi
       -ovc raw

    Kodowanie z potoku:
       rar  p  test-SVCD.rar  |  mencoder  -ovc  lavc  -lavcopts
       vcodec=mpeg4:vbitrate=800 -ofps 24 -

BŁĘDY

    Nie panikuj.  Jeśli jakiś znajdziesz, zgłoś go nam, ale przedtem
    upewnij się, że przeczytałeś całą dokumentację.  Uważaj też  na
    uśmieszki. :) Wiele błędów jest skutkiem nieprawidłoych ustawień lub
    użycia złych parametrów. Sekcja zgłoszeń błędów w dokumentacji (DOCS/
    HTML/pl/bugreports.html) opisuje sposób tworzenia przydatnych zgłoszeń
    błędów.

AUTORZY

    MPlayer został stworzony przez Arpad'a Gereöffy.  Lista niektórych z
    wielu uczestników znajduje się w zbiorze AUTHORS.

    MPlayer (C) 2000-2009 Załoga MPlayera

    Głównymi autorami tej strony są Gabucino, Jonas Jermann i Diego
    Biurrun. Obecnie opiekuje się nią Diego Biurrun.  Proszę przesyłać
    wszelkie maile o niej na listę dyskusyjną MPlayer-DOCS, zaś maile
    odnośnie tłumaczenia na listę MPlayer-translations.

OD TŁUMACZY

    Strona przetłumaczona przez Wacława Schillera <torinthiel@wp.pl> i
    Macieja Pasztę <paszczi@go2.pl>. W tłumaczeniu wykorzystano fragmenty
    pracy  Adriana  Pawlika  <imoteph@wp.pl>  i  Konrada  Materki
    <kmaterka@wp.pl>

    Tłumaczenie może zawierać liczne błędy, niektóre słowa mogły być
    przetłumaczone błędnie lub nie powinny być tłumaczone. Jeśli zauważysz
    jakiś błąd, prześlij informację o nim (i ewentualnie łatkę) do tłumaczy
    lub na listę dyskusyjną MPlayer-translations.