Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    merge - trójstronne scalanie plików

SKŁADNIA

    merge [ opcje ] plik1 plik2 plik3

OPIS

    merge nanosi na plik1 wszystkie zmiany, które z pliku plik2 uczyniły
    plik3. Wynik normalnie trafia do plik1.  merge przydaje się do
    łączenia poczynionych osobno zmian tego samego oryginału. Załóżmy, że
    plik2 jest oryginałem, a plik1 oraz plik3 niezależnymi modyfikacjami
    pliku2. Wówczas merge łączy obie zmiany.

    Jeśli zarówno plik1, jak i plik3 zawierają zmiany w tym samym wycinku
    linii, to występuje konflikt.  W takim przypadku merge normalnie
    wypisuje ostrzeżenie i ujmuje konflikt pomiędzy dwie linie złożone
    nawiasów ostrych <<<<<<< i >>>>>>>. Typowy konflikt wygląda tak:

       <<<<<<< plik A
       linie pliku A
       =======
       linie pliku B
       >>>>>>> plik B

    Jeśli wystąpiły konflikty, użytkownik powinien poprawić wynik ręcznie,
    usuwając jedną z alternatyw.

OPCJE

    -A   Wypisuje konflikty przy użyciu stylu -A programu diff3(1), jeśli
       jest on udostępniany przez diff3.  Scala to wszystkie zmiany
       czyniące z pliku plik2 plik plik3 do pliku1 i tworzy najbardziej
       szczegółowe wyjście.

    -E, -e Te opcje określają style wypisywania konfliktów, które generują
       mniej informacji niż -A. Szczegóły można znaleźć w diff3(1).
       Domyślnie używane jest -E. Z opcją -e, merge nie ostrzega o
       konfliktach.

    -L etykieta
       Tę opcję można podać do trzech razy. Określa etykiety, które w
       raportach o konfliktach mają być użyte zamiast odpowiednich nazw
       plików. To znaczy, że merge -L x -L y -L z a b c tworzy wyjście
       wyglądające, tak jakby pochodziło z plików x, y i z, a nie z
       plików o nazwach a, b i c.

    -p   Wysyła  wyniki na standardowe wyjście zamiast nadpisywania
       pliku1.

    -q   Tryb cichy. Nie ostrzega o konfliktach.

    -V   Wypisuje numer wersji programu.

DIAGNOSTYKA

    Kod zakończenia 0 oznacza pomyślnie ukończoną pracę, 1 napotkanie
    konfliktów, a 2 kłopoty.

IDENTYFIKACJA

    Autor: Walter F. Tichy.
    Data zmian strony podręcznika: 1.2; Data wydania: 2001/06/12.
    Copyright (C) 1982, 1988, 1989 Walter F. Tichy.
    Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Paul Eggert.

ZOBACZ TAKŻE

    diff3(1), diff(1), rcsmerge(1), co(1).

BŁĘDY

    Zwykle  nie ma sensu scalanie plików binarnych tak, jakby były
    tekstowymi, ale merge i tak próbuje to robić.