Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mesg - kontroluj dostęp zapisu do terminala

SKŁADNIA

    mesg [y|n]

OPIS

    Mesg kontroluje dostęp do twojego terminala przez innych. Zazwyczaj
    jest używany do zezwalania/zabraniania innym osobom pisania (przy
    użyciu write(1)) na twój terminal.

OPCJE

    y   Zezwól na dostęp do twojego terminala.

    n   Zabroń dostępu do twojego terminala.

    Bez opcji, mesg drukuje bieżący stan terminala.

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg (miquels@cistron.nl)

ZOBACZ TAKŻE

    talk(1), write(1), wall(1)

                 May 13, 1993             MESG(1)