Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mkmanifest - tworzy skrypt powłoki do odtworzenia nazw plików Unixa

SKŁADNIA

    mkmanifest [pliki]

OPIS

    mkmanifest tworzy skrypt powłoki pomagający w odtworzeniu unixowych
    nazw plików, które zostały zmienione w celu dopasowania do ograniczeń
    nazw plików systemu MS-DOS. Nazwy plików DOSu ograniczone są do 8
    znaków nazwy i 3 znaków rozszerzenia, wyłącznie dużymi literami, bez
    nazw urządzeń i niedozwolonych znaków (patrz mtools(1)).

    Program mkmanifest jest zgodny z metodami używanymi przez pcomm, arc
    oraz mtools do zamiany poprawnych nazw plików Unixa, tak by spełniały
    ograniczenia DOSu. Polecenie to jest przydatne, gdy system docelowy, w
    którym nastąpi odczyt dyskietki, nie potrafi obsługiwać długich nazw
    plików systemu VFAT.

  Przykład
    Chcemy skopiować następujące pliki Uniksa na dyskietkę DOS (przy pomocy
    polecenia mcopy):

       dosc_dluga_nazwa
       za.duzo.kropek
       zakaz:
       dobry.c
       prn.dev

    mcopy zamieni nazwy na:

       dosc_dlu
       zaxduzo.kro
       zakazx
       dobry.c
       xprn.dev

    Polecenie:

       mkmanifest dosc_dluga_nazwa  za.duzo.kropek  zakaz:  dobry.c
       prn.dev >manifest

    da następujący wynik:

       mv dosc_dlu dosc_dluga_nazwa
       mv zaxduzo.kro za.duzo.kropek
       mv zakazx zakaz:
       mv xprn.dev prn.dev

    Zauważ, że dobry.c nie wymaga żadnej konwersji, więc nie pojawia się na
    wyjściu.

    Załóżmy, że pliki te zostały skopiowane z dyskietki do innego systemu
    unixowego i chcielibyśmy przywrócić im ich pierwotne nazwy. Jeśli
    dołączono plik manifest (przechwycony  powyższy  wynik  działania
    mkmanifest), to może on zostać wykorzystany do konwersji nazw.

BŁĘDY

    Krótkie nazwy tworzone przez mkmanifest stosują starą konwencję (z
    mtools-2.0.7), nie zaś tę używaną w Windows 95 i mtools-3.0.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji  opisującej  konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools