Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mmount - zamontuj (dołącz) dysk MSDOS

SKŁADNIA

    mmount napdDOS [argumenty_montowania]

OPIS

    Polecenie mmount służy do montowania (dołączania) dysków DOSu. Jest
    dostępne wyłącznie w Linuksie i przydaje się tylko wtedy, gdy jądro
    systemu pozwala na konfigurację geometrii dysku.

    mmount odczytuje sektor startowy (boot-sector) dysku DOS, konfiguruje
    jego  geometrię  i  ostatecznie  montuje   go   przesyłając
    argumenty_montowania do polecenia mount. Jeśli nie podano argumentów
    montowania, używana jest nazwa urządzenia. Dyski zabezpieczone przed
    zapisem są automatycznie montowane w trybie read-only.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1).  Tam  też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools