Provided by: mplayer_1.0~rc3+svn20090426-1ubuntu16_i386 bug

NAZWA

       mplayer  - odtwarzacz filmów
       mencoder - enkoder (koder) filmów

SKŁADNIA

       mplayer [opcje] [ zbir | URL | lista odtwarzania | - ]
       mplayer [opcje globalne] zbir [opcje specyficzne] [zbiór2] [opcje
               specyficzne]
       mplayer [opcje globalne] {grupa zbiorw i opcji} [opcje specyficzne dla
               grupy]
       mplayer dvd://[tytu | [tytu_pocztkowy]-tytu_kocowy ] [opcje]
       mplayer vcd://cieka[/urzdzenie]
       mplayer tv://[kana] [opcje]
       mplayer dvb://[numer_karty@]kana [opcje]
       mplayer mf://maskazbiorw [opcje]
       mplayer [cdda|cddb]://cieka[:szybko][/urzdzenie] [opcje]
       mplayer cue://zbir[:cieka] [opcje]
       mplayer [file|mms[t]|http|http_proxy|rt[s]p|ftp|udp|unsv]://
               [użytkownik:hasło@]URL[:port] [opcje]
       mplayer sdp://plik [opcje]
       mplayer mpst://host[:port]/URL [opcje]
       mplayer tivo://host/list [opcje]
       mplayer tivo://host/llist [opcje]
       mplayer tivo://host/fsid [opcje]
       gmplayer [opcje] [-skin skórka]
       mencoder [opcje] [ zbir | URL | - ] [-o zbiór]
       mencoder [opcje globalne] plik1 [opcje specyficzne] [plik2] [opcje
                specyficzne]

OPIS

       mplayer  to  odtwarzacz  filmów  dla  Linuksa  (działa  na wielu innych
       platformach i architekturach procesora, patrz dokumentacja).   Odtwarza
       większość  zbiorów MPEG/VOB, AVI, ASF/WMA/WMV, RM, QT/MOV/MP4, Ogg/OGM,
       MKV, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM i RoQ, obsługiwanych  przez
       wiele  natywnych i binarnych kodeków.  Możesz odtwarzać Video CD, SVCD,
       DVD, 3ivx, DivX 3/4/5, a nawet filmy WMV.

       MPlayer obsługuje wiele sterowników wyjścia video i audio.   Pracuje  z
       X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB, Quartz,
       Mac OS X CoreVideo,  ale  możesz  używać  GGI,  SDL  (i  w  ten  sposób
       wszystkich ich sterowników), VESA (we wszystkich kartach kompatybilnych
       z VESA, nawet bez X11), niektórych niskopoziomowych, specyficznych  dla
       kart  sterowników  (dla  Matrox,  3dfx  i ATI) i niektórych sprzętowych
       dekoderów  MPEG,  takich  jak  Siemens  DVB,  DXR2  i  DXR3/Hollywood+.
       Większość  z  nich  obsługuje programowe lub sprzętowe skalowanie, więc
       będziesz mógł oglądać filmy na pełnym ekranie.

       MPlayer obsługuje OSD do  pokazywania  stanu,  wizualne  sprzężenie  ze
       sterowaniem   przy   pomocy   klawiatury   i   wyświetla  ładne,  duże,
       antyaliasowane  i   cieniowane   napisy.    Obsługiwane   są   czcionki
       europejskie/ISO   8859-1,2   (polskie,   czeskie,   angielskie   itp.),
       koreańskie i cyrylica oraz 12 formatów napisów (MicroDVD, SubRip,  OGM,
       SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS i nasz własny:
       MPsub) i napisów DVD (strumienie SPU, VOBSub i Closed Captions).

       mencoder (Koder Filmów  MPlayera)  jest  to  prosty  koder  (kompresor)
       filmów,  zaprojektowany  do  kodowania  filmów  otwieralnych  MPlayerem
       (patrz wyżej) do innych obsługiwanych formatów (patrz niżej).   Potrafi
       kodować  do  MPEG-4  (DivX4/Xvid), kodeków libavcodec, a dźwięk do PCM/
       MP3/VBRMP3  w  1,  2  lub  3-przebiegach.   Potrafi  również   kopiować
       strumieniowo, posiada potężny system filtrów (kadrowanie, powiększanie,
       odwracanie, postprocesing, obracanie, skalowanie, szum, konwersja  RGB/
       YUV) i inne.

       gmplayer  to  MPlayer z graficznym interfejsem użytkownika.  Ma te same
       opcje co MPlayer.

       Przykłady jak korzystać z  programu  znajdziesz  na  końcu  tej  strony
       podręcznika man.

       Sprawdź również dokumentację w formacie HTML!

STEROWANIE KLAWIATURĄ

       MPlayer ma w pełni konfiguralną, sterowaną komendami, warstwę kontroli,
       która pozwala Ci na sterowanie przy pomocy klawiatury, myszy,  joystika
       lub  zdalnego  sterowania  (korzysta z LIRC).  Opcja -input podpowie Ci
       jakie są sposoby dopasowania jej do swoich potrzeb.

       kontrola podstawowa
                 <- i ->
                      Skacze w tył/w przód o 10 sekund.
                 góra i dół
                      Skacze w tył/w przód o 1 minutę.
                 pgup i pgdown
                      Skacze w tył/w przód o 10 minut.
                 [ i ]
                      Zmniejsza/zwiększa prędkość odtwarzania o 10%.
                 { i }
                      Dwukrotnie zmniejsza/zwiększa prędkość odtwarzania.
                 Backspace
                      Przywraca normalną prędkość odtwarzania.
                 < i >
                      Skacze w przód/w tył na liście odtwarzania.
                 HOME i END
                      następna/poprzednia pozycja drzewa odtwarzania  z  listy
                      wyższego poziomu.
                 INS i DEL
                      następne/poprzednie  alternatywne  źródło  (tylko  lista
                      odtwarzania ASX)
                 p / SPACJA
                      Zatrzymuje   odtwarzanie   (naciśnięcie   jeszcze    raz
                      wznawia).
                 .
                      Krok   do   przodu.   Jednokrotne  naciśnięcie  zatrzyma
                      odtwarzane, każde następne przesunie o jedną  klatkę  do
                      przodu  i  znów  zatrzyma  (dowolny inny klawisz wznawia
                      odtwarzanie).
                 q / ESC
                      Zatrzymuje odtwarzanie i wychodzi.
                 + i -
                      Zmienia opóźnienia audio o +/- 0.1 sekund.
                 / i *
                      Zmniejsza/zwiększa głośność.
                 9 i 0
                      Zmniejsza/zwiększa głośność.
                 m
                      Wycisza dźwięk.
                 # (tylko MPEG i Matroska)
                      Przełącza między dostępnymi ścieżkami dźwięku.
                 f
                      Przełącza tryb pełnoekranowy (zobacz także -fs).
                 T
                      Przełącza tryb zostań-na-wierzchu (zobacz także -ontop).
                 w i e
                      Zmniejsza/zwiększa zakres trybu panoramicznego.
                 o
                      Przełącza tryby OSD: żaden / przewijanie / przewijanie +
                      czas / przewijanie + czas + czas całkowity
                 d
                      Przełącza  tryby   gubienia   klatek:   żaden   /   omiń
                      wyświetlanie / omiń dekodowanie (zobacz także -framedrop
                      i -hardframedrop).
                 v
                      Przełącza wyświetlanie napisów.
                 b / j
                      Przełącza dostępne napisy.
                 F
                      Przełącza wyświetlanie tylko wymuszonych napisów
                 a
                      Przełącza pozycję napisów: góra/środek/dół.
                 z i x
                      Zmienia opóźnienie napisów o +/- 0.1 sekund.
                 r i t
                      Przesuwa napisy w górę/w dół.
                 i
                      Ustawia znak EDL.
                 s
                      Robi   zrzut   ekranu   (wymaga    załadowania    filtra
                      screenshot).

       (Następujące  klawisze  działają tylko, jeżeli używasz wyjścia video ze
       sprzętową akceleracją (xv, (x)vidix, (x)mga, etc), programowego  filtru
       korekcji (-vf eq lub -vf eq2), lub filtru barwy (-vf hue).

                 1 i 2
                      Modyfikuje kontrast.
                 3 i 4
                      Modyfikuje jasność.
                 5 i 6
                      Modyfikuje barwę (kolorów).
                 7 i 8
                      Modyfikuje nasycenie.

       (Następujące  klawisze  działają  tylko  ze  sterownikiem wyjścia video
       quartz lub macosx.)

                 command + 0
                      Przeskalowuje   okno   filmu   do   połowy   oryginalnej
                      wielkości.
                 command + 1
                      Przeskalowuje okno filmu do oryginalnej wielkości.
                 command + 2
                      Przeskalowuje   okno  filmu  do  dwukrotnej  oryginalnej
                      wielkości.
                 command + f
                      Przełącza tryb pełnoekranowy (zobacz także -fs).
                 command + [ i command + ]
                      Ustawia przezroczystość okna filmu.

       Kontrola GUI klawiaturą
                 ENTER
                      Zaczyna odtwarzanie.
                 ESC
                      Zatrzymuje odtwarzanie.
                 l
                      Wczytuje zbiór.
                 c
                      Przeglądarka skórek.
                 p
                      Przełącza listę odtwarzania.

       Kontrola wejścia TV
                 h i k
                      Wybiera poprzedni/następny kanał.
                 n
                      Zmienia normę.
                 u
                      Zmienia listę kanałów.

SPOSÓB UŻYCIA

       Każda "flaga" opcji ma "przeciwflagę" do pary, np.  dla  -fs  przeciwną
       jest opcja -nofs.

       Jeżeli  opcja  jest oznaczona jako (tylko XXX), będzie działała tylko w
       parze z opcją XXX, albo jeżeli obsługa XXX została wkompilowana.

       INFORMACJA: Interpreter podopcji (używany na przykład do  podopcji  -ao
       pcm)  obsługuje  specjalny  sposób interpretacji ciągów projektowany do
       stosowania w zewnętrznych GUI.
       Ma on następujący format:
       %n%ciąg_znaków_długości_n
       PRZYKAD:
       mplayer -ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi

       Możesz umieścić wszystkie opcje w zbiorach konfiguracyjnych, z  których
       MPlayer/MEncoder  będą  czytały przy każdym uruchomieniu.  Główny zbiór
       konfiguracyjny "mplayer.conf"  jest  w  katalogu  konfiguracyjnym  (np.
       /etc/mplayer lub /usr/local/etc/mplayer), a specyficzny dla użytkownika
       to  "~/.mplayer/config".   Zbiorem   konfiguracyjnym   MEncodera   jest
       "mencoder.conf"  w katalogu konfiguracyjnym (np. /etc/mplayer lub /usr/
       local/etc/mplayer),  a  specyficzny  dla  użytkownika  to  "~/.mplayer/
       mencoder.conf".  Opcje określone przez użytkownika unieważniają opcje z
       głównego zbioru, a opcje podawane z wiersza poleceń unieważniają  obie.
       Składnia  zbioru konfiguracyjnego to "opcja=<wartość>", wszystko po "#"
       uważane jest za komentarz.  Opcje  działające  bez  wartości  mogą  być
       włączone  przez  ustawienie  "yes",  "1"  lub  "true" i wyłączone przez
       przypisanie im "no", "0",  lub  "false".   Również  podopcje  mogą  być
       określane w ten sposób.

       PRZYKAD:
       # Używa sterownika Matrox jako domyślnego.
       vo=xmga
       # Uwielbiam stać na rękach gdy oglądam filmy.
       flip=yes
       # Dekoduje/koduje wielokrotne zbiory png,
       # zaczynaj od mf://maskazbiorów
       mf=type=png:fps=25
       # Dziwne negatywy są fajne
       vf=eq2=1.0:-0.8

       Możesz  też  napisać zbiór konfiguracyjny dla konkretnego pliku.  Jeśli
       zamierzasz mieć zbiór konfiguracyjny dla  pliku  o  nazwie  "film.avi",
       utwórz  "film.avi.conf"  z  zawartymi  w  nim  opcjami  i  umieść  go w
       ~/.mplayer/ lub w tym samym katalogu, co film.

OPCJE OGÓLNE

       -codecs-file <plik> (zobacz także -afm, -ac, -vfm i -vc)
              Pomija standardową ścieżkę poszukiwania i używa  podanego  pliku
              zamiast dostępnego w systemie lub wbudowanego codecs.conf.

       -include <plik konfiguracyjny>
              Określa  plik  z  ustawieniami,  który  będzie parsowany po tych
              domyślnych.

       -quiet
              Sprawia,  że  wyjście  na  konsolę  jest  mniej   gadatliwe;   w
              szczególności zapobiegnie to wyświetleniu wiersza stanu (tzn. A:
              0.7 V:   0.6 A-V:  0.068 ...).  Szczególnie przydatne na wolnych
              terminalach  lub  na takich, które nie obsługują poprawnie znaku
              powrotu karetki (tzn. \r).

       -priority <prio> (Windows only)
              Ustawia  priorytet  procesu  MPlayera  według   predefiniowanych
              ustawień dostępnych w Windows.  Możliwe wartości <prio>:
                 idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime

              UWAGA:  Używanie priorytetu realtime może spowodować zawieszenie
              systemu.

       -v, -verbose
              Zwiększa poziom gadatliwości (raportowania) (więcej  -v  oznacza
              większy poziom).
                 <brak>
                      wiadomości czysto informacyjne (domyślne)
                 -v
                      podstawowe  informacje do debugu, nagłówek AVI, wartości
                      funckji (debug inicjalizacji)
                 -v -v
                      Drukuje indeksy AVI, kawałki danych wejściowych,  więcej
                      informacji do debugu (debug odtwarzacza)
                 -v -v -v
                      Drukuje wszystko związane z parserami danych wejściowych
                      (debug parsera)

OPCJE ODTWARZACZA (TYLKO MPLAYER)

       -autoq <jakość> (używaj z -vf [s]pp)
              Dynamicznie  zmiania  poziom  postprocesingu  w  zależności   od
              dostępnego    wolnego    czasu    procesora.     Numer,    który
              wyszczególnisz, będzie najwyższym poziomem.  Najczęściej  możesz
              używać  dużych liczb.  Musisz użyć -vf [s]pp bez parametrów, aby
              ta opcja działała.

       -autosync <czynnik>
              Stopniowo dostosowuje synchronizację  A/V  bazując  na  pomiarze
              opóźnień  audio.   Podanie -autosync 0, domyślnie, spowoduje, że
              "czas" klatki będzie bazował wyłącznie  na  pomiarze  opóźnienia
              audio.   Podanie  -autosync 1  zrobi  to  samo,  ale nieznacznie
              zmieni algorytm korekcji  A/V.   Nierówna  prędkość  odtwarzania
              filmów,  które  odtwarzane  są dobrze z -nosound często może być
              poprawiona przez podanie  liczby  większej  niż  1.   Im  wyższa
              wartość   tym  rezultaty  będą  bliższe  zastosowaniu  -nosound.
              Spróbuj użyć -autosync 30, żeby  stłumić  problemy  spowodowanie
              przez  sterowniki  dźwięku,  które  nie  mają dokładnego pomiaru
              opóźnień  audio.   Z  tą  wartością,  jeżeli  zdarzy  się   duże
              przesunięcie  synchronizacji  A/V,  wyregulowanie  potrwa  tylko
              około 1 lub 2 sekund.  Opóźnienie reakcji na nagłe  przesunięcie
              A/V  powinno  być  jedynym ubocznym efektem włączanie tej opcji,
              dla wszystkich sterowników dźwięku.

       -benchmark
              Pokazuje na końcu  odtwarzania  statystyki  użycia  procesora  i
              zgubionych  klatek.   Używaj  w kombinacji z -nosound i -vo null
              dla testowania szybkości kodeka video.
              UWAGA: Z tą opcją MPlayer ignoruje czas  trwania  klatki,  jeśli
              odtwarza tylko video (można to uznać za nielimitowane fps).

       -colorkey <numer>
              Zmienia  kolor  kluczowy  (colorkey)  na  wybraną  wartość  RGB.
              0x000000 to czarny a 0xffffff to biały.  Obsługiwane tylko przez
              sterowniki  wyjścia  video  cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix,
              xmga, xvidix, xover, xv (zobacz także -vo xv:ck),  xvmc  (zobacz
              także -vo xv:ck) i directx.

       -nocolorkey
              Wyłącza  kolor  kluczowy.   Obsługiwane  tylko  przez sterowniki
              wyjścia video cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix,
              xover,  xv  (zobacz  także  -vo  xv:ck),  xvmc (zobacz także -vo
              xv:ck) i directx.

       -crash-debug (kod do debugowania)
              Automatycznie podłącza gdb przy błedzie  lub  SIGTRAP.   Obsługa
              musi  zostać  wkompilowana  poprzez podanie --enable-crash-debug
              lub posiadanie zbioru .developer w katalogu przy konfiguracji.

       -edlout <nazwa zbioru>
              Tworzy nowy zbiór i zapisuje decyzyjną  listę  edycji  (EDL)  do
              tego zbioru.  Podczas odtwarzania, kiedy użytkownik wciśnie "i",
              wpis o pominięciu dwóch ostatnich sekund  zostanie  zapisany  do
              zbioru.   Daje  to  punkt wyjścia, który użytkownik może później
              dopasować do swoich potrzeb.  Szczegółowe informacje zawarte  są
              w DOCS/HTML/pl/edl.html.

       -enqueue (tylko GUI)
              Dodaje  zbiory  podane  w  wierszu poleceń do listy odtwarzania,
              zamiast odtwarzać je od razu.

       -fixed-vo (KOD BETA!)
              Wymusza ustawienie jednego systemu video dla wszystkich  zbiorów
              (jedna  (de)inicjalizacja  dla wszystkich zbiorów).  Dlatego też
              tylko  jedno  okno  zostanie  otwarte  dla  wszystkich  zbiorów.
              Obecnie działa z następującymi sterownikami: gl, gl2, mga, svga,
              x11, xmga, xv, xvidix i dfbmga.

       -framedrop (zobacz także -hardframedrop)
              Nie wyświetla niektórych klatek, by utrzymać synchronizacje  A/V
              na wolnych komputerach.  Filtry video nie będą stosowane do tych
              klatek.   Dla  klatek  B  nawet  dekodowanie   jest   całkowicie
              pominięte.

       -h, -help, --help
              Pokazuje krótkie podsumowanie opcji.

       -hardframedrop
              Większa  intensywność opuszczania klatek (przerywa dekodowanie).
              Prowadzi do zniekształceń obrazu!

       -identify
              Pokazuje  parametry  zbioru  w  łatwo  przeglądalnym   formacie.
              Wyświetla    też   dokładniejsze   informacje   o   językach   i
              identyfikatorach  napisów  i  ścieżek  audio.    Skrypt   TOOLS/
              midentify.sh  wycina  inne  napisy  MPlayera  i  (mamy nadzieję)
              zabezpiecza specjalne znaki przed interpretacją przez powłokę.

       -idle (zobacz także -slave)
              Sprawia że MPlayer czeka bezczynie zamiast wychodzić  jeśli  nie
              ma  pliku  do  odtwarzania.  Gwnie użyteczne w trybie slave, gdy
              MPlayer moze być sterowany poleceniami wejściowymi.

       -input <komendy>
              Ta opcja może być używana do konfiguracji pewnych części systemu
              wejściowego.  Ścieżki są względem ~/.mplayer/.
              INFORMACJA: Autopowtarzanie jest obecnie obsługiwane tylko przez
              joysticki.

              Dostępne są polecenia:

                 conf=<plik>
                      Określa plik konfiguracyjny warstwy kontroli,  inny  niż
                      domyślny   ~/.mplayer/input.conf.    Jeżeli  nie  podano
                      pełnej ścieżki, pod uwagę brany jest  ~/.mplayer/<plik>.
                 ar-delay
                      Opóźnienie    w    milisekundach    przed   rozpoczęciem
                      automatyczniego powtarzania klawisza (0 żeby  wyłączyć).
                 ar-rate
                      Ilość  generowanych przyciśnięć klawisza na sekundę przy
                      autopowtarzaniu.
                 keylist
                      Lista wszystkich klawiszy, które mogą być przypisane  do
                      komend.
                 cmdlist
                      Lista  wszystkich  komend,  które mogą być przypisane do
                      klawiszy.
                 js-dev
                      Wybiera używany joystick (domyślnie: /dev/input/js0).
                 file=<nazwazbioru>
                      Czyta  polecenia  z  podanego  zbioru.   Opcja   głównie
                      przydatna przy kolejce FIFO.
                      INFORMACJA:  Jeśli  podany  zbiór  jest kolejką, MPlayer
                      otwiera oba końce, więc można kilkukrotnie napisać "echo
                      "seek 10" > mp_pipe" i kolejka będzie działać.

       -key-fifo-size <2-65000>
              Ustala   wielkość   kolejki   buforującej  naciśnięcia  klawiszy
              (domyślnie: 10).  Kolejka  wielkości  n  może  zbuforować  (n-1)
              zdarzeń.   Jeśli  jest zbyt małe niektóre zdarzenia mogą zaginąć
              (co  prowadzi  do  "zaciętego  przycisku  myszy"   i   podobnych
              efektów).   Jeśli  jest  zbyt  duże  może  wyglądać  że  MPlayer
              zawiesił  się  gdy  przetwarza  zbuforowane   zdarzenia.    Żeby
              utrzymać  takie  samo  zachowanie  jak  przed  wprowadzeniem tej
              opcji, ustaw 2 dla Linuksa i 1024 dla Windows.

       -lircconf <plik> (tylko z LIRC)
              Wskazuje plik konfiguracyjny dla LIRC (domyślnie: ~/.lircrc).

       -list-options
              Wyświetla wszystkie dostępne opcje.

       -loop <ilość>
              Powtarza film <ilość> razy.  0 oznacza zawsze.

       -menu (tylko z menu OSD)
              Włącza menu OSD.

       -menu-cfg <plik> (tylko z menu OSD)
              Wskazuje alternatywny plik konfiguracyjny menu.conf.

       -menu-root <wartość> (tylko z menu OSD)
              Wybiera menu główne.

       -menu-startup (tylko z menu OSD)
              Wyświetla główne menu zaraz po uruchomieniu MPlayera.

       -noconsolecontrols
              Powstrzymuje  MPlayera  przed  czytaniem  zdarzeń  klawiszy   ze
              standardowego  wejścia.   Użyteczne,  jeżeli  dane  są  z  niego
              pobierane.  Jest to  automatycznie  włączane,  jeśli  w  wierszu
              poleceń  zostanie  odnaleziony -.  Są jednak sytuacje, w których
              sam musisz to aktywować, np. jeżeli otwierasz  /dev/stdin  (albo
              odpowiednik   w   Twoim   systemie),  używasz  stdin  na  liście
              odtwarzania albo  zamierzasz  czytać  z  stdin  później  poprzez
              polecenia trybu slave loadlist i loadfile.

       -nojoystick
              Wyłącza obsługę joysticka.

       -nolirc
              Wyłącza obsługę LIRC.

       -nomouseinput (tylko z X11)
              Wyłącza  obsługę  zdarzeń wciśnięcia/puszczenia przycisku myszki
              (menu kontekstowe mozplayerxp korzysta z tej opcji).

       -nortc (tylko z RTC)
              Wyłącza używanie Linux RTC (real-time  clock  -  /dev/rtc)  jako
              mechanizmu mierzenia czasu.

       -playlist <nazwa pliku>
              Odtwarza zbiory według pliku listy odtwarzania (w formatach ASX,
              Winamp, SMIL lub jeden zbiór w każdym wierszu).
              INFORMACJA: Opcja ta jest uważana  za  pozycję  wyjściową,  więc
              opcje  następujące  po  niej odnoszą się tylko do zbiorów na tej
              liście.
              FIXME:  Musi   to   być   bardziej   przejrzyste   i   dokładnie
              udokumentowane.

       -really-quiet (zobacz także -quiet)
              Wyświetla  jeszcze  mniej  komunikatów wyjściowych i stanu niż z
              opcją -quiet.

       -rtc-device <urządzenie>
              Korzysta z określonego urządzenia do synchronizacji przez RTC.

       -shuffle
              Odtwarza zbiory w losowej kolejności.

       -skin <nazwa> (tylko z GUI)
              Załaduje skórkę z podanego jako parametr  katalogu  znajdującego
              się  pod domyślnymi katalogami skórek, /usr/local/share/mplayer/
              skins/ i ~/.mplayer/skins/.

              PRZYKAD:
                 -skin fittyfene
                      Próbuje    załadować     /usr/local/share/mplayer/skins/
                      fittyfene, później ~/.mplayer/skins/fittyfene.

       -slave (zobacz także -input)
              Ta  opcja  przełącza  MPlayera  w  tryb slave, w którym można go
              używać jako końcówki (backend) dla  innych  programów.   Zamiast
              przechwytywania  wciśniętych  klawiszy, MPlayer będzie czytał ze
              standardowego wejścia polecenia oddzielane końcem wiersza  (\n).
              INFORMACJA: Listę poleceń otrzymasz z -input cmdlist, a ich opis
              znajdziesz w DOCS/tech/slave.txt.

       -softsleep
              Używa wysokiej jakości zegarów programowych.  Tak  dokładne  jak
              RTC,  ale  nie  wymaga specjalnych uprawnień.  Skutkuje większym
              obiążeniem procesora.

       -sstep <sek>
              Przeskakuje <sek> sekund po każdej  klatce.   Normalna  prędkość
              odtwarzania   klatek   jest  utrzymana,  więc  odtwarzanie  jest
              szybsze.   Jako  że  MPlayer  potrafi  przeszukiwać   tylko   do
              najbliższej klatki kluczowej, może to być niedokładne.

OPCJE DEMUXERA/STRUMIENI

       -a52drc <poziom>
              Wybiera  poziom  Kompresji  Dynamiki (Dynamic Range Compression)
              dla strumieni dźwiękowych AC3.  <poziom> jest liczbą rzeczywistą
              od  0  do  1,  gdzie  0  oznacza  brak kompresji, a 1 (domyślne)
              oznacza pełną kompresję (głośne kawałki są  przyciszane  i  vice
              versa).  Opcja ta jest skuteczna tylko wtedy, kiedy strumień AC3
              zawiera informacje o wymaganym zasięgu kompresji.

       -aid <ID> (zobacz także -alang)
              Wybiera kanał audio (MPEG: 0-31  AVI/OGM:  1-99  ASF/RM:  0-127,
              VOB(AC3):  128-159 VOB(LPCM): 160-191 MPEG-TS 17-8190).  MPlayer
              wyświetli dostępne identyfikatory audio, jeśli jest  uruchomiony
              w  trybie gadatliwym (-v).  Kiedy odtwarzany jest strumień MPEG-
              TS, MPlayer/MEncoder  użyje  pierwszego  programu  (jeżeli  jest
              dostępny) z wybranym strumieniem.

       -alang <kod języka[,kod języka,...]> (zobacz także -aid)
              Określa  priorytetową  listę  języków,  w  których  audio ma być
              odtwarzane.  Różne formaty używają różnych kodów.  DVD  korzysta
              z  dwuliterowych w standardzie ISO 639-1, Matroska i NUT operują
              na  trzyliterowych  ISO  639-2,  a  OGM  korzysta  z   dowolnego
              identyfikatora.   MPlayer  wyświetli dostępne języki, jeśli jest
              uruchomiony w trybie gatatliwym (-v).

              PRZYKAD:
                 mplayer dvd://1 -alang pl,en
                      Wybiera z DVD ścieżkę w języku polskim, a jeżeli jej nie
                      ma, korzysta z angielskiej.
                 mplayer -alang jpn example.mkv
                      Odtwarza film w formacie Matroska w języku japońskim.

       -audio-demuxer <[+]nazwa> (tylko z opcją -audiofile)
              Wymusza  typ  demuxera  audio  dla -audiofile.  Użycie "+" przed
              nazwą wymusza  ją,  wyłącza  to  niektóre  testy.   Podaj  nazwę
              demuksera    wypisaną    przez    -audio-demuxer    help.    Dla
              kompatybilności z poprzednimi wersjami akceptuje też ID demuxera
              zdefiniowane  w  zbiorze  libmpdemux/demuxer.h.   -audio-demuxer
              audio albo -audio-demuxer 17 wymusza MP3.

       -audiofile <nazwa zbioru>
              Otwórz audio z zewnętrznego zbioru (WAV,  MP3  lub  Ogg  Vorbis)
              podczas odtwarzania filmu.

       -audiofile-cache <kBajty>
              Włącza cache dla strumienia używanego przez -audiofile, używając
              określonej ilości pamięci.

       -bandwidth <wartość> (tylko z siecią)
              Określa  maksymalną   szerokość   pasma   (bitrate)   strumienia
              sieciowego   (dla  serwerów  potrafiących  przesyłać  z  różnymi
              szerokościami pasma).  Przydatne jeśli chcesz  oglądać  na  żywo
              media ze strumieni przy wolnym połączeniu.

       -cache <kBajty>
              Ta  opcja  określa  ile  pamięci  (w  kBajtach)  ma być użyte do
              wstępnego buforowania zbioru  lub  URL.   Szczególnie  przydatne
              przy powolnych nośnikach.

       -cache-min <procent>
              Odtwarzanie  rozpocznie  się  gdy  bufor  zostanie  wypełniony w
              podanym stopniu.

       -cache-seek-min <procent> (jeszcze nie zaimplementowane)
              Jeśli wykonano przewijanie  do  pozycji  w  promieniu  <procent>
              wielkości   cache  od  aktualnej  pozycji,  MPlayer  poczeka  na
              wypełnienie cache zamiast wykonywać przewijanie (domyślnie: 50).

       -cdda <opcja1:opcja2> <tylko z CDDA)
              Dostosowuje możliwość czytania CD Audio MPlayera.

              Dostępne są opcje:

                 speed=<wartość>
                      Ustala prędkość obrotów CD.

                 paranoia=<0-2>
                      Ustala poziom paranoi.
                         0: wyłącza sprawdzanie
                         1: sprawdza tylko overlap (domyślne)
                         2: pełna korekcja i weryfikacja danych

                 generic-dev=<wartość>
                      Używa podanego ogólnego urządzenia SCSI.

                 sector-size=<wartość>
                      Rozmiar bloku jednorazowego czytania.

                 overlap=<wartość>
                      Wymusza   minimalne   przeszukiwanie   overlap   podczas
                      weryfikacji do <wartość> sektorów.

                 toc-bias
                      Zakłada że adres początku pierwszej ścieżki  zapisany  w
                      TOC  będzie  adresowany jako LBA 0.  Niektóre sterowniki
                      Toshiba potrzebują tego by  poprawnie  określić  granice
                      ścieżek.

                 toc-offset=<wartość>
                      Dodaje   <wartość>   sektorów  do  odczytanych  wartości
                      podczas adresowania ścieżek.  Wartość może być ujemna.

                 (no)skip
                      (Nie)akceptuje niedoskonałe rekonstrukcje danych.

       -cdrom-device <ścieżka do urządzenia>
              Ustawia ścieżkę do urządzenia CD-ROM (domyślnie: /dev/cdrom).

       -channels <ilość> (zobacz także -af channels)
              Żąda podanej liczby kanałów wyjścowych (domyślnie: 2).   MPlayer
              prosi dekoder by dekodował audio do wybranej ilości kanałów.  Od
              dekodera zależy jak (i czy) sobie z tym poradzi.  Opcja ta  jest
              zazwyczaj  potrzebna tylko przy odtwarzaniu filmów z dźwiękiem w
              formacie AC3  (jak  DVD).   W  tym  wypadku  liba52  dekoduje  i
              prawidłowo  przerabia  dźwięk  na wymaganą liczbę kanałów.  Żeby
              bezpośrednio kontrolować liczbę kanałów wyjściowych  niezależnie
              od liczby zdekodowanych kanałów, użyj filtra channels.
              INFORMACJA:  Opcja  ta jest honorowana przez kodeki (tylko AC3),
              filtry (surround) i sterowniki wyścia audio (przynajmniej  OSS).

              Dostępne są opcje:

                 2    stereo
                 4    surround
                 6    pełne 5.1

       -chapter <ID rozdziału[-<ID końcowego rozdziału>] (tylko DVD)
              Określa  numer  rozdziału  od którego należy zacząć odtwarzanie.
              Może też określić numer  rozdziału  na  którym  należy  skończyć
              odtwarzanie (domyślnie: 1).

       -cookies (tylko z siecią)
              Wysyła cookies przy żądaniach HTTP.

       -cookies-file <nazwa zbioru> (tylko z siecią)
              Czyta  HTTP  cookies  z  <nazwa zbioru> (domyślnie ~/.mozilla/ i
              ~/.netscape/) i nie czytaj z miejsc standardowych.   Zakłada  że
              zbiór jest w formacie Netscape.

       -delay <sekundy>
              Ustawia  opóźnienie  dźwięku  w  sekundach  (dodatnia lub ujemna
              liczba rzeczywista).
              INFORMACJA: Nie ma gwarancji prawidłowego działania  jeśli  jest
              to używane z MEncoderem i -ovc copy.

       -demuxer <[+]nazwa>
              Wymusza  typ  demuxera.   Użycie  "+"  przed  nazwą  wymusza ją,
              wyłącza to niektóre testy.  Podaj nazwę demuksera wypisaną przez
              -demuxer  help.   Dla  kompatybilności  z  poprzednimi  wersjami
              akceptuje też ID demuxera  zdefiniowane  w  zbiorze  libmpdemux/
              demuxer.h.  -demuxer audio lub -demuxer 17 wymusza MP3.

       -dumpaudio (tylko MPlayer)
              Zrzuca  surowy,  skompresowany  strumień  audio do ./stream.dump
              (przydatne  z  MPEG/AC3).   Jeśli  podasz  więcej  niż  jedną  z
              -dumpaudio,   -dumpvideo   i  -dumpstream,  znaczenie  ma  tylko
              ostatnia w wierszu poleceń.

       -dumpfile <nazwa zbioru> (tylko MPlayer)
              Podaje nazwę zbioru wynikowego dla opcji -dumpaudio / -dumpvideo
              / -dumpstream.

       -dumpstream (tylko MPlayer)
              Zrzuca   surowy   strumień   do  ./stream.dump.   Przydatny  gdy
              rippujesz z DVD lub sieci.  Jeśli  podasz  więcej  niż  jedną  z
              -dumpaudio,   -dumpvideo   i  -dumpstream,  znaczenie  ma  tylko
              ostatnia w wierszu poleceń.

       -dumpvideo (tylko MPlayer)
              Zrzuca surowy, skompresowany  strumień  video  do  ./stream.dump
              (niezbyt   przydatne).    Jeśli   podasz   więcej  niż  jedną  z
              -dumpaudio,  -dumpvideo  i  -dumpstream,  znaczenie   ma   tylko
              ostatnia w wierszu poleceń.

       -dvbin <options>
              Przekazuje zamiast domyślnych następujące opcje modułowi wejścia
              DVB:

                 card=<1-4>
                      Użyje karty numer 1-4 (domyślnie: 1).
                 file=<nazwa pliku>
                      Czyta listę kanałów z  <nazwa  pliku>.   Domyślnym  jest
                      ~/.mplayer/channels.conf.{sat,ter,cbl,atsc}           (w
                      zależności  od  Twojej  karty)   lub   w   ostateczności
                      ~/.mplayer/channels.conf.

       -dvd-device <ścieżka do urządzenia> (tylko DVD)
              Podaje  ścieżkę do urządzenia DVD (domyślnie: /dev/dvd).  Możesz
              również określić katalog z plikami uprzednio skopiowanymi prosto
              z   DVD  (np.  przez  vobcopy).   Zauważ,  że  -dumpstream  jest
              zazwyczaj lepszym sposobem na  kopiowanie  tytułów  DVD  (zobacz
              przykłady).

       -dvdangle <ID ujęcia> (tylko DVD)
              Niektóre  dyski  DVD  zawierają sceny, które mogą być oglądane z
              różnych ujęć.  Opcja ta informuje MPlayera,  którego  ujęcia  ma
              używać (domyślnie: 1).

       -edl <nazwa pliku>
              Włącza  decyzyjną  listę  edycji (ang. edit decision list (EDL))
              podczas  odtwarzania.   Video  będzie  pomijane,  audio   będzie
              wyciszane  i  włączane  zgodnie  z  wpisami  w  podanym zbiorze.
              Szczegółowe informacje zawarte są w DOCS/HTML/pl/edl.html.

       -forceidx
              Wymusza  przebudowanie  indeksu.   Użyteczny   dla   zbiorów   z
              uszkodzonym  indeksem  (desynchornizacje  A/V  itp.).  Umożliwia
              wyszukiwanie w pliku.  Trwałe naprawienie indeksu  możliwe  jest
              przy pomocy MEncodera (patrz dokumentacja)
              INFORMACJA:  Opcji  tej  można  używać  tylko  jeśli dany nośnik
              obsługuje wyszukiwanie (czyli nie stdin, kolejka itp.).

       -fps <liczba rzeczywista>
              Zmienia prędkość odtwarzania klatek video (framerate)  Przydatne
              jeśli wartość w nagłówku jest zła/nie istnieje.

       -frames <ilość>
              Odtwarza/konwertuje   tylko   pierwsze   <ilość>  klatek,  potem
              wychodzi.

       -hr-mp3-seek (tylko z MP3)
              Dokładne  przeszukiwanie  MP3.   Włączone   gdy   odtwarzamy   z
              zewnętrznego   zbioru  MP3,  gdyż  potrzebujemy  znaleźć  bardzo
              dokładną pozycję do utrzymania synchronizacji A/V.  Potrafi  być
              wolne,   szczególnie   gdy  szukamy  do  tyłu,  ponieważ  trzeba
              przewinąć do samego początku by znaleźć dokładnie tę klatkę.

       -idx (zobacz także -forceidx)
              Przebuduje  indeks  AVI,  jeżeli  nie  zostanie  on  znaleziony,
              umożliwiając     przeszukiwanie    zbioru.     Przydatne    przy
              uszkodzonych/niekopletnych zbiorach lub źle stworzonych plikach.
              INFORMACJA:  Opcji  tej  można  używać  tylko  jeśli dany nośnik
              obsługuje wyszukiwanie (czyli nie stdin, kolejka itp.).

       -ipv4-only-proxy (tylko z siecią)
              Ignoruje proxy dla adresów IPv6.  Będzie on  nadal  używany  dla
              adresów IPv4.

       -loadidx <zbiór indeksowy>
              Czyta  dane  indeksu  video  z  <nazwa zbioru>,  zapisane  przez
              -saveidx.  MPlayer będzie czytał  indeks  z  podanego  zbioru  i
              używał  tych  danych  do  przeszukiwania  zamiast jakiegokolwiek
              indeksu bezpośrednio w  zbiorze  AVI.   Dodatkowo,  MPlayer  nie
              przeszkodzi  w  załadowaniu  zbioru indeksowego wygenerowanego z
              innego AVI, ale to z pewnością wywoła niemiłe rezultaty.
              INFORMACJA:  Ta  opcja  jest  przestarzała,   ponieważ   MPlayer
              obsługuje już OpenDML.

       -mc <sekundy/klatkę>
              maksymalna korekcja synchronizacji A-V na klatkę (w sekundach)

       -mf <opcja1:opcja2:...>
              Używane przy dekodowaniu z wielu zbiorów PNG lub JPEG.

              Dostępne są opcje:

                 w=<wartość>
                      szerokość danych wyjściowych (domyślnie: autodetekcja)
                 h=<wartość>
                      wysokość danych wyjściowych (domyślnie: autodetekcja)
                 fps=<wartość>
                      ilość  klatek  na  sekundę  (fps)  w  danych wyjściowych
                      (domyślnie: 25)
                 type=<wartość>
                      typ zbiorów wejściowych (dostępne: jpeg, png, tga i sgi)

       -ni (tylko AVI)
              Wymusza  użycie  parsera do AVI bez przeplotu (pozwala odtworzyć
              niektóre uszkodzone zbiory AVI).

       -nobps (tylko AVI)
              Nie używa średniej ilości bajtów/sekundę do synchronizacji  A-V.
              Pomaga przy niektórych zbiorach AVI z uszkodzonym nagłówkiem.

       -noextbased
              Wyłącza   wybór   demuxera   oparty   na   rozszerzeniu  zbioru.
              Domyślnie, kiedy typ zbioru (demuxer) nie może być bezsprzecznie
              wykryty (zbiór nie posiada nagłówka lub jest on niewystarczająco
              pewny), rozszerzenie zbioru jest  użyte  do  wybrania  demuxera.
              Zawsze wraca do wyboru demuxera w oparciu o zawartość.

       -passwd <hasło> (zobacz także -user) (tylko z siecią)
              Podaje hasło dla autoryzacji HTTP.

       -prefer-ipv4
              Używa   IPv4   do   połączeń  sieciowych.   Jeśli  się  nie  da,
              automatycznie przestawia na IPv6.

       -prefer-ipv6
              Używa  IPv6  do  połączeń  sieciowych.   Jeśli   się   nie   da,
              automatycznie przestawia na IPv4.

       -rawaudio <opcja1:opcja2:...>
              Pozwala  na  odtwarzanie  surowych  zbiorów audio.  Może też być
              użyta żeby odtworzyć CD  z  dźwiękiem  innym  niż  44kHz  16-bit
              stereo.   Do  odtwarzania  surowych strumieni AC3 użyj -rawaudio
              on:format=0x2000.

              Dostępne są opcje:

                 on
                      Używa demuxera surowego dźwięku.
                 channels=<ilość>
                      ilość kanałów
                 rate=<częstotliwść>
                      częstotliwość próbkowania
                 samplesize=<wartość>
                      rozmiar próbki w bajtach
                 bitrate=<value>
                      bitrate dla surowych danych audio
                 format=<wartość>
                      kod fourcc szesnastkowo

       -rawvideo <opcja1:opcja2:...>
              Ta opcja pozwala na odtwarzanie surowych zbiorów video.

              Dostępne są opcje:

                 on
                      Używa demuxera surowego video.
                 fps=<wartość>
                      ilość klatek na sekundę (domyślnie: 25.0)
                 sqcif|qcif|cif|4cif|pal|ntsc
                      ustawia jedną ze standardowych wielkości obrazu
                 w=<wartość>
                      szerokość obrazu w pikselach
                 h=<wartość>
                      wysokość obrazu w pikselach
                 i420|yv12|yuy2|y8
                      ustaw przestrzeń kolorów
                 format=<wartość>
                      przestrzeń kolorów (fourcc) w hex
                 size=<wartość>
                      rozmiar ramki w bajtach

       -rtsp-stream-over-tcp (tylko z LIVE.COM)
              Używane  z  URLami  "rtsp://"  dla  określenia,  że  nadchodzące
              pakiety  RTP i RTCP mają być przesyłane przez TCP (używając tego
              samego  połączenia  co  RTSP).    Przydatne   przy   uszkodzonym
              połączeniu  internetowym,  które  nie  przepuszcza  pakietów UDP
              (zobacz także http://www.live555.com/mplayer).

       -saveidx <nazwa zbioru>
              Wymusza  przebudowanie  indeksu  i   zapisuje   go   w   zbiorze
              <nazwa zbioru>.  Aktualnie działa to tylko ze zbiorami AVI.
              INFORMACJA:   Ta   opcja  jest  przestarzała,  ponieważ  MPlayer
              obsługuje już OpenDML.

       -sb <pozycja w bajtach> (zobacz także -ss)
              Przewija  do  pozycji  określonej  w  bajtach.    Przydatne   do
              odtwarzania  z  obrazów  CD-ROM  lub zbiorów VOB ze śmieciami na
              początku.

       -speed <0.01-100>
              Zwalnia lub przyspiesza odtwarzanie o współczynnik  podany  jako
              parametr.  Nie jest pewne działanie z -oac copy.

       -srate <Hz>
              Wybiera    częstotliwość   próbkowania,   która   będzie   dalej
              wykorzystywana (oczywiście karty mają też  swoje  ograniczenia).
              Jeżeli   wybrana   częstotliwość   jest   inna   niż  w  obecnie
              przetwarzanym  strumieniu,   w   wartwie   dźwiękowej   zostanie
              zastosowany  filtr  resample  lub  lavcresample,  aby zniwelować
              różnicę.   Opcja  -af-adv   steruje   typem   przepróbkowywania.
              Domyślne    jest    szybkie    przepróbkowywanie,   które   może
              zniekształcić dźwięk.

       -ss <czas> (zobacz także -sb)
              Przeskakuje do podanego czasu.

              PRZYKAD:
                 -ss 56
                      Przeskakuje do 56 sekundy.
                 -ss 01:10:00
                      Przeskakuje do 1 godziny i 10 minut.

       -tskeepbroken
              Informuje MPlayera by nie odrzucał  pakietów  TS  zgłoszonych  w
              strumieniu   jako  błędne.   Czasami  potrzebne  do  odtworzenia
              uszkodzonych zbiorów MPEG-TS.

       -tsprobe <ilość bajtów>
              Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS, opcja ta pozawala podać jak
              wiele  bajtów  w strumieniu MPlayer ma przeglądać w poszukiwaniu
              żądanych ID audio i video.

       -tsprog <1-65534>
              Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS pozwala podać który  program
              (jeśli  jest  kilka)  należy odtwarzać.  Może być użyta z -vid i
              -aid.

       -tv <opcja1:opcja2:...> (tylko z TV)
              Ta opcja dostosowuje rozmaite właściwości modułu przechwytywania
              TV.    Żeby   oglądać  telewizję  MPlayerem  podaj  "tv://"  lub
              "tv://<numer_kanału>"  albo  nawet  "tv://<nazwa_kanału>"   (jak
              ustawić  <nazwę_kanału>  podaje opcja channels poniżej) jako URL
              filmu.

              Dostępne są opcje:

                 noaudio
                      bez dźwięku

                 driver=<wartość>
                      dostępne sterowniki: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848

                 device=<wartość>
                      Podaje urządzenie TV (domyślnie: /dev/video0).

                 input=<wartość>
                      Wybiera  wejście  (domyślnie:  0  -   TV,   lista   jest
                      wypisywana na konsoli).

                 freq=<wartość>
                      Podaje  częstotliwość na którą należy ustawić tuner (np.
                      511.250).  Nie działa z parametrem channels.

                 outfmt=<wartość>
                      Podaje format wyjściowy tunera  jako  nazwę  obsługiwaną
                      przez  sterownik  V4L (yv12, rgb32, rgb24, rgb16, rgb15,
                      uyvy, yuy2, i420) lub dowolny format określony wartością
                      szesnastkową.   Jeśli  chcesz  poznać wszystkie dostępne
                      formaty podaj outfmt=help.

                 width=<wartość>
                      szerokość okna wyjściowego

                 height=<wartość>
                      wysokość okna wyjściowego

                 fps=<wartość>
                      częstotliwość  przechwytywania  video  (ile  klatek   na
                      sekundę przechwytywać)

                 buffersize=<wartość>
                      maksymalny  rozmiar bufora przechwytywania w megabajtach
                      (domyślnie: dynamiczny)

                 norm=<wartość>
                      bsdbt848 i v4l dopuszczają PAL,  SECAM  i  NTSC.   Lista
                      dostępnych  standardów  dla  v4l2  jest  wyświetlana  na
                      konsoli.  Przeczytaj też poniższą opcję normid.

                 normid=<wartość> (tylko v4l2)
                      Ustawia standard TV z podanym numerycznym ID.  Zależy on
                      od  karty  przechwytywania.   Lista  standardów  TV jest
                      wypisywana przez MPlayera na konsoli.

                 channel=<wartość>
                      Ustawia tuner na kanał <wartość>.

                 chanlist=<wartość>
                      dostępne: europe-east, europe-west, us-bcast,  us-cable,
                      itp.

                 channels=<kanał>-<nazwa>,<kanał>-<nazwa>,...
                      Ustawia  nazwy  dla  kanałów.  Używaj _ zamiast spacji w
                      nazwach (albo pobaw się cudzysłowami ;-).  Nazwy kanałów
                      będą   wtedy   wypisywane   przez   OSD,   a   polecenia
                      tv_step_channel, tv_set_channel i  tv_last_channel  będą
                      dostępne  z  pilota  (zobacz  także LIRC).  Nie działa z
                      parametrem frequency.
                      INFORMACJA:  Numer  kanału  będzie  pozycją  na   liście
                      kanałów, licząc od 1.
                      PRZYKAD:    tv://1,    tv://TV1,    tv_set_channel   1,
                      tv_set_channel TV1

                 [brightness|contrast|hue|saturation]=<-100-100>
                      Ustawia korekcję obrazu na karcie.

                 audiorate=<wartość>
                      Ustawia tempo bitowe przechwytywania audio.

                 forceaudio
                      Przechwytuje audio nawet gdy  v4l  nie  zgłasza  żadnych
                      źródeł audio.

                 alsa
                      Przechwytuje z ALSA.

                 amode=<0-3>
                      Wybiera tryb audio:
                         0: mono
                         1: stereo
                         2: język 1
                         3: język 2

                 forcechan=<1-2>
                      Domyślnie,   liczba   zapisanych   kanałów   audio  jest
                      automatycznie ustawiana  zgodnie  z  ustawieniami  audio
                      karty  TV.   Ta opcja wymusza nagrywanie stereo/mono bez
                      względu na opcję amode i wartości  zwracane  przez  v4l.
                      Przydatne  jeśli  karta  TV  nie  jest  w stanie zgłosić
                      prawidłowego trybu audio.

                 adevice=<wartość>
                      ustawia urządzenie audio <wartość> powinna być  /dev/...
                      dla  OSS  i ID sprzętu dla ALSA.  Zastąp wszystkie ":" w
                      ID sprzętu dla ALSA na ".".

                 audioid=<wartość>
                      Wybiera wyjście audio karty, jeżeli karta ma więcej  niż
                      jedno.

                 [volume|bass|treble|balance]=<0-65535> (v4l1)

                 [volume|bass|treble|balance]=<0-100> (v4l2)
                      Te  opcje  ustawiają parametry miksera karty video.  Nie
                      przyniesie to żadnych efektów, jeżeli Twoja karta go nie
                      posiada.    Dla   v4l2   50   oznacza  domyślną  wartość
                      przekazaną przez sterownik karty.

                 immediatemode=<wartość logiczna>
                      Wartość 0 oznacza przechwytywanie i buforowanie audio  i
                      video   razem   (domyślna  dla  MEncodera).   Wartość  1
                      (domyślna dla MPlayera)  oznacza  przechwytywanie  tylko
                      video  i pozwolenie na przesyłanie dźwięku z karty TV do
                      karty dźwiękowej poprzez kabel je łączący.

                 mjpeg
                      Używa sprzętowej kompresji MJPEG (jeżeli karta  ma  taką
                      możliwość).   Gdy  używasz tej opcji, nie musisz podawać
                      szerokości  i  wysokości  okna   wyjściowego,   ponieważ
                      MPlayer  ustali  je  automatycznie z wartości decimation
                      (patrz poniżej).

                 decimation=<1|2|4>
                      wybierz rozmiar obrazu, który będzie skompresowany przez
                      sprzętową kompresję MJPEG:
                         1: pełny rozmiar
                             704x576    PAL
                             704x480    NTSC
                         2: średni rozmiar
                             352x288    PAL
                             352x240    NTSC
                         4: mały rozmiar
                             176x144    PAL
                             176x120    NTSC

                 quality=<0-100>
                      Wybiera  jakość  kompresji  JPEG  (dla  pełnego rozmiaru
                      zalecane jest < 60).

       -user <nazwa użytkownika> (zobacz także -passwd) (tylko sieć)
              Podaje nazwę użytkownika do uwierzytelnienia HTTP.

       -user-agent <ciąg>
              Zgłasza  <ciąg>  jako  program  użytkownika   (user   agent)   w
              strumieniowaniu HTTP.

       -vid <ID>
              Wybiera  kanał  video  (MPG:  0-15 ASF: 0-255 MPEG-TS: 17-8190).
              Przy  odtwarzaniu  strumienia  MPEG-TS  MPlayer/MEncoder   użyje
              pierwszego (dostępnego) programu z wybranym strumieniem video.

       -vivo <sub-opcje> (KOD DEBUGOWANY)
              Wymusza  parametry audio dla demuxera VIVO (do usuwania błędów).

OPCJE OSD/NAPISÓW

       INFORMACJA: Zobacz także -vf expand.

       -dumpjacosub (tylko MPlayer)
              Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na  oparty  na
              czasie   format  JACOsub.   Tworzy  w  bieżącym  katalogu  zbiór
              dumpsub.js.

       -dumpmicrodvdsub (tylko MPlayer)
              Konwertuje podane (przy pomocy  opcji  -sub)  napisy  na  format
              MicroDVD.  Tworzy w bieżącym katalogu zbiór dumpsub.sub.

       -dumpmpsub (tylko MPlayer)
              Konwertuje  podane  (przy  pomocy  opcji  -sub) napisy na format
              MPlayera  -   MPsub.    Tworzy   w   bieżącym   katalogu   zbiór
              dumpsub.mpsub.

       -dumpsami (tylko MPlayer)
              Konwertuje  podane  (przy pomocy opcji -sub) napisy na oparty na
              czasie  format  SAMI.   Tworzy   w   bieżącym   katalogu   zbiór
              dumpsub.smi

       -dumpsrtsub (tylko MPlayer)
              Konwertuje  podane  (przy pomocy opcji -sub) napisy na oparty na
              czasie format SubViewer (SRT).  Tworzy w bieżącym katalogu zbiór
              dumpsub.srt.

       -dumpsub (tylko MPlayer) (KOD BETA)
              Zrzuca   podstrumień  napisów  ze  strumieni  VOB  Zobacz  także
              -dump*sub i -vobsubout*.

       -ffactor <numer> (tylko OSD)
              Zmienia alphamap czcionki.  Może być:
                 0    zwykła biała czcionka
                 0.75 bardzo wąski czarny zarys (domyślne)
                 1    wąski czarny zarys
                 10   pogrubiony czarny zarys

       -flip-hebrew (tylko z FriBiDi)
              Włącza obracanie napisów przy użyciu FriBiDi

       -noflip-hebrew-commas
              Zmienia   przypuszczenia   FriBiDi   na   temat   umiejscowiania
              przecinków  w  napisach.  Używaj, jeśli przecinki są umieszczane
              na początku zdania zamiast na końcu.

       -font <ścieżka do zbioru font.desc> (tylko OSD)
              Szuka czcionek OSD/SUB w innym katalogu (domyślny  dla  zwykłych
              czcionek:  ~/.mplayer/font/font.desc,  dla czcionek FreeType: ~/
              .mplayer/subfont.ttf).
              INFORMACJA: Z  FreeType,  ta  opcja  ustala  ścieżkę  do  zbioru
              czcionki   tekstowej.   Z  fontconfig,  ta  opcja  podaje  nazwę
              czcionki wg fontconfig.

              PRZYKAD:
                 -font ~/.mplayer/arial-14/font.desc
                 -font ~/.mplayer/arialuni.ttf
                 -font "Bitstream Vera Sans"

       -fontconfig (tylko z fontconfig)
              Włącza stosowanie czcionek zarządzanych przez fontconfig.

       -forcedsubsonly
              Wyświetla tylko  wymuszone  napisy  ze  strumienia  napisów  DVD
              wybranego przez np. -slang.

       -fribidi-charset <nazwa zestawu> (tylko z FriBiDi)
              Ustala  zestaw  znaków który zostanie przekazany do FriBiDi przy
              dekodowaniu napisów  w  innym  formacie  niż  UTF-8  (domyślnie:
              ISO8859-8).

       -ifo <zbior ifo VOBsub>
              Wskazuje  zbiór  używany do załadowania palety i wielkości ramki
              napisów VOBsub.

       -noautosub
              Wyłącza automatyczne ładowanie napisów.

       -osdlevel <0-3> (tylko MPlayer)
              wskazuje tryb, w którym powinien włączyć się OSD
                 0    tylko napisy
                 1    głośność + szukanie (domyślne)
                 2    głośność + szukanie + zegar + procent
                 3    głośność + szukanie + zegar + procent + całkowity czas

       -overlapsub
              Pozwala na wyświetlenie następnego  napisu  gdy  poprzedni  jest
              wciąż   widoczny   (domyślnie:   włącza   tylko  dla  niektórych
              formatów).

       -sid <ID> (zobacz także -slang, -vobsubid)
              Wyświetla napisy ze strumienia  określongo  przez  <ID>  (0-31).
              MPlayer    wyświetli   dostępne   identyfikatory,   jeśli   jest
              uruchomiony w trybie gadatliwym (-v).  Jeśli nie  możesz  wybrać
              napisów na DVD, wypróbuj -vobsubid.

       -slang <kod języka[,kod języka,...]> (zobacz także -sid)
              Określa  priorytetową  listę  języków, w których napisy mają być
              wyświetlane.  Różne formaty używają różnych kodów.  DVD korzysta
              z  dwuliterowych  w  standardzie  ISO 639-1, Matroska operuje na
              trzyliterowych  ISO  639-2,   a   OGM   korzysta   z   dowolnego
              identyfikatora.   MPlayer  wyświetli dostępne języki, jeśli jest
              uruchomiony w trybie gatatliwym (-v).

              PRZYKAD:
                 mplayer dvd://1 -slang pl,en
                      Wybiera polskie napisy na DVD a jeśli nie są dostępne to
                      angielskie.
                 mplayer -slang jpn example.mkv
                      Odtwarza plik typu Matroska z japońskimi napisami.

       -spuaa <tryb> (tylko z OSD)
              Ustala  tryb  wygładzania/skalowania dla DVD/VOBsub.  Dodanie do
              trybu  wartości  16  wymusza  skalowanie  nawet  gdy   wielkości
              oryginalnego  i  przeskalowanego  okna  są takie same.  Mozna to
              wykorzystać by np. wygładzić napisy rozmyciem gaussa.   Dostępne
              są tryby:
                 0    brak (najszybszy, bardzo brzydki)
                 1    przybliżony (zepsuty?)
                 2    pełny (wolny)
                 3    dwuliniowy (domyślny, szybki i nienajgorszy)
                 4    rozmycie Gaussa (bardzo ładne)

       -spualign <-1-2> (tylko OSD)
              Ustala jak powinny być wyrównane napisy SPU (DVD/VOBsub).
                 -1   oryginalna pozycja
                  0   Wyrównaj na górze (oryginalne/domyślne zachowanie).
                  1   Wyrównaj na środku.
                  2   Wyrównaj na dole.

       -spugauss <0.0-3.0> (tylko OSD)
              Ustawia  poziom  rozmycia  Gaussa  przy  korzystaniu z -spuaa 4.
              Wyższy oznacza większe rozmycie (domyślnie: 1.0).

       -sub <zbiórnapisów1,zbiórnapisów2,...>
              Używa/wyświetla te zbiory napisów.  Tylko jeden zbiór  może  wyć
              wyświetlany w danej chwili.

       -sub-bg-alpha <0-255>
              Ustawia  wartość  kanału  alfa  dla  napisów i tła OSD.  Większe
              wartości oznaczają większą  przezroczystość.   0  oznacza  pełną
              przezroczystość.

       -sub-bg-color <0-255>
              Ustawia  kolor  tła  napisów  i  OSD.  Obecnie napisy są w skali
              szarości, więc jest to odpowiednik  nasycenia  koloru.   Wartość
              255 oznacza biel a 0 czerń.

       -sub-demuxer <[+]nazwa> (tylko -subfile) (KOD BETA)
              Wymusza  typ  demuxera  napisów  dla -subfile.  Użycie "+" przed
              nazwą wymusza  ją,  wyłącza  to  niektóre  testy.   Podaj  nazwę
              demuksera    wypisaną    przez    -audio-demuxer    help.    Dla
              kompatybilności z poprzednimi wersjami akceptuje też ID demuxera
              zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/demuxer.h.

       -sub-fuzziness <tryb>
              Dostosowuje niedokładność dopasowywania przy szukaniu napisów:
                 0    dokładne dopasowanie
                 1    Wczytaj wszystkie napisy zawierające nazwę filmu.
                 2    Wczytaj wszystkie napisy z aktualnego katalogu.

       -sub-no-text-pp
              Wyłącza  wszelkie  przetwarzanie  tekstu  po  wczytaniu napisów.
              Stosowane w celach wyłapywania błędów.

       -subalign <0-2> (tylko OSD)
              Ustala jak napisy powinny być wyrównane do -subpos.
                 0    wyrównywanie   górnej   krawędzi    (początkowe/domyślne
                      zachowanie)
                 1    wyrównywanie środka
                 2    wyrównywanie dolnej krawędzi.

       -subcc
              Wyświetla napisy DVD Closed Caption (CC).  To nie są napisy VOB,
              są to specjalne napisy  ASCII  dla  niesłyszących  zakodowane  w
              strumieniu danych użytkownika VOB na większości DVD z regionu 1.
              Jak dotąd niespotykane na DVD z innych regionów.

       -subcp <strona kodowa> (tylko iconv)
              Jeśli Twój system obsługuje iconv(3), możesz użyć tej  opcji  by
              ustalić stronę kodową napisów.

              PRZYKAD:
                 -subcp latin2
                 -subcp cp1250

       -subcp enca:<język>:<strona powrotna> (tylko ENCA)
              Określa  język  stosując  dwuliterowy  kod, by ENCA mogła wykryć
              stronę kodową automatycznie.  Jeżeli nie  jesteś  pewien,  podaj
              cokolwiek  i  przejrzyj  wyjście mplayer -v pod kątem dostępnych
              języków.  Powrotna strona kodowa określa jaką  stronę  stosować,
              jesli autodetekcja zawiedzie.

              PRZYKAD:
                 -subcp enca:cs:latin2
                      Odgadnij  kodowanie,  zakładając że napisy są po czesku,
                      jeżeli się nie uda, powróć do latin 2.
                 -subcp enca:pl:cp1250
                      Odgadnij kodowanie dla polskiego, jeżeli  się  nie  uda,
                      powróć do cp1250.

       -subdelay <sek>
              Opóźnienie napisów o <sek> sekund.  Może być ujemne.

       -subfile <filename> (KOD BETA)
              Aktualnie   bezużyteczne.    To  samo  co  -audiofile,  ale  dla
              strumieni napisów (OggDS?).

       -subfont-autoscale <0-3> (tylko z obsługą FreeType)
              Ustawia tryb autoskalowania.
              INFORMACJA: 0 oznacza, że text scale i OSD scale  są  wysokością
              czcionki w punktach.

              Może być:

                 0    bez automatycznego skalowania
                 1    proporcjonalny do wysokości filmu
                 2    proporcjonalny do szerokości filmu
                 3    proporcjonalny do przekątnej filmu (domyślne)

       -subfont-blur <0-8> (tylko FreeType)
              Ustawia promień rozmycia czcionki (domyślnie: 2).

       -subfont-encoding <wartość> (tylko FreeType)
              Ustawia  kodowanie czcionki.  Wartość "unicode" oznacza, że będą
              wyświetlane wszystkie znaki ze zbioru i będzie  używany  unicode
              (domyślnie: unicode).

       -subfont-osd-scale <0-100> (tylko FreeType)
              Ustawia  współczynnik  automatycznego  skalowania  elementów OSD
              (domyślnie: 6).

       -subfont-outline <0-8> (tylko FreeType)
              Ustawia grubość linii zewnętrznej czcionki (domyślnie: 2)

       -subfont-text-scale <0-100> (tylko FreeType)
              Ustawia wskaźnik automatycznego skalowania napisów jako  procent
              rozmiaru ekranu (domyślnie: 5).

       -subfps <tempo>
              Ustawia prędkość (w klatkach/sek) zbioru napisów (domyślnie: jak
              w filmie).
              INFORMACJA: Tylko dla zbiorów opartych na  klatkach  np.  format
              MicroDVD.

       -subpos <0-100> (przydatne przy -vf expand) (tylko z OSD)
              Ustawia  pozycję  napisów  na  ekranie.  Jest to pozioma pozycja
              napisów w % wysokości ekranu.

       -subwidth <10-100> (tylko z OSD)
              Określa maksymalną szerokość napisów na ekranie.  Przydatne przy
              wyjściu TV.  Jest to szerokość napisów w % szerokości ekranu.

       -unicode
              Informuje MPlayera by przetwarzał zbiór napisów jako unicode.

       -utf8
              Informuje MPlayera by przetwarzał zbiór napisów jako UTF-8.

       -vobsub <zbiór VOBsub bez rozszerzenia>
              Określa  zbiory  VOBsub  z  napisami.   Jest to pełna ścieżka do
              zbioru bez rozszerzenia, tj. bez ".idx", ".ifo" lub ".sub".

       -vobsubid <0-31>
              Określa ID napisów VOBsub.

OPCJE WYJŚCIA AUDIO (TYLKO MPLAYER)

       -abs <wartość> (tylko -ao oss) (PRZESTARZAŁE)
              Zmienia wykrytą wielkość bufora sterownika audio/karty.

       -format <format> (zobacz także filtr dźwiękowy format )
              Wybiera format próbki  używany  przez  wyjściu  warstwy  filtrów
              dźwiękowych  na  kartę  dźwiękową.  Wartości, które może przyjąć
              <format> są  wymienione  poniżej  w  opisie  filtry  dźwiękowego
              "format".

       -mixer <urządzenie>
              Korzysta  z  miksera  innego niż domyślny /dev/mixer.  Przy ALSA
              jest to nazwa miksera.

       -mixer-channel <linia miksera>[, indeks miksera] (tylko -ao oss  i  -ao
       alsa)
              Ta opcja mówi MPlayerowi, żeby użył innego kanału do  sterowania
              głośnością  niż  domyślne PCM.  Część możliwości dla OSS to vol,
              pcm,  line.   Żeby  znaleźć  pełną  listę  możliwości   poszukaj
              SOUND_DEVICE_NAMES  w  /usr/include/linux/soundcard.h.  Dla ALSA
              możesz użyć nazw, które, na przykład,  pokazuje  alsamixer,  jak
              Master, Line, PCM.
              INFORMACJA:  Nazwy  kanałów  miksera  ALSA  z dołączonym numerem
              muszą być zapisane w formacie <nazwa, numer>, np. kanał  nazwany
              'PCM 1' w alsamixer musi być zamieniony na PCM,1.

       -softvol
              Wymusza  użycie  programowego  miksera,  zamiast  tego  w karcie
              dźwiękowej.

       -softvol-max <10.0-10000.0>
              Ustawia maksymalny poziom wzmocnienia w  procentach  (domyślnie:
              110).  Wartość 200 pozwoli na podniesienie głośności do maksimum
              dwukrotności aktualnego poziomu.  Przy wartościach  poniżej  100
              początkowa  głośność  (wynosząca  100%) będzie powyżej maksimum,
              czego np. OSD nie potrafi prawidłowo wyświetlić.

       -volstep <0-100>
              Ustala wielkość zmiany przy ustawianiu poziomu  dźwięku  miksera
              (w procentach całego zakresu) (domyślnie: 3).

STEROWNIKI WYJŚCIOWE DŹWIĘKU (TYLKO MPLAYER)

       Sterowniki   wyjścia   dźwięku   to   interfejsy  do  różnych  urządzeń
       wyjściowych audio.  Składnia jest następująca:

       -ao <sterownik1[:podopcja1[=wartość]:...],sterownik2,...[,]>
              Określa prirytetową listę sterowników wyjścia audio.

       Jeżeli lista kończy się przecinkiem,  MPlayer  powróci  do  sterowników
       niezawartych  w  wierszu  poleceń.  Podopcje są opcjonalne i przeważnie
       mogą być pominięte.
       INFORMACJA: Opcja -vo  help  pokaże  listę  wkompilowanych  sterowników
       wyjścia audio.

       PRZYKAD:
                 -ao alsa,oss,
                      Spróbuje  użyć  sterownika  ALSA,  później  OSS  a potem
                      pozostałych.
                 -ao alsa:mmap:noblock:device=hw=0.3
                      Ustawia tryb noblock, tryb mmap-mode i nazwę  urządzenia
                      jako pierwsza karta, czwarte urządzenie

       Dostępne sterowniki wyjściowe audio:

       alsa
              sterownik ALSA 0.9/1.x
                 mmap
                      Ustawia   eksperymentalny  tryb  mmap  (mmap-mode)  (nie
                      działa dla więcej niż 2 kanałów).
                 noblock
                      Ustawia tryb noblock (noblock-mode).
                 device=<urządzenie>
                      Ustawia  nazwę  urządzenia.   Zamiast   ","   w   nazwie
                      urządzenia  ALSA  wstaw  ".",  a  zamiast ":" wstaw "=".
                      Upewnij się że nie ustawiasz tego jeśli  chcesz  uzyskać
                      wyjście w formacie hwac3 poprzez S/PDIF, chyba że dobrze
                      wiesz jak to prawidłowo ustawić.

       alsa5
              sterownik ALSA 0.5

       oss
              sterownik OSS
                 dsp-device
                      Ustawia urządzenie wyjściowe dźwięku  (domyślnie:  /dev/
                      dsp).

       sdl
              sterownik  dla  biblioteki wysoce niezależnej od platformy - SDL
              (Simple Directmedia Layer)
                 <sterownik>
                      Określa, jaki sterownik dźwięku ma  zostać  użyty  przez
                      SDL (domyślnie: SDL wybiera).

       arts
              przekazuje dźwięk przez demona aRts

       esd
              przekazuje dźwięk przez demona ESD
                 <serwer>
                      Określa  jaki  serwer  ESD  ma  zostać użyty (domyślnie:
                      localhost).

       jack
              przekazuje dźwięk przez JACK (Jack Audio Connection Kit)
                 port=<nazwa>
                      Łączy się z portami o podanej nazwie  (domyślnie:  porty
                      fizyczne).
                 name=<nazwa
                      Nazwa  klienta  przekazywana do JACK (domyślnie: MPlayer
                      [<PID>]).  Przydatne, jeśli chcesz by  pewne  połączenia
                      były nawiązywane automatycznie.
                 (no)estimate
                      Ocenia   opóźnienie   audio,  powinno  dawać  równiejsze
                      odtwarzanie video (domyślnie: włączone).

       nas
              przekazuje dźwięk przez NAS

       macosx (tylko Mac OS X)
              rdzenny sterownik Mac OS X

       sgi (tylko SGI)
              rdzenny sterownik SGI

       sun (tylko Sun)
              rdzenny sterownik Sun
                 <urządzenie>
                      Określa,  jakie  urządzenie  audio   ma   zostać   użyte
                      (domyślnie: /dev/audio).

       win32 (tylko Windows)
              rdzenny sterownik waveout Windows

       dsound (tylko Windows)
              sterownik wyjścia dźwiękowego Directx DirectSound
                 device=<numer urządzenia>
                      Określa numer używanego urządzenia.  Odtwarzanie pliku z
                      opcją -v wyświetli wszystkie dostępne urządzenia.

       dxr2 (zobacz także -dxr2) (tylko DXR2)
              specyficzny sterownik Creative DXR2

       mpegpes (tylko DVB)
              specyficzny sterownik DVB

       null
              Nie  przekazuje  dźwięku,  ale  utrzymuje  prędkość  odtwarzania
              video.  Do testów wydajnościowych użyj -nosound.

       pcm
              sterownik  wyjściowy  zapisujący  dane  w surowych (raw) plikach
              PCM/wave
                 (no)waveheader
                      Dołącza lub pomija nagłówek wave  (domyślnie:  dołącza).
                      Jeżeli  nie jest dołączony, zostanie wygenerowane surowe
                      wyjście PCM.
                 file=<nazwa pliku>
                      Zapisuje  dźwięk  do  <nazwa pliku>  zamiast  domyślnego
                      audiodump.wav.   Jeżeli określono parametr nowaveheader,
                      domyślnym zbiorem wyjściowym jest audiodump.pcm.

       plugin
              sterownik wyjściowy wtyczki

OPCJE WYJŚCIA VIDEO (TYLKO MPLAYER)

       -adapter <wartość>
              Ustawia kartę graficzną, która  otrzyma  obraz.   Do  poprawnego
              działania  wymaga  opcji  -vm.   Listę dostępnych kart otrzymasz
              stosując tę opcję z -v.  Obecnie działa  tylko  ze  sterownikiem
              wyjścia video directx.

       -bpp <głębia>
              Wymusza  inną  głębię  kolorów  niż  wykryta.  Obsługiwane tylko
              przez sterowniki wyjścia video fbdev, dga, svga i vesa.

       -brightness <-100-100>
              Modyfikuje jasność wyjścia video (domyślnie: 0).  Nie  wszystkie
              sterowniki wyjścia video to obsługują.

       -contrast <-100-100>
              Modyfikuje kontrast wyjścia video (domyślnie: 0).  Nie wszystkie
              sterowniki wyjścia video to obsługują.

       -display <nazwa> (tylko X11)
              Podaje nazwę komputera i numer wyświetlacza serwera X, na którym
              chcesz wyświetlać.

              PRZYKAD:
                 -display xtest.localdomain:0

       -dr
              Włącz bezpośrednie renderowanie (obsługiwane nie przez wszystkie
              kodeki i wyjścia video)
              UWAGA: Może powodować popsucie OSD/SUB!

       -dxr2 <opcja1:opcja2:...>
              Ta opcja jest używana do kontroli sterownika wyjścia video dxr2.

                 ar-mode=<wartość>
                      tryb  proporcji  (aspect  ratio)  (0  =  normalny,  1  =
                      panoramiczny, 2 = letterbox (domyślne))

                 iec958-encoded
                      Ustawia tryb wyjścia iec958 na zakodowany.

                 iec958-decoded
                      Ustawia tryb wyjścia iec958 na zdekodowany (domyślne).

                 macrovision=<wartość>
                      tryb macrovision (0 = wyłączone (domyślne), 1 = agc, 2 =
                      agc 2 colorstripe 3 = agc 4 colorstripe)

                 mute
                      wycisza dźwięk

                 unmute
                      wyłącza wyciszenie dźwięku

                 ucode=<wartość>
                      ścieżka do microcode

              wyjcie TV

                 75ire
                      włącza wyjście 7.5 IRE

                 no75ire
                      wyłącza wyjście 7.5 IRE (domyślne)

                 bw
                      czarno/białe wyjście TV

                 color
                      kolorowe wyjście TV (domyślne)

                 interlaced
                      włącza wyjście TV z przeplotem (domyślne)

                 nointerlaced
                      wyłącza wyjście TV z przeplotem

                 norm=<wartość>
                      norma  TV  (ntsc  (domyślna),  pal,  pal60,  palm, paln,
                      palnc)

                 square-pixel
                      ustawia tryb kwadratowy piksela

                 ccir601-pixel
                      ustawia tryb ccir601 piksela

              nakadka (Overlay)

                 cr-left=<0-500>
                      Ustawia wartość obcinania z lewej (domyślnie: 50).

                 cr-right=<0-500>
                      Ustawia wartość obcinania z prawej (domyślnie: 300).

                 cr-top=<0-500>
                      Ustawia wartość obcinania z góry (domyślnie: 0).

                 cr-bottom=<0-500>
                      Ustawia wartość obcinania z dołu (domyślnie: 0).

                 ck-[r|g|b]=<0-255>
                      Ustawia czerwony (r),  zielony  (g)  lub  niebieski  (b)
                      kolor klucza nakładki.

                 ck-[r|g|b]min=<0-255>
                      minimalna wartość odpowiedniego klucza koloru

                 ck-[r|g|b]max=<0-255>
                      maksymalna wartość odpowiedniego klucza koloru

                 ignore-cache
                      Nie używa zapamiętanych ustawień nakładki.

                 update-cache
                      Uaktualnia zapisane ustawienia nakładki.

                 ol-osd
                      Włącza osd w nakładce.

                 nool-osd
                      Wyłącza osd w nakładce (domyślne).

                 ol[h|w|x|y]-cor=<-20-20>
                      Modyfikuje  rozmiar  (h,w)  i  pozycję  (x,y) nakładki w
                      przypadku gdy nie pasuje ona do okna (domyślnie: 0).

                 overlay
                      Włącza nakładkę (domyślne)

                 nooverlay
                      Włącza TVout.

                 overlay-ratio=<1-2500>
                      Dostosowuje nakładkę (domyślnie: 1000).

       -fbmode <nazwa trybu> (tylko -vo fbdev)
              Zmienia tryb video na opisany etykietą  <nazwa  trybu>  w  /etc/
              fb.modes.
              INFORMACJA: Bufor ramek VESA nie obsługuje zmieniania trybu.

       -fbmodeconfig <nazwa zbioru> (tylko -vo fbdev)
              Używa   podanego   zbioru   konfiguracyjnego  (domyślnie:  /etc/
              fb.modes).

       -fs (zobacz także -zoom)
              Odtwarzanie pełnoekranowe (film w centrum i  czarne  obramowanie
              wokół   niego).   Nie  wszystkie  sterowniki  wyjścia  video  to
              obsługują.

       -fsmode-dontuse <0-31> (PRZESTARZAŁE, używaj opcji -fs)
              Wypróbuj tę opcję, jeżeli masz problemy z trybem pełnoekranowym.

       -fstype <typ1,typ2,...>
              Określa  priorytetową  listę  trybów  ustawień  używanej warstwy
              pełnoekranowej.   Możesz  wyłączyć  tryb  poprzedzając  go  "-".
              Jeśli  masz kłopoty typu okno pełnoekranowe jest przykryte przez
              inne okna wypróbuj inną kolejność.
              INFORMACJA:  -fstype  help  wyświetla  pełną  listę   dostępnych
              trybów.

              Dostępne są typy:

                 above
                      Używa   zalecenia   _NETWM_STATE_ABOVE   jeśli  jest  to
                      możliwe.
                 below
                      Używa  zalecenia  _NETWM_STATE_BELOW   jeśli   jest   to
                      możliwe.
                 fullscreen
                      Używa  zalecenia  _NETWM_STATE_FULLSCREEN  jeśli jest to
                      możliwe.
                 layer
                      Używa zalecenia _WIN_LAYER z domyślną warstwą.
                 layer=<0...15>
                      Używa zalecenia _WIN_LAYER z numerem warstwy.
                 netwm
                      Wymusza styl NETWM.
                 none
                      Nie używa warstwy pełnoekranowej.
                 stays_on_top
                      Używa zalecenia _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP jeśli jest  to
                      możliwe.

              PRZYKAD:
                 layer,stays_on_top,above,fullscreen
                      Domyślna  kolejność,  będzie  użyta  w przypadku podania
                      nieprawidłowych lub nieobsługiwanych typów.
                 -fullscreen
                      Naprawia przełączanie pełnego ekrany na OpenBox 1.x.

       -geometry x[%][:y[%]] lub [WxH][+x+y]
              Ustawia gdzie na ekranie ma się  początkowo  znajdować  wyjście.
              Wielkości  x  i y mierzone są w pikselach od lewego górnego rogu
              ekranu do  lewego  górnego  rogu  wyświetlanego  obrazu,  jeżeli
              jednak  po argumencie podany jest procent, to jest on traktowany
              jak procent wielkości ekranu w  danym  kierunku.   Obsługuje  to
              także  standardowy  format  opcji  -geometry  z X11.  Jeśli przy
              pomocy opcji -wid podano zewnętrzne okno to współrzędne x i y są
              liczone względem lewego górnego rogu tego okna a nie ekranu.
              INFORMACJA:  Ta  opcja  jest  obsługiwana tylko przez sterowniki
              wyjścia video x11, xmga, xv, xvmc, xvidix, gl,  gl2,  directx  i
              tdfxfb.

              PRZYKAD:
                 50:40
                      Umieszcza okno w x=50, y=40
                 50%:50%
                      Umieszcza okno na środku ekranu
                 100%
                      Umieszcza okno w śroku prawej krawędzi ekranu
                 100%:100%
                      Umieszcza okno w prawym dolnym rogu ekranu

       -guiwid <ID okna> (zobacz także -wid) (tylko z GUI)
              Przekazuje do GUI, że ma ono również używać okna X11 i przykleić
              je na dole ekranu video, co jest przydatne by osadzić mini-GUI w
              przeglądarce (używającej na przykład wtyczki MPlayer).

       -hue <-100-100>
              Modyfikuje barwę sygnału video (domyślnie: 0).  Dzięki tej opcji
              możesz  otrzymać  kolorowy  negatyw   obrazu.    Nie   wszystkie
              sterowniki wyjścia video to obsługują.

       -monitor-dotclock <zakres[,zakres,...]> (tylko -vo fbdev i vesa)
              Określa zakres dotclock lub pixelclock monitora.

       -monitor-hfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko -vo fbdev i vesa)
              Określa zakres częstotliwości poziomej monitora.

       -monitor-vfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko -vo fbdev i vesa)
              Określa zakres częstotliwości pionowej monitora.

       -monitoraspect <stosunek> (zobacz także -aspect)
              Ustawia proporcje Twojego monitora lub ekranu TV.

              PRZYKAD:
                 -monitoraspect 4:3  lub 1.3333
                 -monitoraspect 16:9 lub 1.7777

       -nodouble
              Wyłącza  podwójne  buforowanie,  głównie  do  celów debugowania.
              Podwójne buforowanie eliminuje migotanie  dzięki  przechowywaniu
              dwóch  ramek  w pamięci i wyświetlaniu jednej, podczas gdy druga
              jest dekodowana.  Może mieć  to  negatywny  wpływ  na  OSD,  ale
              często usuwa jego migotanie.

       -nograbpointer
              Nie  przechwytuje  kursora  muszki po zmianie trybu video (-vm).
              Przydatne przy ustawieniach wieloekranowych.

       -nokeepaspect
              Nie  utrzymuje  proporcji,  gdy  zmieniany  jest  rozmiar  okna.
              Działa  obecnie  tylko  ze  sterownikami  wyjścia video x11, xv,
              xmga, xvidix oraz directx.   Dodatkowo,  pod  X11  Twój  manager
              okien musi rozumieć zalecenia proporcji okna.

       -ontop
              Sprawia,  że  okno zostaje nad innymi oknami.  Obsługiwane przez
              sterowniki wyjścia video używające X11, poza SDL  oraz  directx,
              macosx, quartz, ggi i gl2.

       -panscan <0.0-1.0>
              Włącza  tryb  panoramiczny  (obcina  boki filmu np. 16:9 tak, by
              pasował na ekran 4:3 bez czarnych  pasków).   Zasięg  kontroluje
              jak  duża  część  obrazu  będzie  przycięta.   Działa  tylko  ze
              sterownikami wyjścia video xv, xmga, mga, gl, quartz,  macosx  i
              xvidix.

       -refreshrate <Hz>
              Ustawia  częstotliwość  odświeżania  monitora.  Obecnie opcja ta
              jest obsługiwana tylko przez -vo directx razem z -vm.

       -rootwin
              Odtwarza film w głównym oknie (tło pulpitu).  Jednak obrazki tła
              na  pulpicie  mogą  przesłaniać  okno  filmu.   Działa  tylko ze
              sterownikami wyjścia video x11, xv, xmga, xvidix, quartz, macosx
              i directx.

       -saturation <-100-100>
              Modyfikuje  nasycenie  sygnału  wyjścia  video  (domyślnie:  0).
              Dzięki tej opcji można uzyskać  obraz  w  skali  szarości.   Nie
              wszystkie sterowniki wyjścia video to obsługują.

       -screenh <piksele>
              Podaje  pionową  rozdzielczość  ekranu  dla  sterowników wyjścia
              video które nie znają rozdzielczości ekranu, jak  fbdev,  x11  i
              TVout.

       -screenw <piksele>
              Podaje  poziomą  rozdzielczość  ekranu  dla  sterowników wyjścia
              video które nie znają rozdzielczości ekranu, jak  fbdev,  x11  i
              TVout.

       -stop-xscreensaver (tylko X11)
              Wyłącza  wygaszacz  ekranu  przy  starcie  i  włącza go ponownie
              podczas wychodzenia.

       -vm
              Próbuje  zmienić  na  inny  tryb   video.    Obsługiwane   przez
              sterowniki  wyjścia  video  dga, x11, xv, sdl i directx.  Jeżeli
              jest ona użyta ze  sterownikiem  wyjścia  video  directx,  opcje
              -screenw,  -screenh,  -bpp i -refreshrate mogą ustawić nowy tryb
              wyświetlania.

       -vsync
              Włącza VBI dla sterowników wyjścia video vesa, dfbmga i svga.

       -wid <ID okna> (zobacz także -guiwid) (tylko X11, OpenGL i DirectX)
              Przekazuje MPlayerowi, by dołączył się  do  instniejącego  okna.
              Przydatne,  by  osadzić  MPlayera w przeglądarce (na przykład za
              pomocą wtyczki).

       -xineramascreen <0-...>
              W konfiguracjach  Xinerama  (tj.  pojedynczy  pulpit  obejmujący
              wiele ekranów) opcja ta przekaże MPlayerowi na którym ekranie ma
              wyświetlać film.

       -zrbw (tylko -vo zr)
              Wyświetla czarno-biały obraz.  Dla optymalnego  działania  opcja
              ta może być łączona z "-lavdopts gray".

       -zrcrop <[szerokość]x[wyskokość]+[x offset]+[y offset]> (tylko -vo zr)
              Wybiera  partie  obrazu  wejściowego do odtwarzania, wielokrotne
              wystąpienie tej opcji włącza tryb cinerama.  W  trybie  cinerama
              film  jest  rozdzielany  na więcej niż jeden TV (lub rzutnik) by
              stworzyć duży ekran.  Opcje pojawiające się po  zastosowaniu  n-
              tego  -zrcrop dotyczą n-tej karty MJPEG, z których każda powinna
              mieć co najmniej -zrdev poza -zrcrop.  Przykłady są w sekcji  Zr
              dokumentacji oraz są pokazywane przez opcję -zrhelp.

       -zrdev <urządzenie> (tylko -vo zr)
              Określa   zbiór  urządzenia  należący  do  Twojej  karty  MJPEG,
              domyślnie sterownik ten bierze  pierwsze  urządzenie  v4l  które
              znajdzie.

       -zrfd (tylko -vo zr)
              Wymusza dziesiątkowanie (decimation): Dziesiątkowanie, określone
              przez -zrhdec i -zrvdec, następuje tylko, gdy  sprzęt  skalujący
              potrafi  rozciągnąć  obraz  do  jego oryginalnych rozmiarów.  Ta
              opcja wymusza dziesiątkowania.

       -zrhdec <1|2|4> (tylko -vo zr)
              Poziome dziesiątkowanie  (decimation):  Informuje  sterownik  by
              przekazywał  tylko co 2-gą lub 4-tą linię/piksel obrazu do karty
              MJPEG i  użył  urządzenia  skalującego  karty  do  rozciągnięcia
              obrazu do jego oryginalnych rozmiarów.

       -zrhelp (tylko -vo zr)
              Wyświetla  listę  wszystkich  opcji  -zr*, ich wartości domyślne
              oraz przykład trybu cinerama.

       -zrnorm <norma> (tylko -vo zr)
              Wybiera normę TV PAL lub NTSC (domyślnie: nie zmieniać).

       -zrquality <1-20> (tylko -vo zr)
              Liczba od 1 (najlepsza) do  20  (najgorsza)  określająca  jakość
              kodowania JPEG.

       -zrvdec <1|2|4> (tylko -vo zr)
              Pionowe  dziesiątkowanie  (decimation):  Informuje  sterownik by
              przekazywał tylko co 2-gą lub 4-tą linię/piksel obrazu do  karty
              MJPEG  i  użył  urządzenia  skalującego  karty  do rozciągnięcia
              obrazu do jego oryginalnych rozmiarów.

       -zrxdoff <przesunięcie w osi x> (tylko -vo zr)
              Jeśli film jest mniejszy niż ekran opcja ta określa przesunięcie
              w  poziomie  od  lewego  górnego  rogu  ekranu (domyślnie: obraz
              wycentrowany).

       -zrydoff <przesunięcie w osi y> (tylko -vo zr)
              Jeśli film jest mniejszy niż ekran opcja ta określa przesunięcie
              w  pionie  od  lewego  górnego  rogu  ekranu  (domyślnie:  obraz
              wycentrowany).

STEROWNIKI WYJŚCIA VIDEO (TYLKO MPLAYER)

       Sterowniki wyjścia video to interfejsy do różnych urządzeń  wyjściowych
       video.  Składnia jest następująca:

       -vo <sterownik1[:podopcja1[=wartość]:...],sterownik2,...[,]>
              Określa priorytetową listę sterowników wyjścia video.

       Jeżeli   lista   zakończona   jest   przecinkiem,  MPlayer  powróci  do
       sterowników niewymienionych w wierszu poleceń.  Podopcje są dodatkowe i
       przeważnie mogą być pominięte.
       INFORMACJA:  Opcja  -vo  help  pokaże  listę wkompilowanych sterowników
       wyjścia video.

       PRZYKAD:
                 -vo xmga,xv,
                      Najpierw  spróbuj  wykorzystać  sterownik  Matrox   X11,
                      później Xv i na końcu resztę.
                 -vo directx:noaccel
                      Wykoszysta  sterownik  DirectX  z  wyłączonymi funkcjami
                      przyspieszającymi.

       Dostępne sterowniki wyjściowe:

       xv (tylko X11)
              Wykorzystuje rozszerzenie XVideo oferowane  przez  XFree86  4.x,
              aby  włączyć  sprzętową  akcelerację  odtwarzania.   Jeżeli  nie
              możesz  skorzystać  ze  sterownika  napisanego  specjalnie   dla
              Twojego  sprzętu,  to prawdopodobnie jest najlepsza opcja.  Żeby
              uzyskać informacje jaki kolor kluczowy jest używany i  jak  jest
              rysowany  uruchom  MPlayera  z  opcją  -v,  i  poszukaj  wierszy
              oznaczonych na początku [xv common].
                 port=<numer>
                      Określa port XVideo.
                 ck=<cur|use|set>
                      Określa źródło, z którego pobierany jest kolor  kluczowy
                      (domyślnie: cur).
                         cur  Opcja domyślna, pobiera kolor kluczowy ustawiony
                              w Xv.
                         use  Wykorzystuje, ale nie ustawia koloru  kluczowego
                              z   MPlayera  (podaj  opcję  -colorkey,  aby  to
                              zmienić).
                         set  Podobnie   jak   use,   ale   ustawia    również
                              dostarczony kolor kluczowy.
                 ck-method=<man|bg|auto>
                      Ustawia  metodę  rysowania koloru kluczowego (domyślnie:
                      man).
                         man  Ręcznie  rysuje  kolor  kluczowy  (ogranicza,  w
                              niektórych przypadkach, migotanie).
                         bg   Ustawia kolor kluczowy jako tło.
                         auto Pozostawia Xv rysowanie koloru kluczowego.

       x11 (tylko X11)
              Sterownik  wyjścia  video  z  pamięcią  dzieloną, bez sprzętowej
              akceleracji, który działa gdziekolwiek, jeżeli tylko obecne jest
              X11.

       xover (tylko X11)
              Dodaje   obsługę  X11  dla  wszystkich  sterowników  opartych  o
              overlay.  Obecnie użyteczne tylko z tdfx_vid.
                 <sterownik_vo>
                      Wybiera sterownik, którego należy użyć jako nakładki  na
                      X11.

       xvmc (tylko X11 z -vc ffmpeg12mc)
              Sterownik  wyjścia  video, który korzysta z rozszerzenia XvMC (X
              Video Motion Compensation) oferowanego przez  XFree86  4.x,  aby
              przyspieszyć dekodowanie MPEG-1/2 i VCR2.
                 port=<numer>
                      Określa port XVideo.
                 (no)benchmark
                      Nie   wyświetla  obrazów.   Konieczne  dla  prawidłowego
                      testowania wydajności dla sterowników,  które  zmieniają
                      bufor   obrazu   tylko   przy  przerysowywaniu  monitora
                      (nVidia).  Domyślnie  nie  wyłącza  wyświetlania  obrazu
                      (nobenchmark).
                 (no)queue
                      Kolejkuje klatki do wyświetlenia, aby umożliwić bardziej
                      równoległą pracę urządzenia video.  Może spowodować małą
                      (nie  zauważalną) stałą desynchronizację A/V (domyślnie:
                      noqueue).
                 (no)sleep
                      Wykorzystuje   funkcję   sleep   podczas   czekania   na
                      zakończenie   renderowania   (niezalecane  na  Linuksie)
                      (domyślnie: nosleep).
                 ck=cur|use|set
                      To samo co -vo xv:ck (zobacz także -vo xv).
                 ck-method=man|bg|auto
                      To samo co -vo xv:ck-method (zobacz także -vo xv).

       dga (tylko X11)
              Odtwarza  video  korzystając  z  rozszerzenia   XFree86   Direct
              Graphics Access.  Uważany za przeżytek.

       sdl (tylko SDL)
              Sterownik  wyjścia  oparty  na  wysoce  niezależnej od platformy
              bibliotece SDL (Simple Directmedia Layer).  Ponieważ  SDL  używa
              własnej  warstwy  X11,  opcje MPlayera dotyczące X11 nie mają tu
              żadnego wpływu.
                 driver=<sterownik>
                      Wybiera  sterownik  SDL,   który   będzie   używany   do
                      wyświetlania.
                 (no)forcexv
                      Wykorzystuje  rozszerzenie XVideo przy odtwarzaniu przez
                      sterownik wyjścia video sdl (domyślnie: forcexv).
                 (no)hwaccel
                      Wykorzystuje sprzętowo wspomagany  skalator  (domyślnie:
                      hwaccel).

       vidix
              VIDIX  (VIDeo  Interface for *niX - interfejs video dla *niX) to
              interfejs do  możliwości  przyspieszających  w  różnych  kartach
              graficznych.   Bardzo szybki sterownik wyjścia video na kartach,
              które go obsługują.
                 <podurządzenie>
                      Precyzuje, który sterownik VIDIX  ma  być  wykorzystany.
                      Dostępne  są cyberblade, mach64, mga_crtc2, mga, nvidia,
                      pm2, pm3, radeon, rage128, sis i unichrome.

       xvidix (tylko X11)
              Nakładka X11 dla VIDIX
                 <podurządzenie>
                      podobnie jak dla vidix

       cvidix
              Standardowa i niezależna od platformy nakładka dla  VIDIX,  może
              nawet chodzić w konsoli tekstowej z kartami nVidia.
                 <podurządzenie>
                      podobnie jak dla vidix

       winvidix (tylko Windows)
              Nakładka Windows dla VIDIX
                 <podurządzenie>
                      jak dla vidix

       directx (tylko Windows)
              Sterownik wyjścia video korzystający z interfejsu DirectX.
                 noaccel
                      Wyłącza   sprzętową  akcelerację.   Wypróbuj  tę  opcję,
                      jeżeli masz problemy z wyświetlaniem.

       quartz (tylko Mac OS X)
              Sterownik wyjścia video Mac OS X Quartz.  W pewnych przypadkach,
              wydajniejsze  może  się  okazać  wymuszenie  spakowanego formatu
              wyjściowego YUV, podając np. -vf format=yuy2.
                 device_id=<numer>
                      Określa  jakie  urządzenia  ma  być   użyte   w   trybie
                      pełnoekranowym.
                 fs_res=<width>:<height>
                      Podaje rozdzielczość pełnoekranową (przydatne na wolnych
                      systemach).

       macosx (Mac OS X 10.4 lub 10.3.9 z QuickTime 7)
              sterownik wyjścia video Mac OS X CoreVideo
                 device_id=<numer>
                      Określa   numer   urządzenia    używanego    w    trybie
                      pełnoekranowym.

       fbdev (tylko Linux)
              Używa  bufora  ramki  oferowanego  przez  jądro  do wyświetlania
              obrazu.
                 <urządzenie>
                      Wybiera nazwę używanego urządzenia fbdev (np.  /dev/fb0)
                      albo  nazwę  podurządzenia  VIDIX,  jeśli zaczyna się od
                      "vidix" (np. "vidixsis_vid" włącza sterownik sis).

       fbdev2 (tylko Linux)
              Używa bufora  ramki  oferowanego  przez  jądro  do  wyświetlania
              obrazu, alternatywna implementacja.
                 <urządzenie>
                      Wybiera  nazwę  używanego  urządzenia  fbdev (domyślnie:
                      /dev/fb0).

       vesa
              Bardzo ogólny sterownik wyjścia video , który powinien działać z
              wszystkimi kartami obsługującymi standard VESA VBE 2.0.
                 dga
                      Włącza tryb DGA.
                 nodga
                      Wyłącza tryb DGA.
                 neotv_pal
                      Włącza  wyjście  TV karty NeoMagic i ustawia je na normę
                      PAL.
                 neotv_ntsc
                      Włącza wyjście TV karty NeoMagic i ustawia je  na  normę
                      NTSC.
                 vidix
                      Używa sterownika VIDIX.
                 lvo:
                      Włącza Linux Video Overlay na trybie VESA.

       svga
              Sterownik wyjścia video korzystający z biblioteki SVGA.
                 <tryb video>
                      Ustawia  określony  tryb  video.  Tryb może być podany w
                      formacie      <szerokość>x<wysokość>x<kolory>,       np.
                      640x480x16M lub numer trybu graficznego, np. 84.
                 bbosd
                      Rysuje OSD w czarnym pasku poniżej filmu (wolniejsze).
                 native
                      Wykorzystuje  tylko  rdzenne  funkcje rysujące.  Omijane
                      jest bezpośrednie renderowanie (direct rendering), OSD i
                      akceleracja sprzętowa.
                 retrace
                      Wymusza  zmianę  klatki  przy  przerysowywaniu pionowym.
                      Użyteczne tylko z -double.  Wywołuje ten  sam  efekt  co
                      opcja -vsync.
                 sq
                      Spróbuje   wykorzystać   tryb   video   z   kwadratowymi
                      pikselami.
                 vidix
                      Używa svga z VIDIX.

       gl
              Sterownik wyjścia video OpenGL, wersja prosta.  Obraz  musi  być
              mniejszy  niż  maksymalny  rozmiar  tekstury  dostępny  w Twojej
              implementacji  OpenGL.   Zamiarem  było   działanie   na   nawet
              najprostszych implementacjach OpenGL, ale robi użytek z nowszych
              rozszerzeń, co daje obsługę większej liczby przestrzenie  koloru
              i  bezpośredniego  renderowania.  Radzimy używać -dr jeśli tylko
              działa, jako  że  w  wyższych  rozdzielczościach  daje  to  duże
              przyspieszenie.  Kod wykonuje niewiele sprawdzań, więc jeśli coś
              nie działa, to może to być dlatego że Twoja  karta/implementacja
              OpenGL  tego  nie  obsługuje  nawet  jeśli  nie dostajesz żadnej
              informacji o błędzie.  Użyj glxinfo albo podobnego narzędzia  by
              wyświetlić obsługiwane rozszerzenia OpenGL.
                 (no)manyfmts
                      Włącza  obsługę  większej ilości formatów kolorów (RGB i
                      BGR) (domyślnie: włączone).   Wymaga  wersji  OpenGL  >=
                      1.2.
                 slice-height=<0-...>
                      Ilość  linii  kopiowana  do  tekstury  w  jednym kawałku
                      (domyślnie: 4).  0 oznacza cały obraz.
                 (no)osd
                      Włącza lub wyłącza obsługę wyświetlania OSD przez OpenGL
                      (domyślnie:  włączona).  Przeznaczone głównie do testów,
                      powinieneś skorzystać z -osdlevel 0, aby wyłączyć OSD.
                 (no)scaled-osd
                      Zmienia sposób zachowania  OSD  przy  zmianie  wielkości
                      okna  (domyślnie: wyłączone).  Jeżeli włączone zachowuje
                      się podobniej do pozostałych wyjść video, co jest lepsze
                      przy  czcionkach  o  stałej szerokości znaków, Wyłączone
                      lepiej wygląda z czcionkami freetype oraz używa ramek  w
                      trybie pełnoekranowym.
                 (no)aspect
                      Włącza   lub  wyłącza  przeliczanie  proporcji  i  trybu
                      panoramicznego (domyślnie: włączone).   Wyłączenie  może
                      zwiększyć prędkość.
                 rectangle=<0,1,2>
                      Wybiera  używanie  prostokątnych  tekstur  co  oszczędza
                      pamięć video, ale często jest wolniejsze (domyślnie: 0).
                         0: Używa tekstur power_of_two (domyślne).
                         1:   Używa  texture_rectangle,  nie  kompatybilne  ze
                         sprzętową konwersją YUV.
                         2: Używa texture_non_power_of_two.
                 (no)glfinish
                      Wywołuje glFinish() przed zamianą  buforów.   Wolniejsze
                      ale   w   niektórych   przypadkach  daje  lepsze  wyniki
                      (domyślnie: wyłączone).
                 swapinterval=<n>
                      Minimalna  odległość  między  dwoma  zamianami   bufora,
                      liczona w wyświetlanych klatkach (domyślnie: 1).  1 jest
                      równoważne  włączeniu   VSYNC,   0   wyłączeniu   VSYNC.
                      Wartości  mniejsze  od  zera pozostawią domyślną wartość
                      systemową.   To   ogranicza   framerate   do   (prędkość
                      odświeżania poziomego / n).  Wymaga do działania obsługi
                      GLX_SGI_swap_control.            Z            niektórymi
                      (większością/wszystkimi?)   implementacjami   działa  to
                      tylko w trybie pełnoekranowym.
                 yuv=<n>
                      Wybiera typ konwersji YUV do RGB.
                         0:   Używa   konwersji    programowej    (domyślnie).
                         Kompatybilne  ze  wszystkimi  wersjami  OpenGL.  Daje
                         kontrolę nad jasnością, kontrastem i nasyceniem.
                         1:   Używa   kombinatorów   rejestrów.    Używa    to
                         rozszerzenia       specyficznego      dla      nVidii
                         (GL_NV_register_combiners).    Wymaga    przynajmniej
                         trzech   jednostek   tekstur.    Daje   kontrolę  nad
                         nasyceniem i barwą.
                         2: Używa programu fragmentowego.  Wymaga rozszerzenia
                         GL_ARB_fragment_program    i    przynajmniej   trzech
                         jednostek  tekstur.   Daje  kontrolę  nad  jasnością,
                         kontrastem, nasyceniem i barwą.
                         3:   Używa   programu   fragmentowego  korzystając  z
                         instrukcji      POW.        Wymaga       rozszerzenia
                         GL_ARB_fragment_program    i    przynajmniej   trzech
                         jednostek  tekstur.   Daje  kontrolę  nad  jasnością,
                         kontrastem,  nasyceniem,  barwą  i gammą.  Gamma może
                         być  też   ustawiania   niezależnie   dla   składowej
                         czerwonej,  niebieskiej  i  zielonej.   Metoda 4 jest
                         zazwyczaj szybsza.
                         4:  Używa   programu   fragmentowego   z   dodatkowym
                         podglądem.             Wymaga            rozszerzenia
                         GL_ARB_fragment_program   i    przynajmniej    trzech
                         jednostek  tekstur.   Daje  kontrolę  nad  jasnością,
                         kontrastem, nasyceniem, barwą i  gammą.   Gamma  może
                         być   też   ustawiania   niezależnie   dla  składowej
                         czerwonej, niebieskiej i zielonej.
                 customprog=<nazwapliku>
                      Wczytuje  dowolny  program  fragmentowy  z  <nazwapliku>
                      Przykład znajduje się w TOOLS/edgedetect.fp.

       gl2
              Sterownik  wyjścia video OpenGL, druga generacja.  Obsługuje OSD
              i obrazy większe niż maksymalny rozmiar tekstury.
                 (no)glfinish
                      tak samo jak w gl (domyślnie: włączone)
                 yuv=<n>
                      tak samo jak w gl

       null
              Nie tworzy danych wyjściowych video.  Użyteczne  dla  testowania
              wydajności.

       aa
              Sterownik  wyjścia  video  ASCII  art,  który  działa na konsoli
              tekstowej.  Możesz  dostać  listę  i  opis  dostępnych  podopcji
              wywołując mplayer -vo aa:help

       caca
              Sterownik  wyjścia  video  Colour  AsCii  Art,  który  działa na
              konsoli tekstowej.

       bl
              Odtwarzanie  video  przy  użyciu  protokołu  Blinkenlights  UDP.
              Sterownik jest wysoce zależny od sprzętu.
                 <podurządzenie>
                      Wybiera  używane  podurządzenie  Blinkenlights.  Jest to
                      coś      typu       arcade:host=localhost:2323       lub
                      hdl:file=nazwa1,file=nazwa2.         Musisz        podać
                      podurządzenie.

       ggi
              Sterownik wyjścia video dla systemu grafiki GGI.
                 <sterownik>
                      Wybiera używany sterownik GGI.  Zamień wszystkie  ","  w
                      sterowniku przez ".".

       directfb
              Odtwarza video korzystając z biblioteki DirectFB.
                 (no)input
                      Korzysta  z  kodu  klawiszy  DirectFB  zamiast  MPlayera
                      (domyślnie: włączone).
                 buffermode=single|double|triple
                      Podwójne i potrójne buforowanie dają  najlepsze  efekty,
                      jeżeli chcesz uniknąć problemów z rozrywaniem.  Potrójny
                      bufor  jest  wydajniejszy  niż  podwójny,  jako  że  nie
                      blokuje  MPlayera  w trakcie czekania na przerysowanie w
                      pionie.   Nie  powinno  się  korzystać  z   pojedynczego
                      buforowanie (domyślnie: pojedynczy).
                 fieldparity=top|bottom
                      Kontroluje  kolejność  wyjścia  dla  ramek  z przeplotem
                      (domyślnie: wyłączony).  Poprawnymi wartościami są top =
                      najpierw  górne  pola,  bottom  =  najpierw  dolne pola.
                      Opcja ta nie ma żadnego wpływu na  progresywny  materiał
                      filmowy  (większość  filmów  MPEG).   Musisz  włączyć tę
                      opcję,  jeżeli  masz  problemy   z   rozrywaniem/brakiem
                      płynności   ruchów   podczas   oglądania   materiału   z
                      przeplotem.
                 layer=N
                      Wymusi  wybranie  warstwy  o   ID   N   do   odtwarzania
                      (domyślnie: -1 - auto).
                 dfbopts=<lista>
                      Podaje listę parametrów dla DirectFB.

       dfbmga
              Sterownik  wyjścia video przeznaczony dla kart Matrox G400/G450/
              G550, wykorzystujący bibliotekę DirectFB.  Włącza  CRTC2  (drugi
              monitor), wyświetlając obraz niezależnie od pierwszego.
                 (no)input
                      tak samo jak directfb (domyślnie: wyłączone)
                 buffermode=single|double|triple
                      tak samo jak directfb (domyślnie: triple)
                 fieldparity=top|bottom
                      tak samo jak directfb
                 (no)bes
                      Włącza  Matrox  BES  (backend  scaler  -  końcowy system
                      skalujący) (domyślnie: wyłączony).   Daje  bardzo  dobre
                      rezultaty  biorąc  pod  uwagę  zarówno  szybkość  jak  i
                      wyjściową jakość, jako że interpolowana  obróbka  obrazu
                      jest  przeprowadzana sprzętowo.  Działa tylko na wyjściu
                      pierwszego monitora.
                 (no)spic
                      Wykorzystuje  warstwę  podobrazu  (sub  picture   layer)
                      Matroksa do wyświetlania OSD (domyślnie: włączone).
                 (no)crtc2
                      Włącza  wyjście  TV  na drugim wyjściu karty (domyślnie:
                      włączone).  Jakość wyjściowa jest zadziwiająca, ponieważ
                      jest   to   obraz   z  pełnym  przeplotem  i  prawidłową
                      synchronizacja pól nieparzystych/parzystych.
                 tvnorm=pal|ntsc|auto
                      Ustawia  standard  TV  karty  Matrox  bez   konieczności
                      zmieniania   /etc/directfbrc   (domyślnie:   wyłączony).
                      Poprawne normy to: pal = PAL, ntsc  =  NTSC.   Specjalną
                      wartością  jest  auto (automatyczne dostrojenie używając
                      systemów PAL/NTSC), ponieważ decyduje, który standard ma
                      być  wykorzystywany  zwracając  uwagę na ilość klatek na
                      sekundę filmu.

       mga (tylko Linux)
              Sterownik  wyjścia   video   przystosowany   do   kart   Matrox,
              wykorzystujący  końcowy  system skalujący YUV na kartach z serii
              Gxxx poprzez moduł jądra.  Jeżeli posiadasz taką kartę, jest  to
              wybór oferujący największą szybkość.
                 <urządzenie>
                      Wybiera  urzywane  urządzenie  Matrox  (domyślnie: /dev/
                      mga_vid).

       xmga (tylko Linux, X11)
              Sterownik wyjścia video mga działający w oknie X11.
                 <urządzenie>
                      Wybiera urzywane  urządzenie  Matrox  (domyślnie:  /dev/
                      mga_vid).

       3dfx (tylko Linux)
              Sterownik  wyjścia  video  specyficzny  dla 3dfx.  Sterownik ten
              używa bezpośrednio sprzętu 3dfx na X11.  Obsługuje tylko 16 bpp.
              FIXME: Jak jest różnica między 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?

       tdfxfb (tylko Linux)
              Sterownik  ten  wykorzystuje  bufor  ramki  tdfx do wyświetlania
              filmów z akceleracją YUV  na  kartach  3dfx.   FIXME:  Jak  jest
              różnica między 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?
                 <urządzenie>
                      Wybiera  używane urządzenie fbdev (domyślnie: /dev/fb0).

       tdfx_vid (tylko Linux)
              Sterownik  wyjścia  video  przeznaczony  dla   3dfx.    Korzysta
              bezpośrednio  z  modułu jądra tdfx_vid.  FIXME: Jak jest różnica
              między 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?
                 <urządzenie>
                      Wybiera używane urządzenie fbdev (domyślnie:  /dev/fb0).

       dxr2 (zobacz także -dxr2) (tylko DXR2)
              Sterownik przeznaczony dla Creative DXR2.
                 <sterownik_vo>
                      Wybiera  podsterownik  video używany jako nakładka (x11,
                      xv).

       dxr3 (tylko DXR3)
              Sterownik wyjścia video przeznaczony dla chipu dekodującego MPEG
              -  Sigma  Designs em8300 (Creative DXR3, Sigma Designs Hollywood
              Plus).  Sprawdź również filtr video lavc.
                 overlay
                      Włącza overlay zamiast wyjścia TV.
                 prebuf
                      Włącza prebuforowanie.
                 sync
                      Włączą nowy silnik synchronizujący.
                 norm=<norma>
                      Określa normę TV.
                         0: Nie zmienia obecnego standardu (domyślne).
                         1: Automatycznie dostraja używając PAL/NTSC.
                         2: Automatycznie dostraja używając PAL/PAL-60.
                         3: PAL
                         4: PAL-60
                         5: NTSC

                 <0-3>
                      Określa numer urządzenia, które  ma  być  użyte,  jeżeli
                      masz więcej niż jedną kartę em8300.

       mpegpes (tylko DVB)
              Sterownik  wyjścia  video  przeznaczony  dla DVB, który zapisuje
              wyjście do pliku MPEG-PES, jeśli karta nie jest zainstalowana.
                 card=<1-4>
                      Określa numer urządzenia, które ma być użyte, jeśli masz
                      więcej  niż  jedną  kartę  DVB  (tylko  API  V3, tak jak
                      sterowniki z serii 1.x.y).
                 <nazwa zbioru>
                      Określa  nazwę  pliku,  do  którego  zostanie   zapisane
                      wyjście (domyślnie: ./grab.mpg).

       zr (zobacz także -zr* i -zrhelp)
              Sterownik    wyjścia   video   przeznaczony   dla   wielu   kart
              przechwytujących/odtwarzających MJPEG.

       zr2 (zobacz także filtr video zrmjpeg)
              Sterownik wyjścia video drugiej generacji przeznaczony dla wielu
              kart przechwytujących/odtwarzających MJPEG.  Zwróć również uwagę
              na filtr video zrmjpeg.
                 dev=<urządzenie>
                      Wybiera używane urządzenie.
                 pal
                      Włącza normę video PAL.
                 secam
                      Włącza normę video SECAM.
                 ntsc
                      Włącza normę video NTSC.
                 prebuf
                      Włącza prebuforowanie, jeszcze nie obsługiwane.

       md5sum
              Oblicza  sumy  MD5  każdej  klatki  i  zapisuje  je  do   pliku.
              Obsługuje  przestrzenie  kolorów  RGB24  i YV12.  Przydatne przy
              debugowaniu.
                 outfile=<wartość>
                      Określa nazwę pliku wyjściowego (domyślnie:  ./md5sums).

       yuv4mpeg
              Zmienia strumień video na nieskompresowaną sekwencję obrazów YUV
              4:2:0  i  przechowuje  ją  w  pliku  (domyślnie:  ./stream.yuv).
              Format  jest  taki  sam jak ten stosowany przez mjpegtools, więc
              jest to przydatne jeśli chcesz poddać film obróbce  przy  pomocy
              tego  pakietu.   Obsługuje  formaty  YV12,  RGB  (24  bpp) i BGR
              (24bpp).  Możesz tego  użyć  z  opcją  -fixed-vo  żeby  połączyć
              zbiory o tych samych wymiarach i ilości klatek na sekundę.
                 interlaced
                      Zapisuje ramki z przeplotem, najpierw górne pole.
                 interlaced_bf
                      Zapisuje ramki z przeplotem, najpierw dolne pole.
                 file=<nazwapliku>
                      Zapisuje   wyjście   do   zbioru  <nazwapliku>,  zamiast
                      domyślnego stream.yuv.

              INFORMACJA:  Jeśli  nie  podasz  żadnej   opcji   wyjście   jest
              progresywne (czyli bez przeplotu).

       gif89a
              Zapisuje  wszystkie  klatki  do  jednego animowanego pliku GIF w
              bieżącym katalogu.  Obsługuje tylko format RGB z 24 bpp, wyjście
              natomiast jest konwertowane do 256 kolorów.
                 <fps>
                      Liczba  rzeczywista  opisująca  ilość  klatek na sekundę
                      (domyślnie: 5.0).
                 <nazwa zbioru>
                      Nazwa zbioru wyjściowego (domyślnie: ./out.gif).

              INFORMACJA: Musisz podać ilość  ramek  na  sekundę  przed  nazwą
              zbioru, albo stanie się ona częścią nazwy.

              PRZYKAD:
                 mplayer video.nut -vo gif89a:15.0:test.gif

       jpeg
              Zapisuje  każdą klatkę do pliku JPEG w bieżącym katalogu.  Każdy
              plik dostaje jako nazwę numer klatki poprzedzony zerami.
                 [no]progressive
                      Wybiera  między  standardowym  lub   progresywnym   JPEG
                      (domyślnie: noprogressive).
                 [no]baseline
                      Wybiera,  czy  ma  używać  baseline  czy nie (domyślnie:
                      baseline).
                 optimize=<0-100>
                      współczynnik optymalizacji (domyślnie: 100)
                 smooth=<0-100>
                      współczynnik wygładzania (domyślnie: 0)
                 quality=<0-100>
                      współczynnik jakości (domyślnie: 75)
                 outdir=<nazwa katalogu>
                      Określa katalog, w którym  będą  zapisywane  pliki  JPEG
                      (domyślnie: ./).
                 subdirs=<prefiks>
                      Tworzy  ponumerowane podkatalogi z określonym prefiksem,
                      gdzie zachowa pliki  zamiast  zapisywać  je  w  bieżącym
                      katalogu.
                 maxfiles=<wartość>
                      Maksymalna   liczba   plików   zapisywanych  do  każdego
                      podkatalogu.  Wartość musi być równa lub większa  niż  1
                      (domyślnie: 1000).

       pnm
              Zapisuje  każdą  klatkę do pliku PNM w bieżącym katalogu.  Każdy
              plik  dostaje  jako  nazwę  numer  klatki  poprzedzony   zerami.
              Obsługuje  pliki  PPM,  PGM  i  PGMYUV  w trybie surowym (raw) i
              ASCII.  Zobacz także pnm(5), ppm(5) i pgm(5).
                 ppm
                      Zapisuje pliki PPM (domyślne).
                 pgm
                      Zapisuje pliki PGM.
                 pgmyuv
                      Zapisuje pliki PGMYUV.  PGMYUV jest podobny do PGM,  ale
                      zawiera  również  przestrzeń  U  i V umieszczone na dole
                      obrazu.
                 raw
                      Zapisuje pliki PNM w trybie surowym (raw) (domyślne).
                 ascii
                      Zapisuje pliki PNM w trybie ASCII.
                 outdir=<nazwa katalogu>
                      Określa katalog,  w  którym  będą  zachowane  pliki  PNM
                      (domyślnie: ./).
                 subdirs=<prefiks>
                      Tworzy  ponumerowane podkatalogi z określonym prefiksem,
                      gdzie zachowa pliki  zamiast  zapisywać  je  w  bieżącym
                      katalogu.
                 maxfiles=<wartość>
                      Maksymalna   liczba   plików   zapisywanych  do  każdego
                      podkatalogu.  Wartość  musi  być  większa  lub  równa  1
                      (domyślnie: 1000).

       png
              Zapisuje  każdą  klatkę do pliku PNG w bieżącym katalogu.  Każdy
              plik  dostaje  jako  nazwę  numer  klatki  poprzedzony   zerami.
              Obsługuje formaty RGB i BGR z 24 bpp.
                 z=<0-9>
                      Określa  poziom  kompresji.   0  oznacza  jej  brak, a 9
                      maksymalną.

       tga
              Zapisuje każdą klatkę do pliku TARGA w bieżącym katalogu.  Każdy
              plik   dostaje  jako  nazwę  numer  klatki  poprzedzony  zerami.
              Sterownik ten istnieje by dostarczać łatwy  sposób  bezstratnego
              zapisywania   obrazów  bez  zewnętrznej  biblioteki.   Obsługuje
              format BGR[A], z 15, 24  i  32  bpp.   Można  wymusić  konkretny
              format filtrem video format.

              PRZYKAD:
                 mplayer video.nut -vf format=bgr15 -vo tga

OPCJE DEKODOWANIA/FILTROWANIA

       -ac <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
              Ustala  priorytetową  listę  używanych kodeków audio, według ich
              nazw w codecs.conf.  Użyj "-" przed nazwą kodeka aby go pominąć.
              Użyj  "+"  orzed  nazwą  kodeka by go wymusić, to prawdopodobnie
              spowoduje błędy!  Jeżeli  lista  zakończona  jest  ',',  MPlayer
              będzie brał pod uwagę również niewymienione na niej kodeki.
              INFORMACJA:  Możesz  pobrać listę dostępnych kodeków poprzez -ac
              help.

              PRZYKAD:
                 -ac mp3acm
                      Wymusza kodek MP3 l3codeca.acm.
                 -ac mad,
                      Próbuje najpierw libmad, później pozostałe.
                 -ac hwac3,a52,
                      Włącza  sprzętowe  AC3,  programowy  kodek  AC3,   potem
                      pozostałe.
                 -ac -ffmp3,
                      Pomija kodek MP3 FFmpeg.

       -af-adv <force=(0-7):list=(filters)> (zobacz także -af)
              Podaje zaawansowane opcje filtrów audio:

                 force=<0-7>
                      Wymusza jeden z trybów wstawiania filtrów audio:
                         0:   Używa   całkowicie   automatycznego   wstawiania
                         filtrów.
                         1: Optymalizuje pod względem dokładności  (domyślne).
                         2:   Optymalizuje  pod  względem  szybkości.   UWAGA:
                         Niektóre  funkcje  filtów  audio  mogą   po   kryjomu
                         przestać działać i może spaść jakość dźwięku.
                         3: Nie korzysta z automatycznego wstawiania filtórw i
                         optymalizacji.  UWAGA: MPlayer  może  wykrzaczyć  się
                         podczas  działania, jeśli będzie ustawiony będzie ten
                         parametr.
                         4: Korzysta z automatycznego wstawiania  filtrów  tak
                         jak  w przypadku parametru 0, ale używa przetwarzania
                         zmiennoprzecinkowego, jeśli tylko jest to możliwe.
                         5: Korzysta z automatycznego wstawiania  filtrów  tak
                         jak  w przypadku parametru 1, ale używa przetwarzania
                         zmiennoprzecinkowego, jeśli tylko jest to możliwe.
                         6: Korzysta z automatycznego wstawiania  filtrów  tak
                         jak  w przypadku parametru 2, ale używa przetwarzania
                         zmiennoprzecinkowego, jeśli tylko jest to możliwe.
                         7: Nie korzysta z automatycznego  wstawiania  filtrów
                         tak   jak   w   przypadku   parametru  3,  ale  używa
                         przetwarzania zmiennoprzecinkowego, jeśli tylko  jest
                         to możliwe.

                 list=<filtry>
                      Tak samo jak -af.

       -afm <sterownik1,sterownik2,...>
              Ustala  priorytetową  listę  rodzin kodeków audio, zgodnie z ich
              nazwami w codecs.conf.  Powraca do domyślnego,  jeżeli  żaden  z
              podanych kodeków nie będzie działał.
              INFORMACJA:   Możesz  pobrać  listę  dostępnych  rodzin  kodeków
              poprzez -afm help.

              PRZYKAD:
                 -afm ffmpeg
                      Używa najpierw kodeków FFmpeg z libavcodec.
                 -afm acm,dshow
                      Próbuje najpierw kodeki Win32.

       -aspect <stosunek> (zobacz także -zoom)
              Zmienia  proporcje  filmu,  w  przypadku  gdy  nie  ma   ich   w
              odtwarzanym pliku lub są podane nieprawidłowe.

              PRZYKAD:
                 -aspect 4:3  lub -aspect 1.3333
                 -aspect 16:9 lub -aspect 1.7777

       -noaspect
              Wyłącza automatyczne wyrównywanie proporcji filmu.

       -flip  Odwraca obraz do góry nogami.

       -lavdopts <opcja1:opcja2:...> (KOD DEBUGOWY)
              Określa parametry dekodowania z libavcodec.

              PRZYKAD:
                 -lavdopts bug=1

              Dostępne są opcje:

                 bug=<wartość>
                      Ręczne obejście błędów kodera.
                         0: nic
                         1: automatyczne wykrywanie błędów
                         2  (msmpeg4v3):  stare  pliki  msmpeg4v3 wygenerowane
                         przez lavc (bez autodetekcji)
                         4  (mpeg4):  błąd   przeplotu   Xvid   (automatycznie
                         wykrywany, jeśli fourcc==XVIX)
                         8  (mpeg4):  UMP4  (automatycznie  wykrywanany, jeśli
                         fourcc==UMP4)
                         16 (mpeg4): błąd wypełnienia (padding) (automatycznie
                         wykrywany)
                         32  (mpeg4):  błąd  niedozwolonego vlc (automatycznie
                         wykrywany przez fourcc)
                         64 (mpeg4): błąd qpel w Xvid  i  DivX  (automatycznie
                         wykrywany przez fourcc/wersję)
                         128 (mpeg4): qpel w starym standardzie (automatycznie
                         wykrywany przez fourcc/wersję)
                         256  (mpeg4):  kolejny   błąd   qpel   (automatycznie
                         wykrywany przez fourcc/wersję)
                         512  (mpeg4): błąd rozmiaru bloku bezpośredniego qpel
                         (automatycznie wykrywany przez fourcc/wersję)
                         1024    (mpeg4):    błąd     wypełnienia     krawędzi
                         (automatycznie wykrywany przez fourcc/wersję)

                 debug=<wartość>
                      Wyświetla informacje debugowania.
                         0: wyłączone
                         1: informacje o obrazie
                         2: kontrola tempa
                         4: bitstream
                         8: typ makrobloku (MB)
                         16: parametr kwantyzacji dla bloku (QP)
                         32: wektor ruchu
                         0x0040: wizualizacja wektora ruchu (użyj -noslices)
                         0x0080: przeskakiwanie makrobloku (MB)
                         0x0100: kod startowy
                         0x0200: PTS
                         0x0400: odporność na błędy
                         0x0800:   operacje   kontrolne  zarządzania  pamięcią
                         (H.264)
                         0x1000: błędy
                         0x2000: Wizualizuje parametr kwantyzacji (QP), niższe
                         QP jest bardziej zielone.
                         0x4000: Wizualizuje typy bloków.

                 ec=<wartość>
                      Ustawia strategię ukrywania błędów.
                         1:  Używa  silnego filtru odblokowywującego (deblock)
                         dla uszkodzonych makrobloków (MB).
                         2: iteracyjne szukanie wektorów ruchu (MV) (wolne)
                         3: wszystko (domyslnie)

                 er=<wartość>
                      Ustawia strategię elastycznej obsługi błędów.
                         0: wyłączone
                         1: ostrożne (Powinna działać z zepsutymi koderami.)
                         2: normalne (domyślne) (Działa ze zgodnymi koderami.)
                         3:  agresywne  (Więcej  testów,  może  jednak sprawić
                         problemy nawet z poprawnymi strumieniami bitowymi.)
                         4: bardzo agresywne

                 fast
                      Korzysta   z   optymalizacji   niestosujących   się   do
                      specyfikacji  i  tym  samym  mogących  sprawić  problemy
                      (takie jak prostsza dekwantyzacja, stosowanie  domyślnej
                      matrycy  kwantyzacji,  stosowanie  YUV 4:2:0 i pomijanie
                      kilku  testów   na   wykrycie   uszkodzonych   strumieni
                      bitowych).

                 gray
                      dekodowanie tylko w skali szarości (trochę szybsze niż w
                      kolorze)

                 idct=<0-99> (zobacz także -lavcopts)
                      Żeby osiągnąć najlepszą jakość dekodowania, używaj  tego
                      samego  algorytmu IDCT do kodowania i dekodowania.  Może
                      to jednak zmniejszyć dokładność.

                 lowres=<numer>[,<s>]
                      Dekoduje w niskiej rozdzielczości.  Nie wszystkie kodeki
                      obsługują  dekodowanie w niskiej rozdzielczości i często
                      powoduje to pojawienie się okropnych zniekształceń.  Nie
                      jest   to  żaden  błąd,  a  jedynie  efekt  uboczny  nie
                      dekodowania w pełnej rozdzielczości.
                         0: wyłączone
                         1: 1/2 rozdzielczości
                         2: 1/4 rozdzielczości
                         3: 1/8 rozdzielczości
                      Jeśli podano <s> dekodowanie  w  niskiej  rozdzielczości
                      będzie  zastosowane  tylko  jeśli  szerokość  filmu jest
                      większa lub równa <s>.

                 sb=<liczba> (tylko MPEG-2)
                      Przeskakuje podaną ilość wierszy makrobloków na dole.

                 st=<liczba> (tylko MPEG-2)
                      Przeskakuje podaną ilość wierszy makrobloków na górze.

                 skiploopfilter=<wartośćpomijania>
                      Pomija filtr pętli (zwany też  deblokowaniem)  w  czasie
                      dekodowania  H.264.   Ponieważ  filtrowana klatka ma być
                      później odniesieniem  do  dekodowania  zależnych  klatek
                      powoduje  to większy spadek jakości niż nie deblokowanie
                      klatek np. filmu MPEG-2.  Ale przynajmniej przy szybkich
                      strumieniach   HDTV  daje  to  duże  przyspieszenie  bez
                      widocznej utraty jakości.

                      <wartośćpomijania> może być dowolna z poniższych:
                         none: Nie pomijaj.
                         default: Pomija bezsensowne kroki przetwarzania  (np.
                         pakiety wielkości 0 w AVI).
                         nonref:   Pomija  klatki  które  do  których  nie  ma
                         odniesień (tzn. nie  używane  do  dekodowania  innych
                         klatek, błąd nie może "narastać").
                         bidir: Pomija klatki typu B.
                         nonkey: Pomija wszystkie klatki poza kluczowymi.
                         all: Pomija wszystkie klatki.

                 skipidct=<wartośćpomijania>
                      Pomija  krok  IDCT.  To praktycznie zawsze bardzo obniża
                      jakość   (wartości   pomijania   takie   jak   w   opcji
                      skiploopfilter).

                 skipframe=<wartośćpomijania>
                      Całkowicie     pomija    dekodowanie    klatek.     Duże
                      przyspieszenie, ale  urywany  ruch  i  czasami  brzytkie
                      artefakty   (wartości   pomijania   takie  jak  w  opcji
                      skiploopfilter).

                 vismv=<wartość>
                      Wizualizuje wektory ruchu.
                         0: wyłączona
                         1: Wizualizuje przewidziane  w  przód  wektory  ruchu
                         (MV) ramek P.
                         2:  Wizualizuje  przewidziane  w  przód wektory ruchu
                         (MV) ramek B.
                         4: Wizualizuje przewidziane w tył wektory ruchu  (MV)
                         ramek B.

                 vstats
                      Wyświetla  pewne  statystyki  i  zapisuje  je  w zbiorze
                      ./vstats_*.log.

       -noslices
              Wyłącza rysowanie obrazu  przez  paski/kawałki  o  wysokości  16
              pikseli, zamiast tego rysuje wszystko za jednym razem.  Może być
              szybsze albo wolniejsze, zależy  to  od  karty/cache'u.   Działa
              tylko z kodekami z rodziny libmpeg2 i libavcodec.

       -nosound
              Nie koduje/odtwarza dźwięku.  Użyteczne do testów wydajności.

       -novideo
              Nie koduje/odtwarza video.

       -oldpp <jakość> (tylko OpenDivX) (PRZESTARZAŁE)
              Używa  kodu  postprocessingu  z  OpenDivX  zamiast  wbudowanego.
              Zastąpiony przez  -pp,  wewnętrzny  postprocessing  daje  lepszą
              jakość i jest szybszy.  Prawidłowy zakres wartości -oldpp zależy
              od  kodeka,  najczęściej  jest  to   0-6,   gdzie   0=wyłączony,
              6=powolny/najlepszy.

       -pp <jakość> (zobacz także -vf pp)
              Ustawia  poziom postprocessingu DLL.  Ta opcja nie wpływa już na
              -vf pp.   Działa  tylko  z  Win32  DirectShow  DLL,  które  mają
              wewnętrzny  postprocessing.   Poprawny  zakres  dla wartości -pp
              zależy od kodeka, najczęściej jest to  0-6,  gdzie  0=wyłączony,
              6=powolny/najlepszy.

       -pphelp (zobacz także -vf pp)
              Pokazuje  streszczenie  dostępnych  filtrów postprocesu i sposób
              ich użycia.

       -ssf <tryb>
              Określa parametry dla skalowania programowego.

              PRZYKAD:
                 -vf scale -ssf lgb=3.0
                 lgb=<0-100>
                      filtr rozmycia gaussowego (jasność)
                 cgb=<0-100>
                      filtr rozmycia gaussowego (kolor)
                 ls=<0-100>
                      filtr wyostrzający (jasność)
                 cs=<0-100>
                      filtr wyostrzający (kolor)
                 chs=<h>
                      poziome przesunięcie koloru
                 cvs=<v>
                      pionowe przesunięcie koloru

       -stereo <tryb>
              Wybiera typ wyjścia stereo MP2/MP3.
                 0    stereo
                 1    lewy kanał
                 2    prawy kanał

       -sws <typ programowego skalowania> (zobacz także -vf scale i -zoom)
              Określa algorytm skalowania programowego dla opcji -zoom.  Ma to
              wpływ  na sterowniki wyjściowe video bez sprzętowej akceleracji,
              np. x11.

              Dostępne są typy:

                 0    szybki, dwuliniowy
                 1    dwuliniowy
                 2    dwukubiczny (dobra jakość) (domyślne)
                 3    eksperymentalny
                 4    najbliższy sąsiad (zła jakość)
                 5    area
                 6    jasność dwukubicznie / kolor dwuliniowo
                 7    gauss
                 8    sincR
                 9    lanczos
                 10   naturalna dwusześcienna krzywa sklejana

              INFORMACJA:  Niektóre  opcje  -sws  można  dostosować.    Więcej
              informacji jest w opisie filtra video scale.

       -vc <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
              Ustala  priorytetową  listę  używanych kodeków video, według ich
              nazw w codecs.conf.  Użyj "-" przed nazwą kodeka aby go pominąć.
              Użyj  "+"  orzed  nazwą  kodeka by go wymusić, to prawdopodobnie
              spowoduje błędy!  Jeżeli  lista  zakończona  jest  ',',  MPlayer
              będzie brał pod uwagę również niewymienione na niej kodeki.
              INFORMACJA:  Możesz  pobrać listę dostępnych kodeków poprzez -vc
              help.

              PRZYKAD:
                 -vc divx
                      Wymusza kodek Win32/VfW DivX.
                 -vc divx4,
                      Próbuj najpierw kodek divx4linux, później pozostałe.
                 -vc -divxds,-divx,
                      Pomija kodeki Win32 DivX.
                 -vc ffmpeg12,mpeg12,
                      Próbuj kodeki  libavcodec  MPEG-1/2,  później  libmpeg2,
                      potem inne.

       -vfm <sterownik1,sterownik2,...>
              Ustala   priorytetową  listę  używanych  rodzin  kodeków  video,
              zgodnie z ich nazwami w  codecs.conf.   Powraca  do  domyślnych,
              jeśli żadna z podanych rodzin kodeków nie działa.
              INFORMACJA:   Możesz  pobrać  listę  dostępnych  rodzin  kodeków
              poprzez -vfm help.

              PRZYKAD:
                 -vfm ffmpeg,dshow,vfw
                      Najpierw próbuje  libavcodec,  potem  Directshow,  potem
                      kodeki VFW i, jeśli nadal nic nie nie działa, pozostałe.
                 -vfm xanim
                      Najpierw próbuje kodek XAnim.

       -x <x> (zobacz także -zoom) (tylko MPlayer)
              Skaluje obraz do szerokości <x> (jeśli jest dostępne  skalowanie
              sprzętowe lub programowe).  Wyłącza przeliczania proporcji.

       -xvidopts <opcja1:opcja2:...>
              Podaje dodatkowe parametry przy dekodowaniu Xvid.
              INFORMACJA:  Jako  że  dekodowanie  przy  pomocy libavcodec jest
              szybsze  niż  Xvid  możesz  chcieć   używać   postprocesingu   z
              libavcodec (-vf pp) i jej dekodera (-vfm ffmpeg).

              Wewnętrzne filtry postprocesingu Xvid:
                 deblock-chroma
                      filtr odblokowywania barwy
                 deblock-luma
                      filtr odblokowywania jasności
                 dering-chroma
                      filtr usuwania dzwonienia barwy
                 dering-luma
                      filtr usuwania dzwonienia jasności
                 filmeffect
                      Dodaje   sztuczną  ziarnistość  filmu  do  video.   Może
                      zwiększyć postrzegalną  jakość,  jednocześnie  obniżając
                      prawdziwą jakość.

              metody wyświetlania
                 dr2
                      Włącza   bezpośrednie   wyświetlanie  metodą  2  (direct
                      rendering method 2).
                 nodr2
                      Wyłącza bezpośrednie wyświetlanie metodą 2.

       -xy <wartość> (zobacz także -zoom)
                 wartość<=8
                      Skaluje obraz o współczynnik <wartość>.
                 wartość>8
                      Ustawia szerokość na <wartość> i oblicza  wysokość  tak,
                      by utrzymać prawidłowe proporcje.

       -y <y> (zobacz także -zoom) (tylko MPlayer)
              Skaluje  obraz  do wysokości <y> (jeśli jest dostępne skalowanie
              sprzętowe lub programowe) Wyłącza przeliczenia proporcji.

       -zoom
              Włacza skalowanie programowe, jeśli jest dostępne.  Umozliwi  to
              skalowanie tym sterownikom wyjścia video (jak x11, fbdev), które
              nie maja skalowania  sprzetowego,  kiedy  to  MPlayer  domyślnie
              wyłącza skalowanie z powodów wydajnosciowych.

FILTRY AUDIO

       Filtry audio umożliwiają modyfikację strumienia audio i jego własności.
       Składnia jest następująca:

       -af <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
              Ustawia łańcuch filtrów audio.

       INFORMACJA:  Aby  uzyskać  pełną  listę   dostępnych   filtrów   audio,
       skorzystaj z -af help.

       Dostępne są filtry:

       resample[=czprób[:sloppy][:typ]]
              Zmienia  częstotliwość  próbkowania  strumienia audio.  Może być
              przydatny,  jeśli  masz  kartę  o   stałej   stałej,   ustalonej
              częstotliwości  próbkowania  lub  jeśli  posiadasz  starą kartę,
              która  obsłuży  max  44.1kHz.   Filtr  ten  jest   automatycznie
              włączany,  jeśli  zajdzie taka potrzeba.  Obsługuje on 16-bitowy
              całkowitoliczbowy lub rzeczywisty, natywny  format  endian  jako
              dane wejściowe.
              INFORMACJA:  Z MEncoderem musisz też użyć opcji -srate <czprób>.
                 <czprób>
                      Wyjściowa częstotliwość  próbkowania  w  Hz.   Przyjmuje
                      wartości   z   zakresu   od   8000  do  192000.   Jeżeli
                      częstotliwość wejściowa i wyjściowa są takie  same  albo
                      jeżeli   ten   parametr   jest   pominięty,  filtr  jest
                      automatycznie    wyłączany.     Wysoka     częstotliwość
                      przeważnie   zwiększa   jakość  dźwięku,  szczególnie  w
                      połączeniu z innymi filtrami.
                 <sloppy>
                      Pozwala (1)  lub  nie  pozwala  (0),  aby  częstotliwość
                      wyjściowa  różniła się w nieznacznym stopniu od wartości
                      podanej przez parametr <czprób> (domyślnie:  1).   Opcja
                      ta  może  zostać  użyta jeżeli początek odtwarzania jest
                      bardzo wolny.
                 <typ>
                      Określa metodę wykorzystywaną przy zmianie  próbkowania.
                         0:  interpolacja  liniowa  (szybka, ale niska jakość,
                         szczególnie    podczas   zwiększania   częstotliwości
                         próbkowania)
                         1:   wielofazowe  przetwarzanie  banku  filtrów  przy
                         użyciu obliczeń całkowitoliczbowych  (filterbank  and
                         integer processing)
                         2:   wielofazowe  przetwarzanie  banku  filtrów  przy
                         użyciu obliczeń zmiennoprzecinkowych (filterbank  and
                         integer   processing)   (najwolniejsze,   ale  dające
                         najlepszą jakość)

              PRZYKAD:
                 mplayer -af resample=44100:0:0
                      Ustawi  częstotliwość  wyjściową  filtru   na   44100Hz,
                      korzystając   z  dokładnego  skalowania  i  interpolacji
                      liniowej.

       lavcresample[=czprób[:dług[:lin[:liczba[:obcinanie]]]]]
              Zmienia częstotliwość próbkowania strumienia audio na  całkowitą
              liczbę  <czprób>  wyrażoną  w  Hz.   Obsługuje  tylko  16-bitowy
              natywny format endian.
              INFORMACJA: Z MEncoderem musisz też użyć opcji -srate  <czprób>.
                 <czprób>
                      wyjściowa częstotliwość próbkowania
                 <dług>
                      długość   filtru  ze  względu  na  niższą  częstotliwość
                      próbkowania (domyślnie: 16)
                 <lin>
                      jeśli 1 to filtry będą  liniowo  interpolowane  pomiędzy
                      wielofazowymi pozycjami
                 <liczba>
                      log2  z  liczby  wielofazowych  pozycji  (..., 10->1024,
                      11->2048, 12->4096, ...)  (domyślnie: 10->1024)
                 <obcinanie>
                      częstotliwość obcinania (0.0-1.0),  domyślne  ustawienie
                      zależy od długości filtru

       sweep[=szybkość]
              Wykonuje przemiatanie sinusoidalne.
                 <0.0-1.0>
                      Delta  funckji sinusoidalnej, żeby usłyszeć przemiatanie
                      dobierz bardzo małe wartości.

       hrtf[=flaga]
              Head-related transfer function (funkcja transferowa  związana  z
              głową):   Konwertuje   wielokanałowe   audio  do  dwóch  kanałów
              przeznaczonych dla słuchawek, zachowując przestrzenność dźwięku.

              Flaga  Znaczenie
              m      macierzowe dekodowanie tylnego kanału
              s      dwukanałowe dekodowanie macierzowe
              0      brak dekodowania macierzowego (domyślne)

       equalizer=[g1:g2:g3:...:g10]
              10  oktawowy  korektor graficzny zaimplementowany przy pomocy 10
              filtrów pasmowych IIR.  Oznacza to, że  działa  bez  względu  na
              format  odtwarzanego  dźwięku.  Środkowe częstotliwości dla tych
              10 pasm to:

              Nr częstotliwość
              0    31.25 Hz
              1    62.50 Hz
              2   125.00 Hz
              3   250.00 Hz
              4   500.00 Hz
              5    1.00 kHz
              6    2.00 kHz
              7    4.00 kHz
              8    8.00 kHz
              9   16.00 kHz

              Jeżeli  częstotliwość  próbkowania  odtwarzanego  dźwięku   jest
              niższa  niż  środkowa  częstotliwość dla odpowiedniego pasma, to
              jest ono wyłączane.  Znanym błędem jest to, że  właściwości  dla
              najwyższego   pasma   nie   są  całkowicie  symetryczne,  jeżeli
              częstotliwość próbki jest zbliżona do  częstotliwości  środkowej
              danego   pasma.    Można  obejść  ten  problem  zwiększając  jej
              częstotliwość, zanim ta dotrze do filtru korektora.
                 <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
                      Liczby rzeczywiste określające przyrost w dB dla każdego
                      pasma częstotliwości (-12-12).

              PRZYKAD:
                 mplayer -af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi
                      Wzmocni   dźwięk   w   wyższych   i  niższych  zakresach
                      częstotliwości, wyciszając go jednocześnie około 1kHz.

       channels=lkan[:nr:od1:do1:od2:do2:od3:do3:...]
              Dodaje, usuwa, kopiuje lub przekierowuje kanały.  Jeżeli  podana
              jest    tylko    opcja    <lkan>,    filtr    używa   domyślnego
              przekierowywania, które działa następująco: Jeśli liczba kanałów
              wyjściowych  jest  większa  niż  wejściowych,  tworzone są puste
              kanały (w przypadku miksowania z mono do stereo, kanał mono jest
              powtarzany  w  obu kanałach wyjściowych).  Jeżeli liczba kanałów
              wyjściowych jest mniejsza niż wejściowych, nadmiarowe kanały  są
              usuwane.
                 <lkan>
                      liczba wyjściowych kanałów (1-6)
                 <nr>
                      liczba dróg przekierowania (1-6)
                 <od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>
                      Pary  liczb  z zakresu od 0 do 5, które określają, gdzie
                      przekierować konkretny kanał.

              PRZYKAD:
                 mplayer -af channels=4:4:0:1:1:0:2:2:3:3 media.avi
                      Zmieni  liczbę  kanałów  na   4   i   ustawi   4   drogi
                      przekierowania,  które  zamienią  kanał  0  z 1, a 2 i 3
                      pozostawią niezmienione.  Zauważ, że  jeżeli  odtwarzany
                      był zbiór zawierający 2 kanały, kanały 2 i 3 będą puste,
                      ale 0 i 1 zostaną zamienione.
                 mplayer -af channels=6:4:0:0:0:1:0:2:0:3 media.avi
                      Zmieni  liczbę  kanałów  na   6   i   ustawi   4   drogi
                      przekierowania,  które  skopiują  kanał  0  do 0 do 3, a
                      kanały 4 i 5 będą zawierały ciszę.

       format[=format] (zobacz także -format)
              Konwertuje format  próbki.   Uruchamiany  automatycznie,  jeżeli
              jest potrzebny przez kartę dźwiękową lub inny filtr.
                 <format>
                      Wybiera  żądany  format.   Ogólny format to 'zbe', gdzie
                      'z' oznacza znak ('s' dla ze znakiem  lub  'u'  dla  bez
                      znaku),  'b'  oznacza  ilość bitów na próbkę (16, 24 lub
                      32) a 'e' oznacza który bajt jest wysoki  ('le'  oznacza
                      little-endian,  'be'  big-endian  a 'ne' format właściwy
                      dla  komputera).    Prawidłowymi   wartościami   (między
                      innymi)  są:  's16le',  'u32be' i 'u24ne'.  Wyjątkami od
                      tej reguły będącymi ciągle poprawnymi formatami są:  u8,
                      s8, floatle, floatbe, floatne, mulaw, alaw, mpeg2, ac3 i
                      imaadpcm.

       volume[=v[:sc]
              Implementuje  programową   regulację   głośności.    Używaj   go
              ostrożnie,  gdyż  może  obniżyć  stosunek  sygnału  do szumu.  W
              większości  wypadków  najlepszym  rozwiązaniem  jest  ustawienie
              miksera PCM na maksymalną wartość, wyłączenie filtru i regulacja
              głośności poziomem  głośności  ogólnej  miksera.   Jeżeli  Twoja
              karta  ma  cyfrowy  mikser  PCM  zamiast analogowego i zauważysz
              przekłamania,  użyj  miksera  MASTER.    Jeżeli   do   komputera
              podłączony jest zewnętrzny wzmacniacz (co zazwyczaj ma miejsce),
              poziom  hałasu  może  zostać  zredukowany  poprzez   dostrojenie
              głównego  poziomu głośności (master level) i pokrętła głośności,
              dopóki syczenie w tle nie ustanie.
              Ten filtr ma inną właściwość: Mierzy ogólny,  maksymalny  poziom
              dźwięku  i  wypisuje  go  po  zakończeniu  MPlayera.  Oszacowana
              głośność  może  być  użyta  do  ustawienia  poziomu  dźwięku   w
              MEncoderze tak, by był używany maksymalny zasięg dynamiczny.
              INFORMACJA:  Filtr  może  zostać  użyty  tylko  jeden  raz  przy
              przetwarzaniu każdego strumienia audio.
                 <v>
                      Ustawia  wzmocnienie  w  dB  dla  wszystkich  kanałów  w
                      strumieniu  od  wartości  -200dB  do +60dB, gdzie -200dB
                      oznacza  całkowite  wyciszenie   a   +60dB   1000-krotne
                      wzmocnienie (domyślnie: 0).
                 <sc>
                      Włącza   (1)  lub  wyłącza  (2)  soft-clipping  (miękkie
                      obcinanie).   Soft-clipping  może  sprawić,  że   dźwięk
                      stanie  się  łągodniejszy,  jeżeli  zastosowano  wysokie
                      poziomy  głośności.   Uaktywnij  tę  opcję,  jeżeli  moc
                      głośników jest zbyt niska.
                      UWAGA:  Metoda  ta  powoduje  przekłamania i powinna być
                      użyta tylko w ostateczności.

              PRZYKAD:
                 mplayer -af volume=10.1:0 media.avi
                      Wzmocni głośność  o  10.1dB  i  zastosuje  hard-clipping
                      (twarde obcinanie), jeżeli poziom jest zbyt wysoki.

       pan=n[:l01:l02:...l10:l11:l12:...ln0:ln1:ln2:...]
              Dowolnie   miksuje   kanały.    Najprościej  tłumacząc  jest  to
              połączenie  filtru  volume  i  channels,   które   może   zostać
              wykorzystane  do zmiksowania wielu kanałów do kilku, np. dźwięku
              w trybie stereo do  mono  lub  zmiany  "szerokości"  centralnego
              głośnika w systemie dźwięku przestrzennego.  Filtr jest trudny w
              użyciu i będzie  wymagał  zastosowania  żmudnej  metody  prób  i
              błędów,  zanim  zostanie osiągnięty oczekiwany rezultat.  Liczba
              parametrów  filtru  zależy  od  liczby  kanałów.   Przykład  jak
              zmiksować  6-kanałowy  dźwięk do 2 kanałów z wykorzystaniem tego
              filtru znajduje się w części przykładów blisko końca.
                 <n>
                      liczba kanałów wyjściowych (1-6)
                 <lij>
                      Jak dużo z kanału wejściowego i jest miksowane  w  kanał
                      wyjściowy   j   (0-1).   Zatem  najpierw  jest  n  liczb
                      opisujących co robić  z  pierwszym  kanałem  wejściowym,
                      potem  n  liczb działających na drugim kanale wejściowym
                      itd.  Jeśli dla któregoś kanału wejściowego  nie  podasz
                      żadnych liczb przyjmowane jest 0.

              PRZYKAD:
                 mplayer -af pan=1:0.5:0.5 media.avi
                      Zmiksuje dźwięk ze stereo do mono.
                 mplayer -af pan=3:1:0:0.5:0:1:0.5 media.avi
                      Da  3  kanały  wyjściowe,  pozostawiając 0 i 1 bez zmian
                      oraz miksując  0  i  1  do  2  kanału  (który  może,  na
                      przykład, zostać wysłany do subwoofera).

       sub[=fc:kan]
              Dodaje  kanał  subwoofera do strumienia dźwiękowego.  Dane audio
              użyte do stworzenia tego kanału są  średnią  dźwięku  w  0  i  1
              kanale.     Dźwięk    wynikowy    zostanie   poddany   działaniu
              dolnoprzepustowego  filtru  Butterwortha   czwartego   rzędu   z
              domyślną  częstotliwością graniczną na poziomie 60Hz i dodany do
              oddzielnego kanału w strumieniu audio.
              UWAGA: Wyłącz ten filtr, jeżeli odtwarzasz  DVD  z  dźwiękiem  w
              systemie  Dolby Digital 5.1, w przeciwnym wypadku jego działanie
              zakłóci dźwięk subwoofera.
                 <fc>
                      Częstotliwość   graniczna   filtru    dolnoprzepustowego
                      wyrażona  w  Hz  (20Hz do 300Hz) (domyślnie: 60Hz).  Dla
                      uzyskania najlepszego rezultatu, spróbuj ustawić  ją  na
                      jak  najniższą.   Wzbogaci  to  doświadczenia  płynące z
                      używania dźwięku stereo i w systemie przestrzennym.
                 <kan>
                      Określa numer kanału, do którego zostanie wysłany dźwięk
                      subwoofera.   Może przyjmować wartości z zakresu od 0 do
                      5 (domyślnie: 5).  Zauważ, że  liczbą  kanałów  zwiększy
                      się do <kan>, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

              PRZYKAD:
                 mplayer -af sub=100:4 -channels 5 media.avi
                      Doda   kanał   subwoofera  z  ustawioną  częstotliwością
                      graniczną na 100Hz do 4 kanału wyjściowego.

       center Towrzy  kanał  centralny  z  przednich  kanałów.   Narazie  może
              charakteryzować  się  niską  jakością, ponieważ nie wykorzystuje
              filtru górnoprzepustowego dla prawidłowego selekcjonowania, ale,
              zamiast tego, uśrednia i dzieli na połowę oba kanały.
                 <ch>
                      Określa  numer  kanału,  do  którego  wstawiony zostanie
                      kanał centralny.  Wartość  tego  parametru  może  być  z
                      przedziału  0  do  5  (domyślnie: 5).  Zauważ, że liczba
                      kanałów będzie automatycznie  zwiększonado  <ch>,  jeśli
                      zajdzie taka potrzeba.

       surround[=opóźnienie]
              Dekoder  macierzowo  zakodowanego dźwięku przestrzennego takiego
              jak Dolby Surround.  Wiele plików zawierających 2 kanały  audio,
              w  rzeczywistości  zawiera  dźwięk przestrzenny zakodowany w tym
              systemie.  Aby użyć tego filtru  potrzebujesz  karty  z  obsługą
              przynajmniej 4 kanałów.
                 <opóźnienie>
                      Ustawia  opóźnienie  w  ms dla tylnych głośników (0ms do
                      1000ms) (domyślnie: 20ms).  Powinno być  ustawione  tak:
                      jeśli  d1 to odległość od pozycji słuchacza do przednich
                      głośników a d2 to odległość  od  tylnych  głośników,  to
                      opóźnienie  powinno  być ustawione na 15ms, jeżeli d1 <=
                      d2 i 15 + 5*(d1-d2) jeżeli d1 >  d2.   Domyślna  wartość
                      dla d to 20ms.

              PRZYKAD:
                 mplayer -af surround=15 -channels 4 media.avi
                      Doda  dźwięk  przestrzenny  dekodując dźwięk dla tylnych
                      głośników z opóźnieniem 15ms.

       delay[=kan1:kan2:...]
              Opóźnia dźwięk wysłany  do  głośników,  tak  żeby  dotarł  on  z
              różnych  kanałów  jednocześnie.   Jest to użyteczne, jeżeli masz
              więcej niż 2 głośniki.
                 kan1,kan2,...
                      Opóźnienie w ms, które ma  być  zastosowane  do  każdego
                      kanału (liczba rzeczywsta z zakresu od 0 do 1000).

              Aby  obliczyć  opóźnienie  dla  poszczególnych  kanałów, wykonaj
              następuje czynności:

              1. Oblicz  odległość  od  głośników  do  pozycji  słuchacza   (w
                 metrach),  da  Ci  to wartości od s1 do s5 (dla systemu 5.1).
                 Nie ma sensu brać pod uwagę subwoofera (i tak  nie  usłyszysz
                 różnicy).

              2. Odejmij  odległość od s1 do s5 od odległości maksymalnej tzn.
                 s[i] = max(s) - s[i]; i = 1...5.

              3. Oblicz żądane opóźnienia w ms jako d[i] = 1000*s[i]/342; i  =
                 1...5.

              PRZYKAD:
                 mplayer -af delay=10.5:10.5:0:0:7:0 media.avi
                      Opóźni  dźwięk  w  lewym  i  prawym  przednim głośniku o
                      10.5ms, dwa tylne kanały i subwoofer o 0ms, a  centralny
                      o 7ms.

       export[=mmapowany_zbiór[:npróbek]]
              Eksportuje  przychodzący  sygnał  do  innych  procesów  używając
              mapowania  pamięci  (mmap()).    Zmapowane   obszary   zawierają
              nagłówek:

              int lkan                     /*liczba kanałów*/
              int rozm                     /*rozmiar bufora*/
              unsigned long long licznik   /*Używany do zachowania synchronizacji,
                                             aktualizowany za każdym razem kiedy
                                             eksportowane są nowe dane.*/

              Reszta to 16-bitowe dane (bez przeplotu).
                 <mmapowany_zbiór>
                      Zbiór,   na   który   należy  mapować  dane  (domyślnie:
                      ~/.mplayer/mplayer-af_export).
                 <npróbek>
                      ilość próbek na kanał (domyślnie: 512)

              PRZYKAD:
                 mplayer -af export=/tmp/mplayer-af_export:1024 media.avi
                      Wyeksportuje 1024  próbek  na  kanał  do  "/tmp/mplayer-
                      af_export".

       extrastereo[=wsp]
              Zwiększa (liniowo) różnicę między lewym a prawym kanałem dodając
              efekt "przekazu na żywo" do odtwarzania.
                 <wsp>
                      Określa współczynnik różnicy wyrażony liczbą rzeczywistą
                      (domyślnie:  2.5).   Jeśli podasz mu wartość 0.0, dźwięk
                      będzie  odtwarzany  w  trybie  mono  (średnia  z   dwóch
                      kanałów),  przy  1.0,  dźwięk pozostanie niezmieniony, a
                      jeśli podasz -1.0,  lewy  kanał  zostanie  zamieniony  z
                      prawym.

       volnorm[=metoda]
              Maksymalnie  zwiększa  głośność,  nie  zniekształcając  przy tym
              dźwięku.
                 <metoda>
                      Ustawia użwaną metodę.
                         1: Używa pojedynczej próbki by  wygładzić  zaburzenia
                         używając  standardowej średniej ważonej z poprzednich
                         próbek (domyślne).
                         2:  Używa  kilku  próbek  by   wygładzić   zaburzenia
                         używając  standardowej średniej ważonej z poprzednich
                         próbek.

       ladspa=plik:etykieta[:opcje...]
              Ładuje wtyczkę LADSPA (Linux  Audio  Developer's  Simple  Plugin
              API).   Filtr  ten  może mieć wiele instancji, więc można używać
              kilku wtyczek LADSPA jednocześnie.
                 <plik>
                      Określa  plik  biblioteki  z  wtyczką  LADSPA.    Jeżeli
                      zmienna  LADSPA_PATH  jest  ustawiona, program szuka tam
                      określonego  pliku.   Jeżeli   jednak   nie   jest   ona
                      ustawiona, musisz podać pełną ścieżkę do tego zbioru.
                 <etykieta>
                      Określa  filtr  wewnątrz  biblioteki.   Niektóre  zbiory
                      zawierają tylko jeden filtr, z kolei inne mogą  zawierać
                      ich  wiele.   Podanie  tutaj  parametru "help" spowoduje
                      wyświetlenie wszystkich  dostępnych  filtrów  w  obrębie
                      konkretnej     biblioteki,    zastępuje    to    funkcję
                      "listplugins" z pakietu SDK LADSPA.
                 <parametry>
                      Parametry  są  liczbami  rzeczywistymi   większymi   lub
                      równymi  zeru,  które  określają  zachowanie załadowanej
                      biblioteki (np. opóźnienie, próg  czy  wzmocnienie).   W
                      trybie  "gadatliwym"  (dodaj flagę -v do wiersza poleceń
                      MPlayera), wypisywane są wszystkie możliwe  parametry  i
                      ich    poprawne    zakresy.     Zastępuje   to   funkcję
                      "analyseplugin" z pakietu SDK LADSPA.

       comp
              Filtr kompresujący/rozkompresowujący  przdatny  przy  wejściu  z
              mikrofonu.    Zapobiega   przenoszeniu   artefaktów  przy  dużym
              poziomie dźwięku, a zgłasnia przy  niskm.   Filtr  ten  nie  był
              testowany i może być nawet bezużyteczny.

       gate
              Filtr bramkujący szum podobny do filtru comp.  Filtr ten nie był
              testowany i może być nawet bezużyteczny.

FILTRY VIDEO

       Filtry  video  umożliwiają  Ci  modyfikację  strumienia  video  i  jego
       własności.  Składnia jest następująca:

       -vf <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
              Ustawia listę filtrów video i ich opcji.

       -vop               <...,filtr3[=parametr1:parametr2:...],filtr2,filtr1>
       (PRZESTARZAŁE)
              Ustawia   listę   filtrów  video  do  zastosowania  w  odwrotnej
              kolejności.  Odradzane na rzecz -vf.

       Wiele parametrów jest opcjonalnych  i  jeżeli  zostaną  pominięte,  ich
       wartości  ustawiane  są  na  domyślne.  Użyj "-1", aby wyraźnie nakazać
       ustawiania wartości domyślnej.  Parametry  w:h  oznaczają  szerokość  x
       wysokość  w  pikselach,  x:y  oznacza  pozycję  od  lewego górnego rogu
       większego obrazu.
       INFORMACJA: Możesz pobrać listę dostępnych filtrów  video  poprzez  -vf
       help.

       Filtry   obrazu   są   zorganizowane   w  listy.   Jest  kilka  poleceń
       zarządzających listą filtrów.

       -vf-add <filtr1[,filtr2,...]>
              Dodaje podane jako parametry filtry do listy filtrów.

       -vf-pre <filtr1[,filtr2,...]>
              Poprzedza listę filtrów podanymi filtrami.

       -vf-del <poz1[,poz2,...]>
              Usuwa filtry na podanych pozycjach.  Pozycje rozpoczynają się od
              0, ujemne liczby odnoszą się do końca listy (-1 to ostani).

       -vf-clr
              Usuwa wszystkie filtry.

       Jeśli  filtr  to obsługuje możesz odnosić się do parametrów podając ich
       nazwy.

       -vf <filtr>=help
              Wyświetla nazwy  parametrów  i  zakresy  wartości  dla  podanego
              filtru.

       -vf <filtr=nazwany_parametr1=wartość1[:nazwany_parametr2=wartość2:...]>
              Ustawia  nazwany  parametr  na podaną wartość.  Użyj on/off albo
              yes/no żeby ustawić parametry typu przełącznik.

       Dostępne są filtry:

       crop[=w:h:x:y]
              Kadruje daną część partii obrazu i wyrzuca resztę.  Przydatne do
              usuwania czarnych obramowań z szerokoekranowych filmów.
                 <w>,<h>
                      Szerokość  i  wysokość  obcięcia,  domyślnie  oryginalna
                      szerokość i wysokość.
                 <x>,<y>
                      Pozycja wycinanego obrazu, domyślnie środek.

       cropdetect[=limit:round]
              Oblicza niezbędne parametry przycinania i  wyświetla  propozycje
              na standardowe wyjście.
                 <limit>
                      Próg,  który  może być opcjonalnie podany od niczego (0)
                      do wszystkiego (255) (domyślnie: 24).
                 <round>
                      Wartość,  przez  którą  szerokość/wysokość  powinny  być
                      podzielne  (domyślnie:  16).   Offset jest automatycznie
                      dopasowywany tak, aby wycentrować  film.   Użyj  2,  aby
                      otrzymać  równe wymiary (wymagane przez film 4:2:2).  16
                      to  najlepsza  wartość  przy  kodowaniu  do   większości
                      kodeków.

       rectangle[=w:h:x:y]
              Reaguje     na     przyjmującą     dwa    parametry    dyrektywę
              "change_rectangle" w zbiorze input.conf.
                 <w>,<h>
                      szerokość i wysokość (domyślnie: -1, maksymalny  możliwy
                      rozmiar przy którym granice wciąż są widoczne.)
                 <x>,<y>
                      pozycja  lewego  górnego rogu (domyślnie: -1, najwyżej i
                      najbardziej w lewo jak to tylko możliwe)

       expand[=w:h:x:y:o:a:r]
              Zwiększa rozdzielczość (nie skaluje) filmu do podanej wartości i
              umieszcza  nieprzeskalowany  obraz pod współrzędnymi x, y.  Może
              być użyty  do  umieszczenia  napisów/OSD  w  otrzymanym  czarnym
              pasku.

                 <w>,<h>
                      Szerokość   i   wysokość   po   poszerzeniu  (domyślnie:
                      oryginalna  szerokość,   wysokość).    Ujemne   wartości
                      traktowane są jak zmiany oryginalnej wielkości

                      PRZYKAD:
                           expand=0:-50:0:0
                                  Dodaje 50 pixeli ramki na dole obrazka.

                 <x>,<y>
                      pozycja  oryginalnego  obrazu  na  rozszerzonym  obrazie
                      (domyślnie: na środku)

                 <o>
                      wyświetlanie OSD/napisów
                         0: wyłączone (domyślne)
                         1: włączone

                 <a>
                      Rozszerza  tak,  by  pasowało  do   proporcji,   a   nie
                      rozdzielczości (domyślnie: 0).

                      PRZYKAD:
                           expand=800::::3/4
                                  Powiększa  do  800x600, chyba że film jest w
                                  większej  rozdzielczości,  wtedy   powiększa
                                  tak, by miał proporcje 3/4.

                 <r>
                      Zaokrągla  w  górę  tak  żeby  wysokość i szerokość były
                      podzielne przez <r> (domyślnie: 1).

       flip (zobacz także -flip)
              Odwraca obraz do góry nogami.

       mirror
              Tworzy lustrzane odbicie względem osi Y.

       rotate[=<0-7>]
              Obraca obraz o 90 stopni i ewentualnie go odbija.  Dla  wartości
              pomiędzy 4-7 obracanie wykona się tylko jeżeli obraz jest wyższy
              niż szerszy.

                 0    Obraca o 90 stopni w prawo i odbija (domyślne)

                 1    Obraca o 90 stopni w prawo.

                 2    Obraca o 90 stopni w lewo.

                 3    Obraca o 90 stopni w lewo i odbija.

       scale[=w:h[:przeplot[:pom_kol[:parametr[:parametr2[:presize]]]]]]
              Skaluje  obraz  (wolnym)  programowym  skalatorem   i   wykonuje
              konwersję kolorów YUV<->RGB (zobacz także -sws).

                 <w>,<h>
                      Przeskalowana  szerokość/wysokość (domyślnie: oryginalna
                      szerokość/wysokość)
                      INFORMACJA:  Jeżeli  podano  -zoom,  a   podane   filtry
                      (włączając  w to libvo) nie potrafią skalować, domyślnie
                      jest d_width/d_height!
                          0:   skalowana d_width/d_height
                         -1:   oryginalna wysokość/szerokość
                         -2:   Oblicza w/h używając  tej  drugiej  wartości  i
                         preskalowanych proporcji.
                         -3:    Oblicza  w/h  używając  tej drugiej wartości i
                         oryginalnych proporcji.
                         -(n+8): Jak  -n  powyżej,  ale  zaokrągla  wymiar  do
                         najbliższej wielokrotności 16.

                 <przeplot>
                      Przełącza skalowanie z przeplotem.
                         0: wyłączone (domyślne)
                         1: włączone

                 <pom_kol>
                      opuszcza informację o kolorach
                         0:  Użyje wszystkich dostępnych linii wejścia koloru.
                         1: Użyje tylko co 2gą linię wejścia koloru.
                         2: Użyje tylko co 4tą linię wejścia koloru.
                         3: Użyje tylko co 8mą linię wejścia koloru.

                 <parametr>[:<parametr2>] (zobacz także -sws)
                      Ustawia  parametry  skalowania  zależnie  od  tego  jaki
                      skalator został wybrany przez -sws.
                         -sws   2  (dwusześciennie):   B  (rozmazywanie)  i  C
                         (dzwonienie)
                         0.00:0.60 domyślnie
                         0.00:0.75 "precyzyjna dwusześcienna" VirtualDuba
                         0.00:0.50 krzywa sklejana Catmull-Rom
                         0.33:0.33 krzywa sklejana Mitchell-Netravali
                         1.00:0.00 sześcienna krzywa B-sklejana
                         -sws  7  (gaussian):  ostrość  (0  (gładkie)  -   100
                         (wyostrzone))
                         -sws 9 (lanczos):  długość filtra (1-10)

                 <presize>
                      Skaluje do standardowych wielkości.
                         qntsc:   352x240 (ćwierć ekranu NTSC)
                         qpal:    352x288 (ćwierć ekranu PAL)
                         ntsc:    720x480 (standardowe NTSC)
                         pal:     720x576 (standardowe PAL)
                         sntsc:   640x480 (NTSC z kwadratowymi pikselami)
                         spal:    768x576 (PAL z kwadratowymi pikselami)

       dsize[=proporcja|w:h:metoda-proporcji:r]
              Zmienia  pożądaną  wielkość  obrazu/proporcję w wybranym miejscu
              łańcucha filtrów.  Proporcja może być podana jako  ułamek  (4/3)
              lub   liczba  rzeczywista  (1.33).   Zamiast  tego  można  podać
              dokładne wymiary wyjścia.  Proszę zauważyć,  że  filtr  ten  nie
              przeskalowywuje   nic  samemu;  on  tylko  ustawia  co  następne
              skalowania (sprzętowe lub programowe) zrobią przy dostosowywaniu
              do prawidłowych proporcji.

                 <w>,<h>
                      Nowa  wysokość  i szerokość obrazu Może być jedną z tych
                      specjalnych wartości:
                          0:   oryginalna wysokość i szerokość wyświetlania
                         -1:   oryginalna wysokość/szerokość filmu (domyślne)
                         -2:   Oblicza w/h na podstawie  drugiej  wielkości  i
                         oryginalnych proporcji wyświetlania.
                         -3:    Oblicza  w/h  na podstawie drugiej wielkości i
                         oryginalnych proporcji filmu.

                 PRZYKAD:
                           dsize=800:-2
                                  Daje  rozdzielczość  wyjściową  800x600  dla
                                  filmu w proporcji 4/3, lub 800x450 dla filmu
                                  w proporcji 16/9.
                 <metoda-proporcji>
                      Zmienia  wysokość  i   szerokość   według   oryginalnych
                      proporcji.
                         -1: Ignoruje oryginalne proporcje (domyślne).
                          0:  Utrzymaj  proporcje  wyświetlania używając <w> i
                         <h> jako maksymalnej rozdzielczości.
                          1: Utrzymaj proporcje wyświetlania  używając  <w>  i
                         <h> jako minimalnej rozdzielczości.
                          2:  Utrzymaj proporcje filmu używając <w> i <h> jako
                         maksymalnej rozdzielczości.
                          3: Utrzymaj proporcje filmu używając <w> i <h>  jako
                         minimalnej rozdzielczości.

                 PRZYKAD:
                           dsize=800:600:0
                                  Daje  rozdzielczość  wyjściową  co  najwyżej
                                  800x600,   lub   mniejszą   żeby    utrzymać
                                  proporcje.

                 <r>
                      Zaokrągla  w  górę  tak  by  wysokość  i  szerokość były
                      podzielne przez <r> (domyślnie: 1).

       yuy2
              Wymusza konwersję programową YV12/I420/422P na YUY2.   Przydatne
              przy  kartach/sterownikach video, które mają wolną obsługę YV12,
              ale szybką YUY2.

       yvu9
              Wymusza programową konwersję przestrzeni kolorów YVU9  na  YV12.
              Odradzany na rzecz skalowania programowego.

       yuvcsp
              Obcina   wartości   kolorów   YUV   do   zakresu  CCIR  601  bez
              przeprowadzania prawdziwej konwersji.

       rgb2bgr[=swap]
              Konwersja kolorów RGB 24/32 <-> BGR 24/32
                 swap
                      Dodatkowo zamienia R <-> B.

       palette
              Konwersja przestrzeni kolorów RGB/BGR 8 ->  15/16/24/32bpp  przy
              użyciu palety.

       format[=fourcc]
              Ograniczenie  przestrzeni  kolorów  dla  następnego  filtru  bez
              robienia żadnej konwersji.  Stosować razem z filtrem  skalującym
              do prawdziwej konwersji.
              INFORMACJA:  Listę  dostępnych  formatów  można uzskać wywołując
              format=fmt=help.
                 <fourcc>
                      nazwa  formatu  taka  jak  rgb15,   bgr24,   yv12,   itp
                      (domyślnie: yuy2)

       noformat[=fourcc]
              Ograniczenie  przestrzeni  kolorów  dla  następnego  filtru  bez
              robienia  żadnej  konwersji.   Przeciwnie  niż  filtr   formatu,
              pozwala  na użycie dowolnej przestrzeni kolorów z wyjątkiem tej,
              którą określiłeś.
              INFORMACJA: Listę dostępnych formatów  można  uzyskać  wywołując
              format=fmt=help.
                 <fourcc>
                      nazwa   formatu   taka   jak  rgb15,  bgr24,  yv12,  itp
                      (domyślnie: yv12)

       pp[=filtr1[:opcja1[:opcja2...]]/[-]filtr2...] (zobacz także -pphelp)
              Ta opcja uruchamia określony łańcuch podfiltrów postprocessingu.
              Podfiltry  muszą być oddzielone znakiem "/" i mogą być wyłączone
              przez poprzedzenie ich znakiem "-".  Każdy podfiltr  i  niektóre
              opcje  mają długą i krótką nazwę których można używać zamiennie,
              tzn. dr/dering oznaczają  to  samo.   Wszystkie  podfiltry  mają
              wspólne opcje określające ich zasięg:
                 a/autoq
                      Automatycznie  wyłącza  filtr,  jeśli procesor jest zbyt
                      wolny.
                 c/chrom
                      Filtruje też kolory (domyślne).
                 y/nochrom
                      Wykonuje tylko filtrowanie jasności (nie filtruje barw).
                 n/noluma
                      Wykonuje  tylko filtrowanie barw (nie filtruje janości).

              INFORMACJA: -pphelp pokaże wszystkie dostępne podfiltry.

              Dostępne są podfiltry

                 hb/hdeblock[:różnica[:płaskość]]
                      poziomy filtr usuwania efektu blokowego
                         <różnica>:  Współczynnik   różnicy,   gdzie   większe
                         wartości    oznaczają    większe    usuwanie   bloków
                         (domyślnie: 32).
                         <płaskość>:  Współczynnik  płaskości,  gdzie  większe
                         wartości    oznaczają    większe    usuwanie   bloków
                         (domyślnie: 39).

                 vb/vdeblock[:różnica[:płaskość]]
                      pionowy filtr usuwania efektu blokowego
                         <różnica>:  Współczynnik   różnicy,   gdzie   większe
                         wartości    oznaczają    większe    usuwanie   bloków
                         (domyślnie: 32).
                         <płaskość>:  Współczynnik  płaskości,  gdzie  większe
                         wartości    oznaczają    większe    usuwanie   bloków
                         (domyślnie: 39).

                 ha/hadeblock[:różnica[:płaskość]]
                      dokładny poziomy filtr usuwania efektu blokowego
                         <różnica>:  Współczynnik   różnicy,   gdzie   większe
                         wartości    oznaczają    większe    usuwanie   bloków
                         (domyślnie: 32).
                         <płaskość>:  Współczynnik  płaskości,  gdzie  większe
                         wartości    oznaczają    większe    usuwanie   bloków
                         (domyślnie: 39).

                 va/vadeblock[:różnica[:płaskość]]
                      dokładny pionowy filtr usuwania efektu blokowego
                         <różnica>:  Współczynnik   różnicy,   gdzie   większe
                         wartości    oznaczają    większe    usuwanie   bloków
                         (domyślnie: 32).
                         <płaskość>:  Współczynnik  płaskości,  gdzie  większe
                         wartości    oznaczają    większe    usuwanie   bloków
                         (domyślnie: 39).

                 Poziome  i  pionowe  filtry  usuwania  bloków  mają   wspólne
                 wartości  różnicy i płaskości, więc nie można ustawić różnych
                 progów poziomych i pionowych.

                 h1/x1hdeblock
                      eksperymentalny poziomy filtr usuwania efektu blokowego

                 v1/x1vdeblock
                      eksperymentalny pionowy filtr usuwania efektu blokowego

                 dr/dering
                      filtr usuwania efektu dzwonienia

                 tn/tmpnoise[:próg1[:próg2[:próg3]]]
                      redukcja szumów czasowych
                         <próg1>: większy -> mocniejsze filtrowanie
                         <próg2>: większy -> mocniejsze filtrowanie
                         <próg3>: większy -> mocniejsze filtrowanie

                 al/autolevels[:f/fullyrange]
                      automatyczna korekta jasności / kontrastu
                         f/fullyrange: Rozciąga jasność do zakresu (0-255).

                 lb/linblenddeint
                      Filtr usuwania przeplotu liniowym rozmyciem, który usuwa
                      przeplot  z  danego  bloku  stosując do wszystkich linii
                      filtr (1 2 1).

                 li/linipoldeint
                      Liniowo interpolujący filtr  usuwania  przeplotu,  który
                      usuwa  przeplot  z  danego  bloku stosując do co drugiej
                      linii interpolację liniową.

                 ci/cubicipoldeint
                      Kubicznie interpolujący filtr usuwania przeplotu,  który
                      usuwa  przeplot  z  danego  bloku stosując do co drugiej
                      linii interpolację kubiczną.

                 md/mediandeint
                      Medianowy filtr usuwania przeplotu, który usuwa przeplot
                      z  danego  bloku  stosując  do  co  drugiej  linii filtr
                      medianowy.

                 fd/ffmpegdeint
                      Filtr usuwania przeplotu z FFmpeg, który usuwa  przeplot
                      z  danego bloku stosując do co drugiej linii filtr (-1 4
                      2 4 -1).

                 l5/lowpass5
                      Pionowo  stosowany  dolnoprzepustowy  fir  FIR  usuwania
                      przeplotu,  który usuwa przeplot z danego bloku stosując
                      do wszystkich linii filtr (-1 2 6 2 -1).

                 fq/forceQuant[:kwantyzator]
                      Wymusza zastosowanie podanego kwantyzatora zamiast  tego
                      z wejścia.
                         <kwantyzator>: używany kwantyzator

                 de/default
                      domyślna kombinacja filtrów (hb:a,vb:a,dr:a)

                 fa/fast
                      szybka kombinacja filtrów (h1:a,v1:a,dr:a)

                 ac
                      kombinacja        filtrów        wysokiej        jakości
                      (ha:a:128:7,va:a,dr:a)

              PRZYKAD:
                 -vf pp=hb/vb/dr/al
                      odblokowywanie  poziome  i  pionowe,   usuwanie   efektu
                      dzwonienia i automatyczna korekcja jasności/kontrastu
                 -vf pp=de/-al
                      domyślne filtry bez korekty jasności/kontrastu
                 -vf pp=default/tmpnoise:1:2:3
                      domyślne filtry i czasowy odszumiacz
                 -vf pp=hb:y/vb:a
                      Odblokowywanie  poziome tylko na jasności i automatyczne
                      włączenie  lub  wyłączenie  odblokowywania  pionowego  w
                      zależności od dostępnego czasu procesora.

       spp[=jakość[:qp:[:tryb]]
              Prosty  filtr  postprocessingu,  który wielokrotnie kompresuje i
              dekompresuje obraz w kilku (lub - przy jakości 6  -  wszystkich)
              przesunięciach i uśrednia wyniki.

                 <jakość>
                      0-6 (domyślnie: 3)

                 <qp>
                      Wymusza  parametr kwantyzacji (domyślnie: 0, parametr QP
                      z video).

                 <tryb>
                      0: twardy próg (domyślne)
                      1: miękki próg (lepiej usuwa efekt  dzwonienia,  większe
                      rozmycie)

       fspp[=jakość[:qp[:siła]]]
              szybsza wersja prostego filtru postprocesingu

                 <jakość>
                      4-5 (to samo co w spp; domyślnie: 4)

                 <qp>
                      Wymusza  parametr kwantyzacji (domyślnie: 0, parametr QP
                      z video).

                 <-15-32>
                      Siła filtru, mniejsze wartości  dają  więcej  szczegółów
                      ale  też więcej artefaktów, podczas gdy większe wartości
                      wygładzają  obraz  ali  i  rozmywają  (domyślnie:  0   -
                      optymalnie pod względem PSNR).

       pp7[=qp[:tryb]]
              Wariant  filtru  spp,  podobny  do  spp=6 z 7 punktową DCT gdzie
              tylko centralna próbka jest używana po IDCT.

                 <qp> Wymusza parametr kwantyzacji (domyślnie: 0, używaj QP  z
                      video).

                 <tryb>
                      0: twarde obcinanie
                      1:  miękkie  obcinanie  (lepiej  usuwa  dzwonienie,  ale
                      bardziej rozmyte)
                      2: średnie obcinanie (domyślne, dobre rezultaty)

       qp=równanie
              filtr zmiany parametru kwantyzacji (QP)

                 <równanie>
                      jakieś równanie postaci "2+2*sin(PI*qp)"

       test
              Tworzy różne wzorce testowe.

       rgbtest
              Tworzy wzorzec testowy RGB przydatny do wykrywania pomyłek  RGB/
              BGR.   Powinieneś widzieć czerwony, zielony i niebieski pasek od
              góry do dołu.

       lavc[=jakość:fps]
              Szybka  programowa  konwersja  z  YV12  na  MPEG-1  przy  pomocy
              libavcodec  do  stosowania  z DVB/DXR3.  Szybsza i lepsza jakość
              niż -vf fame.

                 <jakość>
                         1-31: ustalone qscale
                         32-: ustalone tempo bitowe w kbitach

                 <fps>
                      wymusza fps wyjścia (liczba rzeczywista) (domyślnie:  0,
                      wykrywanie wg wysokości)

       fame
              Szybka programowa konwersja z YV12 na MPEG-1 przy pomocy libfame
              do stosowania z DVB/DXR3.

       dvbscale[=aspekt]
              Ustawia optymalne  skalowanie  dla  kart  DVB,  czyli  sprzętowe
              skalowanie  osi  x i programowe wyliczanie skalowania osi y tak,
              by zachować proporcje.  Użyteczne tylko w połączeniu z expand  i
              scale.

                 <aspekt>
                      Kontroluje     proporcje,     wyliczane    przez    wzór
                      DVB_HEIGHT*ASPECTRATIO (domyślnie:  576*4/3=768),  ustaw
                      na 576*(16/9)=1024 dla TV 16:9.

              PRZYKAD:
                 -vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc
                      FIXME: Wytłumaczyć co to robi.

       noise[=luma[u][t|a][h][p]:chroma[u][t|a][h][p]]
              Dodaje zakłócenia.
                 <0-100>
                      zakłócenie jasności
                 <0-100>
                      zakłócenia koloru
                 u    jednolite zakłócenia (w przeciwnym wypadku gaussowskie)
                 t    zmienne  zakłócenie (wzorzec zakłóceń zmienia się między
                      klatkami)
                 a    uśrednione zmienne  zakłócenia  (gładsze,  ale  o  wiele
                      wolniejsze)
                 h    wysoka   jakość   (odrobinę   lepiej  wygląda,  odrobinę
                      wolniejsze)
                 p    miesza według przypadkowego zakłócenia z (pół)regularnym
                      wzorem

       denoise3d[=luma:chroma:time]
              Ten  filtr  redukuje  zakłócenia  obrazu  wygładzając  obraz,  a
              nieruchome obrazy stają  się  naprawdę  nieruchome  (Powinno  to
              poprawić możliwości kompresji.).
                 <luma>
                      wpływ przestrzeni jasności (domyślnie: 4)
                 <chroma>
                      wpływ przestrzeni kolorów (domyślnie: 3)
                 <time>
                      wpływ czasu (domyślnie: 6)

       hqdn3d[=luma:chroma:czas]
              Wersja filtra denoise3d z wysoką precyzją/jakością.  Parametry i
              sposób użycia są takie same.

       eq[=jasność:kontrast] (PRZESTARZAŁE)
              Programowy korektor z interaktywnym  sterowaniem,  zupełnie  jak
              korektor  sprzętowy,  dla  kart/sterowników  które nie obsługują
              sprzętowego sterowania jasnością i kontrastem.  Może  być  także
              użyteczny  z  MEncoderem,  w celu poprawy kiepsko przechwyconych
              filmów, lub też w celu lekkiego zmniejszenia kontrastu, by ukryć
              artefakty powstałe z winy niskiego tempa bitowego.
                 <-100-100>
                      początkowa jasność
                 <-100-100>
                      początkowy kontrast

       eq2[=gamma:kontrast:jasność:nasycenie:rg:gg:bg:waga]
              Alternatywny   korektor   programowy  używający  tabel  podglądu
              (lookup tables, bardzo wolne), pozwala na  korekcję  gamma  poza
              zwykłą zmianą jasności i kontrastu.  Wykorzystuje to ten sam kod
              optymalizowany dla MMX co -vf eq jeśli wszystkie wartości  gamma
              są 1.0.  Parametry są podane jako liczby rzeczywiste.
                 <0.1-10>
                      początkowa wartość gamma (domyślnie: 1.0)
                 <-2-2>
                      początkowy kontrast, ujemne wartości dają negatyw obrazu
                      (domyślnie: 1.0)
                 <-1-1>
                      początkowa jasność (domyślnie: 1.0)
                 <0-3>
                      początkowe nasycenie (domyślnie: 1.0)
                 <0.1-10>
                      wartość gamma dla czerwonej składowej obrazu (domyślnie:
                      1.0)
                 <0.1-10>
                      wartość  gamma dla zielonej składowej obrazu (domyślnie:
                      1.0)
                 <0.1-10>
                      wartość   gamma   dla   niebieskiej   składowej   obrazu
                      (domyślnie: 1.0)
                 <0-1>
                      Parametr  wagi  może  być  użyty  do zmniejszenia efektu
                      wysokiej wartości gamma na jasnych obszarach obrazu, np.
                      żeby   nie  zostały  wzmocnione  aż  do  czystej  bieli.
                      Wartość 0.0  całkowicie  wyłącza  korektę  gamma  a  1.0
                      zostawia ją z pełną mocą (domyślnie: 1.0).

       hue[=barwa:nasycenie]
              Korektor   programowy  z  interaktywnym  sterowaniem,  taki  jak
              korektor  sprzętowy,  dla  kart/sterowników  nie   obsługujących
              sprzętowo korekty barwy i nasycenia.
                 <-180-180>
                      początkowa barwa (domyślnie: 0.0)
                 <-100-100>
                      domyślne  nasycenie,  liczby ujemne dają przeciwne barwy
                      (domyślnie: 1.0)

       halfpack[=f]
              Konwerteruje płaskie YUV 4:2:0 do upakowanego  4:2:2  o  połowie
              wysokości,  zmniejszając  próbkowanie  jasności, ale zostawiając
              wszystkie  próbki  barwy.   Użyteczne   przy   wyświetlaniu   na
              urządzeniach  o niskiej rozdzielczości, gdy sprzętowe skalowanie
              jest kiepskiej jakości lub nie jest dostępne.   Może  być  także
              użyte  jako  prymitywne  usuwanie przeplotu jasności przy bardzo
              niskim zużyciu procesora.
                 <f>
                      Domyślnie, halfpack pobiera średnie z pary linii,  kiedy
                      zmniejsza próbkowanie.  Dowolna wartość inna niż 0 lub 1
                      daje domyślne (uśredniające) zachowanie.
                         0: Używa tylko  parzystych  linii  przy  zmniejszaniu
                         próbkowania.
                         1:  Używa tylko nieparzystych linii przy zmniejszaniu
                         próbkowania.

       ilpack[=tryb]
              Przy zachowywaniu video w formatach YUV 4:2:0 przeplot barw  nie
              jest  ustawiany  prawidłowo z powodu zmniejszenia ilości kanałów
              barw w pionie.  Filtr ten pakuje płaskie  4:2:0  w  format  YUY2
              (4:2:2)  z  liniami barwy na właściwych miejscach, żeby w każdej
              linii skanowania dane barwy i jasności pochodziły z tego  samego
              pola.
                 <tryb>
                      Wybiera tryb própkowania.
                         0:   tryb  najbliższego  sąsiada  (nearest-neighbor),
                         który jest szybki, ale niepoprawny
                         1: interpolacja liniowa (domyślne)

       harddup
              Użyteczne tylko z MEncoderem.  Jeżeli harddup jest używany  przy
              kodowaniu,  wymusza umieszczenie zduplikowanych ramek w wyjściu.
              Wymaga  to  trochę  więcej  miejsca,  ale  jest  konieczne  przy
              tworzeniu  plików MPEG lub jeśli planujesz dalsze demuksowanie i
              remuksowanie   strumienia   video.    Parametr   powinien    być
              umieszczony na końcu łańcucha filtrów lub blisko niego, chyba że
              masz dobry powód aby zrobić inaczej.

       softskip
              Użyteczne  tylko  z  MEncoderem.    Softskip   przesuwa   moment
              omijania/opuszczania klatek sprzed początku łańcucha filtrów, do
              miejsca zawierającego się gdzieś  w  nim.   Pozwala  to  działać
              poprawnie  filtrom,  które  muszą mieć dostępne wszystkie klatki
              (odwrócone telecine,  tymczasowy  odszumiacz,  itp.).   Parametr
              powinien  być  umieszczony  po  wyżej wymienionych filtrach i po
              kolejnych filtrach, które wymagają dużej mocy obliczeniowej.

       decimate[=max:hi:lo:uł]
              Usuwa ramki, które niewiele różnią się  od  poprzednich  w  celu
              zmniejszenia  framerate.   Główne  zastosowanie  tego  filtra to
              kodowanie-z-bardzo-niskim-tempem-bitowym  (np.   strumieniowanie
              przez  modem),  ale  teoretycznie  może  on być użyty do naprawy
              filmów w których nieprawidłowo odwrócono telecine.
                 <max>
                      Ustawia maksymalną ilość  kolejnych  ramek,  które  mogą
                      zostać  usunięte  (jeśli  dodatni),  albo  (gdy  ujemny)
                      minimalną odległość między usuniętymi ramkami.
                 <hi>,<lo>,<uł>
                      Ramka jest kandydatem do usunięcia, jeśli  żaden  region
                      8x8  nie  różni się o więcej niż <hi> i jeśli nie więcej
                      niż <uł> obrazu (1  oznacza  cały  obraz)  różni  się  o
                      więcej  niż  <lo>.   Wartości <hi> i <lo> odnoszą się do
                      bloków  8x8   i   reprezentują   faktyczne   różnice   w
                      wartościach  pikseli, więc granica 64 przekłada się na 1
                      jednostkę różnicy na każdym pikselu lub to samo  inaczej
                      rozmieszczone w całym bloku.

       dint[=czułość:poziom]
              Filtr  dint  (od  drop-deinterlace)  wykrywa  i usuwa pierwszą z
              szeregu klatek video z przeplotem.
                 <0.0-1.0>
                      względna różnica między sąsiednimi pikselami (domyślnie:
                      0.1)
                 <0.0-1.0>
                      Jaka  część  obrazu  musi  zostać uznana za z przeplotem
                      żeby usunąć klatkę (domyślnie: 0.15)

       lavcdeint (PRZESTARZAŁE)
              filtr usuwający przeplot z FFmpeg, to samo co -vf pp=fd

       kerndeint[=próg[:mapa[:kolejność[:ostr[:dwustr]]]]]
              Adaptatywny  deinterlacer  jądra  autorstwa  Donald'a   Graft'a.
              Usuwa  przeplot  z  części  video,  jeśli  zostanie przekroczony
              konfigurowalny próg.
                 <0-255>
                      próg (domyślnie: 10)
                 <mapa>
                         0: Ignoruje piksele przekraczające próg (domyślne).
                         1: Koloruje piksele przekraczające próg na biało.

                 <kolejność>
                         0: Pozostawia kolejność pól (domyślne).
                         1: Zamienia pola.

                 <ostr>
                         0: Wyłącza dodatkowe wyostrzanie (domyślne).
                         1: Włącza dodatkowe wyostrzanie.

                 <dwustr>
                         0: Wyłącza dwukierunkowe wyostrzanie (domyślne).
                         1: Włącza dwukierunkowe wyostrzanie.

       unsharp[=l|cWxH:ilość[:l|cWxH:ilość]]
              maska zmiękczająca / rozmycie gaussa

                 l
                      Stosuje efekty na składowej jasności.

                 c
                      Stosuje efekty na składowych koloru.

                 <wysokość>x<szerokość>
                      szerokość i wysokość macierzy, nieparzysty rozmiar w obu
                      kierunkach  (min = 3x3, max = 13x11 lub 11x13, zazwyczaj
                      coś pomiędzy 3x3 i 7x7)

                 ilość
                      Względny   współczynnik   wyostrzenia/rozmycia    obrazu
                      (rozsądna wartość powinna być w zakresie -1.5-1.5).
                         <0: rozmycie
                         >0: wyostrzenie

       swapuv
              Zamienia płaszczyzny U i V.

       il[=d|i][s][:[d|i][s]]
              Usuwa/wstawia  przeplot  w  obrazie.   Celem  tego  filtra  jest
              dodanie   możliwości   przetwarzania    przeplatanych    obrazów
              pojedynczymi  obrazami bez usuwania przeplotu.  Możesz filtrować
              swoje DVD z przeplotem i odtwarzać  na  telewizorze  nie  psując
              przeplotu.  Podczas gdy przeplot usuwany jest na stałe (filtrami
              postprocesingu - wygładzając, uśredniając,  itp.),  rozdzielanie
              przeplotu  dzieli  klatkę na 2 pola (tak zwane półobrazy), można
              więc  je  przetwarzać  (filtrować)  niezależnie,   a   następnie
              połączyć z powrotem w jeden obraz.
                 d    rozdziela obraz (umieszczając jeden nad drugim)
                 i    łączy obraz
                 s    zamienia pola (parzyste i nieparzyste linie)

       fil[=i|d]
              Rozdziela  przeplatane obrazy.  Ten filtr jest bardzo podobny do
              filtru il ale o wiele szybszy, jego główną wadą jest to, że  nie
              zawsze  działa.   Zwłaszcza  w połączeniu z innymi filtrami może
              utworzyć losowo pomieszane obrazy, więc ciesz się jeśli  działa,
              ale  nie skarż się, jeśli nie działa z Twoją kombinacją filtrów.
                 d    Rozdziela obraz, umieszczając półobrazy obok siebie)
                 i    Łączy obraz

       field[=n]
              Wyciąga  pojedyncze  pola  z   przeplatanego   obrazu   używając
              arytmetyki  krokowej,  aby  unikać  marnowania  czasu procesora.
              Opcjonalny  argument  n  określa,  czy  wyciągać  parzyste,  czy
              nieparzyste  pola  (zależnie  od  tego  czy n jest parzyste, czy
              nieparzyste).

       detc[=zmienna1=wartość1:zmienna2=wartość2:...]
              Próbuje odwrócić proces "telecine" by  uzyskać  czysty  strumień
              bez  przeplotu  przy  prędkości klatek filmu.  Był to pierwszy i
              najbardziej prymitywny filtr odwróconego telecine, który  został
              zaimplementowany w MPlayerze/MEncoderze.  Działa przez skupienie
              się na wzorcu telecine 3:2 i podążaniu nim  tak  długo,  jak  to
              tylko  możliwe.   Dlatego  pasuje  on doskonale dla perfekcyjnie
              ztelecinowanego materiału, nawet w  przypadku  obecności  sporej
              wartości   szumu,   ale  nie  zadziała  po  złożonej  edycji  po
              telecinowaniu.  Filtr przestał być już rozwijany, jako że  ivtc,
              pullup  i  filmdint  lepiej nadają się do większości zastosowań.
              Poniższe argumenty (składnia jest opisana wyżej) mogą być  użyte
              by kontrolować jego działanie:

                 <dr>
                      Ustawia tryb gubienia klatek.
                         0:  Nie  usuwać klatek by utrzymać ustaloną wyjściową
                         prędkość klatek (domyślne).
                         1: Zawsze usuwać klatkę gdy nie było  porzucania  lub
                         łączenia telecine w poprzednich 5 klatkach.
                         2:  Zawsze  utrzymywać  dokładny  stosunek 5:4 ilości
                         klatek wejściowych do wyjściowych.
                         INFORMACJA: Z MEncoderem używaj zawsze trybu 1 lub 2!

                 <am>
                      Tryb analizy.
                         0:  Ustalony  wzorzec  z  numerem  klatki początkowej
                         określonym przez <fr>
                         1: agresywne szukanie wzorca telecine (domyślne)

                 <fr>
                      Ustawia numer początkowej klatki w  sekwencji.   0-2  to
                      trzy następujące po sobie klatki bez przeplotu; 3 i 4 to
                      dwie klatki z przeplotem.   Domyślne  -1  oznacza  "poza
                      sekwencją  telecine".  Liczba podana tutaj odnosi się do
                      hipotetycznej klatki przed początkiem filmu.

                 <t0>, <t1>, <t2>, <t3>
                      Wartości progowe używane w niektórych trybach.

       ivtc[=1]
              Eksperymentalny   "bezstanowy"   filtr   odwracający   telecine.
              Zamiast  próbować  znaleźć wzorzec, jak robi to filtr detc, ivct
              podejmuje decyzje niezależnie dla  każdej  klatki.   Daje  to  o
              wiele  lepsze  rezultaty  na  filmach,  które  przeszły głębokie
              modyfikacje po zastosowaniu telecine, ale za  to  nie  jest  tak
              odporny  na  zakłócenia wejściowe, np. podczas przechwytywania z
              TV.  Opcjonalny parametr (ivct=1) ma podobne działanie jak opcja
              dr=1  dla filtru detc i powinien być używany tylko z MEncoderem.
              Jak przy detc, musisz podać prawidłową wyjściową ilość klatek na
              sekundę  (-ofps  24000/1001)  przy  używaniu  MEncodera.  Dalszy
              rozwój ivtc jest wstrzymamy, jako że filtry  pullup  i  filmdint
              wydają się być dokładniejsze.

       pullup[=jl:jr:jt:jb:sb:mp]
              Filtr   odwracania   telecine   trzeciej  generacji,  zdolny  do
              przetwarzania mieszanki twardego telecine  (hard-telecine)  oraz
              progresywnej  zawartości  24000/1001  i  30000/1001  fps.  Filtr
              pullup jest zaprojektowany, aby był skuteczniejszy niż detc  czy
              ivtc,   poprzez   wykorzystywanie  kontekstu  przy  podejmowaniu
              decyzji.  Podobnie jak ivtc, pullup  jest  bezstanowy  w  sensie
              takim,  że  nie  skupia  się  na wzorcu i nie podąża za nim, ale
              zamiast  tego  sprawdza   kolejne   pola,   aby   zidentyfikować
              podobieństwa i odbudować progresywne ramki.  Ciągle jest w fazie
              rozwojowej, mimo to jest całkiem dokładny.  Opcje jl, jr,  jt  i
              jb  określają  ile  "śmieci"  ma  być  ignorowane odpowiednio po
              lewej, prawej, u  góry  i  na  dole  obrazu.   Lewo/prawo  są  w
              jednostkach  8  pikseli,  natomiast  góra/dół są w jednostkach 2
              linii.  Domyślnie jest to 8 pikseli z każdej strony.  Ustawiając
              opcję  sb  (strict  breaks  - stałe przerwy) na 1, zmniejsza się
              szansa, że pullup stworzy niepasującą klatkę, ale  może  również
              prowadzić  do  ominięcia wielu ramek podczas scen z dużą ilością
              ruchu.  Odwrotnie, jeśli  ustawisz  na  -1,  to  pullup  łatwiej
              będzie  dopasowywał  pola.   Może  to  pomóc  przy przetwarzaniu
              filmu, w którym jest delikatne  rozmazanie  między  polami,  ale
              może   również  sprawić,  że  w  wyjściu  znajdą  się  klatki  z
              przeplotem.  Opcja mp (przestrzeń metryczna) może być  ustawiona
              na  1  lub  2,  aby  użyć  przestrzeni  barw zamiast przestrzeni
              jasności dla obliczeń pullup.  Może to  poprawić  dokładność  na
              bardzo czystym materiale źródłowym, ale prawdopodobnie zmniejszy
              dokładność, jeśli film ma zniekształcone barwy (efekt tęczy) lub
              jest  on  w  skali  szarości.   Głównym  celem  ustawienia mp na
              przestrzeń barw jest zmniejszenie obciążenia CPU  i  sprawienie,
              aby  pullup  mógł  być  używany w czasie rzeczywistym na wolnych
              maszynach.
              INFORMACJA:  Zawsze  stosuj  filtr  softskip  po   pullup   przy
              kodowaniu,  aby mieć pewność, że ten drugi będzie miał dostęp do
              wszystkich klatek.  Jeżeli tego nie zrobisz,  doprowadzi  to  do
              błędów  w  wyjściu i zakończeniu programu na skutek ograniczeń w
              warstwie kodeku/filtru.

       filmdint[=options]
              Filtr odwracania telecine, podobny  do  opisanego  wyżej  filtra
              pullup.   Projektowany  do obsłużenia każdego wzorca odwracania,
              włączając  mieszankę  miękkiego   i   twardego   telecine   oraz
              ograniczoną  obsługę  filmów,  które  zostały  przyspieszone lub
              opóźnione w stosunku do  swojej  prędkości  początkowej.   Tylko
              płaszczyzna  jasności  jest  używana przy szukaniu przerw między
              klatkami.  Jeśli pole nie  zostanie  dopasowane,  jest  z  niego
              usuwany  przeplot  poprzez  prostą  aproksymację liniową.  Jeśli
              źródłem jest MPEG-2 musi to być  pierwszy  filtr,  tak  by  miał
              dostęp  do  flag  pola  ustawionych  przez  dekoder  MPEG-2.   W
              zależności od źródłowego MPEG może ujść  na  sucho  zignorowanie
              tej  porady, dopóki nie widzisz licznych ostrzeżeń "Bottom-field
              first".  Bez opcji przeprowadza  normalne  usuwanie  telecine  i
              powinien   być   używany   z   mencoder  -fps  30000/1001  -ofps
              24000/1001.  Jeśli ten filtr jest używany  z  mplayerem  efektem
              będzie   nierówna  prędkość  odtwarzania,  ale  i  tak  jest  to
              generalnie lepsze niż użycie pp=lb albo całkowity brak  usuwania
              przeplotu.  Poszczególne opcje są oddzielane znakiem /.

                 crop=<w>:<h>:<x>:<y>
                      Tak  jak  filtr crop, ale szybciej i działa na mieszance
                      twardego i  miękkiego  telecine  oraz  gdy  y  nie  jest
                      wielokrotnością  4.   Jeśli x lub y wymagałyby obcinania
                      ułamków piksela z płaszczyzn barw obszar obcinania  jest
                      powiększany.   Zazwyczaj  oznacza  to że x i y muszą być
                      parzyste.

                 io=<ifps>:<ofps>
                      Na każde ifps klatek wejściowych filtr  wygeneruje  ofps
                      klatek  wyjściowych.   Stosunek  ifps/ofps  powinien być
                      taki sam jak stosunek -fps/-ofsp.  Może to być użyte  do
                      filtrowania  filmów,  które  są  nadawane  w  TV  z inną
                      częstotliwością niż oryginalna.

                 luma_only=<n>
                      Jeśli n jest niezerowe, płaszczyzna barwy jest kopiowana
                      bez zmian.  Przydatne przy telewizji próbkowanej w YV12,
                      która ignoruje jedno z pól barwy.

                 mmx2=<n>
                      Na x86 jeśli n=1 używa funkcji optymalizowanych dla MMX2
                      zaś jeśli n=2 używa funkcji optymalizowanych dla 3DNow!.
                      Gdzie indziej używa czystego C.  Jeśli  nie  podano  tej
                      opcji  MMX2  i  3DNow!  są wykrywane automatycznie, użyj
                      tego by wyłączyć autodetekcję.

                 fast=<n>
                      Duże n przyspieszy filtr kosztem dokładności.   Domyślne
                      jest n=3.  Jeśli n jest nieparzyste, klatka bezpośrednio
                      po klatce z  zaznaczoną  flagą  MPEG  REPEAT_FIRST_FIELD
                      uznawana  jest za progresywną, więc filtr nie spędzi ani
                      chwili nad MPEG-2 z miękkim telecine.   To  jest  jedyny
                      efekt  tej  flagi, jeśli jest dostępne MMX2 albo 3DNow!.
                      Bez MMX2 ani 3DNow! niezależnie czy n=0 czy n=1 to  będą
                      użyte te same obliczenia co przy n=2 czy n=3.  Jeśli n=2
                      lub 3 ilość poziomów  jasności  używana  do  znalezienia
                      przełomu  klatek  jest  redukowana z 256 do 128, co daje
                      szybszy filtr bez dużej straty dokładności.   Jeśli  n=4
                      lub  5  to szybszy, ale o wiele mniej dokładny, algorytm
                      jest używany  do  szukania  przełomu  klatek.   Jest  on
                      bardziej  skłonny  do  wykrycia  dużych pionowych detali
                      jako przeplotu.

                 verbose=<n>
                      Jeśli n jest niezerowe,  wyświetla  szczegółowe  metryki
                      dla każdej ramki.  Przydatne przy debugowaniu.

                 dint_thres=<n>
                      Próg   usuwania   przeplotu.    Używany   przy  usuwaniu
                      przeplotu niedopasowanych ramek.  Duża  wartość  oznacza
                      mniej  usuwania  przeplotu, n=256 całkowicie je wyłącza.
                      Domyślnie n=8.

                 comb_thres=<n>
                      Próg do porównywania górnego i dolnego pola.   Domyślnie
                      128.

                 diff_thres=<n>
                      Próg do wykrywania czasowych zmian pola.  Domyślnie 128.

                 sad_thres=<n>
                      Suma progów Całkowitej  Różnicy  (Absolute  Difference),
                      domyślnie 64.

       softpulldown
              Ten  filtr  prawidłowo  działa  tylko  z  MEncoderem i działa na
              flagach MPEG-2  używanych  do  miękkiego  telecine  3:2.   Jeśli
              chcesz  użyć  filtru  ivtc  lub  detc  na  filmach,  które  mają
              częściowe miękkie telecine to wstawienie przed nie  tego  filtra
              może sprawić że będą one dokładniejsze.

       divtc[=options]
              Odwrócone  telecine  dla  filmu  bez  przeplotu.  Jeżeli video z
              telecine 3:2 straciło jedno z pól lub usunięto z niego  przeplot
              metodą,  która  zachowuje  jedno pole a interpoluje drugie, to w
              efekcie otrzymamy beznadziejnej jakości film z co czwartą klatką
              powtórzoną.   Ten  filtr szuka i opuszcza zduplikowane klatki, i
              przywraca oryginalną ilość klatek na sekundę filmu  (framerate).
              Korzystając  z  tego  filtru,  musisz podać wartość -ofps, które
              stanowi 4/5 fps pliku wejściowego i umieścić softskip później  w
              łańcuchu  filtrów  zeby  upewnić  się  że  divtc widzi wszystkie
              klatki.  Dostępne są dwa różne tryby: Tryb jednoprzebiegowy jest
              domyślny  i  prosty  w  użyciu,  ale  ma tę wadę że jakiekolwiek
              zmiany w fazie telecine (zgubione  klatki  lub  wadliwa  edycja)
              powodują  krótkie  drgania  zanim  filtr się nie zsynchronizuje.
              Tryb dwuprzebiegowy unika tego najpierw  analizując  całe  video
              żeby  później mieć dokładne informacje o zmianach fazy i móc się
              natychmiast  synchronizować.   Te  przebiegi   nie   odpowiadają
              przebiegom   1  i  2  w  procesie  kodowania.   Przed  właściwym
              kodowaniem musisz puścić dodatkowy przebieg używając  pierwszego
              przebiegu divc wyrzucając wynikowy film.  Użyj -nosound -ovc raw
              -o /dev/null żeby nie marnować na ten przebieg czasu  procesora.
              Możesz  też  dodać  coś  w  rodzaju  crop=2:2:0:0  po divtc żeby
              jeszcze bardziej przyspieszyć.  Potem używaj drugiego  przebiegu
              divtc   do   właściwego   kodowania.    Jeśli  uzyważ  kodowania
              wieloprzebiegowego używaj drugiego przebiegu divtc do wszystkich
              przebiegów.  Dostępne opcje:

                 pass=1|2
                      Używa trybu dwuprzebiegowego (two-pass).

                 file=<nazwa pliku>
                      Ustawia   nazwę   dla   pliku  informacyjnego  kodowania
                      2-przebiegowego (domyślnie: "framediff.log").

                 threshold=<wartość>
                      Ustawia  minimalną  siłę,  którą   musi   mieć   wzorzec
                      telecine,  aby  filtr w niego uwierzył (domyślnie: 0.5).
                      Stosuje się to do  rozpoznawania  fałszywych  wzorców  z
                      części   filmu,   które  są  bardzo  ciemne  lub  prawie
                      nieruchome.

                 window=<ilośćklatek>
                      Ustawia   ilość   poprzednich    ramek,    które    będą
                      przeszukiwane  pod kątem odnalezienia wzorca (domyślnie:
                      30).  Większa  ilość  zapewnia  większą  wiarygodność  w
                      przeszukiwaniu  wzorca,  jednak  krótsza  przerwa skraca
                      czas reakcji do zmian w telecine.  Ma to tylko wpływ  na
                      tryb   jednoprzebiegowy.   Obecnie  tryb  dwuprzebiegowy
                      używa ściśle określonej wartości, która obejmuje zarówno
                      poprzednie jak i następne klatki.

                 phase=0|1|2|3|4
                      Ustawia    początkową    fazę    telecine    dla   trybu
                      jednoprzebiegowego (domyślnie: 0).  Tryb  dwuprzebiegowy
                      może   "wyglądać   w  przyszłość",  dlatego  korzysta  z
                      właściwej fazy już od samego początku, podczas gdy  tryb
                      jednoprzebiegowy musi zgadywać.  Kiedy już ją odnajdzie,
                      zaczyna z  niej  korzystać,  ale  ta  opcja  pozwala  na
                      pozbycie  się  szumu  na  początku.   Poza tym, pierwszy
                      przebieg  trybu  dwuprzebiegowego  też  korzysta  z  tej
                      opcji,  więc  jeżeli  zachowasz  wyjście  to otrzymasz w
                      efekcie stała fazę.

                 deghost=<wartość>
                      Ustawia    próg    deghostingu    (0-255    dla    trybu
                      jednoprzebiegowego, -255-255 dla trybu dwuprzebiegowego,
                      domyślnie: 0).  Jeżeli wartość jest  różna  od  0,  tryb
                      deghostingu  jest włączony.  Opcja przeznaczona jest dla
                      filmów, z których usunięto przeplot  poprzez  zmieszanie
                      pól,   zamiast   opuszczania  jednego  z  nich.   Proces
                      deghostingu wzmacnia wszystkie pozostałości po kompresji
                      w  zmieszanych  klatkach, wtedy parametr wartość określa
                      granicę wyłączenia tych  pikseli  z  deghostingu,  które
                      różnią  się od poprzedniej klatki o mniej niż wyznaczony
                      próg.  Jeżeli używany jest tryb dwuprzebiegowy, może być
                      użyta    wartość    ujemna,    aby   zmusić   filtr   do
                      przeanalizowania  całego  video  na  początku   drugiego
                      przebiegu w celu określenia czy zastosowanie filtru jest
                      konieczne i wybranie albo 0, albo wartości  bezwzględnej
                      parametru.   Podaj  tę opcję dla trybu dwuprzebiegowego,
                      przy jednoprzebiegowym nie ma to żadnego efektu.

       phase[=t|b|p|a|u|T|B|A|U][:v]
              Opóźnia film z przeplotem o jedno pole czasowe, tak że kolejność
              pól  ulega  zmianie.   Zamierzonym  działaniem  jest naprawienie
              filmów  w  trybie  PAL,  które  były  przechwycone  z   odwrotną
              kolejnością    względem    procesu    przenoszenia   film-video.
              Przyjmowane parametry:

                 t    Przechwycona  kolejność  pól  pierwsze-górne,  zmień  na
                      pierwsze-dolne.  Filtr opóźni dolne pole.

                 b    Przechwytuje  pierwsze-dolne, zmienia na pierwsze-górne.
                      Filtr opóźni górne pole.

                 p    Przechwytuje i przenosi z  taką  samą  kolejnością  pól.
                      Ten  tryb  istnieje  tylko po to, aby mogły się do niego
                      odnieść  dokumentacje  innych  opcji,  jeśli  jednak  go
                      wybierzesz, filtr, zaskakujące, nie zrobi nic ;-)

                 a    Automatycznie  wykrywa  przechwyconą  kolejność  pól  na
                      podstawie ich flag, zmienia na odwrotną.  Filtr  wybiera
                      pomiędzy  trybem  t  a  b  ramka po ramce, wykorzystując
                      flagi pól.  Jeżeli żadna  informacja  odnośnie  pól  nie
                      jest dostępna, wtedy działa jak u.

                 u    Przechwytuje  nieznaną  lub  różną kolejność, odwraca na
                      przeciwną.  Filtr wybiera pomiędzy trybem t a b ramka po
                      ramce,  analizując obrazy i wybierając opcję, która daje
                      najlepsze dopasowanie pól.

                 T    Przechwytuje pierwsze-górne,  zmienia  na  nieznany  lub
                      różny.   Filtr  wybiera  pomiędzy  trybem t a b ramka po
                      ramce na podstawie analizy obrazu.

                 B    Przechwytuje pierwsze-dolne,  zmienia  na  nieznany  lub
                      różny.   Filtr  wybiera  pomiędzy  trybem t a b ramka po
                      ramce na podstawie analizy obrazu.

                 A    Przechwytuje zależnie podstawie  flag  pól,  zmienia  na
                      nieznany lub różny.  Filtr wybiera pomiędzy trybem t a b
                      na podstawie analizy obrazu.   Jeżeli  żadna  informacja
                      odnośnie  pól nie jest dostępna, wtedy działa jak U.  To
                      jest tryb domyślny.

                 U    Przechwytuje nieznany lub różny i zmienia  na  to  samo.
                      Filtr  wybiera  pomiędzy trybem t a b tylko na podstawie
                      analizy obrazu.

                 v    Tryb gadatliwy.  Drukuje wybrany tryb dla każdej  klatki
                      i uśrednioną kwadratową różnicę pól między możliwościami
                      t, b i p.

       telecine[=start]
              Zastosuje proces 3:2 "telecine" by zwiększyć ilość klatek o 20%.
              Najprawdopodobniej nie będzie to działało poprawnie z MPlayerem,
              ale może być użyte z "mencoder -fps 30000/1001 -ofps  30000/1001
              -vf telecine".  Obie opcje fps są niezbędne!  (Synchronizacja A/
              V będzie popsuta,  jeżeli  będą  one  źle  podane.)   Opcjonalny
              parametr  start mówi filtrowi gdzie ma zacząć we wzorcu telecine
              (0-3).

       tinterlace[=tryb]
              Czasowe  przeplatanie  pól  -  łączy  pary  klatek  w  klatkę  z
              przeplotem,  zmniejszając  o  połowę  szybkość klatek.  Parzyste
              klatki są przenoszone w górne pole, nieparzyste w dolne.   Filtr
              może  być  użyty  do całkowitego odwrócenia działania tfields (w
              trybie 0).  Dostępne są tryby:
                 0    Przesunie nieparzyste klatki w górne  pole,  parzyste  w
                      dolne,  tworząc  ramkę  pełnej  wysokości  przy  połowie
                      prędkości klatek.
                 1    Opuszcza klatki parzyste, na  wyjście  przekazuje  tylko
                      nieparzyste, wysokość pozostaje niezmieniona.
                 2    Opuszcza klatki nieparzyste, na wyjście przekazuje tylko
                      parzyste, wysokość pozostaje niezmieniona.
                 3    Poszerza każdą klatkę do pełnej wysokości i wypełnia  co
                      drugą   linię   na  czarno;  szybkość  klatek  pozostaje
                      niezmieniona.

       tfields[=tryb]
              Tymczasowy separator pola - dzieli pola  na  klatki,  podwajając
              szybkość  klatek.   Podobnie  jak filtr telecine, tfields będzie
              poprawnie działał tylko z MEncoderem i  tylko  gdy  oba  -fps  i
              -ofps  będą  ustawione  na  pożądaną (podwójną) szybkość klatek!
              Dostępne tryby:
                 0    Pozostawia pola niezmienione. (Zaobserwujesz  przeskoki/
                      migotanie.)
                 1    Interpoluje  brakujące  linie.  (Stosowany algorytm może
                      nie być zbyt dobry.)
                 2    Przesunie  pola   o   1/4   piksela   z   wykorzystaniem
                      interpolacji liniowej (bez przeskoków).
                 4    Przesunie  pola  o  1/4  piksela z wykorzystaniem filtru
                      4tap (wysoka jakość) (domyślne).

       boxblur=promień:moc[:promień:moc]
              rozmycie pudełkowe
                 <promień>
                      siła filtru rozmycia (blur)
                 <moc>
                      ilość aplikacji filtru

       sab=promień:pf:różnKol[:pro:pf:RożnKol]
              adaptatywne rozmycie figur
                 <promień>
                      siła  filtru  rozmycia  (~0.1-4.0)  (wolniejsze   jeżeli
                      większe)
                 <pf>
                      siła prefiltru (~0.1-2.0)
                 <różnKol>
                      maksymalna   różnica   między  pikselami,  która  będzie
                      jeszcze rozpatrywana (~0.1-100.0)

       smartblur=promień:siła:zakres[:promień:siła:zakres]
              eleganckie rozmycie
                 <promień>
                      siła  filtru  rozmycia  (~0.1-5.0)  (wolniejsze   jeżeli
                      większe)
                 <siła>
                      rozmycie (0.0-1.0) lub wyostrzenie (-1.0-0.0)
                 <zakres>
                      filtruj wszystko (0), filtruj płaskie obszary (0-30) lub
                      filtruj krawędzie (-30-0)

       perspective=x0:y0:x1:y1:x2:y2:x3:y3:t
              Popraw perspektywę  w  filmach,  nie  kręconych  prostopadle  do
              ekranu.
                 <x0>,<y0>,...
                      współrzędne  lewego  górnego,  prawego górnego i prawego
                      dolnego rogu
                 <t>
                      liniowy (0) lub sześcienny resampling (1)

       2xsai
              Przeskaluje i wygładzi obraz przy  pomocy  podwójnego  algorytmu
              skalowania i interpolacji.

       1bpp
              Konwersja bitmapy 1bpp do YUV/BGR 8/15/16/32

       down3dright[=linie]
              Przepozycjonowanie  i  zmiana  rozmiaru  obrazu stereoskopowego.
              Wydobywa oba pola stereo i umieszcza je wspólnie, zmieniając  im
              rozmiar tak, by utrzymać proporcje filmu.
                 <linie>
                      ilość linii wybierana ze środka obrazu (domyślnie: 12)

       bmovl=ukryty:nieprzezroczysty:kolejka
              Filtr  overlay  bitmapy  czyta je z FIFO i wyświetla je w górnej
              części   filmu,   pozwalając   na   tranformacje   na   obrazie.
              TOOLS/bmovl-test.c jest małym programem do testowania bmovl.
                 <ukryty>
                      Ustawia  domyślną  wartość  flagi  "hidden" (0=widoczny,
                      1=ukryty).
                 <nieprzezroczysty>
                      Ustawia     domyślną     wartość     flagi      "opaque"
                      (0=przezroczysty, 1=nieprzezroczysty).
                 <kolejka>
                      ścieżka/nazwa   pliku   FIFO  (nazwana  kolejka  łącząca
                      "mplayer -vf bmovl" z aplikacją kontrolującą)

              Komendy FIFO:
                 RGBA32 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa clear
                      i   następnie   szerokość*wysokość*4    bajtów    danych
                      źródłowych RGBA32.
                 ABGR32 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa clear
                      i    następnie    szerokość*wysokość*4   bajtów   danych
                      źródłowych ABGR32.
                 RGB24 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa clear
                      i   następnie   szerokość*wysokość*3    bajtów    danych
                      źródłowych RGB24.
                 BGR24 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa clear
                      i    następnie    szerokość*wysokość*3   bajtów   danych
                      źródłowych BGR24.
                 ALPHA szerokość wysokość xpoz ypoz alfa
                      Zmienia przezroczystość alfa dla danego obszaru.
                 CLEAR szerokość wysokość xpoz ypoz
                      Czyści obszar.
                 OPAQUE
                      Wyłącza całą przezroczystość alfa.  Prześlij "ALPHA 0  0
                      0 0 0", aby włączyć ją z powrotem.
                 HIDE
                      Ukrywa bitmapę.
                 SHOW
                      Pokazuje bitmapę.

              Argumenty oznaczają:
                 <szerokość>, <wysokość>
                      wymiary obrazu/obszaru
                 <xpoz>, <ypoz>
                      Rozpoczyna blitting w punkcie o współrzędnych xpoz/ypoz.
                 <alfa>
                      Ustawia różnicę alfa.  Jeżeli ustawisz na  -255,  możesz
                      później  wysyłać  sekwencję  komend  ALPHA,  aby zmienić
                      wartość na -225, -200,  -175  itd.  -  uzyskasz  ciekawy
                      efekt przenikania ! ;)
                         0:    tak jak oryginał
                         255:  Zmienia wszystko na nieprzezroczyste.
                         -255: Zmienia wszystko na przezroczyste.

                 <clear>
                      czyści bufor przed blittingiem
                         0:  Obraz  będzie  po  prostu  blittowany na wierzchu
                         starego,  więc  nie  będziesz  musiał  wysyłać  1,8MB
                         danych  RGBA32  za  każdym  razem,  kiedy  mała część
                         ekranu jest aktualizowana.
                         1: czyści

       framestep=I|[i]krok
              Renderuje  tylko  każdą  n-tą  lub  każdą  intraklatkę   (klatkę
              kluczową).

              Jeżeli   wywołasz  ten  filtr  z  parametrem  I  (duża  litera),
              wyświetlane będą tylko klatki  kluczowe.   Dla  DVD  oznacza  to
              zwykle  co 15/12 ramkę (IBBPBBPBBPBBPBB), a dla AVI każdą zmianę
              sceny lub każdą wartość keyint (sprawdź wartość -lavcopts keyint
              jeżeli korzystasz z MEncodera przy kodowaniu video).

              Kiedy  ramka  kluczowa  zostaje  znaleziona, drukowany jest ciąg
              znaków "I!"  i znak końca wiersza,  zostawiając  aktualną  linię
              wyjścia MPlayera/MEncodera na ekranie, ponieważ zawiera ona czas
              (w  sekundach)  i  numer  ramki  kluczowej  (Możesz  użyć   tych
              informacji do podzielenia zbioru AVI.).

              Jeżeli wywołasz ten filtr ze zwykłym parametrem "krok", to tylko
              jedna klatka na "krok" klatek będzie wyświetlana.

              Jeżeli umieścisz "i" (mała litera) przed numerem, ciąg I! będzie
              wydrukowany (podobnie jak przy opcji "I").

              Jeżeli  podasz  tylko  "i", wtedy nic się nie dzieje z klatkami,
              tylko "I!" będzie drukowane.

       tile=xkawalki:ykawalki:wyjście:start:delta
              Łączy szereg obrazów w jeden większy.  Jeżeli ominiesz  parametr
              lub  podasz  wartość  mniejszą  niż  0,  domyślna wartość będzie
              użyta.  Możesz również przestać podawać opcje  w  każdej  chwili
              (...  -vf  tile=10:5  ...).  Dobrym pomysłem będzie umieszczenie
              filtru skalowania (scale) przed łączeniem (tile) :-).

              Dostępne parametry:

                 <xkawałki>
                      ilość kawałków na osi X (domyślnie: 5)
                 <ykawałki>
                      ilość kawałków na osi Y (domyślnie: 5)
                 <wyjście>
                      Renderuje  kawałek  kiedy  wyjściowa  ("wyjście")  ilość
                      klatek  jest  osiągnięta,  gdzie  "wyjście"  powinno być
                      liczbą mniejszą niż xtile * ytile.  Brakujące kawałki są
                      pozostawiane   puste.    Możesz,  na  przykład,  zapisać
                      kawałek 8 * 7 co każde 50 klatek, aby uzyskiwać obraz co
                      2 sekundy (przy szybkości 25 fps).
                 <start>
                      grubość zewnętrznego obramowania w pikselach (domyślnie:
                      2)
                 delta
                      grubość wewnętrznego obramowania w pikselach (domyślnie:
                      4)

       delogo[=x:y:w:h:t]
              Usuwa  logo  stacji  TV,  poprzez prostą interpolację sąsiednich
              pikseli.  Wystarczy, że ustawisz prostokąt przykrywający znak  i
              będziesz  świadkiem  jak znika (a czasami pojawi się coś o wiele
              brzydszego - efekty mogą być różne).
                 <x>,<y>
                      pozycja lewego, górnego rogu logo
                 <w>,<h>
                      szerokość i wysokość czyszczonego prostokąta
                 <t>  Grubość niewyraźnej krawędzi (dodana do w i  h).   Kiedy
                      ustawiona  zostanie  na  -1,  zielony prostokąt zostanie
                      narysowany  na  ekranie,   aby   uprościć   odnalezienie
                      właściwych parametrów x,y,w,h.

       remove-logo=/ścieżka/do/nazwa_zbioru_z_bitmapą_logo.pgm
              Usuwa   logo   stacji   TV  używając  obrazka  PGM  lib  PPM  do
              stwierdzenia które piksele stanowią logo.  Wysokość i  szerokość
              obrazka  musi  pasować  do  wymiarów  przetwarzanego  strumienia
              video.  Używa  obrazka  filtrującego  i  okrągłego  rozmycia  do
              usunięcia logo.

                 /ścieżka/do/nazwa_zbioru_z_bitmapą_logo.pgm
                      [ścieżka] + nazwa zbioru obrazka filtrującego.

       zrmjpeg[=opcje]
              Programowy koder YV12 do MJPEG wykorzystywany przy wyjściu video
              zr2.

                 maxheight=<h>|maxwidth=<w>
                      Te opcje  ustawiają  maksymalną  szerokość  i  wysokość,
                      którą  karta  zr może obsłużyć (obecnie wartstwa filtrów
                      MPlayera nie może wykryć prawidłowych wartości).

                 {dc10+,dc10,buz,lml33}-{PAL|NTSC}
                      Ustawia  automatycznie  maks.   szerokość   i   wysokość
                      polegając  na  znanych wartościach dla duetu karta/tryb.
                      Na przykład, poprawnymi opcjami są: dc10-PAL i  buz-NTSC
                      (domyślnie: dc10+PAL)

                 color|bw
                      Wybiera kodowanie w kolorze lub czarno-białe.  To drugie
                      jest szybsze.  Domyślnie używany jest tryb kolorowy.

                 hdec={1,2,4}
                      Poziome dziesiątkowanie 1, 2 lub 4.

                 vdec={1,2,4}
                      Pionowe dziesiątkowanie 1, 2 lub 4.

                 quality=1-20
                      Ustawia  jakość  kompresji  JPEG  [NAJLEPSZA]  1  -   20
                      [NAJGORSZA].

                 fd|nofd
                      Domyślnie, dziesiątkowanie jest stosowane, jeżeli sprzęt
                      Zoran może przeskalować wzwyż wynikowe obrazy  MJPEG  do
                      ich   oryginalnego   rozmiaru.    Parametr  fd  nakazuje
                      filtrowi zawsze stosować dziesiątkowanie (okropne).

       screenshot
              Pozwala  na  otrzymywanie  zrzutów  klatek  z   filmu   używając
              polecenia  screenshot  (domyślnie przypisanego do klawisza "s").
              Zapisuje zbiory o nazwach "shotNNNN.png"  w  bieżącym  katalogu,
              używając  pierwszego  dostępnego  numeru  -  nie  zamaże żadnych
              zbiorów.  Filtr nie ma żadnego narzutu jeśli nie jest używany  i
              akceptuje   dowolne   przestrzenie   kolorów,   więc   można  go
              bezpiecznie dodać do pliku konfiguracyjnego.

OGÓLNE OPCJE KODOWANIA (TYLKO MENCODER)

       -audio-delay <0.0-...>
              Ustawia opóźnienie audio w nagłówku.  Domyślnie jest 0.0, ujemne
              wartości  nie  działają.   Opcja  nie  opóźnia  dźwięku  podczas
              kodowania,  ale  odtwarzacz,  gdy  wykryje  domyślne  opóźnienie
              audio, wyręcza Cię z użycia opcji -delay.

       -audio-density <1-50>
              Liczba   kawałków  audio  na  sekundę  (domyślnie  jest  2  przy
              kawałkach audio o długości 0.5s).
              INFORMACJA: Tylko dla CBR, VBR ignoruje ją gdyż dokłada  kolejny
              pakiet w nowym kawałku.

       -audio-preload <0.0-2.0>
              Ustawia przerwę czasu buforowania audio (domyślnie: 0.5s).

       -endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|size[b|kb|mb]> (zobacz także -ss i -sb)
              Zatrzymuje kodowanie w podanym czasie lub pozycji bajtu.
              INFORMACJA: Pozycja bajtu nie będzie dokładna, ponieważ może się
              on tylko zatrzymać granicy ramki.

              PRZYKAD:
                 -endpos 56
                      Koduje tylko 56 sekund.
                 -endpos 01:10:00
                      Koduje tylko 1 godzinę i 10 minut.
                 -endpos 100mb
                      Koduje tylko 100 MB.

       -fafmttag <format>
              Można  używać  do  wymuszenia  znacznika  formatu  audio   pliku
              wyjściowego.

              PRZYKAD:
                 -fafmttag 0x55
                      Da  plik  wyjściowy zawierający 0x55 (mp3) jako znacznik
                      formatu audio.

       -ffourcc <fourcc>
              Można używać do wymuszenia fourcc video pliku wyjściowego.

              PRZYKAD:
                 -ffourcc div3
                      Da plik wyjściowy zawierający "div3" jako video  fourcc.

       -force-avi-aspect <0.2-3.0>
              Nadpisuje  aspekt zawarty w nagłówku vprp AVI OpenDML.  Opcja ta
              może być użyta do zmiany proporcji przy "-ovc copy".

       -frameno-file <nazwa pliku> (ODRADZANE)
              Określa  nazwę  pliku  audio   z   mapowaniem   numerów   klatek
              utworzonego  w  pierwszym  (tylko  audio)  przebiegu specjalnego
              kodowania trzyprzebiegowego.
              INFORMACJA:  Jeśli  korzystasz  z  tego   trybu   prawdopodobnie
              uzyskasz  desynchronizację A-V.  Nie używaj tej opcji - jest ona
              trzymana tylko dla wstecznej kompatybilności  i  przypuszczalnie
              zostanie usunięta w przyszłych wydaniach.

       -hr-edl-seek (tylko EDL)
              Używa   dokładniejszej,   ale   o   wiele   wolniejszej   metody
              przeskakiwania.   Obszary  przeznaczone  do  pominięcia  nie  są
              przeskakiwane,  zamiast  tego  dekodowane są wszystkie ramki ale
              tylko potrzebne są kodowane.  Pozwala to na  zaczynanie  nie  na
              klatkach kluczowych.
              INFORMACJA:  Nie  ma  gwarancji  prawidłowego  działania z "-ovc
              copy".

       -info <opcja1:opcja2:...> (tylko AVI)
              Wybiera informację nagłówka otrzymywanego pliku AVI.

              Dostępne opcje:

                 help
                      Pokazuje ten opis.

                 name=<wartość>
                      tytuł pliku

                 artist=<wartość>
                      artysta lub autor pliku

                 genre=<wartość>
                      oryginalna kategoria pracy

                 subject=<wartość>
                      treść pliku

                 copyright=<wartość>
                      informacja o prawach autorskich pliku

                 srcform=<wartość>
                      oryginalna forma cyfrowego materiału

                 comment=<wartość>
                      ogólna uwaga na temat pliku

       -noautoexpand
              Nie umieszcza automatycznie filtru  expand  w  łańcuchu  filtrów
              MEncodera.    Przydatne  do  kontrolowania,  w  którym  momencie
              łańcucha napisy są  renderowane  podczas  włączania  napisów  na
              sztywno do filmu.

       -noencodedups
              Nie   koduje  zduplikowanych  klatek  w  duplikacie;  w  wyjściu
              umieszcza ramki zerobajtowe  do  wskazania  duplikatów.   Klatki
              zerobajtowe  będą, tak czy inaczej, zapisane, chyba że filtr lub
              koder  zdolny  do  kodowania  zduplikowanego  jest   załadowany.
              Obecnie nadaje się do tego tylko filtr harddup.

       -noodml (tylko -of avi)
              Nie zapisuje indeksu OpenDML dla plików AVI >1GB.

       -noskip
              Nie opuszcza klatek.

       -o <nazwa pliku>
              Zapisuje   wyjście   do   podanego   pliku,  zamiast  domyślnego
              "test.avi".

       -oac <nazwa kodeka>
              Koduje podanym kodekiem audio (brak wartości domyślnej).
              INFORMACJA:  Użyj  -oac  help,  aby  otrzymać  listę  dostępnych
              kodeków.

              PRZYKAD:
                 -oac copy
                      Nie koduje, tylko kopiuje strumień.
                 -oac pcm
                      Koduje do odkompresowanego PCM.
                 -oac mp3lame
                      Koduje do MP3 (używa Lame).
                 -oac lavc
                      Koduje kodekiem z libavcodec.

       -of <format> (KOD BETA!)
              Koduje do wybranego formatu (domyślnie: AVI).
              INFORMACJA:   Użyj  -of  help,  aby  otrzymać  listę  dostępnych
              formatów.

              PRZYKAD:
                 -of avi
                      Koduje do AVI (domyślne).
                 -of mpeg
                      Koduje do MPEG (zobacz także -mpegopts).
                 -of lavf
                      Koduje używając mukserów  z  libavformat  (zobacz  także
                      -lavfopts).
                 -of rawvideo
                      surowy  strumień  video  (bez  muksowania  - tylko jeden
                      strumień video)
                 -of rawaudio
                      surowy strumień audio  (bez  muksowania  -  tylko  jeden
                      strumień audio)

       -ofps <fps>
              Ustawia  ilość  klatek  na  sekundę  (fps)  w  wyjściowym pliku,
              wartość może być różna niż w pliku źródłowym.  Parametr musi być
              ustawiony  dla  zmiennego  fps  (ASF,  niektóre  MOV)  i  plików
              progresywnych (30000/1001fps ztelecinowane MPEG).

       -ovc <nazwa kodeka>
              Koduje z podanym kodekiem video (brak domyślnej wartości).
              INFORMACJA:  Użyj  -ovc  help,  aby  otrzymać  listę  dostępnych
              kodeków.

              PRZYKAD:
                 -ovc copy
                      Nie koduje, tylko kopiuje strumień.
                 -ovc divx4
                      Koduje do DivX4/DivX5.
                 -ovc raw
                      Koduje  do nieskompesowanego formatu (użyj "-vf format",
                      aby wybrać).
                 -ovc lavc
                      Koduje z kodekiem libavcodec.

       -passlogfile <nazwa pliku>
              W  dwuprzebiegowym  kodowaniu,  zrzuca  informacje  o  pierwszym
              przebiegu do <nazwa pliku> zamiast domyślnego divx2pass.log.

       -skiplimit <wartość>
              Określa  maksymalną  liczbę  pominiętych  klatek  po zakodowaniu
              jednej (-noskiplimit daje nieograniczoną liczbę).

       -vobsubout <nazwa bazy>
              Określa  podstawową  nazwę  wyjściowych  plików  .idx  i   .sub.
              Wyłączy to renderowanie napisów w kodowanym filmie i przekieruje
              je do plików napisów VOBsub.

       -vobsuboutid <langid>
              Wybiera dwu literowy kod języka napisów.  Unieważnia to, co jest
              czytane z DVD lub pliku .ifo.

       -vobsuboutindex <index>
              Określa indeks napisów w pliku wyjściowym (domyślnie: 0).

OPCJE SPECYFICZNE DLA KODEKA (TYLKO MENCODER)

       Możesz określić specyficzne parametry kodowania dla kodeka, korzystając
       z poniższej składni:

       -<kodek>opts <opcja1[=wartość],opcja2,...>

       Gdzie <kodek> to jedno z: lavc, xvidenc, divx4, lame, toolame, twolame,
       nuv, vfw, faac, x264enc, mpeg lub lavf.

   divx4 (-divx4opts)
       DivX4   jest   uważany   za   przestarzały   i  obsługiwany  tylko  dla
       kompletności.  Aby uzyskać  szczegółowe  informacje  o  opcjach  DivX4,
       przeczytaj źródła, większość opcji nie jest tu opisana.

       help
              wyświetla pomoc

       br=<wartość>
              Określa bitrate.

                 4-16000
                      (w kbit)

                 16001-24000000
                      (w bit)

       key=<wartość>
              maksymalna przerwa między ramkami kluczowymi (w ramkach)

       deinterlace
              Włącza  usuwanie  przeplotu  (unikaj  tej  opcji, DivX4 ma pełno
              błędów).

       q=<1-5>
              jakość (1-najszybszy, 5-najlepszy)

       min_quant=<1-31>
              minimalny kwantyzator (quantizer)

       max_quant=<1-31>
              maksywalny kwantyzator

       rc_period=<wartość>
              współczynnik kontroli czasu

       rc_reaction_period=<wartość>
              współczynnik kontroli czasu reakcji

       rc_reaction_ratio=<wartość>
              współczynnik kontroli proporcji reakacji

       crispness=<0-100>
              określa chropowatość/gładkość

       pass=<1-2>
              Z tą opcją możesz kodować dwuprzebiegowo pliki DivX4.   Najpierw
              koduj  z  pass=1,  później  koduj  jeszcze  raz  z  tymi  samymi
              parametrami i pass=2.

       vbrpass=<0-2>
              Nadpisuje argument  pass  i  wykorzystuje  bibliotekę  Xvid  VBR
              zamiast DivX4 VBR.  Dostępne są następujące opcje:

                 0    kodowanie jednoprzebiegowe (tak jakby pominąć przebieg w
                      wierszu poleceń)

                 1    Analityczny   (pierwszy)    przebieg    dwuprzebiegowego
                      kodowania.   Wynikowy plik AVI może być przekierowany do
                      /dev/null.

                 2    Ostateczny (drugi) przebieg dwuprzebiegowego  kodowania.

   lame (-lameopts)
       help
              wyświetla pomoc

       vbr=<0-4>
              metoda zmiennego bitrate
                 0    cbr
                 1    mt
                 2    rh (domyślne)
                 3    abr
                 4    mtrh

       abr
              średni bitrate

       cbr
              stały  bitrate  Wymusza  również  kodowanie  CBR na późniejszych
              kodowaniach ABR.

       br=<0-1024>
              bitrate w kbit (tylko CBR i ABR)

       q=<0-9>
              jakość (0 - najwyższa, 9 - najniższa) (tylko VBR)

       aq=<0-9>
              jakość  algorytmiczna  (0   -   najlepsza/najwolniejsza,   9   -
              najgorsza/najszybsza)

       ratio=<1-100>
              współczynnik kompresji

       vol=<0-10>
              wzmocnienie głośności wejścia audio

       mode=<0-3>
              (domyślne: auto)
                 0    stereo
                 1    joint-stereo
                 2    dualchannel
                 3    mono

       padding=<0-2>
                 0    żaden
                 1    pełen
                 2    dostraja

       fast
              przełącza  na  szybsze  kodowanie  kolejnych trybów ustawień VBR
              Skutkuje to nieznacznie niższą jakością i większymi  wartościami
              bitrate.

       highpassfreq=<częstotliwość>
              Ustawia   częstotliwość  w  Hz  wysokoprzejściowego  filtrowania
              (highpass  filtering).   Częstotliwości  poniżej  podanej   będą
              obcinane.   Wartość  -1  wyłączy  filtrowanie, wartość 0 pozwoli
              LAME wykryć wartości automatycznie.

       lowpassfreq=<częstotliwość>
              Ustawia  częstotliwość  w  Hz   niskoprzejściowego   filtrowania
              (lowpass   filtering).    Częstotliwości  powyżej  podanej  będą
              obcinane.  Wartość -1 wyłączy  filtrowanie,  wartość  0  pozwoli
              LAME wykryć wartości automatycznie.

       preset=<wartość>
              standardowe ustawienia

                 help Wyświetla  dodatkowe  opcje i informacje o standardowych
                      ustawieniach.

                 medium
                      kodowanie VBR, dobra jakość,  wartości  bitrate  150-180
                      kbps

                 standard
                      kodowanie  VBR,  wysoka jakość, wartości bitrate 170-210
                      kbps

                 extreme
                      kodowanie VBR, bardzo wysoka  jakość,  wartości  bitrate
                      200-240 kbps

                 insane
                      kodowanie  CBR,  najwyższa ustawiona jakość, bitrate 320
                      kbps

                 <8-320>
                      kodowanie ABR z uśrednioną wartością podanego bitrate

              PRZYKADY:
                 fast:preset=standard
                      stosowne dla większości  ludzi  i  typów  muzyki  i  już
                      całkiem wysoka jakość
                 cbr:preset=192
                      Koduje  z ustawieniami ABR na wymuszonym, stałym bitrate
                      wynoszącym 192 kbps.
                 preset=172
                      Kodowanie z ustawieniami ABR przy  średnim  bitrate  172
                      kbps.
                 preset=extreme
                      Dla  ludzi  z  niewiarygodnie  dobrym słuchem i podobnym
                      wyposażeniem.

   toolame i twolame (odpowiednio -toolameopts i -twolameopts)
       br=<32-384>
              W trybie CBR parametr ten oznacza bitrate w  kbps,  natomiast  w
              trybie  VBR  jest  to  minimalny bitrate na ramkę.  Tryb VBR nie
              zadziała z wartością mniejszą niż 112.

       vbr=<-50-50> (tylko VBR)
              Przedział zmienności; jeśli ujemny koder przesuwa średni bitrate
              w  stronę  dolnej granicy, jeśli dodatni w stronę górnej.  Jeśli
              ustawione na 0 jest używany tryb CBR (domyślne).

       maxvbr=<32-384> (VBR only)
              maksymalny bitrate dozwolony na ramkę, w kbps

       mode=<stereo | jstereo | mono | dual>
              (domyślnie:  mono  dla  dźwięku  jednokanałowego,  w  przeciwnym
              wypadku stereo)

       psy=<-1-4>
              model psychoakustyczny (domyślnie: 2)

       errprot=<0 | 1>
              Włącza ochronę przed błędami.

       debug=<0-10>
              poziom debugowania

   faac (-faacopts)
       br=<bitrate>
              średni bitrate w kbps (nie działa z quality)

       quality=<1-1000>
              jakość, im wyższa tym lepsza (nie działa z br)

       object=<0-3>
              typ złożoności obiektów
                 0    MAIN (domyślnie)
                 1    LOW
                 2    SSR
                 3    LTP (niezwykle wolne)

       mpeg=<2|4>
              Wersja MPEG (domyślnie: 4)

       tns
              Włącza czasowe kształtowanie szumu.

       cutoff=<0-częstotliwość_próbkowania/2>
              częstotliowść obcinania (domyślnie: częstotliwość_próbkowania/2)

       raw
              Przechowuje strumień jako surowy ładunek z dodatkowymi danymi  w
              nagłówku   kontenera  (domyślnie:  0,  co  oznacza  ADTS).   Nie
              ustawiaj tej flagi jeśli wyraźnie tego  nie  potrzebujesz,  albo
              nie będziesz mógł później zremuksować strumienia audio.

   lavc (-lavcopts)
       Wiele  z opcji libavcodec (w skrócie lavc) jest skąpo udokumentowanych.
       Szczegółowe informacje znajdziesz w źródłach.

       PRZYKAD:
                 vcodec=msmpeg4:vbitrate=1800:vhq:keyint=250

       acodec=<wartość>
              kodek audio (domyślnie: mp2):
                 mp2
                      MPEG Layer 2
                 mp3
                      MPEG Layer 3
                 ac3
                      AC3
                 adpcm_ima_wav
                      IMA Adaptive PCM (4bity na próbkę, kompresja w  stosunku
                      4:1)
                 sonic
                      Eksperymentalny stratny/bezstratny kodek.

       abitrate=<wartość>
              bitrate dźwięku w kbit (domyślnie: 224)

       atag=<wartość>
              Wykorzystuje  określony znacznik formatu dźwięku systemu Windows
              (np. atag=0x55).

       bit_exact
              Wykorzystuje tylko  algorytmy  bitowo  dokładne  (poza  (I)DCT).
              Ponadto  bit_exact  wyłącza  kilka  funkcji  optymalizacyjnych i
              dlatego też powinien być stosowany tylko do testów regresyjnych,
              które   wymagają  plików  identycznych  binarnie,  nawet  jeżeli
              zmienia się wersja kodera.  Opcja ta ignoruje  również  nagłówek
              user_data   w   strumieniach   MPEG-4.   Nie  korzystaj  z  tego
              parametru, chyba że wiesz co robisz.

       threads=<1-8>
              Maksymalna liczba użytych  wątków  (domyślnie:  1).   Może  mieć
              delikatnie negatywny wpływ na przewidywanie ruchu.

       vcodec=<wartość>
              Wykorzystuje podany kodek (domyślnie: mpeg4).
                 mjpeg
                      Motion JPEG
                 ljpeg
                      Lossless JPEG
                 h261
                      H.261
                 h263
                      H.263
                 h263p
                      H.263 Plus
                 mpeg4
                      MPEG-4 (DivX 4/5)
                 msmpeg4
                      DivX 3
                 msmpeg4v2
                      MS MPEG4v2
                 wmv1
                      Windows Media Video, wersja 1 (AKA WMV7)
                 wmv2
                      Windows Media Video, wersja 2 (AKA WMV8)
                 rv10
                      stary kodek RealVideo
                 mpeg1video
                      MPEG-1 video
                 mpeg2video
                      MPEG-2 video
                 huffyuv
                      HuffYUV
                 ffvhuff
                      niestandardowy,  mniejszy  o  20% HuffYUV wykorzystujący
                      YV12
                 asv1
                      ASUS Video v1
                 asv2
                      ASUS Video v2
                 ffv1 bezstratny kodek video FFmpeg
                 flv
                      Sorenson H.263 używany w Flash Video
                 dvvideo
                      Sony Digital Video
                 svq1
                      Apple Sorenson Video 1
                 snow eksperymentalny kodek FFmpeg oparty o wavelet

       vqmin=<1-31>
              minimalny kwantyzator (quantizer) (przebieg 1/2)

                 1    Nie zalecane (bardzo duży plik, mała różnica w jakości i
                      dziwne   efekty   uboczne:  msmpeg4,  h263  będą  słabej
                      jakości,  kontrola  tempa  będzie   szwankowała   co   w
                      rezultacie   da   wyjście  niższej  jakości  i  niektóre
                      dekodery nie będą w stanie sobie z nim poradzić).

                 2    Zalecane  do   normalnego   kodowania   mpeg4/mpeg1video
                      (domyślne).

                 3    Zalecane  dla h263(p)/msmpeg4.  Powodem wyboru 3 a nie 2
                      jest fakt, że ten drugi może prowadzić  do  przepełnień.
                      (Będzie   to   naprawione   dla   h263(p)  przez  zmianę
                      kwantyzatora o MB w przyszłości, msmpeg4  nie  może  być
                      poprawiony ponieważ tego nie obsługuje.)

       lmin=<0.01-255.0>
              Minimalny  mnożnik  Lagrange  dla kontroli tempa, prawdopodobnie
              chcesz, żeby był równy lub mniejszy niż vqmin (domyślnie:  2.0).

       lmax=<0.01-255.0>
              maksymalny mnożnik Lagrange dla kontroli tempa (domyślnie: 31.0)

       vqscale=<1-31>
              Stały kwantyzator / stała jakość kodowania (włącza tryb  stałego
              kwantyzatora).  Niższa wartość oznacza lepszą jakość ale większy
              plik wynikowy (domyślnie: 0 (wyłączony)).  1 nie  jest  zalecaną
              wartością (sprawdź vqmin a uzyskasz więcej informacji).

       vqmax=<1-31>
              maksymalny  kwantyzator  (przebieg 1/2),  10-31  jest  rozsądnym
              zakresem (domyślnie: 31)

       mbqmin=<1-31>
              przestarzałe, używaj vqmin

       mbqmax=<1-31>
              przestarzałe, używaj vqmax

       vqdiff=<1-31>
              maksymalna różnica kwantyzatora między sąsiednimi ramkami I a  P
              (przebieg 1/2) (domyślnie: 3)

       vmax_b_frames=<0-4>
              maksymalna ilość ramek B między ramkami innymi niż B:
                 0    brak klatek B (domyślne)
                 0-2  rozsądny zakres dla MPEG-4

       vme=<0-5>
              metoda szacowania ruchu Dostępne są metody:
                 0    żadna (bardzo niska jakość)
                 1    pełna (powolna, brak opiekuna, metoda wyłączona)
                 2    log (niska jakość, brak opiekuna, metoda wyłączona)
                 3    phods (niska jakość, brak opiekuna, metoda wyłączona)
                 4    EPZS: rozmiar diamentu jest równy 1, może być dopasowany
                      przez opcje *dia (domyślna)
                 5    X1 (eksperymentalna, obecnie synonim EPZS)

              INFORMACJA: Wartości 0-3 obecnie ignorują ilość zużytych  Bitów,
              więc jakość może być niska.

       me_range=<0-9999>
              zakres   przeszukiwania  przy  szacowaniu  ruchu  (domyślnie:  0
              (nieograniczony))

       mbd=<0-2>
              Algorytm decyzyjny makrobloku (tryb  wysokiej  jakości),  koduje
              każdy  makroblok  we wszystkich trybach i wybiera ten najlepszy.
              Metoda ta jest powolna, ale jej rezultatem jest lepsza jakość  i
              mniejsza objętość pliku.
                 0    Korzysta z mbcmp (domyślne).
                 1    Wybiera  tryb MB, który wymaga najmniejszej ilości bitów
                      (=vhq).
                 2    Wybiera   tryb   MB,    który    powoduje    najmniejsze
                      zniekształcenia tempa.

       vhq
              Działa   tak   samo   jak   mbd=1,   trzymany   ze   względu  na
              kompatybilność.

       v4mv
              Zezwala na 4 wektory ruchu w każdym  makrobloku  (trochę  lepsza
              jakość).  Działa lepiej w parze z mbd>0.

       obmc
              kompensacja ruchu nachodzących na siebie bloków (H.263+)

       loop
              filtr pętli (H.263+) nie działa

       inter_threshold <-1000-1000>
              Na razie nie robi kompletnie nic.

       keyint=<0-300>
              maksymalna   przerwa   między   ramkami   kluczowymi  w  ramkach
              (domyślnie: 250 albo jedna klatka kluczowa co dziesięć sekund  w
              filmie  25fps)  Ramki kluczowe są potrzebne przy przeszukiwaniu,
              jako że przeszukiwane są tylko ramki kluczowe, potrzebują jednak
              one  trochę  więcej  miejsca  niż  zwykłe  ramki,  więc  większe
              wartości dadzą w rezultacie mniejszy plik, ale mniej  precyzyjne
              przeszukiwanie.   0  jest  równoważne  1, czyli każda ramka jest
              ramką kluczową.  Wartości >300 nie są zalecane, ponieważ  jakość
              może  być zła w zależności od dekodera, kodera i szczęścia.  Dla
              utrzymania pełnej zgodności z MPEG-1/2/4  wartości  powinny  być
              <=132.

       sc_threshold=<-1000000000-1000000000>
              Próg  do  wykrywania  zmiany  sceny.   Libavcodec wstawia klatkę
              kluczową jeżeli wykryje zmianę sceny.  Tą opcją możesz  określić
              czułość  tej  detekcji.   -1000000000  oznacza,  że zmiana sceny
              wykrywana jest w każdej klatce,  1000000000  oznacza,  że  żadne
              zmiany nie będą wykryte (domyślnie: 0).

       vb_strategy=<0-1> (tylko pierwszy przebieg)
              strategia wyboru między ramkami I/P/B:
                 0    Zawsze używa maksymalnej ilości klatek B (domyślne).
                 1    Unika ramek B w scenach z dużą ilością ruchu.

       vpass=<1-3>
              Włącza  wewnętrzny  tryb  dwu- (lub więcej) przebiegowy, podawaj
              tylko, jeżeli chcesz korzystać z  kodowania  dwu-  (lub  więcej)
              przebiegowego.
                 1    pierwszy przebieg (zobacz także opcję turbo)
                 2    drugi przebieg
                 3    n-ty  przebieg  (drugi i następne przebiegi kodowania N-
                      przebiegowego)
              Jak to działa i jak tego używać:
              Pierwszy przebieg (vpass=1) zapisuje plik ze statystykami.  Może
              będziesz  chciał  wyłączyć  niektóre  opcje znacznie obciążające
              procesor, podobnie jak robi to tryb "turbo".
              W trybie dwuprzebiegowym drugi przebieg (vpass=2) czyta plik  ze
              statystykami i opiera na nim decyzje o kontroli tempa.
              W  trybie  N-przebiegowym  drugi przebieg (vpass=3, to nie błąd)
              robi obie rzeczy: Najpierw czyta statystyki z pliku, później  je
              nadpisuje.    Może   będziesz   chciał   zachować   kopię  pliku
              divx2pass.log zanim to się stanie, jeśli istnieje możliwość,  że
              będziesz  musiał  przerwać  działanie  MEncodera.  Możesz używać
              wszystkich opcji kodowania, poza tymi obciążającymi  procesor  w
              znacznym stopniu (jak "qns").
              Możesz   później  powtarzać  ten  przebieg,  poprawiając  proces
              kodowania.    Każdy   przebieg   będzie   używał   statystyk   z
              poprzedniego  żeby  poprawić  kodowanie.   Ostatni przebieg może
              mieć opcje dowolnie obciążające procesor.
              Jeśli chcesz kodowania dwuprzebiegowego, użyj  najpierw  vpass=1
              potem vpass=2.
              Jeśli  chcesz  trój-  lub więcej przebiegowego użyj vpass=1 przy
              pierwszym przebiegu a potem vpass=3 i vpass=3 i tak dalej dopóki
              nie jesteś zadowolony z wyniku kodowania.

              huffyuv:
                 pierwszy przebieg
                      Zachowuje statystyki.
                 drugi przebieg
                      Koduje  z  optymalną  tablicą  Huffmana  opartą o wyniki
                      pierwszego przebiegu.

       turbo (tylko tryb dwuprzebiegowy)
              Znacznie  zwiększa  szybkość   pierwszego   przebiegu   używając
              szybszych  algorytmów  i wyłączając opcje obciążające w znacznym
              stopniu procesor.  Prawdopodobnie zmniejszy to  trochę  globalny
              współczynnik  PSNR  (o  około  0.01dB), zmieni typy pojedynczych
              klatek i trochę bardziej ich PSNR (do 0.03dB).

       aspect=<x/y>
              Przechowuje proporcje wewnętrznie, podobnie jak pliki  MPEG.   O
              wiele  lepsze  rozwiązanie  niż ponowne skalowanie, ponieważ nie
              spada  jakość.   Tylko  MPlayer  będzie   odtwarzał   te   pliki
              poprawnie,  inne  odtwarzacze  wyświetlą je w złych proporcjach.
              Parametr proporcji może być  podany  jako  stosunek  lub  liczba
              rzeczywista.

              Przykad:
                 aspect=16/9 lub aspect=1.78

       autoaspect
              Podobnie   jak   opcja  aspect,  ale  proporcja  wyliczana  jest
              automatycznie, biorąc pod uwagę  wszystkie  filtry  dostrajające
              (crop/expand/scale/itp)  podane w łańcuchu.  Nie powoduje spadku
              wydajności, więc możesz ją mieć spokojnie zawsze włączoną.

       vbitrate=<wartość>
              Określa bitrate (przebieg 1/2) (domyślnie: 800).
              UWAGA: 1kbit = 1000 bitów
                 4-16000
                      (w kbit)
                 16001-24000000
                      (w bit)

       vratetol=<wartość>
              przybliżona tolerancja rozmiaru pliku w kbit.  1000-100000  jest
              rozsądnym  zakresem.   (uwaga:  1kbit  = 1000 bitów) (domyślnie:
              8000)
              INFORMACJA: Wartość vratetol nie powinna być zbyt  duża  podczas
              drugiego  przebiegu,  inaczej  mogą  wystąpić  problemy,  jeżeli
              wykorzystane będzie vrc_(min|max)rate.

       vrc_maxrate=<wartość>
              maksymalny bitrate  w  kbit/sek  (przebieg 1/2)  (domyślnie:  0,
              nieograniczony)

       vrc_minrate=<wartość>
              minimalny  bitrate  w  kbit/sek  (przebieg 1/2)  (domyślnie:  0,
              nieograniczony)

       vrc_buf_size=<wartość>
              rozmiar bufora w kbit (przebieg 1/2).  Dla MPEG-1/2  określa  to
              również  rozmiar  bufora  vbv,  użyj 327 dla VCD, 917 dla SVCD i
              1835 dla DVD.

       vrc_buf_aggressivity
              obecnie bezużyteczne

       vrc_strategy
              Zarezerwowane na przyszłość.

       vb_qfactor=<-31.0-31.0>
              współczynnik kwantyzatora pomiędzy ramkami  B  a  innymi  niż  B
              (przebieg 1/2) (domyślnie: 1.25)

       vi_qfactor=<-31.0-31.0>
              współczynnik  kwantyzatora  pomiędzy  ramkami  I  a innymi niż I
              (przebieg 1/2) (domyślnie: 0.8)

       vb_qoffset=<-31.0-31.0>
              offset  kwantyzatora  pomiędzy  ramkami  B  a   innymi   niż   B
              (przebieg 1/2) (domyślnie: 1.25)

       vi_qoffset=<-31.0-31.0>
              (przebieg 1/2) (domyślnie: 0.0)
              jeżeli v{b|i}_qfactor > 0
              Kwantyzator  klatek I/B = kwantyzator ramki P * v{b|i}_qfactor +
              v{b|i}_qoffset
              w przeciwnym wypadku
              normalnie  kontroluj  tempo  (nie  blokuj  kwantyzatora   według
              następnej   ramki   P)   i   ustaw  q=  -q  *  v{b|i}_qfactor  +
              v{b|i}_qoffset
              WSKAZWKA: Aby kodować ze stałym kwantyzatorem, ale  różnym  dla
              klatek   I/P  i  B,  możesz  wykorzystać  poniższy  wzór:  lmin=
              <ip_quant>:lmax= <ip_quant>:vb_qfactor= <b_quant/ip_quant>

       vqblur=<0.0-1.0> (przebieg 1)
              Rozmycie  kwantyzatora  (domyślnie:   0.5),   większe   wartości
              uśrednią kwantyzator w czasie (wolniejsze zmiany).
                 0.0  Wyłączone rozmycie kwantyzatora
                 1.0  Uśrednia kwantyzator ze wszystkich poprzednich klatek.

       vqblur=<0.0-99.0> (przebieg 2)
              Rozmycie   gaussowe   kwantyzatora   (domyślnie:  0.5),  większe
              wartości uśrednią kwantyzator w czasie (wolniejsze zmiany).

       vqcomp=<0.0-1.0>
              Kompresja kwantyzatora, vrc_eq  zależy  od  niej  (przebieg 1/2)
              (domyślnie:  0.5).   Dla  przykładu,  zakładając że jest używane
              domyślne równanie  kontroli  tempa,  przy  vqcomp=1.0,  kontrola
              tempa   przydziela   każdej   ramce  ilość  bitów  potrzebną  do
              zakodowania  ich   przy   takim   samym   kwantyzatorze.    Przy
              vqcomp=0.0,  kontrola  tempa  przydziela  każdej ramce taką samą
              ilość bitów, czyli ścisłe CBR.  INFORMACJA:  To  są  ekstremalne
              ustawienia  i  nie  powinny  być używane.  Postrzegana optymalna
              jakość będzie gdzieś między tymi dwoma ekstremami.

       vrc_eq=<equation>
              główne równanie kontroli tempa (przebieg 1/2)

                 1
                      stały bitrate

                 tex
                      stała jakość

                 1+(tex/avgTex-1)*qComp
                      przybliżone równanie starej kontroli tempa

                 tex^qComp
                      z qcomp 0.5 czy coś takiego (domyślne)

              operatory:

                 +,-,*,/,^

              zmienne:

                 tex
                      złożoność tekstur

                 iTex,pTex
                      złożoność tekstur intra, nie-intra

                 avgTex
                      średnia złożoność tekstur

                 avgIITex
                      średnia złożoność tekstur intra w ramkach I

                 avgPITex
                      średnia złożoność tekstur intra w ramkach P

                 avgPPTex
                      średnia złożoność tekstur nie-intra w ramkach P

                 avgBPTex
                      średnia złożoność tekstur nie-intra w ramkach B

                 mv
                      ilość bitów użytych w wektorach ruchu

                 fCode
                      maksymalna długość wektorów ruchu w skali log2

                 iCount
                      ilość makrobloków intra / ilość makrobloków

                 var
                      złożoność przestrzenna

                 mcVar
                      złożoność czasowa

                 qComp
                      qcomp z wiersza poleceń

                 isI, isP, isB
                      Wynosi 1 jeżeli typ obrazu to I/P/B w przeciwnym wypadku
                      - 0.

                 Pi,E
                      Przejrzyj swoją ulubioną książkę do matematyki.

              funkcje:

                 max(a,b),min(a,b)
                      maksimum / minimum

                 gt(a,b)
                      wynosi 1 jeżeli a>b, inaczej 0

                 lt(a,b)
                      wynosi 1 jeżeli a<b, inaczej 0

                 eq(a,b)
                      wynosi 1 jeżeli a==b, inaczej 0

                 sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, exp, log, abs

       vrc_override=<opcje>
              Określona   przez   użytkownika   jakość  poszczególnych  części
              (zakończenie,  lista  płac,  ...)  (przebieg 1/2).    Opcje   to
              <klatka-początkowa>,     <klatka-końcowa>,    <jakość>[/<klatka-
              początkowa>, <klatka-końcowa>, <jakość>[/...]]:
                 quality (2-31)
                      kwantyzator
                 quality (-500-0)
                      korekcja jakości w %

       vrc_init_cplx=<0-1000>
              początkowa złożoność (przebieg 1)

       vrc_init_occupancy=<0.0-1.0>
              początkowa zajętość bufora, jako ułamek vrc_buf_size (domyślnie:
              0.9)

       vqsquish=<0|1>
              Określa  jak  ma  się  zachowywać kwantyzator między qmin a qmax
              (przebieg 1/2).
                 0    Używa obcinania.
                 1    Używa ładnej, różniczkowalnej funkcji (domyślne).

       vlelim=<-1000-1000>
              Ustawia próg eliminowania pojedynczych współczynników  jasności.
              Wartości  ujemne  będą  brały  pod  uwagę  także współczynnik DC
              (powinny być równe co najmniej -4  lub  niżej  dla  kodowania  z
              quant=1):
                 0    wyłączony (domyślne)
                 -4   zalecane przez JVT

       vcelim=<-1000-1000>
              Ustawia  próg  eliminowania  pojedynczych  współczynników barwy.
              Wartości ujemne będą  brały  pod  uwagę  także  współczynnik  DC
              (powinny  być  równe  co  najmniej  -4 lub niżej dla kodowania z
              quant=1):
                 0    wyłączony (domyślne)
                 7    zalecane przez JVT

       vstrict=<-2|-1|0|1>
              ścisła zgodność ze standardami
                 0    wyłączona
                 1    Zalecane tylko  w  przypadku,  jeżeli  chcesz  przekazać
                      wyjście do referencyjnego dekodera MPEG-4.
                 -1   Pozwala na rozszerzenia libavcodec (domyślne).
                 -2   Włącza  eksperymentalne  kodeki  i możliwości które mogą
                      nie  być  obsługiwane  przez  przyszłe  wersje  MPlayera
                      (snow, ffvhuff, ffv1).

       vdpart
              Dzielenie  danych.   Dodaje  2  Bajty  do każdego pakietu video,
              poprawia odporność na błędy  podczas  transferu  przez  niepewne
              kanały  (np. przesyłanie poprzez internet).  Każdy pakiet będzie
              kodowany w 3 oddzielnych częściach:
                 1. MVy
                      ruch
                 2. Współczynniki DC
                      obraz niskiej rozdzielczości
                 3. Współczyniki AC
                      szczegóły
              Najważniejsze są MV i DC, ich utrata jest  o  wiele  gorsza  niż
              utrata  AC  i  później 1. i 2. części.  MV i DC razem są o wiele
              mniejsze niż  3ci  kawałek  (AC),  co  oznacza,  że  błędy  będą
              częściej  występowały  w  tym  ostatnim  niż w dwóch pierwszych.
              Dlatego, obraz będzie wyglądał o wiele  lepiej  z  podziałem  na
              części  niż  bez, ponieważ bez dzielenia błędy będą zdarzały się
              równo w AC/DC/MV.

       vpsize=<0-10000> (zobacz także opcję vdpart)
              Rozmiar pakietu video, poprawia odporność na błędy.
                 0
                      wyłączone (domyślne)
                 100-1000
                      dobry wybór

       ss
              tryb o strukturze plastrowej dla H.263+

       gray
              kodowanie tylko w skali szarości (szybsze)

       vfdct=<0-10>
              algorytm DCT
                 0    Automatycznie wybiera dobry (domyślne).
                 1    fast integer
                 2    accurate integer
                 3    MMX
                 4    mlib
                 5    AltiVec
                 6    floating point AAN

       idct=<0-99>
              algorytm IDCT
              INFORMACJA: Z tego co wiemy te wszystkie IDCT  przechodzą  testy
              IEEE1180.
                 0    Automatycznie wybiera dobry (domyślne).
                 1    referencjny dekoder JPEG
                 2    simple
                 3    simplemmx
                 4    libmpeg2mmx  (niedokładny,  nie  używaj  do  kodowania z
                      keyint >100)
                 5    ps2
                 6    mlib
                 7    arm
                 8    AltiVec
                 9    sh4

       lumi_mask=<0.0-1.0>
              Maskowanie jasności jest "psychosensorycznym" parametrem,  który
              wykorzystuje  fakt,  że  ludzkie  oko  widzi mniej szczegółów na
              bardzo jasnych  polach  obrazu.   Kompresuje  on  mocniej  jasne
              obszary niż te o średniej jasności, więc zachowa to kilka bitów,
              które mogą być wykorzystane  przez  następne  klatki,  podnosząc
              ogólną,  subiektywną  jakość,  przy jednoczesnym możliwym spadku
              wartości PSNR.
              UWAGA: Bądź ostrożny, zbyt duże wartości mogą spowodować okropne
              rzeczy.
              UWAGA:   Duże   wartości  mogą  wyglądać  dobrze  na  niektórych
              monitorach, a na innych nie.
                 0.0
                      wyłączone (domyślne)
                 0.0-0.3
                      rozsądny zakres

       dark_mask=<0.0-1.0>
              Maskowanie ciemności jest "psychosensorycznym" parametrem, który
              wykorzystuje  fakt,  że  ludzkie  oko  widzi mniej szczegółów na
              bardzo ciemnych polach obrazu.   Kompresuje  on  mocniej  ciemne
              obszary niż te o średniej jasności, więc zachowa to kilka bitów,
              które mogą być wykorzystane  przez  następne  klatki,  podnosząc
              ogólną,  subiektywną  jakość,  przy jednoczesnym możliwym spadku
              wartości PSNR.
              UWAGA: Bądź ostrożny, zbyt duże wartości mogą spowodować okropne
              rzeczy.
              UWAGA:   Duże   wartości  mogą  wyglądać  dobrze  na  niektórych
              monitorach, a na innych / TV / TFT nie.
                 0.0
                      wyłączone (domyślne)
                 0.0-0.3
                      rozsądny zakres

       tcplx_mask=<0.0-1.0>
              Maskowanie czasowej  złożoności  (domyślnie:  0.0  (wyłączone)).
              Wyobraź  sobie  ujęcie  z  ptakiem  lecącym  przez  całą  scenę.
              tcplx_mask zwiększy kwantyzatory  jego  makrobloków  (tym  samym
              zmniejszając  ich jakość), ponieważ ludzkie oko zazwyczaj nie ma
              czasu, żeby zobaczyć wszystkie jego szczegóły.  Niestety, jeżeli
              przedmiot,  na którego została nałożona maska, zatrzyma się (np.
              ptak wyląduje) prawdopodobnie będzie wyglądało to okropnie przez
              krótką  chwilę,  dopóki koder nie zauważy tego, że przedmiot już
              się nie porusza i potrzebuje nowych bloków.  Zaoszczędzone bity,
              będą  wykorzystane  w  innych częściach filmu, co może zwiększyć
              subiektywną jakość, pod warunkiem, że  wartość  tcplx_mask  jest
              starannie dobrana.

       scplx_mask=<0.0-1.0>
              Maskowanie  złożoności przestrzennej.  Większe wartości pomagają
              przy  blokowaniu,  jeżeli  żaden  filtr  odblokowania  nie  jest
              stosowany przy dekodowaniu - nie jest to najlepszy pomysł.
              Wyobraź   sobie   scenę   z   trawą  (która  ma  zazwyczaj  dużą
              kompleksowość  przestrzenną),   niebieskim   niebem   i   domem;
              scplx_mask  zwiększy  kwantyzatory  makrobloków trawy, tym samym
              zmniejszając jej jakość, tak żeby wykorzystać  więcej  bitów  na
              niebo i dom.
              WSKAZWKA:  Usuń wszystkie czarne krawędzie, jako że zmniejszają
              one jakość makrobloków (aktualne nawet bez scplx_mask).
                 0.0
                      wyłączone (domyślne)
                 0.0-0.5
                      rozsądny zakres

              INFORMACJA: Ten parametr nie działa tak samo, jak użycie własnej
              matrycy,  która  kompresowała  by  wyższe częstotliwości lepiej,
              jako że scplx_mask zmniejszy jakość bloków P, nawet jeśli  tylko
              DC się zmienia.  scplx_mask nie da tak dobrych wyników.

       p_mask=<0.0-1.0> (also see vi_qfactor)
              Zmniejsza  jakość  inter  makrobloków.   Jest  to jednoznaczne z
              podniesieniem jakości intra bloków, ponieważ ta sama, przeciętna
              wartość  bitrate,  będzie  rozprowadzona  przez  kontroler tempa
              (rate  controller)  na  całą  sekwencję  video  (domyślnie:  0.0
              (wyłączone)).   p_mask=1.0  podwoja  lość  bitów  alokowanych do
              każdego inta bloku.

       border_mask=<0.0-1.0>
              Przetwarzanie ramek w koderach typu MPEG.   Przetwarzanie  ramek
              zwiększa   kwantyzator  dla  makrobloków  które  są  odległe  od
              krawędzi o mniej niż 1/5tą wysokości/szerokości obrazu, jako  że
              często są one mniej ważne wizualnie.

       naq
              Normalizuje   przystosowywalną   kwantyzację  (eksperymentalne).
              Podczas korzystania z  przystosowywalnej  kwantyzacji  (*_mask),
              średni  kwantyzatory  na  MB  może  już  nie odpowiadać żądanemu
              kwantyzatorowi  na  poziomie  klatki.   Naq  spróbuje   dostroić
              kwantyzatory na MB by utrzymać prawidłową średnią.

       ildct
              Używa DCT z przeplotem.

       ilme
              Używa   metody   przewidywania  ruchu  z  przeplotem  (wzajemnie
              wykluczający się z qpel).

       alt
              Korzysta z alternatywnej scantable.

       top=<-1-1>
                 -1   automatycznie
                 0    najpierw dolne pole
                 1    najpierw górne pole

       format=<wartość>
                 YV12
                      domyślny
                 444P
                      dla ffv1
                 422P
                      dla HuffYUV, bezstratnego JPEG i ffv1
                 411P,YVU9
                      dla bezstratnego JPEG i ffv1
                 BGR32
                      dla bezstratnego JPEG i ffv1

       pred
              (dla HuffYUV)
                 0    przewidywanie lewej
                 1    czyste/gradientowe przewidywanie
                 2    przewidywanie mediany

       pred
              (dla bezstratnego JPEG)
                 0    przewidywanie lewej
                 1    przewidywanie górnej
                 2    przewidywanie górnej-lewej
                 3    płaszczyznowe/gradientowe przewidywanie
                 6    przewidywanie średniej

       coder
              (dla ffv1)
                 0    kodowanie vlc (Golomb-Rice)
                 1    kodowanie arytmetyczne (CABAC)

       context
              (dla ffv1)
                 0    model małego kontekstu
                 1    model dużego kontekstu

              (dla ffvhuff)
                 0    z góry  ustalone  tablice  Huffman'a  (wbudowane  lub  z
                      drugiego przebiegu)
                 1    adaptacyjne tablice Huffman'a

       qpel
              Używa  kompensacji ruchu quarter pel (wzajemnie wykluczający się
              z ilme).
              WSKAZWKA: Przydatne tylko dla kodowanie z wysokim bitrate.

       mbcmp=<0-2000>
              Ustawia  funkcję  porównawczą  przy  podejmowaniu  decyzji   dla
              makrobloku, wykorzystywana tylko, jeżeli mbd=0.
                 0 (SAD)
                      suma bezwzględnych różnic, szybka (domyślne)
                 1 (SSE)
                      suma kwadratu błędów
                 2 (SATD)
                      suma   bezwzględnych   różnic   poddanych   tranformacji
                      Hadamarda
                 3 (DCT)
                      suma bezwzględnych różnic poddanych tranformacji DCT
                 4 (PSNR)
                      suma kwadratów błędów kwantyzacji (unikaj, niska jakość)
                 5 (BIT)
                      ilość bitów wymaganych przez blok
                 6 (RD)
                      optymalne pod względem zniekształceń tempa, powolne
                 7 (ZERO)
                      0
                 8 (VSAD)
                      suma bezwzględnych różnic pionowych
                 9 (VSSE)
                      suma kwadratów różnic pionowych
                 10 (NSSE)
                      suma kwadratów różnic zachowująca szumy
                 +256
                      Wykorzystuje   również   barwę,   obecnie   nie   działa
                      (prawidłowo) z ramkami typu B.

       ildctcmp=<0-2000>
              Ustawia  funkcję  porównawczą  przy  podejmowaniu  decyzji   dla
              przeplatanego  DCT  (lista dostępnych funkcji porównawczych jest
              taka sama jak w opcji mbcmp).

       precmp=<0-2000>
              Ustawia   funkcję   porównawczą    dla    wstępnego    przebiegu
              przewidywania ruchu (lista dostępnych funkcji porównawczych jest
              taka sama jak w opcji mbcmp) (domyślnie: 0).

       cmp=<0-2000>
              Ustawia funkcję porównawczą dla  przewidywania  ruchu  full  pel
              (lista  dostępnych  funkcji  porównawczych  jest taka sama jak w
              opcji mbcmp) (domyślnie: 0).

       subcmp=<0-2000>
              Ustawia funkcję porównawczą  dla  przewidywania  ruchu  sub  pel
              (lista  dostępnych  funkcji  porównawczych  jest taka sama jak w
              opcji mbcmp) (domyślnie: 0).

       nssew=<0-1000000>
              Ten  parametr  kontroluje  wagę  NSSE,  gdzie  większe  wartości
              zaowocują  większymi  szumami.   NSSE  0  jest identyczne z SSE.
              Może Ci się on przydać, jeśli wolisz  zachować  jakieś  szumy  w
              zakodowanym   video,   niż  przefiltrować  je  przed  kodowaniem
              (domyślnie: 8).

       predia=<-99-6>
              typ i rozmiar diamentu  dla  wstępnego  przebiegu  przewidywania
              ruchu

       dia=<-99-6>
              Typ   i   rozmiar   diamentu   dla  przewidywania  ruchu  Proces
              wyszukiwania  ruchu  jest  iteracyjny.   Korzystanie  z   małego
              diamentu  nie  ogranicza przeszukiwania tylko do małych wektorów
              ruchu, zwiększa się jednak prawdopodobieństwo zatrzymania  przed
              znalezieniem  tego  najlepszego,  szczególnie  gdy obraz zawiera
              szum.  Większe diamenty pozwalają na wyszukiwanie najlepszego  w
              szerszym  zakresie,  dlatego  też  są wolniejsze ale dają lepszą
              jakość.
              Wielkie, normalne diamenty  są  lepsze  niż  te  przystosowujące
              kształty.
              Diamenty   przystosowujące  kształt  stanowią  kompromis  między
              szybkością a jakością.
              INFORMACJA:    Rozmiary    normalnych    diamentów    i     tych
              przystosowujących kształty nie mają takiego samego efektu.

                 -3   diament przystosowujący kształt (szybkie) o rozmiarze 3

                 -2   diament przystosowujący kształt (szybkie) o rozmiarze 2

                 -1   trochę  wyjątkowy:  Może być wolniejszy i/lub lepszy niż
                      dia=-2.

                 1    normalny diament o rozmiarze=1 (domyślny) =diament  typu
                      EPZS
                            0
                           000
                            0

                 2    normalny diament o rozmiarze=2
                            0
                           000
                          00000
                           000
                            0

       trell
              Kwantyzacja   przeszukiwana   kratowo.    Funkcja   ta  znajdzie
              optymalne  kodowanie  dla  każdego   bloku   8x8.    Kwantyzacja
              przeszukiwana  kratowo  jest  po  prostu  dobrą optymalizacją, w
              sensie PSNR kontra bitrate (Zakładając, że  nie  będzie  żadnych
              błędów  zaokrągleń  mogących  powstać  w  skutek działania IDCT,
              czyli oczywiście nie w tym przypadku.).  Po prostu znajduje blok
              dla minimalnej ilości błędów i bitów*lambda.
                 lambda
                      zmienna uzależniona od parametru kwantyzacji (QP)
                 bits
                      ilość bitów potrzebna do zakodowania bloku
                 error
                      suma kwadratów błędów kwantyzacji

       cbp
              Zakodowany  wzór  bloku  optymalny  pod  względem  zniekształceń
              tempa.  Znajdzie taki wzór, który zminimalizuje  zniekształcenia
              +  tempo+lambda.  Opcja ta może być używana tylko w połączeniu z
              kwantyzacja kratową.

       mv0
              Spróbuje zakodować każdy MB z MV=<0,0> i wybierze  lepszy.   Nie
              ma to znaczenia jeżeli mbd=0.

       qprd (tylko z mbd=2)
              parametr  kwantyzacji  (QP) optymalny pod względem zniekształceń
              tempa dla lambda podanej dla każdego makrobloku

       last_pred=<0-99>
              ilość przewidywaczy ruchu z poprzedniej ramki
                 0    (domyślne)
                 a    Wykorzysta makroblokowy kwadrat o wymiarach 2a+1 x  2a+1
                      wektorów przewidywaczy ruchu z poprzedniej klatki.

       preme=<0-2>
              wstępny przebieg przewidywania ruchu
                 0    wyłączone
                 1    tylko po ramkach I (domyślne)
                 2    zawsze

       subq=<1-8>
              jakość  udoskonalenia  subpel  (dla  qpel) (domyślnie: 8 (wysoka
              jakość))
              INFORMACJA: Ma to poważny wpływ na szybkość.

       psnr
              Drukuje PSNR (wartość szczytowa proporcji sygnału do szumu)  dla
              całego filmu po kodowaniu i przechowuje PSNR dla każdej klatki w
              pliku o nazwie typu "psnr_hhmmss.log".  Zwracane wartości  są  w
              dB (decybelach), im wyższe tym lepsze.

       mpeg_quant
              Wykorzystuje kwantyzatory MPEG zamiast H.263.

       aic
              przewidywanie ac (zaawansowane przewidywanie intra dla H.263+)
              INFORMACJA:  vqmin  powinno  być  równe 8 lub większe dla H.263+
              AIC.

       aiv
              alternatywne inter vlc dla H.263+

       umv
              nieograniczona liczba MV (tylko H.263+) Zezwala na  kodowanie  z
              dowolnie długimi MV.

       ibias=<-256-256>
              bias kwantyzatora intra (256 odpowiada 1.0, domyślny kwantyzator
              w stylu MPEG: 96, domyślny kwantyzator w stylu H.263: 0)
              INFORMACJA: Kwantyzator MMX H.263 nie  umie  obsłużyć  dodatnich
              wartości  bias  (ustaw  vfdct=1 lub 2), kwantyzator MMX MPEG nie
              umie obsłużyć ujemnych wartości bias (ustaw vfdct=1 lub 2).

       pbias=<-256-256>
              bias kwantyzatora inter (256 odpowiada 1.0, domyślny kwantyzator
              w stylu MPEG: 0, domyślny kwantyzator w stylu H.263: -64)
              INFORMACJA:  Kwantyzator  MMX  H.263 nie umie obsłużyć dodatnich
              wartości bias (ustaw vfdct=1 lub 2), kwantyzator  MMX  MPEG  nie
              umie obsłużyć ujemnych wartości bias (ustaw vfdct=1 lub 2).
              WSKAZWKA:  Większa  wartość bias (-32 - -16 zamiast -64) wydaje
              się polepszać PSNR.

       nr=<0-100000>
              Redukcja szumów,  0  oznacza  wyłączoną.   0-600  jest  sensowną
              wartością  do  typowych  filmów  ale  możesz  chcieć  to  trochę
              podnieść jeśli w filmie jest dużo  szumów  (domyślnie:  0).   Ne
              względu   na   mały   kosz   może   to   być   wygodniejsze  niż
              odfiltrowywanie szumu filtrami video takimi  jak  denoise3d  lub
              hqdn3d.

       qns=<0-3>
              Kształtowanie  szumu kwantyzatora.  Zamiast wybierać kwantyzację
              jak najbliższą źródłowemu plikowi video (w sensie PSNR), wybiera
              taką,  że  szum  (zazwyczaj dzwonienie) będzie zamaskowany przez
              zawartość obrazu o podobnej częstotliwości.  Większe wartości są
              wolniejsze,  ale  nie koniecznie poprawią jakości.  Opcja może i
              powinna  być  używana  razem  z  kwantyzacją  kratową,  w  takim
              przypadku kwantyzacja kratowa (optymalna dla stałej wagi) będzie
              wykorzystana   jako   punkt    startowy    dla    przeszukiwania
              iteracyjnego.
                 0    wyłączone (domyślne)
                 1    Obniża tylko bezwzględną wartość współczynników.
                 2    Zmienia  tylko  współczynniki  przed ostatnim niezerowym
                      współczynnikiem + 1.
                 3    Spróbuje wszystkiego.

       inter_matrix=<matryca oddzielona przecinkami>
              Wykorzystuje  zdefiniowaną  przez  użytkownika  matrycę   inter.
              Wymaga łańcucha oddzielonych przecinkami 64 liczb całkowitych.

       intra_matrix=<matryca oddzielona przecinkami>
              Wykorzystuje   zdefiniowaną  przez  użytkownika  matrycę  intra.
              Wymaga łańcucha oddzielonych przecinkami 64 liczb całkowitych.

       vqmod_amp
              eksperymentalna modulacja kwantyzatora

       vqmod_freq
              eksperymentalna modulacja kwantyzatora

       dc
              Precyzja intra DC podana w bitach (domyślnie: 8).  Jeżeli podasz
              vcodec=mpeg2video, może przyjąć wartości 8, 9, 10 lub 11.

       cgop (patrz też sc_threshold)
              Zamyka   wszystkie   GOPy.   Obecnie  działa  tylko  jeśli  jest
              wyłączone wykrywanie zmian scen ((sc_threshold=1000000000).

   nuv (-nuvopts)
       Video Nuppel jest oparte na RTJPEG i LZO.  Domyślnie najpierw ramki  są
       kodowane  przez  RTJPEG,  potem  kompresowane  przez  LZO, jednak można
       wyłączyć którykolwiek lub oba przebiegi.  W rezultacie możesz  stworzyć
       wyjście  w  formacie  raw  i420,  spakowane przez LZO i420, RTJPEG, lub
       domyślne spakowane przez LZO RTJPEG.
       INFORMACJA:  Dokumentacja  nuvrec  zawiera  kilka  porad  i  przykładów
       obrazujących   użycie  różnych  ustawień  dla  najbardziej  popularnych
       kodowań TV.

       c=<0-20>
              zakres barw (domyślnie: 1)

       l=<0-20>
              zakres jasności (domyślnie: 1)

       lzo
              Włącza kompresję LZO (domyślne).

       nolzo
              Wyłącza kompresję LZO.

       q=<3-255>
              poziom jakości (domyślnie: 255)

       raw
              Wyłącza kodowanie RTJPEG.

       rtjpeg
              Włącza kodowanie RTJPEG (domyślne).

   xvidenc (-xvidencopts)
       Dostępne są trzy tryby: stały bitrate  (CBR),  ustalony  kwantyzator  i
       dwuprzebiegowy.

       pass=<1|2>
              Określa przebieg w trybie dwuprzebiegowym.

       turbo (tylko tryb dwuprzebigowy)
              Znacznie   zwiększa   szybkość   pierwszego  przebiegu  używając
              szybszych algorytmów i wyłączając opcje obciążające  w  znacznym
              stopniu  procesor.   Prawdopodobnie zmniejszy to trochę globalny
              współczynnik PSNR, zmieni  typy  pojedynczych  klatek  i  trochę
              bardziej ich PSNR.

       bitrate=<wartość> (tryb CBR lub dwuprzebiegowy)
              Ustawia  żądany  bitrate w kbit/sekundę jeżeli <16000 lub w bit/
              sekundę jeżeli >16000.  Jeśli <wartość> jest ujemna, Xvid  użyje
              jej  wartości  bezwzględnej  jako  docelowej wielkości zbioru (w
              kilobajtach) i automatycznie  wyliczy  bitrate  (domyślnie:  687
              kbits/s).

       fixed_quant=<1-31>
              Przełącza   w   tryb  ustalonego  kwantyzatora  i  określa  jego
              wielkość.

       zones=<obszar0>[/<obszar1>[/...]] (CBR lub tryb dwuprzebiegowy)
              Używa  innej  jakości  dla  wymienionych  części   (zakończenie,
              napisy,      ...).       Każdy      obszar      to      <klatka-
              pozcątku>,<tryb>,<wartość> gdzie <tryb> oznacza:
                 q    Wymusza stałegy kwantyzator, wartość=<2.0-31.0>  oznacza
                      wartość kwantyzatowa.
                 w    Zmiana  wagi kontroli tempa, wartość=<0.01-2.00> oznacza
                      poprawkę jakości w %.

              PRZYKAD:
                 zones=90000,q,20
                      Koduje wszystkie klatki od ramki 90000  z  kwantyzatorem
                      20.
                 zones=0,w,0.1/10001,w,1.0/90000,q,20
                      Koduje  klatki  0-10000 z 10% bitrate, a klatki 90000 do
                      końca ze  stałym  kwantyzatorem  20.   Zauważ  że  drugi
                      obszar  jest  potrzebny jako granica pierwszego, jako że
                      bez niego wszystko do klatki 89999 byłoby  zakodowane  z
                      10% bitrate.

       me_quality=<0-6>
              Opcja  ta  kontroluje  podsystem przewidywania ruchu.  Im wyższa
              wartość, tym przewidywanie będzie dokładniejsze (domyślnie:  6).
              Im  lepsze  przewidywanie  tym  lepsza kompresja.  Precyzja jest
              osiągana kosztem mocy obliczeniowej, więc zmniejsz jej  wartość,
              jeżeli masz zamiar kodować w czasie rzeczywistym.

       (no)interlacing
              Koduje  pola  filmu z przeplotem.  Jeżeli korzystasz z materiału
              filmowego z przeplotem, włącz tę opcję.
              INFORMACJA: Jeśli chciałbyś  przeskalować  film,  potrzebowałbyś
              filtru  skalującego,  który  wiedziałby,  że  ma  do  czyniena z
              materiałem zawierającym przeplot, możesz go uruchomić przez  -vf
              scale=<szerokość>:<wysokość>:1.

       4mv
              Korzysta  z  4  wektorów  ruchu  na  makroblok.  Może dać lepszą
              kompresję kosztem wolniejszego kodowania.
              UWAGA: Począwszy  od  Xvid-1.0.x  opcja  ta  nie  jest  dostępna
              niezależnie,   a   jej  funkcjonalność  jest  włączona  w  opcję
              me_quality.  Kiedy me_quality > 4, 4mv jest uruchamiane.

       rc_reaction_delay_factor=<wartość>
              Ten parametr określa ilość ramek, jaką przeczeka kontroler tempa
              CBR zanim zareaguje na zmianę wartości bitrate i będzie próbował
              wyrównać zmianę, tak aby uzyskać stały bitrate na  uśredniającym
              zakresie klatek.

       rc_averaging_period=<wartość>
              Prawdziwe CBR jest trudne do osiągnięcia.  Zależnie od materiału
              filmowego, bitrate może być zmienny i  trudny  do  przewidzenia.
              Dlatego   Xvid  wykorzystuje  okres  uśredniający,  dla  którego
              gwarantuje  zadaną  ilość  bitów  (minus  mała   różnica).    To
              ustawienie  wyraża  "ilość  klatek",  dla  których Xvid uśrednia
              bitrate i próbuje osiągnąć CBR.

       rc_buffer=<wartość>
              rozmiar bufora kontroli tempa

       quant_range=<1-31>-<1-31>[/<1-31>-<1-31>]
              Tryb  CBR:  min.  i  maks.  kwantyzator  dla  wszystkich  klatek
              (domyślnie: 2-31)
              Tryb  dwuprzebiegowy:  min.  i maks. kwantyzator dla klatek typu
              I/P (domyślnie: 2-31/2-31)
              UWAGA: Począwszy od Xvid-1.0.x opcja ta  jest  zastąpiona  przez
              opcje [min|max]_[i|p|b]quant.

       min_key_interval=<wartość> (tylko tryb dwuprzebiegowy)
              minimalna przerwa między klatkami kluczowymi (domyślnie: 0)

       max_key_interval=<wartość>
              maksymalna   przerwa   między  klatkami  kluczowymi  (domyślnie:
              10*fps)

       mpeg_quant
              Używa kwantyzatorów MPEG zamiast H.263.  Dla  wysokich  wartości
              bitrate,   zauważysz,   że   kwantyzacja   MPEG  zachowa  więcej
              szczegółów.  Dla niskich wartości bitrate, wygładzanie H.263  da
              w  rezultacie  mniej  szumu  blokowego.  Kiedy wykorzystywane są
              określone przez użytkownika  matryce,  musi  być  wykorzystywany
              MPEG.
              UWAGA:  Począwszy  od  Xvid-1.0.x opcja ta jest zastąpiona przez
              opcję quant_type.

       mod_quant
              Decyduje  czy  wykorzystywać  kwantyzatory  MPEG  czy  H.263  na
              podstawia  badania klatka po klatce (tylko tryb dwuprzebiegowy).
              UWAGA:  Wygeneruje  to  nieprawidłowy  stumień  bitów,   którego
              prawdopodobnie nie jest w stanie zdekodować żaden dekoder MPEG-4
              poza libavcodec albo Xvid.
              UWAGA: Począwszy od Xvid-1.0.x opcja ta nie jest dostępna.

       keyframe_boost=<0-1000> (tylko tryb dwuprzebiegowy)
              Przesuwa kilka bitów z ramek innego  rodzaju  do  klatek  intra,
              polepszając przez to jakość klatek kluczowych (domyślnie: 0).

       kfthreshold=<wartość> (tylko tryb dwuprzebiegowy)
              Działa  razem  z  kfreduction.  Ustala minimalny dystans poniżej
              którego klatki są uznawane za następujące po sobie i  traktowane
              inaczej zgodnie z kfreduction (domyślnie: 10)

       kfreduction=<0-100> (tylko tryb dwuprzebiegowy)
              Powyższe  dwa  parametry  mogą  być  wykorzystane  do określenia
              rozmiaru klatek kluczowych, które zostaną uznane za zbyt podobne
              do  pierwszej  (w  kolejności).   kfthreshold  ustawia zakres, w
              którym klatki kluczowe  są  redukowane,  a  kfreduction  określa
              redukcję   ich   bitrate.   Ostatnia  ramka  I  jest  traktowana
              normalnie.  (domyślnie: 30)

       divx5bvop
              Wygeneruje kompatybilne z DivX5 ramki B  (domyślnie:  włączone).
              Wygląda na to, że jest to obowiązkowe tylko dla starszych wersji
              dekodera DivX.
              UWAGA: Począwszy od Xvid-1.0.x, opcja ta jest  zastąpiona  przez
              opcję closed_gop.

       (no)greyscale
              Sprawia, że Xvid ignoruje przestrzeń kolorów, więc wynikowy film
              jest w skali szarości.  Zauważ, że nie przyspiesza to kodowania,
              zapobiega  to  tylko  zapisaniu danych kolorów w ostatniej fazie
              kodowania.

       debug
              Zapisuje statystyki każdej ramki w  ./xvid.dbg.   (To  nie  jest
              plik kontroli trybu dwuprzebiegowego).

       Poniższe opcje są dostępne tylko w najnowszych stabilnych wersjach Xvid
       1.0.x (api4).

       (no)packed
              Opcja  ta  jest  przeznaczona  do  rozwiązywania   problemów   z
              kolejnością ramek, przy kodowaniu do formatów typu AVI które nie
              radzą sobie ze złą kolejnością.  W praktyce, większość dekoderów
              (tak   sprzętowych  jak  i  programowych)  sama  radzi  sobie  z
              kolejnością  ramek  i  może  się  zgubić  jeśli  ta  opcja  jest
              włączona.   Bezpieczniej  jest więc zostawić ją wyłączoną, chyba
              że na prawdę wiesz co robisz.
              UWAGA: Stworzy to niepoprawny strumień bitów  i  nie  będzie  on
              odtwarzany  przez dekodery ISO-MPEG-4 poza DivX/libavcodec/Xvid.
              UWAGA: Zapisuje to także fałszywą wersję  DivX  do  pliku,  więc
              autodedetekcja błędów niektórych dekoderów może się gubić.

       max_bframes=<0-4>
              Maksymalna  ilość  klatek  B  umieszczonych pomiędzy ramkami I/P
              (domyślnie: 2).

       bquant_ratio=<0-1000>
              proporcja kwantyzatora  między  ramkmi  typu  B  i  pozostałymi,
              150=1.50 (domyślnie: 150)

       bquant_offset=<-1000-1000>
              współczynnik   offsetu   kwantyzatora   pomiędzy   ramkami  B  a
              pozostałymi, 100=1.00 (domyślnie: 100)

       bf_threshold=<-255-255>
              Ten parametr umożliwia Ci  określenie,  jaki  ma  być  priorytet
              użycia    klatek    B.    Im   wyższa   wartość,   tym   większe
              prawdopodobieństwo  użycia  klatek  B   (domyślnie:   0).    Nie
              zapominaj,  że  klatki B mają wyższy kwantzator, więc intensywne
              ich stosowanie może dać niższą jakość wizualną.

       (no)closed_gop
              Ta opcja mówi Xvid, żeby zamykał każdy GOP (Group  Of  Pictures,
              grupa  obrazów  ograniczona dwiema ramkami typu I), dzięki czemu
              GOP'y są niezależne od siebie.  To jedynie implikuje że ostatnią
              ramką  GOP'u jest albo ramka typu P albo typu N, ale nie typu B.
              Zazwyczaj dobrze jest włączyć tę opcję (domyślnie: włączona).

       frame_drop_ratio=<0-100> (tylko z ax_bframes=0)
              Ten parametr umożliwia  tworzenie  strumieni  video  ze  zmienną
              szybkością  klatek.   Jeśli  różnica między bieżącą a poprzednią
              klatką jest niższa lub równa od ustawionego przez  ten  parametr
              progu, klatka nie będzie kodowana (tzw. n-vop zostanie wstawiany
              w strumień).  Przy odtwarzaniu, natrafienie na  n-vop,  powoduje
              wyświetlenie poprzedniej klatki.
              UWAGA:  Odtwarzanie  z  tym  parametrem może spowodować, że film
              będzie   poszarpany,   więc   używaj   go   na   swoją    własną
              odpowiedzialność!

       (no)qpel
              MPEG-4  domyślnie  używa  precyzji  co  do  połowy  piksela przy
              wyszukiwaniu ruchu.  Standard proponuje tryb,  w  którym  kodery
              mogą  korzystać z precyzji quarter pixel (co do ćwierć piskela).
              Opcja to przeważnie sprawia, że obraz jest ostrzejszy.  Niestety
              ma  to  duży  wpływ  na  wartość bitrate i czasami wykorzystanie
              wyższej  wartości  spowoduje  otrzymanie  gorszego  obrazu  przy
              stałym  bitrate.   Najlepiej jest sprawdzić rezultat z i bez tej
              opcji, i samemu zdecydować czy jest warta włączenia.

       (no)gmc
              Włącza  Globalną  Kompensację  Ruchu,  która  sprawia,  że  Xvid
              generuje   specjalne   ramki   (ramki   GMC),  które  są  dobrze
              przystosowane  do  przesuwania/przybliżonia/obracania   obrazów.
              To, czy włączenie tej opcji zaoszczędzi bity zależy od materiału
              filmowego.

       (no)trellis
              Kwantyzacja kratowa (Trellis Quantization) jest rodzajem  metody
              kwantyzacji   adaptatywnej,   która   zachowuje   bity   poprzez
              modyfikację  skwantyzowanych  współczynników,  tak  aby   lepiej
              ulagały  kompresji  przez  koder  entropii.   Dobrze  wpływa  na
              poprawę jakości, a jeśli VHQ używa  wg  Ciebie  zbyt  dużo  mocy
              obliczeniowej,    ta    opcja   może   być   dobrą   alternatywą
              zaoszczędzającą kilku bitów (i poprawiającą jakość  przy  stałym
              bitrate)   przy   mniejszym   obciążeniu   niż  VHQ  (domyślnie:
              włączone).

       (no)cartoon
              Włącz  tę  opcję,  jeżeli  kodowana  sekwencja  jest  rysunkowa.
              Modyfikuje  ona  kilka  wewnętrznych  progów  Xvid,  tak  że  te
              podejmuje lepsze decyzje o typie ramek  i  wektorach  ruchu  dla
              płaskich rysunków.

       quant_type=<h263|mpeg>
              Ustawia   typ   wykorzystywanego   kwantyzatora.   Dla  wysokich
              wartości bitrate, kwantyzacja MPEG  zachowa  więcej  szczegółów.
              Dla  niskich wartości bitrate, wygładzanie H.263 da mniej szumów
              blokowych.  Jeśli używasz własnych macierzy, musi być  ustawiona
              kwantyzacja MPEG.

       (no)chroma_me
              Zwykły  algorytm  przewidywania  ruchu  używa tylko informacji o
              jasności dla znalezienia najlepszego  wektora  ruchu.   Jednakże
              dla niektórych filmów, wykorzystanie przestrzeni kolorów pozwoli
              znaleźć  lepsze  wektory.   Ten  parametr  włącza  wykorzystanie
              przestrzeni barw do przewidywania ruchu (domyślnie: włączone).

       (no)chroma_opt
              Uruchamia  prefiltr optymalizacji barw.  Poczaruje to trochę nad
              danymi o kolorach żeby zmniejszyć widoczny na krawędziach  efekt
              schodów.  Poprawia jakość kosztem prędkości kodowania.  Z natury
              zmniejsza PSNR,  jako  że  podnosi  matematyczne  odchylenie  od
              oryginalnego  obrazu,  ale  poprawia  subiektywną jakość obrazu.
              Jako że działa  na  informacji  o  kolorach,  możesz  chcieć  to
              wyłączyć jeśli kodujesz w skali szarości.

       (no)hq_ac
              Włącza  lepsze  przewidywania  składowych AC z sąsiednich bloków
              dla ramek intra (domyślnie: włączone).

       vhq=<0-4>
              Algorytm wyszukiwania ruchu jest oparty na  szukaniu  w  zwykłej
              domenie   koloru   i   próbuje   znaleźć   wektor  ruchu,  który
              zminimalizuje różnice między klatką odniesienia a zakodowaną.  Z
              tym  parametrem  Xvid użyje również domenę częstotliwości (DCT),
              aby szukać wektora ruchu, który nie tylko zminimalizuje  różnicę
              przestrzenną,   ale   również   długość   kodowania  bloku.   Od
              najszybszego do najwolniejszego:
                 0    wyłączone
                 1    decyzja dotycząca trybu (inter/intra MB) (domyślne)
                 2    ograniczone przeszukiwanie
                 3    średnie przeszukiwanie
                 4    szerokie przeszukiwanie

       (no)lumi_mask
              Adaptatywna  kwantyzacja  pozwala  na  różne  kwantyzatory   dla
              różnych  makrobloków  w  klatce.   Jest  to  'psychosensoryczne'
              ustawienie, które korzysta z faktu że ludzkie oko zauważa  mniej
              szczegółów  w bardzo jasnych i bardzo ciemnych częściach obrazu.
              Mocniej kompresuje te obszary niż  średnie,  co  oszczędzi  bity
              które   mogą  być  wykorzystane  w  innych  ramkach  poprawiając
              postrzeganą jakość i być może zmniejszając PSNR.

       min_iquant=<0-31>
              minimalny kwantyzator klatek I (domyślnie: 2)

       max_iquant=<0-31>
              maksymalny kwantyzator klatek I (domyślnie: 31)

       min_pquant=<0-31>
              minimalny kwantyzator klatek P (domyślnie: 2)

       max_pquant=<0-31>
              maksymalny kwantyzator klatek P (domyślnie: 31)

       min_bquant=<0-31>
              minimalny kwantyzator klatek B (domyślnie: 2)

       max_bquant=<0-31>
              maksymalny kwantyzator klatek B (domyślnie: 31)

       quant_intra_matrix=<nazwa pliku>
              Wczytuje plik z określoną macierzą intra.  Możesz stworzyć  taki
              plik edytorem macierzy xvid4conf.

       quant_inter_matrix=<nazwa pliku>
              Wczytuje  plik z określoną macierzą inter.  Możesz stworzyć taki
              plik edytorem macierzy xvid4conf.

       curve_compression_high=<0-100>
              Ten  parametr  pozwala  Xvid'owi  na   przekazanie   określonego
              procentu  bitów  ze  scen o wysokiej wartości bitrate do rezerwy
              bitowej.  Możesz również skorzystać z tej opcji, jeśli masz klip
              z  tak  dużą  ilością  bitów  przeznaczoną  na  sceny o wysokiej
              wartości bitrate, że sceny  z  niższą  wartością  wyglądają  źle
              (domyslnie: 0).

       curve_compression_low=<0-100>
              Ten   parametr   pozwala  Xvid'owi  na  przekazanie  określonego
              procentu dodatkowych bitów do scen z niską wartością  bitrate  z
              całego  klipu.   Opcja  ta może być przydatna, jeżeli masz kilka
              scen  z  niską  wartością  bitrate,  które  są  ciągle   blokowe
              (domyślnie: 0).

       overflow_control_strength=<0-100>
              Podczas   pierwszego   przebiegu   w  kodowaniu  dwuprzebiegowym
              obliczana jest przeskalowana  krzywa  bitrate.   Różnica  między
              oczekiwaną   krzywą   a  wynikową  otrzymaną  podczas  kodowania
              nazywana    jest    przepełnieniem    (overflow).     Oczywiście
              dwuprzebiegowy  kontroler  tempa stara się zniwelować tę różnicę
              przez  rozpraszanie  jej  na  kolejne  klatki.    Ten   parametr
              kontroluje  ile  przepełnienia jest rozpraszane za każdym razem,
              kiedy pojawia się nowa klatka.   Niskie  wartości  pozwalają  na
              leniwą  kontrolę  przepełnienia, wielkie różnice są kompensowane
              wolniej (może to  doprowadzić  do  braku  precyzji  przy  małych
              filmach).   Wyższe  wartości  sprawiają,  że redystrybucja bitów
              jest gwałtowniejsza,  czasami  zbyt  gwałtowna,  jeśli  ustawisz
              opcję   na   zbyt  wysoką,  co  może  doprowadzić  do  powstania
              zniekształceń (domyślnie: 5).
              INFORMACJA: Ten parametr ma duży wpływ na jakość,  baw  się  nim
              ostrożnie!

       max_overflow_improvement=<0-100>
              Podczas  alokacji  bitów  dla  ramki kontrola przepełnienia może
              zwiększyć jej rozmiar.  Parametr ten określa maksymalny  procent
              rozmiaru  o  jaki kontrola przepełnienia może zwiększyć ramkę, w
              porównaniu z idealną alokacją krzywej (domyślnie: 5).

       max_overflow_degradation=<0-100>
              Podczas alokacji  bitów  dla  ramki,  kontrola  przepełnia  może
              zmniejszyć jej rozmiar.  Parametr ten określa maksymalny procent
              rozmiaru o jaki kontrola przepełnienia może zmniejszyć ramkę,  w
              porównaniu z idealną alokacją krzywej (domyślnie: 5).

       container_frame_overhead=<0...>
              Określa   średni  narzut  (overhead)  przypadający  na  ramkę  w
              bajtach.  Przeważnie użytkownicy określają  żądany  bitrate  bez
              brania   pod  uwagę  nadwyżki  na  ramkę  video.   Ta  mała  ale
              (przeważnie) stała nadwyżka może spowodować, że docelowy rozmiar
              pliku  zostanie  przekroczony.   Xvid  pozwala  użytkownikom  na
              ustawienie wielkości  nadwyżki  przypadającej  na  ramkę,  którą
              generuje klatka video (podaj tylko uśrednioną wartość na ramkę).
              0 ma  specjalne  znaczenie,  pozwala  Xvid'owi  na  użycie  jego
              własnych  wartości  domyślnych (domyślnie: 24 - średnia nadwyżka
              AVI).

       profile=<opjca>
              Ogranicza opcje i  VBV  (szczytowy  bitrate  w  krótkim  czasie)
              zgodnie  z  profilami "Simple", "Advanced Simple" i "DivX".  Tak
              otrzymane filmy powinny  dać  się  odtworzyć  na  wolnostojących
              odtwarzaczach zgodnych ze specyfikacjami tych profili.
                 unrestricted
                      bez ograniczeń (domyślne)
                 sp0 profil
                 sp1 profil
                 sp2 profil
                 sp3 profil
                 asp0profil
                 asp1profil
                 asp2profil
                 asp3profil
                 asp4profil
                 asp5profil
                 dxnhandheld
                      profil DXN handheld
                 dxnportntsc
                      profil DXN portable NTSC
                 dxnportpal
                      profil DXN portable PAL
                 dxnhtntsc
                      profil DXN home theater NTSC
                 dxnhtpal
                      profil DXN home theater PAL
                 dxnhdtv
                      profil DXN HDTV
              INFORMACJA:  Te  profile  powinny  być  używane  w  połączeniu z
              odpowiednim  -ffourcc.   Dobre  jest  DX50,  ponieważ   niektóre
              odtwarzacze nie rozpoznają Xvid ale większość rozpoznaje DivX.

       par=<tryb>
              Określa tryb Współczynnika Proporcji Piksela (Pixel Aspect Ratio
              - PAR) (nie mylić z Współczynnikiem  Proporcji  Obrazu  (Display
              Aspect  Ratio  - DAR)).  PAR to stosunek szerokości do wysokości
              pojedynczego piksela.   Więc  oba  są  związane:  DAR  =  PAR  *
              (szerokość/wysokość).
              MPEG-4  określa  5  współczynników  proporcji  piksela  i  jeden
              rozszerzony, dający szansę na podanie konkretnego  współczynnika
              proporcji  piksela.   Może  być  podany  jeden z 5 standardowych
              trybów:
                 vga11
                      zwyczajny PAR dla PC Piksele są jednostką kwadratową.
                 pal43
                      standard dla PAL - 4:3 PAR Piksele są prostokątami.
                 pal169
                      jak wyżej
                 ntsc43
                      jak wyżej
                 ntsc169
                      jak wyżej (Nie zapomnij podać dokładnego współczynnika.)
                 ext
                      Pozwala  na  określenie własnego współczynnika proporcji
                      piksela przez par_width i par_height.
              INFORMACJA: Ogólnie ustawienie opcji aspect  i  autoaspect  jest
              wystarczające.

       par_width=<1-255> (tylko z par=ext)
              Określa   szerokość   zadeklarowanego   współczynnika  proporcji
              piksela.

       par_height=<1-255> (tylko z par=ext)
              Określa   wysokość   szerokość   zadeklarowanego   współczynnika
              proporcji piksela.

       aspect=<x/y | f (wartość rzeczywista)>
              Przechowuje  proporcje  wewnętrznie, podobnie jak pliki MPEG.  O
              wiele lepsze rozwiązanie niż ponowne  skalowanie,  ponieważ  nie
              spada  jakość.   Tylko  MPlayer  i kilka innych odtwarzaczy będą
              interpretowały te pliki poprawnie, inne  wyświetlą  je  w  złych
              proporcjach.   Parametr proporcji może być podany jako proporcja
              lub liczba rzeczywista.

       (no)autoaspect
              Podobnie  jak  opcja  aspect,  ale  proporcja   wyliczana   jest
              automatycznie,  biorąc  pod  uwagę wszystkie filtry dostrajające
              (crop/expand/scale/itp.) podane w łańcuchu.

       psnr
              Drukuje PSNR (wartość szczytowa proporcji sygnału do szumu)  dla
              całego filmu po kodowaniu i przechowuje PSNR dla każdej klatki w
              pliku o  nazwie  typu  "psnr_hhmmss.log"  w  bieżącym  katalogu.
              Zwracane wartości są w dB (decybelach), im wyższe tym lepsze.

       Następna opcja jest dostępna tylko w rozwojowych wersjach Xvid 1.1.x.

       bvhq=<0|1>
              To  ustawienie  pozwala  na  wybieranie  z  możliwych kandydatów
              takich wektorów dla  ramek  B,  które  minimalizuja  zaburzenia,
              podobnie  jak opcja vhq robi to dla ramek P.  Daje to ładniejsze
              ramki B prawie bez spadku wydajności (domyślnie: 1).

   x264enc (-x264encopts)
       bitrate=<wartość>
              Ustawia  średni  używany  bitrate  w  kbit/sekundę   (domyślnie:
              wyłączone).  Ponieważ lokalny bitrate może się wahać, ta średnia
              może być niedokładna dla bardzo krótkich  filmów  (zobacz  także
              opcję  ratetol).  Stały bitrate można osiągnąć łącząc tę opcję z
              vbv_maxrate, za cenę poważnego spadku jakości.

       qp_constant=<0-51>
              Wybiera kwantyzator, jaki będzie użyty z klatkami P.  Klatki I i
              B   różnią  się  od  tej  wartości  odpowiednio  o  ip_factor  i
              pb_factor.  Najbardziej przydatny zakres  to  20-40  (domyślnie:
              26).  Niższe wartości to lepsza dokładność, ale większe wartości
              bitrate.   0   oznacza   kompresję   bezstratną.    Zauważ,   że
              kwantyzacja  w  H.264  działa zupełnie inaczej niż w MPEG-1/2/4:
              Parametr kwantyzacji (QP) H.264  jest  w  skali  logarytmicznej.
              Przelicznik   ma   w   przybliżeniu   wartość   H264QP  =  12  +
              6*log2(MPEGQP).   Na  przykład,  współczynnik  QP=2   dla   MPEG
              odpowiada wartości QP=18 dla H.264.

       pass=<1-3>
              Korzysta   z  trybu  dwu-  lub  trzyprzebiegowego.   Zaleca  się
              kodowanie zawsze w jednym z tych dwóch trybów, ponieważ bity  są
              lepiej rozprowadzane i podnosi się jakość.
                 1    pierwszy przebieg
                 2    drugi przebieg (kodowania dwuprzebiegowego)
                 3    n-ty   przebieg   (drugi  i  trzeci  przebieg  kodowania
                      trzyprzebiegowego)
              A teraz jak to działa i jak z tego korzystać:
              Pierwszy przebieg (pass=1) zbiera statystyki klipu i zapisuje je
              do  pliku.   Będziesz  pewnie  chciał  wyłączyć  niektóre  opcje
              wymagające  dużej  mocy  obliczeniowej,  poza   tymi   używanymi
              domyślnie.
              W trybie dwuprzebiegowym, drugie przejście (pass=2) czyta dane z
              pliku i opiera na nich decyzje dotyczące kontroli tempa.
              W trybie trzyprzebiegowym,  drugie  przejście  (pass=3,  to  nie
              błąd)  robi  dwie  rzeczy  na  raz:  Czyta  dane i nadpisuje je.
              Możesz używać wszystkich opcji kodowania, poza tymi wymagającymi
              dużej mocy obliczeniowej.
              Trzeci  przebieg (pass=3) działa podobnie jak drugi, poza tym że
              korzysta ze  statystyk  zebranych  podczas  drugiego  przebiegu.
              Możesz  korzystać  z  wszystkich opcji kodowania, łącznie z tymi
              wymagającymi dużej mocy obliczeniowej.
              Pierwszy przebieg może używać  albo  średniej  wartości  bitrate
              albo  stałego  kwantyzatora.   Zalecane  jest  ABR, ponieważ nie
              wymaga zgadywania kwantyzatora.  Kolejne przebiegi są  w  trybie
              ABR i musi zostać określona wartość bitrate.
              INFORMACJA:  Obsuga  kodowania  trzyprzebiegowego  w  x264 jest
              cakiem nowa w MEncoderze, zachęcamy do pomocy i przesyłania nam
              dobrych  kombinacji  parametrów  x264, które byłyby jednocześnie
              szybki i zapewniały wysoką jakość.

       turbo=<0-2>
              Tryb przyspieszonego pierwszego przebiegu.  Pierwszego  przebieg
              kodowania  dwu-  lub  więcej  przebiegowego  można  przyspieszyć
              wyłączając opcje które mają nikły  lub  żaden  wpływ  na  jakość
              końcowego przebiegu.
                 0    wyłączone (domyślne)
                 1    Zmniejsza   subq,  frameref  i  wyłącza  niektóre  tryby
                      analizy podziału wewnątrz makrobloków.
                 2    Zmniejsza subq i frameref do 1, używa szukania  ME  typu
                      diament i wyłącza wszystkie tryby analizy podziału.
              Poziom  1  może  dwukrotnie  przyspieszyć  pierwszy przebieg nie
              zmniejszając globalnego PSNR ostatniego przejścia w porównaniu z
              pierwszym przebiegiem pełnej jakości.
              Poziom  2  może  czterokrotnie  przyspieszyć  pierwszy  przebieg
              zmieniając globalne PSNR ostatniego przejścia  o  +/-  0.05dB  w
              porównaniu z pierwszym przebiegiem pełnej jakości.

       keyint=<wartość>
              Ustawia  maksymalną przerwę między ramkami IDR (domyślnie: 250).
              Większe  wartości  oszczędzają  bity,  a  tym  samym  poprawiają
              jakość,   odbywa   się   to   jednak   kosztem   precyzji   przy
              przeszukiwaniu.  W odróżnieniu od  MPEG-1/2/4,  H.264  nie  jest
              narażone na wahania DCT przy dużych wartościach keyint.

       keyint_min=<1-keyint/2>
              Ustawia  minimalną odległość między ramkami IDR (domyślnie: 25).
              Jeśli w obrębie tego przedziału pojawi sie zmiana  sceny,  nadal
              jest  ona kodowana jako ramka I, ale nie zaczyna nowego GOPu.  W
              H.264 ramki I niekoniecznie ograniczają zamknięty GOP,  ponieważ
              ramka P może być przewidziana z więcej niż jednej poprzedzającej
              klatki (zobacz także opcję frameref).  Dlatego też niekoniecznie
              da  się przewijać do klatek I.  Ramki IDR ograniczają odnoszenie
              się ramki P do jakiejkolwiek ramki poprzedzającej ramkę IDR.

       scenecut=<-1-100>
              Kontroluje agresywność  wstawiania  klatek  I  (domyślnie:  40).
              Małe  wartości  powodują, że kodek często musi wymuszać ramkę I,
              jeśli  przekroczy  wartość  keyint.   Poprawne   wartości   mogą
              odszukać  lepsze miejsca dla ramki I, wyższe powodują marnowanie
              bitów.  -1 wyłącza wykrywanie obcięć scen (scenecut), więc ramki
              I  są  wstawiane  tylko  raz  po każdych innych klatkach keyint,
              nawet jeśli takie obcięcie zdarzy się wcześniej.   Nie  jest  to
              zalecane  i marnuje bitrate, jako że obcięcia scen (scenecut) są
              kodowane jako ramki P, które są tak duże jak ramki  I,  ale  nie
              resetują "licznika keyint".

       frameref=<1-16>
              Liczba  poprzednich ramek wykorzystanych do przewidywania klatek
              P lub B (domyślnie: 1).  Parametr ten ma dość znaczny  wpływ  na
              anime,  jednak  przy materiałach z "żywymi" aktorami skuteczność
              znacznie spada powyżej około sześciu klatek odniesienia.   Opcja
              nie  ma  żadnego  wpływu  na  szybkość dekodowania, ale zwiększa
              zapotrzebowanie na pamięć  w  trakcie  tego  procesu.   Niektóre
              dekodery potrafią obsłużyć tylko do 15 klatek odniesienia.

       bframes=<0-16>
              maksymalna  liczba  kolejnych  klatek  B  pomiędzy ramkami I i P
              (domyślnie: 0)

       (no)b_adapt
              Automatycznie decyduje o  wykorzystaniu  klatek  typu  B  i  ich
              ewentualnej   liczbie,   ograniczonej   dopuszczalnym   maksimum
              określonym przez parametr powyżej (domyślnie: włączone).  Jeżeli
              opcja  ta jest wyłączona, użyta jest maksymalna liczba klatek B.

       b_bias=<-100-100>
              Kontroluje  decycyzje   podejmowane   przez   b_adapt.    Wyższy
              współczynnik b_bias generuje większą liczbę klatek B (domyślnie:
              0).

       (no)b_pyramid
              Pozwala na stosowanie ramek B jako odnośników  do  przewidywania
              innych  ramek.  Na przykład rozważmy 3 kolejne ramki B: I0 B1 B2
              B3 P4.   Bez  tej  opcji  ramki  B  występują  tak  samo  jak  w
              MPEG-[124].   Zatem  są  kodowane  w kolejności I0 P4 B1 B2 B3 i
              wszystkie klatki B są przewidywane z I0 i P4.   Z  tą  opcją  są
              kodowane  w  kolejności  I0 P4 B2 B1 B3.  B2 jest takie samo jak
              powyżej,  ale  B1  jest  przewidywane  z  I0  i  B2  a  B3  jest
              przewidywane  z B2 i P4.  Wynikiem tego zwykle jest nieco lepsza
              kompresja praktycznie bez straty szybkości.   Jednakże  jest  to
              opcja eksperymentalna: nie jest do końca dostrojona i nie zawsze
              może dać oczekiwane rezultaty.   Wymaga  bframes  >=  2.   Wada:
              zwiększa opóźnienie dekodowania do 2 ramek.

       (no)deblock
              Wykorzystuje   filtr   odblokowywujący   (deblock)   (domyślnie:
              włączony).  Jako, że zabiera mało czasu procesora  w  porównaniu
              ze wzrostem jakości, jaki daje, nie jest zalecane wyłączanie go.

       deblockalpha=<-6-6>
              Parametr  AlphaC0   dla   filtru   odblokowywującego   (deblock)
              (domyślnie: 0).  Opcja ta dostosowuje zakresy dla filtru in-loop
              deblocking H.264.  Po pierwsze parametr ten  określa  maksymalną
              ilość  zmian  jaką  filtr może nanieść na pojedynczy piksel.  Po
              drugie  opcja  ta  ma  wpływ   na   próg   filtrowanej   różnicy
              występującej  na krawędzi.  Wartość dodatnia ogranicza blokujące
              szumy, ale rozmywa również detale.
              Domyślne  zachowanie  filtru  pozwala  prawie  zawsze   osiągnąc
              optymalną   jakość,   więc  najlepiej  albo  zostawić  wszystkie
              parametry takie jakimi są albo dokonać tylko niewielkich  zmian.
              Jednakże, jeżeli Twój materiał źródłowy zawiera już jakieś szumy
              lub nosi śladu efektu bloków,  które  chciałbyś  usunąć,  dobrym
              pomysłem będzie nieco większe zwiększenie wartości parametru.

       deblockbeta=<-6-6>
              Parametr Beta filtru odblokowywującego (deblock) (domyślnie: 0).
              Ma wpływ na próg detali.  Bloki zawierające dużą  liczbę  detali
              nie  będą  filtrowane,  ponieważ wygładzanie stosowane przez ten
              filtr będzie bardziej widoczne niż oryginalny efekt blokowy.

       (no)cabac
              Wykorzystuje CABAC (Context-Adaptive Binary  Arithmetic  Coding)
              (domyślnie: włączony).  Nieco spowalnia kodowanie i dekodowanie,
              ale oszczędza około 10-15% bitów.  Nie powinieneś  go  wyłączać,
              chyba że zależy Ci na szybkości dekodowania.

       qp_min=<1-51> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
              Minimalny  kwantyzator,  10-30  to  użyteczny zakres (domyślnie:
              10).

       qp_max=<1-51> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
              maksymalny kwantyzator (domyślnie: 51)

       qp_step=<1-50> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
              maksymalna    wartość    o    jaką    kwantyzator    może    być
              zwiększony/zmniejszony pomiędzy klatkami (domyślnie: 2)

       ratetol=<0.1-100.0> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
              dozwolona  wariancja dla średniej wartości bitrate (nieokreślona
              jednostka) (domyślnie: 1.0)

       vbv_maxrate=<wartość> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
              maksymalne   lokalne   bitrate,   w   kbit/sekundę   (domyślnie:
              wyłączone)

       vbv_bufsize=<wartość> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
              okres  uśredniania dla vbv_maxrate, w kbitach (domyślnie: żaden,
              musi być podany jeślo włączono vbv_maxrate)

       vbv_init=<0.0-1.0> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
              początkowa zajętość bufora, jako ułamek vbv_bufsize  (domyślnie:
              0.9)

       ip_factor=<wartość>
              współczynnik kwantyzatora między ramkami I a P (domyślnie: 1.4)

       pb_factor=<wartość>
              współczynnik kwantyzatora między ramkami P a B (domyślnie: 1.3)

       qcomp=<0-1> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)
              Kompresja   kwantyzatora   (domyślnie:   0.6).   Niższa  wartość
              sprawia, że bitrate jest bardziej  stały,  podczas  gdy  wyższa,
              sprawia, że parametr kwantyzacji jest bardziej stały.

       cplx_blur=<0-999> (tylko tryb dwuprzebiegowy)
              Rozmycie  w czasie szacowanej złożoności klatki, przed kompresją
              krzywej (domyślnie: 20).  Mniejsze wartości pozwalają na większe
              zmiany  kwantyzatora,  a  większe  wymuszają  jego  łagodniejsze
              zmiany.  cplx_blur zapewnia,  że  każda  ramka  I  będzie  miała
              jakość   podobną  do  następujących  po  niej  ramek  P,  że  że
              naprzemienne  ramki  o  wysokiej  i  niskiej  złożoności   (n.p.
              animacja  z  niewielkim  fps) nie będą marnowały bitów na zmiany
              kwantyzatora.

       qblur=<0-99> (tylko tryb dwuprzebiegowy)
              Rozmycie w czasie parametru kwantyzacji,  po  kompresji  krzywej
              (domyślnie:  0.5).   Niższe  wartości pozwalają na większe skoki
              wartości kwantyzatora, wyższe zmuszają  go  do  delikatniejszych
              zmian.

       zones=<część0>[/<część1>[/...]]
              Inna jakość dla poszczególnych części (zakończenie, napisy, ...)
              (ABR  lub  tryb  dwuprzebiegowy).   Każda  część   to   <klatka-
              początkowa>,<klatka-końcowa>,<opcja> gdzie opcja to:
                 q=<0-51>
                      kwantyzator
                 b=<0.01-100.0>
                      mnożnik bitrate
              INFORMACJA:  Kwantyzator  nie  jest dokładnie wymuszany.  Działa
              tylko w fazie  planowania  kontroli  tempa  i  jest  podatny  na
              kompensację przepełnienia i qp_min/qp_max.

       direct_pred=<0-2>
              Wykrywa   typ  systemu  przewidywania  ruchu  dla  bezpośrednich
              makrobloków w klatkach typu B.
                 0    Żaden: bezpośrednie makrobloki nie są wykorzystywane.
                 1    Przestrzenny:  wektory   ruchu   są   ekstrapolowane   z
                      sąsiednich bloków.
                 2    Czasowy:  wektory  ruchu  są  interpolowane z następnych
                      klatek P.  (domyślny)
              Typ przestrzenny i czasowy mają  podobną  prędkość  działania  i
              współczynnik  PSNR,  ale  najczęściej  ten drugi wygląda lepiej.
              direct_pred=0 to metoda i wolniejsza, i dająca gorszą jakość.

       (no)weight_b
              Używa  ważonego  przewidywania  w  ramkach  B.   Bez  tej  opcji
              dwukierunkowo przewidywane makrobloki dają jednakową wagę każdej
              ramce wzorcowej.  Z tą opcją wagi  są  ustalane  według  pozycji
              ramki B względem ramek wzorcowych.  Wymaga bframes > 1.

       (no)i4x4
              Używa  dodatkowego  typu  makrobloku i4x4 (domyślnie: włączone).
              Bez tej opcji ramki P i B będą używać tylko i16x16 i typów inter
              wymienionych poniżej.

       (no)i8x8
              Używa  dodatkowego  typu  makrobloku i8x8 (domyślnie: włączone).
              Ta opcja nie ma efektu jeśli nie jest włączone 8x8dct.

       (no)b8x8mv
              Wykorzystuje dodatkowe typy  makrobloków  b16x8,  b8x16  i  b8x8
              (domyślnie:  wyłączone).   Bez  tej opcji, klatki B będą używały
              tylko typów i16x16, i8x8, i4x4, b16x16,  skip,  direct.   Więcej
              szczegółów znajdziesz w dokumentacji opcji 4x4mv.

       (no)8x8mv
              Używa   dodatkowych   typów   makrobloków   p16x8,  p8x16,  p8x8
              (domyślnie: włączone).  Bez tej opcji ramki P będą używały tylko
              typów   i16x16,   i8x8,  i4x4,  p16x16,  skip.   Ta  opcja  jest
              przeznaczona tylko  do  eksperymentowania.   Nie  jest  zalecane
              wyłączanie 8x8mv w prawdziwym kodowaniu.

       (no)4x4mv
              Wykorzystuje  dodatkowe  typy  makrobloków  p8x4,  p4x8  i  p4x4
              (domyślnie: wyłączone).  Bez tej opcji, klatki P będą korzystały
              tylko  z  typów i16x16, i8x8, i4x4, p16x16, p16x8, p8x16, p8x8 i
              skip.  Wymaga 8x8mv.
              Pomysł  polega  na  tym,  aby  odnaleźć  typ  i  rozmiar,  który
              najlepiej   opisuje   określony  obszar  obrazu.   Na  przykład,
              globalne przesuwanie  jest  lepiej  reprezentowane  przez  bloki
              16x16,  podczas  gdy małe poruszające się obiekty przez mniejsze
              segmenty.
              Zaleca się używanie 4x4mv tylko z subq >= 3.

       (no)8x8dct
              Adaptatywne  wybieranie  transformaty  przestrzeni:  pozwala  na
              wybieranie   pomiędzy  DCT  4x4  i  8x8.   Zezwala  też  na  typ
              makrobloku i8x8.  Bez tej opcji jest używane tylko DCT 4x4.

       me=<1-4>
              Wybiera algorytm pełnopikselowego szacowania ruchu.
                 1    szukanie kwadratowe, rozmiar 1 (szybkie)
                 2    szukanie sześciokątne, rozmiar 2 (domyślne)
                 3    nierówne szukanie wielosześciokątne
                 4    szukanie wyczerpujące (bardzo wolne)

       me_range=<4-64>
              promień wyczerpującego lub  wielosześciokątnego  szukania  ruchu
              (domyślnie: 16)

       subq=<1-6>
              Dopasowuje jakość udoskonalenia subpel.  Ten parametr kontroluje
              kompromis między jakością a szybkością biorący udział w procesie
              podejmowania  decyzji  dotyczących  przewidywania ruchu.  subq=5
              może skompresować do 10% mocniej niż subq=1
                 1    Korzysta z przewidywania ruchu z prezycją fullpixel  dla
                      wszystkich   typów   kondydujących  makrobloków.   Potem
                      wybiera najlepszy typ.  Potem poprawia ruch tego typu co
                      do prezycji quarterpixel.  (najszybsze)
                 2    Podobnie  jak 1, ale korzysta z wolniejszego poprawiania
                      quarterpixel.
                 3    Korzysta z przewidywania ruchu z precyzją halfpixel  dla
                      wszystkich   kandydujących   typów  makrobloków.   Potem
                      wybiera najlepszy typ.  Potem poprawia ruch tego typu co
                      do precyzji quarterpixel.
                 4    Korzysta  z  szybkiego  przewidywania  ruchu  z precyzją
                      quarterpixel   dla   wszystkich   kandydujących    typów
                      makrobloków.  Potem wybiera najlepszy typ.  Potem kończy
                      poprawianie quarterpixel dla tego typu.
                 5    Korzysta z  najlepszej  jakości  przewidywania  ruchu  z
                      precyzją quarterpixel dla wszystkich kandydujących typów
                      makrobloków, przed wyborem najlepszego (domyślne).
                 6    Włącza optymalizację typów makrobloków dla ramek typu  I
                      i P celem zmniejszenia zakłóceń (najlepsze).
              W  powyższych  parametrach,  przez  "wszystkich  kandydatów" nie
              należy rozumieć wszystkich aktywnych typów:  4x4,  4x8,  8x4  są
              sprawdzane tylko, jeżeli 8x8 jest lepszy niż 16x16.

       (no)chroma_me
              Bierze  pod  uwagę  informacje  o  barwie podczas szukania ruchu
              podpikseli (domyślnie: właczone).  Wymaga subq>=5.

       chroma_qp_offset=<-12-12>
              Używa innego kwantyzatora do  barw  w  porównaniu  do  jasności.
              Sensowne wartości są w zakresie <-2-2> (domyślnie: 0).

       cqm=<flat|jvt|<nazwapliku>>
              Używa albo predefiniowanej macierzy kwantyzacji albo ładuje plik
              macierzy w formacie JM.
                 flat
                      Używa predefiniowanej płaskiej macierzy (domyślne).
                 jvt
                      Używa predefiniowanej macierzy JVT.
                 <nazwapliku>
                      Używa dostarczonego zbioru macierzy w formacie JM.
              INFORMACJA: Zbiory zakodowane przy użyciu CQM nie  są  aktualnie
              dekodowalne przed odtwarzacze oparte na FFmpeg.
              Użytkownicy  Windowsowego  CMD.EXE  mogą  napotkać problemy przy
              przeglądaniu wiersza poleceń jeśli próbują użyć wszystkich  list
              CQM.   Powodem  tego jest ograniczenie długości wiersza poleceń.
              W takim wypadku zalecane jest zapisanie list w zbiorze  macierzy
              w formacie JM i załadowanie go jak powyżej.

       cqm4iy=<lista> (zobacz także cqm)
              Podana  przez użytkownika macierz intra 4x4 jasności, przekazana
              jako 16 oddzielonych przecinkami wartości w zakresie 1-255.

       cqm4ic=<lista> (zobacz także cqm)
              Podana przez użytkownika macierz  intra  4x4  barwy,  przekazana
              jako 16 oddzielonych przecinkami wartości w zakresie 1-255.

       cqm4py=<lista> (zobacz także cqm)
              Podana  przez użytkownika macierz inter 4x4 jasności, przekazana
              jako 16 oddzielonych przecinkami wartości w zakresie 1-255.

       cqm4pc=<lista> (zobacz także cqm)
              Podana przez użytkownika macierz  inter  4x4  barwy,  przekazana
              jako 16 oddzielonych przecinkami wartości w zakresie 1-255.

       cqm8iy=<lista> (zobacz także cqm)
              Podana  przez użytkownika macierz intra 8x8 jasności, przekazana
              jako 64 oddzielone przecinkami wartości w zakresie 1-255.

       cqm8py=<lista> (zobacz także cqm)
              Podana przez użytkownika macierz inter 8x8 jasności,  przekazana
              jako 64 oddzielone przecinkami wartości w zakresie 1-255.

       level_idc=<10-51>
              Ustawia  parametr  level  strumienia  bitów,  według definicji w
              aneksie A standardu H.264 (domyślnie: 40 - Level 4.0).   Używane
              żeby  przekazać  dekoderowi  jakie  możliwości  musi obsługiwać.
              Używaj tylko jeśli wiesz co to znaczy i musisz tego użyć.

       threads=<1-4>
              Dzieli każdą klatkę na paski i koduje je równolegle  (domyślnie:
              1).   Pozwala  też  na wielowątkowe dekodowanie jeśli dekoder to
              umożliwia (lavc nie).  Lekko zmniejsza kompresję.   Wymaga  żeby
              libx264  była skompilowana z obsługą pthread; jeśli tak nie jest
              opcja  ta  wyświetli  ostrzeżenie  i  włączy   paski   ale   nie
              wielowątkowość.

       log=<-1-3>
              Określa ilość informacji drukowanych na ekranie.
                 -1   żadne
                  0   Wyświetla tylko błędy.
                  1   ostrzeżenia
                  2   PSNR  i  inne  statystyki analiz po skończonym kodowaniu
                      (domyślne)
                  3   PSNR, QP, typ  ramki,  rozmiar  i  inne  statystyki  dla
                      każdej klatki

       (no)psnr
              Drukuje statystyki stosunku sygnału do szumu.
              INFORMACJA:   Pola   PSNR   'Y',   'U',  'V',  i  'Avg'  nie  są
              matematycznie poprawne (są po prostu uśrednioną  wartością  PSNR
              branego  z  każdej  klatki).  Są trzymane tylko dla porównania z
              referencyjnym  kodekiem  JM.   Dla  wszystkich   innych   celów,
              korzystaj  albo  z "Global" PSNR, albo z poszczególnych wartości
              PSNR przypadających na klatkę drukowanych przez log=3.

       (no)visualize
              Włącza wizualizację x264 w  trakcie  kodowania.   Jeśli  x264  w
              Twoim systemie to obsługuje zostanie otwarte nowe okno w trakcie
              procesu kodowania, w którym x264 będzie się starał zaprezentować
              szkic   tego,  jak  zakodował  klatkę.   Typ  każdego  bloku  na
              wizualizowanym filmie będzie miał jeden z kolorów:
                 czerwony/rózowy
                      blok intra
                 niebieski
                      blok inter
                 zielony
                      blok pominięty
                 żółty
                      blok B
              Jest to możliwość  eksperymentalna  i  podlegająca  zmianom.   W
              szczególności  wymaga  żeby  x264  było  skompilowane z włączoną
              wizualizacją.  Zauważ, że w momencie pisania tego dokumentu x264
              zatrzymuje po zakodowaniu i wizualizacji każdej klatki, czekając
              aż  użytkownik  naciśnie  klawisz  przed  kodowaniem   następnej
              klatki.

   muxer MPEG (-mpegopts)
       Muxer  MPEG może generować 5 typów strumieni, każdy z nich z sensownymi
       domyślnymi parametrami które użytkownik może  zmienić.   Ogólnie,  przy
       generowaniu  zbiorów  mpeg zalecane jest wyłączenie kodu przeskakiwania
       ramek MEncodera (zobacz także -noskip, -mc, jak również  filtry  obrazu
       harddup i softskip).

       format=<mpeg1 | mpeg2 | xvcd | xsvcd | dvd>
              format strumienia (domyślnie: mpeg2)

       size=<do 65535>
              Wielkość  pakietu  w  bajtach,  nie  zmieniaj,  jeśli nie jesteś
              pewien tego co robisz (domyślnie: 2048).

       muxrate=<liczba>
              nominalne tempo muxowania w KBit/s używane w nagłówkach pakietów
              (domyślnie:   1800   kb/s)   Będzie   zaktualizowane,  jeśli  to
              konieczne, w przypadku "format=mpeg1" lub "mpeg2".

       tsaf
              Ustawia, jeśli to możliwe, znaczniki czasu w każdej ramce.

       (no)reorder
              Włącza  kod  przestawiania  ramek,  który  przechowuje  ramki  w
              kolejności   dekodowania   (a   nie   wyświetlania)  (domyślnie:
              wyłączone).   Używaj  tylko,  jeśli   uważasz,   że   klatki   w
              oryginalnym  strumieniu  były  błędnie zapisane.  Działa tylko z
              filmami MPEG-1/2.

       init_vpts=<100-700>
              początkowe pts video, w milisekundach (domyślnie: 200)

       init_apts=<100-700>
              początkowe pts audio, w milisekundach (domyślnie: 200)

       vdelay=<1-32760>
              Początkowe opóźnienie obrazu w w milisekundach  (domyślnie:  0),
              używaj, jeśli chcesz opóźnić obraz względem dźwięku.

       drop
              Używane razem z init_delay powoduje że muxer opuszcza oczekiwany
              kawałek audio.

       vwidth, vheight=<1-4095>
              Ustawia wysokość i szerokość filmu gdy jest to MPEG-1/2.

       vpswidth, vpsheight=<1-4095>
              Ustawia wysokość i szerokość trybu panoramicznego filmu gdy jest
              to MPEG-2.

       vaspect=<1 | 4/3 | 16/9 | 221/100>
              Ustawia proporcje filmu MPEG-1/2.

       vbitrate=<liczba>
              Ustawia bitrate video w kbit/s dla filmów MPEG-1/2.

       vframerate=<24000/1001  | 24 | 25 | 30000/1001 | 30 | 50 | 60000/1001 |
       60 >
              Ustawia  ilość  klatek na sekundę dla filmów MPEG-1/2.  Ta opcja
              zostanie zignorowana jeśli będzie użyta razem z opcją  telecine.

       telecine
              Włącza  tryb  miękkiego telecine: muxer oszukuje strumień obrazu
              tak, aby wyglądał jak kodowany przy 29.97 lub 30 fps; działa  to
              tylko z filmami MPEG-2, kiedy wyjściowa ilość klatek na sekundę,
              po ewentualnej konwersji przez -ofps wynosi 24000/1001  lub  24.
              Wszystkie pozostałe wartości są niekompatybilne z tą opcją.

   Muksery FFmpeg z libavformat (-lavfopts) (zobacz także -of lavf)
       format=<format_pliku>
              Wymusza  format  pliku  na  który  należy  muksować  (domyślnie:
              autodetekcja według rozszerzenia).
                 mpg
                      MPEG-1 systems i MPEG-2 PS
                 asf
                      Advanced Streaming Format
                 avi
                      Audio Video Interleave file
                 wav
                      Waveform Audio
                 swf
                      Macromedia Flash
                 flv
                      pliki video Macromedia Flash
                 rm
                      RealAudio i RealVideo
                 au
                      format SUN AU
                 nut
                      otwarty format NUT (experymentalny)
                 mov
                      QuickTime
                 mp4
                      format MPEG-4
                 dv   Sony Digital Video container

PLIKI

       /usr/local/etc/mplayer/mplayer.conf
              główny plik ustawień

       ~/.mplayer/config
              ustawienia użytkownika

       ~/.mplayer/input.conf
              ustawienia wejścia (pełną listę wyświetla '-input keylist')

       ~/.mplayer/gui.conf
              plik konfiguracyjny GUI

       ~/.mplayer/gui.pl
              lista odtwarzania GUI

       ~/.mplayer/font/
              katalog czcionki (Musi znajdować się tutaj plik font.desc i plik
              z rozszerzeniem .RAW.)

       ~/.mplayer/DVDkeys/
              Zkrakowane klucze CSS

       Zakładając,  że  odtwarzana  jest  /ścieżka/do/film.avi, MPlayer będzie
       szukał
              napisów w następującej kolejności:
              /ścieżka/do/film.sub
              ~/.mplayer/sub/film.sub
              ~/.mplayer/default.sub

PRZYKŁADY UŻYCIA MPLAYERA

       Szybki start odtwarzania DVD:
              mplayer dvd://1

       Odtwarza w japońskim z angielskimi napisami:
              mplayer dvd://1 -alang ja -slang en

       Odtwarza tylko rozdziały 5, 6, 7:
              mplayer dvd://1 -chapter 5-7

       Odtwarza tylko tytuły 5, 6, 7:
              mplayer dvd://5-7

       Odtwarza DVD z różnych ujęć:
              mplayer dvd://1 -dvdangle 2

       Odtwarza z innego urządzenia DVD:
              mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/dvd2

       Odtwarza DVD z katalogu zawierającego pliki VOB:
              mplayer dvd://1 -dvd-device /ścieżka/do/katalogu/

       Kopiuje tytuł DVD na twardy dysk, zapisując go to title1.vob :
              mplayer dvd://1 -dumpstream -dumpfile title1.vob

       Strumień z HTTP:
              mplayer http://mplayer.hq/przyklad.avi

       Strumień używający RTSP:
              mplayer rtsp://serwer.przyklad.com/nazwaStrumienia

       Konwertuje napisy do formatu MPsub:
              mplayer test.avi -sub zródło.sub -dumpmpsub

       Konwertuje napisy do formatu MPsub bez konieczności oglądania filmu:
              mplayer  /dev/zero  -rawvideo  on:pal:fps=xx  -vc  null -vo null
              -noframedrop -benchmark -sub źródło.sub -dumpmpsub

       Wejście z domyślnego V4L:
              mplayer  tv://  -tv  driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420
              -vc rawi420 -vo xv

       Odtwarzanie na kartach Zoran (w starym stylu, odradzane):
              mplayer -vo zr -vf scale=352:288 plik.avi

       Odtwarzanie na kartach Zoran (w nowym stylu):
              mplayer -vo zr2 -vf scale=352:288,zrmjpeg plik.avi

       Odtwarza dźwięk 6-kanałowy w formacie AAC tylko na dwóch głośnikach:
              mplayer           -rawaudio          on:format=0xff          -af
              pan=6:.32:.39:.06:.17:-.17:.33:.32:.06:.39:-.17:.17:.33 adts_he-
              aac160_51.aac
              Może  będziesz  chciał się trochę pobawić wartościami filtru pan
              (np. pomnożyć przez jakaś liczbę), aby zwiększyć  głośność  albo
              uniknąć trzasków.

PRZYKŁADY UŻYCIA MENCODERA

       Kodowanie tytułu #2 DVD, tylko wybrane rozdziały:
              mencoder  dvd://2  -chapter  10-15  -o tytul2.avi -oac copy -ovc
              lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

       Kodowanie tytułu #2 DVD, zmiana rozmiaru do 640x480:
              mencoder dvd://2 -vf scale=640:480 -o tytul2.avi -oac copy  -ovc
              lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

       Kodowanie   tytułu  #2  DVD,  zmiana  rozmiaru  do  512xHHH  (zachowuje
       proporcje):
              mencoder dvd://2 -vf scale -zoom -xy 512 -o tytul2.avi -oac copy
              -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

       To samo, ale  z  bitrate  ustawionym  na  1800kbit  i  optymalizowanymi
       makroblokami:
              mencoder dvd://2 -o tytuł2.avi -oac  copy  -ovc  lavc  -lavcopts
              vcodec=mpeg4:mbd=1:vbitrate=1800

       To samo, ale z kompresją MJPEG:
              mencoder  dvd://2  -o  tytul2.avi  -oac copy -ovc lavc -lavcopts
              vcodec=mjpeg:mbd=1:vbitrate=1800

       Kodowanie wszystkich plików *.jpg w bieżącym katalogu:
              mencoder  "mf://*.jpg"  -mf  fps=25  -o  wyjscie.avi  -ovc  lavc
              -lavcopts vcodec=mpeg4

       Kodowanie z tunera (określ format poprzez -vf format):
              mencoder  -tv  driver=v4l:width=640:height=480  tv://  -o tv.avi
              -ovc raw

       Kodowanie z potoku:
              rar   p   test-SVCD.rar   |   mencoder   -ovc   lavc   -lavcopts
              vcodec=mpeg4:vbitrate=800 -ofps 24 -

BŁĘDY

       Nie  panikuj.   Jeśli  jakiś  znajdziesz,  zgłoś  go  nam, ale przedtem
       upewnij  się,  że  przeczytałeś  całą  dokumentację.   Uważaj  też   na
       uśmieszki.  :)  Wiele  błędów jest skutkiem nieprawidłoych ustawień lub
       użycia złych parametrów.  Sekcja zgłoszeń błędów w dokumentacji  (DOCS/
       HTML/pl/bugreports.html)  opisuje sposób tworzenia przydatnych zgłoszeń
       błędów.

AUTORZY

       MPlayer został stworzony przez Arpad'a Gereöffy.   Lista  niektórych  z
       wielu uczestników znajduje się w zbiorze AUTHORS.

       MPlayer (C) 2000-2009  Załoga MPlayera

       Głównymi  autorami  tej  strony  są  Gabucino,  Jonas  Jermann  i Diego
       Biurrun.  Obecnie opiekuje się nią  Diego  Biurrun.   Proszę  przesyłać
       wszelkie  maile  o  niej  na  listę  dyskusyjną MPlayer-DOCS, zaś maile
       odnośnie tłumaczenia na listę MPlayer-translations.

OD TŁUMACZY

       Strona przetłumaczona  przez  Wacława  Schillera  <torinthiel@wp.pl>  i
       Macieja  Pasztę <paszczi@go2.pl>.  W tłumaczeniu wykorzystano fragmenty
       pracy   Adriana   Pawlika    <imoteph@wp.pl>    i    Konrada    Materki
       <kmaterka@wp.pl>

       Tłumaczenie  może  zawierać  liczne  błędy,  niektóre  słowa  mogły być
       przetłumaczone błędnie lub nie powinny być tłumaczone.  Jeśli zauważysz
       jakiś błąd, prześlij informację o nim (i ewentualnie łatkę) do tłumaczy
       lub na listę dyskusyjną MPlayer-translations.