Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mtoolstest - sprawdza i wyświetla konfigurację mtools

OPIS

    Polecenie mtoolstest sprawdza pliki konfiguracyjne pakietu mtools. Nie
    posiada żadnych argumentów. Odczytuje pliki konfiguracyjne mtools i
    wysyła całość konfiguracji na standardowe wyjście. Uzyskany wynik może
    być z kolei użyty jako nowy plik konfiguracyjny (chociaż może być
    pożądane  usunięcie powtarzających się linii). Jest przydatny do
    konwersji plików konfiguracyjnych starej postaci na nową postać.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji  opisującej  konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools