Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

       newer - porównuje czasy modyfikacji plików

SKŁADNIA

       newer [opcja] plik1 plik2

OPIS

       Kończy  pracę  pomyślnie,  jeśli  plik1 istnieje i nie jest starszy niż
       plik2.  Również kończy pracę pomyślnie, gdy plik2 nie istnieje.

OPCJE

       newer akceptuje następujące opcje:

       --help Drukuje komunikat pomocy i kończy pracę.

       --version
              Drukuje informację o wersji i kończy pracę.