Provided by: pdf2djvu_0.5.11-0.1_i386 bug

NAZWA

    pdf2djvu - tworzy pliki DjVu z plikow PDF

SK/LADNIA

    pdf2djvu [{-o | --output} plik-wyjÅciowy-djvu] [opcja...] plik-pdf

    pdf2djvu {-i | --indirect} plik-indeksowy-djvu [opcja...] plik-pdf

    pdf2djvu {--version | --help | -h}

OPIS

    Program ten tworzy plik DjVu na podstawie pliku pdf-file w formacie
    Portable Document Format.

OPCJE

    pdf2djvu przyjmuje następujące opcje:

  Typ dokumentu, nazwy plik'ow
    -o, --output=plik-wyjÅciowy-djvu
      Utworz spakowany dokument wielostronicowy. Zapisz wynik do
      wyjÅciowego-pliku-djvu zamiast na standardowe wyjÅ›cie.

    -i, --indirect=indeksowy-plik-djvu
      Utworz rozdzielony dokument wielostronicowy. Jako nazwy pliku
      indeksowego użyj pliku-indeksowego-djvu; pliki skladowe umieść w
      tym samym katalogu. Katalog musi istnieć z prawami do zapisu.

    --pageid-template=szablon
      Określa schemat nazewnictwa identyfikatorow stron. Opis języka
      szablonow znajduje się w rozdziale ,,JĘZYK SZABLONOW".

      Domyślny szablon to ,,p{page:04*}.djvu".

      Aby umożliwić przenośność, identyfikatory stron:

      o  muszą skladać się tylko z malych liter ASCII, cyfr, znakow _,
        +, - i kropki,

      o  nie mogą zaczynać się od kropki,

      o  nie mogą zawierać dwoch kropek z rzędu,

      o  muszą kończyć się rozszerzeniem .djvu lub .djv.

    --pageid-prefix=prefiks
      Rownoważność ,,--pageid-template=prefiks{page:04*}.djvu".

    --page-title-template=szablon
      Określa schemat tytulow stron. Opis języka szablonow znajduje się w
      rozdziale ,,JĘZYK SZABLONOW".

      Domyślnie tytuly nie są ustawiane.

  Rozdzielczość, wielkość strony
    -d, --dpi=rozdzielczoÅć
      OkreÅ›la, że pożądanÄ… rozdzielczoÅ›ciÄ… jest rozdzielczoÅć punktow na
      cal. Domyślną wartością jest 300 dpi. Dopuszczalny zakres to: 72 <=
      rozdzielczoÅć <= 6000.

    --media-box
      Do określenia rozmiaru strony użyj MediaBox. Domyślnie używane jest
      CropBox.

    --page-size=szerokoÅÄxwysokoÅć
      OkreÅ›la, że preferowanym rozmiarem strony jest szerokoÅć pikseli x
      wysokoÅć pikseli. Faktyczny rozmiar strony może zostać zmieniony,
      by zachować proporcje obrazu i wymogi DjVu dot. rozdzielczości. (Ta
      opcja ma pierwszeństwo nad -d/--dpi.)

    --guess-dpi
      Sprobuj odgadnąć pierwotną rozdzielczość poprzez ogląd osadzonych
      obrazow. Używać ostrożnie.

  Jakość obrazu
    --bg-slices=n+...+n, --bg-slices=n,...,n
      Określa jakość kompresji warstwy tla IW44. Opcja ta jest podobna do
      opcji -slice programu c44. Szczegoly znajdują się w podręczniku
      c44(1). Domyślną wartością jest 72+11+10+10.

    --bg-subsample=n
      Określa wspolczynnik podprobkowania tla. Domyślną wartością jest 3.
      Dopuszczalne wartości to liczby calkowite od 1 do 12 wlącznie.

    --fg-colors=default
      Staraj zachować się wszystkie kolory pierwszego planu. Tak jest
      domyślnie.

    --fg-colors=web
      Zredukuj kolory pierwszego planu do palety WWW (216 kolorow). Ta
      opcja nie jest zalecana.

    --fg-colors=n
      Użyj GraphicsMagicka do zredukowania do n liczby rożnych kolorow na
      pierwszym planie. Dopuszczalne wartości to liczby calkowite od 1 do
      4080. Ta opcja nie jest zalecana.

    --monochrome
      Rastruj strony jako dwukolorowe bitmapy. W takim wypadku opcje
      --bg-... i --fg-... nie sÄ… respektowane.

    --loss-level=n
      Określa agresywność kompresji stratnej. Domyślną wartością jest 0
      (kompresja bezstratna). Dopuszczalne wartości to liczby calkowite
      od 0 do 200 wlÄ…cznie. Opcja ta jest podobna do opcji -losslevel
      programu cjb2; szczegoly znajdują się w podręczniku cjb2(1) . Opcja
      ta jest respektowna tylko razem z opcjÄ… --monochrome.

    --lossy
      Synonim --loss-level=100.

    --anti-alias
      WlÄ…cz antyaliasing fontow i grafiki wektorowej. Ta opcja nie jest
      zalecana.

  Wyodrębnianie
    --no-metadata
      Nie wyodrębniaj metadanych.

      Domyślnie:

      o  Wyodrębniane są metadane XMP.

      o  Wyodrębniane są następujące hasla slownika informacji o
        dokumencie: Title, Author, Subject, Creator, Producer,
        CreationDate, ModDate. Zapisy daty i czasu sÄ… formatowane wg
        RFC 3999[1], z datÄ… i czasem oddzielonymi pojedynczÄ… spacjÄ….

    --verbatim-metadata
      Zachowaj oryginalne metadane bez zmian.

      Domyślne haslo Producer jest rozszerzone o informację o wersji
      pdf2djvu.

    --no-outline
      Nie wyodrębniaj konspektu dokumentu.

    --hyperlinks=border-avis
      Spraw, by ramki hiperlÄ…czy byly zawsze widoczne.

      Domyślnie ramka hiperlącza jest widoczna tylko gdy nad nim znajduje
      siÄ™ kursor myszki.

    --hyperlinks=#RRGGBB
      Wymuś określony kolor ramki hiperlączy.

    --no-hyperlinks, --hyperlinks=none
      Nie wyodrębniaj hiperlączy.

    --no-text
      Nie wyodrębniaj tekstu.

    --words
      Wyodrębniaj tekst. Zapisz polożenia każdego slowa. Tak jest
      domyślnie.

    --lines
      Wyodrębniaj tekst. Zapisz polożenia każdej linii, a nie każdego
      slowa.

    --crop-text
      Nie wyodrębniaj tekstu, ktory znajduje się poza granicami strony.

    --no-nfkc
      Nie poddawaj tekstu normalizacji NFKC[2].

    --pages=zakres stron
      Określa strony przeznaczone do konwersji. zakres-stron jest
      oddzielaną przecinkami listą podzakresow. Każdy podzakres to albo
      pojedyncza strona (np. 17), albo ciÄ…gly zakres stron (np. 37-42).
      Strony numerowane sÄ… od 1.

      Domyślnie konwertowane są wszystkie strony.

  Gadatliwość, pomoc
    -v, --verbose
      Wyświetlaj więcej komunikatow informacyjnych podczas konwersji
      pliku.

    -q, --quiet
      Nie wyświetlaj komunikatow informacyjnych podczas konwersji pliku.

    --version
      Wyświetl informację o wersji i wyjdź.

    -h, --help
      Wyświetl pomoc i wyjdź.

JĘZYK SZABLON'OW

  Sk/ladnia szablon'ow
    Język szablonow jest z grubsza wzorowany na sk/ladni formatowania
    napis'ow w zyku Python[3].

    Szablon to kawalek tekstu zawierajÄ…cy pola, otoczone klamrami {}. Kiedy
    szablon jest wyliczany, pola zastępowane są odpowiednio sformatowanymi
    wartościami. Ponadto ciąg {{ jest zastępowany pojedynczym { a ciąg }}
    -- pojedynczym }.

  Sk/ladnia p'ol
    Każde pole sklada się z nazwy zmiennej, po ktorej opcjonalnie następuje
    przesunięcie, po ktorym opcjonalnie następuje specyfikacja formatu.

    Przesunięcie jest liczbą calkowitą ze znakiem (tj. zaczynającą się
    znakiem + lub -).

    Specyfikacja formatu sklada się z dwukropka, po ktorym następuje
    specyfikacja szerokości.

    Specyfikacja szerokości jest liczbą calkowitą definiującą minimalną
    szerokość pola. W przypadku braku definicji, szerokość zostanie
    określona na podstawie treści. Poprzedzenie specyfikacji szerokości
    zerem (0) powoduje dopelnianie zerami.

    Po specyfikacji szerokości może opcjonalne nastąpić znak gwiazdki (*),
    ktory zwiększa minimalną szerokość pola do największej możliwej
    dlugości zawartości zmiennej.

  Dostępne zmienne
    page, spage
      Numer strony w dokumencie PDF.

    dpage
      Numer strony w dokumencie DjVu.

SZCZEG'O/LY IMPLEMENTACJI

  Algorytm separacji warstw
    Jeżeli nie użyto opcji --monochrome, pdf2djvu używa następującego
    naiwnego algorytmu separacji warstw:

    1. Dla każdej strony wykonaj co następuje:

      1. Zrastruj stronÄ™ do mapy pikseli w zwykly sposob.

      2. Zrastruj stronę do innej mapy pikseli, z pominięciem
        następujących elementow strony:

        o  tekst,

        o  obrazy rastrowe o glębokości 1 bit na piksel,

        o  elementy wektorowe (oprocz wypelnień o dużej powierzchni).

      3. Porownaj obie mapy pikseli, piksel po pikselu:

        1. Jeżeli kolory się zgadzają, zaklasyfikuj piksel jako część
          warstwy tla.

        2. W przeciwnym wypadku, zaklasyfikuj piksel jako część
          pierwszego planu.

RAPORTY O B/LĘDACH

    BlÄ™dy znalezione w pdf2djvu proszÄ™ zglaszać w systemie Åledzenia
    problem'ow[4].

ZOBACZ TEÅ»

    djvudigital(1), csepdjvu(1)

AUTOR

    Jakub Wilk <ubanus@users.sf.net>
      Autor.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Jakub Wilk

PRZYPISY

    1. RFC 3999
      http://www.ietf.org/rfc/rfc3339

    2. NFKC
      http://unicode.org/reports/tr15/

    3. skladni formatowania napisow w języku Python
      http://docs.python.org/library/string.html#format-string-syntax

    4. systemie śledzenia problemow
      http://code.google.com/p/pdf2djvu/issues/