Provided by: kde-l10n-pl_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    plasmaengineexplorer - Umożliwia bezpośredni dostęp do silników danych
    Plazmy

SYNOPSIS

    plasmaengineexplorer [--height piksele] [--width piksele] [-x piksele]
              [-y piksele] [--engine name] [--source name]
              [--interval ms]

    plasmaengineexplorer [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

    plasmaengineexplorer  jest  graficznym  narzędziem  pozwalającym
    programistom  testowanie  silników danych plazmy bez konieczności
    tworzenia apletów plazmy.

    Jeżeli nie podano żadnej opcji, to program się uruchomi bez żadnego
    silnika danych. Wymagany silnik danym może być wybrany za pomocą listy
    rozwijanej.

    Wyświetlane zostaną tylko zainstalowane silniki danych. Aby wyświetlić
    nowo zainstalowane silniki danych, niezbędne może być uruchomienie
    programu kbuildsycoca4.

PARAMETRY

    --height piksele
       Określa wysokość okna w pikselach.

    --width piksele
       Określa szerokość okna w pikselach.

    -x piksele
       Określa współrzędną x (poziomą) położenia górnego lewego rogu
       okna w pikselach.

    -y piksele
       Określa współrzędną y (pionową) położenia górnego lewego rogu
       okna w pikselach.

    --engine nazwa
       Uruchamia program plasmaengineexplorer z wybranym określonym
       silnikiem danych. Parametr nazwa jest wewnętrzną nazwą silnika
       danych, określoną wpisem X-KDE-PluginInfo-Name w pliku .desktop.

    --source nazwa
       Parametr może być stosowany tylko jednocześnie z --engine.
       Wskazuje określone źródło danych dla silnika danych, przy
       uruchamianiu plasmaengineexplorer.

    --interval czas
       Określa domyślny odstęp pomiędzy odświeżaniem wybranych źródeł
       na czasmilisekund. Jeżeli nie podano parametru, źródło będzie
       odświeżane tylko na żądanie (dla niektórych źródeł, oznacza do
       odświeżanie po pojawieniu się nowych danych).

       Jeżeli podano parametr --source, to określany tu jest odstęp
       pomiędzy odświeżeniem danych dla tego źródła.

ZOBACZ TAKżE

    Bardziej  szczegółowa  dokumentacja  jest  dostępna  pod adresem:
    help:/plasma (należy wprowadzić ten URL w programie Konqueror, lub
    wywołać program khelpcenter help:/plasma).

PRZYKłADY

    Ładuje silnik danych : time, pokazujący lokalny czas i aktualizujący
    się co sekundę.

       plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval
       1000

AUTORZY

    Autorem plasmaengineexplorer jest Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.