Provided by: po4a_0.36.5-1_all bug

NAZWA

       po4a-normalize - normalizuje plik dokumentacji, przepuszczając go przez
       po4a i zapisując z powrotem

SKŁADNIA

       po4a-normalize -f <fmt> <master.doc>

OPIS

       Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
       (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
       gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
       obszarze dokumentacji.

       Skrypt "po4a-normalize" jest narzędziem przydatnym do debugowania,
       używanym, aby mieć pewność, że po4a nie zmieni dokumentu tam, gdzie nie
       powinien go zmienić. Używaj tylko podczas tworzenia nowego modułu lub
       gdy masz wątpliwości, co do poprawności działania narzędzi po4a.

       Wygenerowany dokument zostanie zapisany do pliku po4a-normalize.output,
       a wygenerowany plik po będzie zapisany do po4a-normalize.po. Nie ma
       sposobu, by to zmienić ;)

OPCJE

       -o, --option
           Dodatkowe opcje przekazywane modułowi formatu. Każda opcja powinna
           być w formacie "nazwa=wartość". Więcej informacji o dostępnych
           opcjach i ich znaczeniu można znaleźć w dokumentacji każdego
           modułu.

       -b, --blank
           Tworzy pusty przetłumaczony dokument. Podczas generowania
           tłumaczenia zostanie przyjęte założenie, że wszystkie komunikaty są
           przetłumaczone na spację lub nową linię.

           Jest to przydatne do wykrywania części dokumentu, których nie można
           przetłumaczyć.

       -h, --help
           Pokazuje krótki komunikat pomocy.

       --help-format
           Wyświetla listę formatów dokumentacji obsługiwanych przez po4a.

       -f, --format
           Format dokumentacji, którą chce się obsłużyć. Listę dostępnych
           formatów można wyświetlić, podając opcję --help-format.

       -M, --master-charset
           Kodowanie znaków pliku zawierającego dokument do przetłumaczenia.

       -V, --version
           Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.

ZOBACZ TAKŻE

       po4a(7), po4a-updatepo(1), po4a-translate(1), po4a-gettextize(1).

AUTORZY

        Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
        Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

        Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

       Copyright 2002, 2003, 2004 by SPI, inc.

       Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
       modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).