Provided by: po4a_0.38-1_all bug

NAME

    po4aman-display-po - wyświetla przetłumaczoną stronę podręcznika
    zgodnie z plikiem PO

SYNOPSIS

    po4aman-display-po -p PLIK_PO [-m PLIK_GWNY] [-o OPCJA_PO4A]

OPIS

    po4aman-display-po umożliwia tłumaczom sprawdzenie, jak będzie
    wyświetlona strona podręcznika, którą obecnie tłumaczą.

    Strona podręcznika musi być w jednym z formatów obsługiwanych przez
    moduł man programu po4a i może być podana w linii poleceń lub
    zainstalowana w systemie.

    Strony podręcznika wygenerowane z innych formatów typu DocBook lub POD
    nie są wspierane. Zobacz po4apod-display-po(1) po odpowiednik tego
    programu dla dokumentów POD.

OPCJE

    -p PLIK_PO
      Plik PO zawierający tłumaczenia.

    -m PLIK_GWNY
      Oryginalna strona podręcznika. Można podać bezwzględną lub względną
      ścieżkę do oryginału strony podręcznika (spakowanej gzipem lub
      niespakowanej), nazwę strony podręcznika lub nazwę i sekcję strony
      podręcznika (używając formatu strona_podręcznika.sekcja). Jeżeli
      nie podano oryginalnego dokumentu za pomocą opcji -m, to
      po4aman-display-po spróbuje znaleźć oryginalną stronę podręcznika
      na podstawie odnośników linii w pierwszym wpisie w pliku PO.

    -o OPCJA_PO4A
      Opcje przekazywane do po4a-translate(1).

ZOBACZ TAKŻE

    po4apod-display-po(1)

AUTOR

    Thomas Huriaux