Provided by: po4a_0.38-1_all bug

NAME

    po4apod-display-po - wyświetla przetłumaczoną stronę podręcznika
    zgodnie z plikiem PO

SYNOPSIS

    po4apod-display-po -p PLIK_PO -m PLIK_POD [-o OPCJA_PO4A]

OPIS

    po4apod-display-po umożliwia tłumaczom sprawdzenie, jak będzie
    wyświetlona obecnie tłumaczona strona podręcznika, wygenerowana z pliku
    POD. Ogólnie, plik POD jest dostępny tylko w pakiecie źródłowym lub
    zaszyty w skrypcie Perla.

OPCJE

    -p PLIK_PO
      Plik PO zawierający tłumaczenia.

    -m PLIK_POD
      Oryginalny plik POD, na podstawie którego po4a generuje plik PO.

    -o OPCJA_PO4A
      Opcje przekazywane do po4a-translate(1).

ZOBACZ TAKŻE

    po4aman-display-po(1)

AUTOR

    Florentin Duneau