Provided by: potool_0.11-1_i386 bug

NAZWA

    poedit - program wspomagający edycję plików po gettext

SKŁADNIA

    poedit [-a] [-n] <plik.po>

    potooledit [-a] [-n] <plik.po>

OPIS

    poedit to skrypt powłoki, wspomagający edycję plików po gettext przy
    pomocy Twojego ulubionego edytora. Używa on także poleceń potool(1)
    oraz iconv(1).

    W  pierwszej kolejności poedit pobiera nieprzetłumaczone wpisy z
    podanego pliku (lub, jeśli podano opcję -a, zmienia kolejność wpisów
    tak, aby przetłumaczone wpisy były skupione osobno, a nieprzetłumaczone
    - osobno) i umieszcza je w pliku tymczasowym. Następnie zmienia
    kodowanie pliku na takie, jakiego używa locale środowiska, i otwiera go
    w Twoim ulubionym edytorze, umożliwiając dodanie nowych tłumaczeń. Po
    zamknięciu  edytora,  przekodowuje plik tymczasowy z powrotem do
    oryginalnego kodowania, i włącza zmienione tłumaczenia z powrotem od
    oryginalnego pliku.

    poedit jest także znany pod nazwą potooledit w systemie Debian, aby
    uniknąć kolizji z innym programem o tej samej nazwie.

OPCJE

    -a   powoduje także włączenie przetłumaczonych wpisów do tymczasowego
       pliku do edycji (grupuje je jednak oddzielnie).
       Bez tej opcji tylko nieprzetłumaczone wpisy (i nagłówek pliku)
       są przedstawione do edycji.

    -n   powoduje zaniechanie jakiejkolwiek zmiany kodowania przed lub po
       edycji pliku.
       Należy unikać używania tej opcji bez konkretnej potrzeby lub
       zrozumienia jej konsekwencji (zwłaszcza gdy nie używa się -a) w
       przypadku plików w kodowaniu niezgodnym z kodowaniem bieżącego
       locale. W tym przypadku tymczasowy plik do edycji będzie
       zawierał prawdopodobnie jedynie znaki ASCII, w związku z czym
       edytor będzie mógł zinterpretować jego kodowanie jako kodowanie
       locale. To z kolei spowoduje, że po połączeniu z tymczasowym
       plikiem, wyjściowy będzie nieprawidłowy.  Zgłoszenie  błędu
       Debiana #297074 zawiera przykładowy opis takiej sytuacji.

ZOBACZ TAKŻE

    potool(1), postats(1), locale charmap(1), msgmerge(1), msgfmt(1).

AUTOR

    Potool został napisany przez Zbigniewa Chylę, a obecnie jego opiekunem
    jest Marcin Owsiany <porridge@debian.org>.

                21 września 2007           POEDIT(1)