Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    psmerge - filtr, łączący kilka plików postscriptowych w jeden

SKŁADNIA

    psmerge [ -owyjcie.ps ] [ plik.ps ... ]

OPIS

    Psmerge łączy dokumenty postscriptowe w jeden. Działa jednak tylko w
    szczególnych przypadkach, kiedy pliki były utworzone tą samą aplikacją,
    z tą samą konfiguracją urządzenia i z załadowanymi [tymi samymi?]
    zasobami (fonty, zestawy procedur, wzorce, pliki, itp).

    Jesli użyta jest opcja -o, wyjście zostanie zapisane do wskazanego
    pliku. W przeciwnym wypadku zostanie ono przekazane na stdout.

    Psmerge łączy pliki skonkatenowane w jeden pojedynczy plik tak samo,
    jakby były one osobnymi plikami.

AUTOR

    Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

    psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1),
    psmerge(1),  fixscribeps(1),  getafm(1),  fixdlsrps(1), fixfmps(1),
    fixmacps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1),  fixtpps(1),  fixwfwps(1),
    fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

    PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

    psmerge przeznaczony jest do specyficznego użytku; nie łączy wszystkich
    plików.

              PSUtils Wydanie 1 Łata 17        PSMERGE(1)