Provided by: realpath_1.15build1_i386 bug

NAZWA

    realpath - zwraca absolutną ścieżkę w postaci kanonicznej

SKŁADNIA

    realpath [-s|--strip] [-z|--zero] nazwa_pliku ...
    realpath --h|--help
    realpath --v|--version

OPIS

    realpath konwertuje każdy podany argument nazwa_pliku na pełną ścieżkę
    do pliku, pozbawioną składników będących dowiązaniami symbolicznymi lub
    katalogami . albo ... (Więcej informacji można znaleźć w realpath(3)).
    Proszę zauważyć, że tej samej funkcjonalności dostarcza opcja "-f"
    poleceniareadlink(1).

    Jeżeli użyta zostanie opcja -s, to realpath usunie z nazwy_pliku tylko
    katalogi . oraz .., bez rozwiązywania dowiązań symbolicznych. Jeżeli
    podana nazwa_pliku jest ścieżką względną (czyli nie zaczyna się od
    "/"), to przed jej przetworzeniem realpath -s wstawi na jej początek
    nazwę bieżącego katalogu zwróconą przez wywołanie systemowe getcwd(2).

    Skonwertowane ścieżki są wypisywane na standardowy wyjściu; każda w
    osobnej linii.

OPCJE

    -s, --strip
      Usuwa  tylko  elementy  . i .., bez rozwiązywania dowiązań
      symbolicznych.

    -z, --zero
      Rozdziela wyjściowe nazwy plików znakiem pustym ("\0") zamiast
      znakiem nowej linii, co pozwala na użycie realpath w połączeniu z
      opcją "-0" polecenia xargs(1).

    -h, --help
      Wyświetla krótką informację o użyciu.

    -v, --version
      Wyświetla numer wersji polecenia realpath.

PRZYKŁADY

    W poniższych przykładach przyjęto założenie, że /usr/bin/X11 jest
    dowiązaniem symbolicznym do katalogu /usr/bin.

  Przykład 1
    Niezależnie od tego, jaki jest bieżący katalog roboczy
      realpath /../usr/bin/X11/./xterm
    wyświetla
      /usr/bin/xterm
    ale
      realpath -s /../usr/bin/X11/./xterm
    wypisuje
      /usr/bin/X11/xterm

  Przykład 2
    Jeżeli /usr/bin/X11 (będący dowiązaniem symbolicznym do /usr/bin) jest
    bieżącym katalogiem roboczym
      realpath ./xterm
    oraz
      realpath -s ./xterm
    będzie
      /usr/bin/xterm

  Przykład 3
    Zakładając że bieżącym katalogiem roboczym jest /home/user (oraz że ten
    katalog  istnieje  przed i podczas działania programu relapath),
    polecenie
      realpath ../path/to/some/./non-existent/./directory/../or/../file
    zakończy się następującym błędem:
      ../path/to/some/./non-existent/./directory/../or/../file: No such file or directory
    ale
      realpath -s ../path/to/some/./non-existent/./directory/../or/../file
    zwróci
      /home/path/to/some/non-existent/file

KOD WYJŚCIA

    realpath zwraca zerowy kod wyjścia, jeżeli wszystkie nazwy ścieżek
    zostały pomyślnie skonwertowane.
    W razie błędów (np. brakujące lub niedostępne katalogi w ścieżce),
    realpath wyświetla komunikat błędu na standardowe wyjście błędów i
    zwraca niezerowy kod wyjścia.

ZOBACZ TAKŻE

    basename(1), dirname(1), readlink(1), realpath(3)

BŁĘDY

    Miejmy nadzieję, że żadnych :)
    Jeżeli jednak znajdziesz jakiś, prosimy zgłosić go w systemie śledzenia
    błędów Debiana. Opis, jak to zrobić,  można  znaleźć  w  pliku
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt,  pochodzącym  z  pakietu
    doc-debian, lub stronie podręcznika reportbug(1).

AUTOR

    Napisany przez Larsa Wirzeniusa <liw@iki.fi> jako część pakietu dwww.
    Obecnie   rozwijany   i  ulepszany  przez  Roberta  Luberdę
    <robert@debian.org>.

    realpath jest udostępniany na warunkach Ogólnej licencji publicznej GNU
    (GNU  GPL).  Chociaż  został napisany dla Debiana, zachęcamy do
    przenoszenia go do innych systemów.