Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    rgrep - rekurencyjny, podświetlający program grep

SKŁADNIA

    rgrep [opcje] wzorzec [plik]...

OPIS

    rgrep, w przeciwieństwie do grep(1) i egrep(1), potrafi rekurencyjnie
    zagłębiać się w podkatalogi. Tradycyjna metoda wykonywania tego rodzaju
    wyszukiwania w systemach uniksowych wykorzystuje polecenie find(1) w
    połączeniu z grep(1). Skutkuje to jednak bardzo kiepską wydajnością.

PARAMETRY WIERSZA POLECEŃ

    -?
       Dodatkowa pomoc (na niektórych systemach należy użyć '-?', by
       uniknąć interpretacji pytajnika przez powłokę).
    -c
       Zlicza dopasowania.
    -h
       Podświetla dopasowania (przyjmuje się terminal zgodny z ANSI).
    -H
       Wypisuje dopasowanie, a nie całą linijkę je zawierającą.
    -i
       Ignoruje wielkości liter.
    -l
       Podaje tylko nazwy plików.
    -n
       Wypisuje numer linii, w której występuje dopasowanie.
    -F
       Podąża za dowiązaniami.
    -r
       Rekurencyjnie przegląda drzewo katalogów.
    -N
       Wyszukuje BEZ rekurencji.
    -R wzorzec
       Jak -r, z wyjątkiem tego, że sprawdzane są tylko pliki pasujące
       do wzorca.
    -v
       Wypisuje tylko te linie, które NIE pasują do zadanego wzorca.
    -x ext
       Sprawdza tylko pliki o rozszerzeniu ext.
    -D
       Wypisuje wszystkie katalogi, jakie będą przeszukiwane. Ta opcja
       służy tylko do celów diagnostycznych. Jeśli jest użyta, to nie
       są przeglądane żadne pliki.
    -W dug
       Linie mają długość dug znaków (nie są zakończone znakiem nowej
       linii).

ROZPOZNAWANE WYRAŻENIA REGULARNE:

    .
       dopasowuje dowolny znak oprócz znaku nowej linii
    \d
       dopasowuje dowolną cyfrę
    \e
       dopasowuje znak ESC
    *
       dopasowuje zero lub więcej wystąpień poprzedzającego wyrażenia
       regularnego
    +
       dopasowuje co najmniej  jedno  wystąpienie  poprzedzającego
       wyrażenia regularnego
    ?
       dopasowuje zero wystąpień lub jedno wystąpienie poprzedzającego
       wyrażenia regularnego
    ^
       dopasowuje początek linii
    $
       dopasowuje koniec linii
    [...]
       dopasowuje dowolny pojedynczy znak spośród umieszczonych w
       nawiasach.  Na przykład, [-02468] dopasowuje '-' lub dowolną
       cyfrę parzystą, a [-0-9a-z] dopasowuje '-', dowolną cyfrę od 0
       do 9 lub literę od a do z.

    \{...\}

    \(...\)

    \1, \2, ..., \9
       dopasowuje podłańcuch poprzednio dopasowany n-tym ujętym w
       nawiasy podwyrażeniem \(...\) wyrażenia regularnego.
       Na przykład, \([ \t][a-zA-Z]+\)\1[ \t] dopasowuje każde słowo
       kolejno powtórzone.

PRZYKŁADY

    o Szukanie we wszystkich plikach z rozszerzeniem 'c' w bieżącym
     katalogu i jego podkatalogach dopasowań napisu 'int ' na początku
     linii, z wypisywaniem pasujących linii wraz z ich numerami (dwie
     metody):

       rgrep -n -R '*.c' '^int ' .
       rgrep -n -x c '^int ' .

    o Podświetlanie wszystkich wystąpień powtórzonych słów  w  pliku
     'strona.tex':
     rgrep -h '[ \t]\([a-zA-Z]+\)[ \t]+\1[ \t\n]' strona.tex
     rgrep -h '^\([a-zA-Z]+\)[ \t]+\1[ \t\n]' strona.tex

     Zauważ, że ta wersja programu rgrep wymaga w tym przypadku dwu
     przebiegów.

    o Przeglądanie, w katalogu /usr/src/linux i niżej, wszystkich plików
     OPRÓCZ mających rozszerzenie '.o' lub '.a' w poszukiwaniu łańcucha
     'mouse', bez uwzględniania wielkości liter:

       rgrep -i -R '*.[^ao]' mouse /usr/src/linux

    o Przeszukiwanie w pliku 'plik.fits', o stałej długości rekordów,
     słowa kluczowego EXTNAME:

       rgrep -W80 ^EXTNAME plik.fits

     Zauważ, że wyrażenie regularne '^[A-Z]+' wypisze wszystkie nagłówki
     formatu FITS.
     [tłum.: FITS, Flexible Image Transport System - opracowany przez
     NASA format do międzyplatformowej wymiany danych astronomicznych,
     głównie grafiki, ale również tablic czy macierzy.]

AUTOR

       "John E. Davis" <davis@space.mit.edu>

    Tę stronę podręcznika systemowego przełożył na troff

    "Boris D. Beletsky" <borik@isracom.co.il>