Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    RosettaMan,  rman  -  odwrotna  kompilacja  stron man z postaci
    sformatowanej do różnych formatów źródłowych

SKŁADNIA

    rman [ opcje ] [ plik ]

OPIS

    RosettaMan przyjmuje strony man podręcznika systemowego z większości
    popularnych odmian Unixa i przekształca je na jeden z wielu formatów
    tekstu  źródłowego.  Uprzednio  RosettaMan  wymagał,  by  przed
    przetwarzaniem strony zostały sformatowane przez nroff. Od wersji 3.0
    woli rda [tn]roff i zwykle daje wyniki, które są jeszcze lepsze. Zaś
    przetwarzanie  źródłowej  postaci  stron  man jest jedyną metodą
    tłumaczenia tabel.

    W analizie źródeł [tn]roff powinno się zaimplementować dowolnie duży
    podzbiór [tn]roff, czego nie zrobiłem i nie zrobię, zatem wyniki mogą
    być dość odległe. Zaimplementowałem jednak znaczący podzbiór używanych
    w stronach man, łącznie z tbl (ale nie eqn), testami if, definicjami
    makr ogólnych. Wyniki zatem zwykle wyglądają doskonale. Jeśli nie,
    sformatuj stronę przy pomocy nroff przed przesłaniem jej do RosettaMan.
    Jeśli jednak RosettaMan nie rozpoznaje ważnego makra używanego przez
    liczną klasę stron man, to wyślij mi e-mail ze źródłem i stroną
    sformatowaną nroff-em a zobaczę, co da się zrobić. Uruchamiając
    RosettaMan ze źródłem strony zawierającym makro .so (włączanie innych
    albo przekierowanie do innego źródła [tn]roff), powinieneś być w
    katalogu nadrzędnym danej strony, gdyż strony są zapisywane przy takim
    właśnie  założeniu.   Na   przykład,   jeśli   przekształcasz
    /usr/man/man1/ls.1, to zmień uprzednio katalog na /usr/man.

    RosettaMan przyjmuje strony man z: SunOS, Sun Solaris, Hewlett-Packard
    HP-UX, AT&T System V, OSF/1 aka Digital UNIX, DEC Ultrix, SGI IRIX,
    Linux, FreeBSD, SCO. Przetwarzanie postaci źródłowej działa dla: SunOS,
    Sun Solaris, Hewlett-Packard HP-UX, AT&T System V, OSF/1 aka Digital
    UNIX, DEC Ultrix. Potrafi tworzyć drukowalne tylko-ASCII (usunięte
    znaki  sterujące),  tylko-nagłówki-sekcji,  Tk,  TkMan,  [tn]roff
    (tradycyjne źródła stron man), SGML, HTML, MIME, LaTeX, LaTeX2e, RTF,
    Perl 5 POD. Modularna budowa umożliwia łatwe dodawanie dodatkowych
    formatów wyjściowych.

    Najnowsza   wersja   RosettaMan   dostępna  jest  zawsze  z
    ftp://ftp.cs.berkeley.edu/ucb/people/phelps/tcltk/rman.tar.Z.

OPCJE

    Poniższe dwie opcje nie powinny być używane z innymi. Powodują
    zakończenie pracy przez RosettaMan bez przetwarzania wejścia.

    -h, --help
       Pokaż listę opcji wiersza poleceń i zakończ pracę.

    -v, --version
       Pokaż numer wersji i zakończ pracę.

    Filtr powiniene poda jako pierwszy, gdy ta ustawia rne inne
    parametry. Pozostae opcje podaj po nim.

    -f, --filter [ASCII|roff|TkMan|Tk|Sections|HTML|SGML|MIME|
           LaTeX|LaTeX2e|RTF|POD]
        Ustaw filtr wyjścia. Domyślnie jest to ASCII.

    -S, --source
       RosettaMan usiłuje samoczynnie określić czy dane wejściowe są w
       postaci źródłowej czy w sformatowanej; posłuż się tą opcją do
       zadeklarowania wejścia w postaci źródłowej.

    -F, --format, --formatted
       RosettaMan usiłuje samoczynnie określić czy dane wejściowe są w
       postaci źródłowej czy w sformatowanej; posłuż się tą opcją do
       zadeklarowania wejścia w postaci sformatowanej.

    -l, --title acuch-printf
       W trybie HTML ustawia tytuł (znacznik <TITLE>) stron man,
       pobierając parametry takie jak opcja -r.

    -r, --reference, --manref acuch-printf
       W trybach HTML i SGML określa postać URL, przy pomocy której
       pozyskiwać inne strony man. Łańcuch może używać dwu podanych
       parametrów: nazwy strony man i jej sekcji. (Zobacz sekcja
       Przykłady.) Jeżeli łańcuch jest pusty (tak jak ustawiony z
       powłoki przez "-r ''"), ma wartość `-' lub `off', to odnośniki
       występujące na stronie man nie będą wymienione na znaczniki
       HREF, lecz tylko zapisane czcionką pochyłą (italic). Jeśli Twój
       printf obsługuje określanie pozycji XPG3, to może to być dość
       elastyczne.

    -V, --volumes <lista rozdzielana drukropkami>
       Ustawia  listę  dozwolonych wolumenów (części) sprawdzanych
       podczas wyszukiwania powiązań z innymi stronami man. Domyślnie
       jest  to  1:2:3:4:5:6:7:8:9:o:l:n:p (nazwy części mogą być
       wieloznakowe). Jeżeli po łańcuchu zawierającym znaki różne od
       białych znaków występuje bezpośrednio lewy nawias, następnie
       jedna z nazw wolumenów, zaś kończy się opcjonalnymi innymi
       znakami i prawym nawiasem -- to taki łańcuch zgłaszany jest jako
       odnośnik do innej strony man. Jeśli w użytej opcji -V łańcuch
       zaczyna się od znaku równości, to nie są dozwolone żadne
       dodatkowe znaki pomiędzy dopasowaną nazwą wolumenu a prawym
       nawiasem. (Opcja ta jest potrzebna dla SCO UNIX.)

    Poniższe opcje mają zastosowanie tylko wtedy, gdy jako wejście podano
    strony sformatowane. Nie mają zastosowania lub  nie  zawsze  są
    obsługiwane poprawnie dla stron w postaci źródłowej.

    -b, --subsections
       Oprócz tytułów sekcji próbuj rozpoznawać tytuły podsekcji. W
       niektórych odmianach może to powodować kłopoty.

    -K, --nobreak
       Wskaż, że strony man nie posiadają łamania strony, zatem nie
       szukaj w pobliżu stopek i nagłówków. (Starsze makra nroff -man
       zawsze wstawiały łamanie strony, ale ostatnio niektórzy dostawcy
       zauważyli, że wydruki robione są poprzez troff, podczas gdy
       nroff -man służy do formatowania stron do czytania na ekranie, a
       zatem usunęli łamanie stron.) RosettaMan zwykle obsługuje tę
       sytuację poprawnie, nawet bez tej flagi.

    -k, --keep
       Pozostaw nagłówki i stopki jako kanoniczny raport na końcu
       strony.

    -c, --changeleft
       Przesuń changebars, takie jak znajdowane w stronach man Tcl/Tk,
       do lewej.

    -n, --name nazwa
       Ustaw nazwę strony man (używane w formacie roff). Jeśli nazwę
       pliku podano w postaci "nazwa.sekcja", to nazwa i sekcja są
       określane automatycznie. Jeśli strona jest analizowana ze źródła
       [tn]roff i posiada wiersz .TH, to są one wyłuskiwane z tego
       wiersza.

    -p, --paragraph
       Przełącznik trybu akapitów. Zastosowany filtr określa, czy
       wiersze powinny być łamane, tak jak zrobiłby to nroff, czy też
       płynąć razem tworząc akapity. Głównie do użytku wewnętrznego.

    -s, section #
       Ustaw numer wolumenu (części, sekcji) strony man (używane w
       formacie roff).

    -t, --tabstops #
       Niektóre zestawy makr używają, gdzie to możliwe, tabulatorów
       zamiast spacji w celu zmniejszenia liczby używanych znaków. Ta
       opcja ustawia pozycje tabulacji co # kolumn. Domyślnie co 8.

UWAGI NT.TYPÓW FILTRÓW

  ROFF
    W niektórych odmianach Unixa strony man dostarczane są bez źródeł
    [tn]roff, czyniąc z Twojej drukarki laserowej niewiele więcej niż
    laserowo napędzaną drukarkę rozetkową.  Ten filtr próbuje odtworzyć
    pierwotne dyrektywy [tn]roff, które następnie mogą być skompilowane
    przez [tn]roff.

  TkMan
    TkMan, hipertekstowa przeglądarka stron man, posługuje się programem
    RosettaMan do pokazywania stron man bez, zwykle zbędnych, nagłówków i
    stopek na każdej stronie. Zbiera również nagłówki sekcji (i opcjonalnie
    podsekcji), by z rozwijalnego menu zapewnić bezpośredni dostęp do
    odpowiednich części strony. TkMan oraz Tcl/Tk, narzędzie, w którym jest
    on  napisany,  dostępne  są   przez   anonimowe   ftp   z
    ftp://ftp.smli.com/pub/tcl/

  Tk
    Opcja ta generuje tekst w postaci serii list Tcl składających się z par
    tekst-znaczniki, gdzie nazwy znaczników z grubsza odpowiadają używanym
    w HTML.  Wynik taki może być wstawiony do tekstowego widgetu Tk przez
    wykonanie eval <textwidget> insert end <text>. Format ten powinien być
    stosunkowo łatwy do analizowania przez inne programy, które potrzebują
    zarówno tekstu jak i znaczników. Zobacz też ASCII.

  ASCII
    Przy wydruku na drukarce wierszowej strony man usiłują  uzyskać
    specjalne efekty tekstu przez nadpisywanie znaków ponownie tymi samymi
    znakami (by otrzymać  pogrubienie)  czy  znakami  dolnej  kreski
    (podkreślenia) (by otrzymać pokreślenie znaku). Inne oprogramowanie
    przetwarzające teksty, jak  edytory,  wyszukiwarki  czy  programy
    indeksujące musi temu przeciwdziałać. Filtr ASCII pozbywa się dodatków
    z opisanego sposobu formatowania. Przepuszczenie przez potok wyjścia z
    nroff do col -b również usuwa takie formatowanie, ale pozostawia
    brzydkie nagłówki i stopki stron. Zobacz także Tk.

  Sections
    Zrzuca tytuły sekcji i (opcjonalnie) podsekcji. Może być przydatne dla
    innego programu przetwarzającego strony man.

  HTML
    Przy  prostym  rozszerzeniu  serwera  HTTP dla Mosaic czy innej
    przeglądarki WWW [np.Netscape], RosettaMan może w locie  tworzyć
    wysokiej jakości kod HTML. Kilka takich rozszerzeń i wskazanie na inne
    dołączone są w katalogu contrib programu RosettaMan.

  SGML
    Ten filtr zmierza do Docbook DTD, ale mam nadzieję, że ktoś faktycznie
    zainteresowany  tą opcją wygładzi tworzone znaczniki. Spróbuj, a
    zobaczysz, jak blisko są one obecnie.

  MIME
    MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), jak zdefiniowano w RFC
    1563, odpowiednie do spożycia przez programy pocztowe obsługujące MIME
    albo jako wzbogacone dokumenty Emacsa (>=19.26).

  LaTeX i LaTeX2e
    Czemu nie?

  RTF
    Użyj wyniku na Mac-u, NeXT lub czymkolwiek. Może weź losowe strony man
    i lepiej połącz je z systemem dokumentacji NeXTa. Może NeXT ma swoje
    własne makra stron man, które to robią.

  PostScript i FrameMaker
    W celu uzyskania PostScriptu użyj groff lub psroff.  By utworzyć MIF
    dla FrameMakera posłuż się jego wbudowanym filtrem. W obu przypadkach
    potrzebujesz źródła [tn]roff, więc  jeśli  dysponujesz  wyłącznie
    sformatowaną wersją strony man, użyj najpierw filtru roff z RosettaMan.

PRZYKŁADY

    Konwersja sformatowanej strony podręcznika man o nazwie ls.1 na powrót
    do postaci źródłowej [tn]roff:

    rman -f roff /usr/local/man/cat1/ls.1 > /usr/local/man/man1/ls.1

    W celu zaoszczędzenia miejsca długie strony man są często kompresowane.
    Kompresja jest szczególnie efektywna dla stron sformatowanych, gdyż
    zawierają wiele spacji. Ponieważ jest to długa strona, prawdopodobnie
    posiada podsekcje, które próbujemy wydzielić (niektóre zestawy makr nie
    wyróżniają podsekcji wystarczająco dobrze, by RosettaMan je wykrył).
    Zamieńmy ją na format LaTeX-u:

    pcat /usr/catman/a_man/cat1/automount.z | rman -b -n automount -s 1 -f
    latex > automount.man

    Albo też:
    man 1 automount | rman -b -n automount -s 1 -f latex > automount.man

    Dla użytkowników HTML/Mosaic [czy Netscape] RosettaMan może, bez zmiany
    kodu źródłowego, utworzyć odnośniki (links) HTML do innych stron man w
    formacie  HTML albo utworzonych wcześniej albo w locie. Załóżmy
    najpierw, że wstępnie stworzone wersje HTML stron man umieszczane będą
    w /usr/man/html. Utwórzmy je jedna po drugiej w następujący sposób:

    rman -f html -r 'http:/usr/man/html/%s.%s.html' /usr/man/cat1/ls.1 >
    /usr/man/html/ls.1.html

    Jeżeli rozszerzyłeś swego klienta HTML tak, by tworzył kod HTML w
    locie, to powinieneś posłużyć się czymś takim

    rman -f html -r 'http:~/bin/man2html?%s:%s' /usr/man/cat1/ls.1
    przy bieżącym tworzeniu wersji HTML stron man.

BŁĘDY/NIEZGODNOŚCI

    RosettaMan nie we wszystkich przypadkach jest doskonały, ale zwykle
    wykonuje dobrą robotę, i w każdym przypadku redukuje kłopot z konwersją
    stron podręcznika man do niewielkich poprawek edycyjnych.

    Tabele w sformatowanych stronach, szczególnie H-P, nie są obsługiwane
    najlepiej. Upewnij się, że jako parametr podajesz plik źródłowy strony,
    co umożliwi rozpoznanie tabel.

    Przeglądarka stron man o nazwie woman  wykorzystuje swoją własną
    koncepcję formatowania stron podręcznika systemowego. Rozwiązanie to
    może być mylące dla RosettaMan. Możesz ominąć ten problem przesyłając
    sformatowany tekst strony man wprost do RosettaMan.

    Format wynikowy [tn]roff posługuje się fB do włączania pogrubienia
    (Bold).  Jeżeli Twój zestaw makr wymaga .B, to będziesz musiał
    przetworzyć wynik z RosettaMan.

ZOBACZ TAKŻE

    tkman(1), fIxman(1), man(1), man(7) lub man(5)
    w zależności od swojej odmiany UNIXa.

COPYRIGHT

    RosettaMan
    Copyright (c) 1993-1996 Thomas A. Phelps (phelps@ACM.org)
    All Rights Reserved.
    developed at the
    University of California, Berkeley
    Computer Science Division

    Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
    documentation  for educational, research and non-profit purposes,
    without fee, and without a written agreement is hereby granted,
    provided that the above copyright notice and the following paragraph
    appears in all copies.

    Permission to incorporate this software into commercial products may be
    obtained from the Office of Technology Licensing, 2150 Shattuck Avenue,
    Suite 510, Berkeley, CA 94704.

    IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY
    FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
    ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF
    THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
    SUCH DAMAGE.

    THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES,
    INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES OF
    MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE
    PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF
    CALIFORNIA HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES,
    ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

    Manual page last updated on $Date: 2000/10/22 16:15:29 $

                                 RosettaMan(1)