Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    rmdir - usuwa puste katalogi

SKŁADNIA

    rmdir [opcja]... katalog...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo rmdir
    lub
       info rmdir.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie rmdir w wersji GNU.

    rmdir usuwa każdy podany pusty katalog. Jeśli jakiś nieopcyjny argument
    nie odnosi się do istniejącego, pustego katalogu, to jest to błąd.

  OPCJE
    --ignore-fail-on-non-empty
       Ignoruje każde niepowodzenie wynikające wyłącznie stąd, że
       katalog nie jest pusty.

    -p, --parents
       Usuwa katalogi nadrzędne. Usuwa katalog, a następnie spróbuje
       usunąć każdą składową tego katalogu. Zatem, np. rmdir -p a/b/c
       jest zbliżone do rmdir a/b/c a/b a. W związku z tym zawodzi,
       jeśli któryś z katalogów nadrzędnych nie będzie pusty. By taka
       sytuacja nie powodowała wyświetlenia komunikatu diagnostycznego
       i niepomyślnego zakończenia działania rmdir, należy skorzystać z
       opcji --ignore-fail-on-non-empty.

    --verbose
       Wyświetla  komunikaty  diagnostyczne  dla każdego pomyślnie
       usuniętego katalogu.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

    W podręczniku rm(1) znajdziesz opis, jak usuwać niepuste katalogi
    (rekurencyjnie).

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    rm(1), mkdir(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.