Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    sdiff - znajduje różnice między dwoma plikami i scala je interaktywnie

SKŁADNIA

    sdiff -o plik-wyj [opcje] plik1 plik2

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo sdiff
    lub
       info sdiff.

    Polecenie sdiff scala dwa pliki i interaktywnie wypisuje otrzymany
    wynik do pliku-wyj.

    Jeśli plik1 jest katalogiem a plik2 nie, to sdiff będzie porównywał
    znajdujący się w katalogu plik1 plik o tej samej nazwie, co plik2, i
    odwrotnie. Oba argumenty plik1 i plik2 nie mogą być równocześnie
    katalogami.

    Opcje sdiff zaczynają się od -, więc normalnie nazwy plik1 ani plik2
    nie mogą się zaczynać od kreski. Jednak użycie argumentu -- powoduje,
    że występujące po nim argumenty wiersza poleceń są traktowane jak nazwy
    plików, nawet jeśli zaczynają się kreską.

    Nie można użyć - jako pliku wejściowego.

    sdiff bez opcji -o (lub --output) tworzy różnicę wyświetlaną w
    równoległych kolumnach.  Składnia ta jest przestarzała; zamiast niej
    należy stosować diff --side-by-side.

OPCJE

    Poniżej wymieniono wszystkie opcje akceptowane przez GNU sdiff .
    Większość opcji posiada dwie równoważne formy, jedną z nich jest
    pojedyncza litera poprzedzona kreską -, a drugą pełna nazwa poprzedzona
    przez --. Kilka pojedynczych liter opcji (nie wymagających argumentu)
    można łączyć w pojedynczy argument wiersza poleceń. Opcje w formie
    pełnej nazwy mogą być skracane do dowolnego unikalnego przedrostka.

    Większość opcji sdiff ma to samo znaczenie, co dla diff:
      -a -b -d -i -t -v
      -B -H -I regexp
      --ignore-blank-lines --ignore-case
      --ignore-matching-lines=regexp --ignore-space-change
      --left-column --minimal --speed-large-files
      --suppress-common-lines --expand-tabs
      --text --version --width=kolumny
    Zauważ, że opcje -W i -w mają w sdiff w stosunku do diff zamienione
    znaczenie.  Korzystanie z długiej postaci opcji zmniejszy ryzyko
    pomyłek.

    -a
    --text Traktowanie wszystkich plików jako pliki tekstowe i porównywanie
       ich linia po linii, nawet jeśli nie wyglądają one na pliki
       tekstowe.

    -b
    --ignore-space-change
       Ignorowanie zmian w ilości odstępów (białych znaków).

    -B
    --ignore-blank-lines
       Ignorowanie zmian, które jedynie dodają lub usuwają puste linie.

    -d
    --minimal
       Zmiana algorytmu na taki, który może czasami znaleźć mniejszą
       liczbę zmian.  Spowalnia to działania sdiff (czasami bardzo
       znacznie).

    -H
    --speed-large-files
       Użycie  algorytmów  heurystycznych  aby  przyspieszyć
       przeszukiwanie  dużych  plików  ze  znaczną  liczbą
       rozrzuconych małych zmian.

    -t
    --expand-tabs
       Rozszerzanie tabulatorów do spacji na wyjściu,  aby
       zachować  oryginalne  ułożenie  tabulatorów  pliku
       wejściowego.

    -i
    --ignore-case
       Ignorowanie zmian w wielkości liter, duże i małe litery
       są uznawane za równoważne.

    -I regexp
    --ignore-matching-lines=regexp
       Ignorowanie zmian, które jedynie dodają lub usuwają linie
       pasujące do wyrażenia regularnego regexp.

    -W
    --ignore-all-space
       Ignorowanie wszystkich odstępów przy porównywaniu plików.
       Warto pamiętać, że, z przyczyn historycznych, opcja ta
       nazywa się -w w programie diff, zaś -W w sdiff.

    -l
    --left-column
       Wyświetlenie jedynie lewej kolumny z dwóch wspólnych w
       formacie jedna obok drugiej.

    -o plik
    --output=plik
       Wstawia scalone wyjście do pliku. Wymagana do scalania.

    -s
    --suppress-common-lines
       Powoduje, że wspólne linie nie będą wypisywane.

    -w kolumny
    --width=kolumny
       Użycie szerokości wyjścia kolumny w formacie jedna obok
       drugiej.  Warto pamiętać, że, z przyczyn historycznych,
       opcja ta nazywa się -W w programie diff, zaś -w w sdiff.

    --help Wyświetlenie  informacji  o  stosowaniu  programu  i
       dostępnych opcjach.

    -v
    --version
       Wyświetlenie numeru wersji programu.

KOPIOWANIE

    Plik ten powstał na podstawie  podręcznika  info  pakietu
    diffutils.

    Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of
    this manual provided the copyright notice and this permission
    notice are preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions
    of this manual under the conditions for verbatim copying,
    provided that the entire resulting derived work is distributed
    under the terms of a permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of
    this manual into another language, under the above conditions
    for modified versions, except that this permission notice may be
    stated in a translation approved by the Foundation.

DIAGNOSTYKA

    Zwracana wartość 0 oznacza, że nie odnaleziono różnic, 1 znaczy
    różnice, a 2 kłopoty.

ZOBACZ TAKŻE

    cmp(1), comm(1), diff(1), diff3(1).