Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    seq - wypisuje kolejne liczby

SKŁADNIA

    seq [OPCJA]... OSTATNIA
    seq [OPCJA]... PIERWSZA OSTATNIA
    seq [OPCJA]... PIERWSZA KROK OSTATNIA

OPIS

    Wyświetlenie liczb od PIERWSZEJ do OSTATNIEJ z krokiem KROK.

    -f, --format=FORMAT
       użycie FORMATU w stylu zmiennoprzecinkowego formatu funkcji
       printf (domyślnie: %g)

    -s, --separator=ACUCH
       rozdzielenie liczb ŁAŃCUCHEM (domyślnie: \n)

    -w, --equal-width
       wypełnienie zerami do równej szerokości

    --help wyświetlenie tego opisu i zakończenie

    --version
       wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie

    Jeżeli PIERWSZA lub KROK są pominięte, mają wartość 1. PIERWSZA, KROK
    i OSTATNIA są interpretowane jako liczby zmiennoprzecinkowe. KROK
    powinien być dodatni, jeśli PIERWSZA jest mniejsza od OSTATNIEJ lub
    ujemny w przeciwnym wypadku. Podany FORMAT musi zawierać dokładnie
    jeden ze zmiennoprzecinkowych formatów wyjścia %e, %f lub %g.

AUTOR

    Napisany przez Ulricha Dreppera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Raporty o błędach wysyłaj do <bug-coreutils@gnu.org>.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    Ten program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach.
    Autorzy  nie  dają  ŻADNYCH  gwarancji, w tym również gwarancji
    PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja programu seq jest utrzymywana jako podręcznik
    Texinfo. Jeśli programy info oraz seq są właściwie zainstalowane,
    polecenie

       info seq

    powinno udostępnić kompletny podręcznik.