Provided by: language-env_0.69build1_all bug

NAZWA

    set-language-env - Zmienia podstawowe ustawienia językowe

SKŁADNIA

    set-language-env [-l jzyk] [-hvsrNcCRE]

OPIS

    set-language-env ustawia podstawowe środowisko natywnego języka przez
    dodanie odpowiednich linii do plików konfiguracyjnych użytkownika.
    Ustawiane jest tylko prywatne środowisko użytkownika, który uruchomił
    set-language-env, ponieważ modyfikowane są tylko jego pliki.  Program
    nie powoduje zmiany żadnych ustawień systemowych. (Uwaga: użytkownik
    root może zmienić ustawienia w katalogu /etc/skel).

    Ta wersja programu obsługuje języki: białoruski, bułgarski, kataloński,
    duński,  francuski,  niemiecki,  japoński,  koreański,  litewski,
    macedoński, polski, rosyjski, serbski, hiszpański, syjamski, turecki i
    ukraiński.

    set-language-env wyświetla listę pakietów Debiana, które powinny być
    zainstalowane, gdyż są potrzebne do wykorzystania ustawień. Należy je
    zainstalować albo poprosić administratora o ich zainstalowanie.

    Dodawane linie są otoczone liniami nagłówka i stopki. Ponieważ linie
    te są używane przez set-language-env w celu rozpoznawania dodanych
    linii, prosimy o ich niemodyfikowanie. Można modyfikować linie przed
    linią nagłówka i po linii stopki i te modyfikacje będą zachowane po
    kolejnym uruchomieniu set-language-env.

    Kiedy pakiet language-env zostanie aktualizowany, możesz bezpiecznie
    zaktualizować swoje pliki konfiguracyjne, uruchamiając set-language-env
    i oryginalne ustawienia nie zostaną zmienione. Modyfikacje linii
    dodanych  przez set-language-env  będą  stracone  przy  następnym
    uruchomieniu set-language-env.

OPCJE

    -l jzyk
       określa ulubiony język. Obsługiwane języki:
       be białoruski
       bg bułgarski
       ca kataloński
       da duński
       de niemiecki
       es hiszpański
       fr francuski
       ja japoński
       ko koreański
       lt litewski
       mk macedoński
       pl polski
       ru rosyjski
       sr serbski
       th syjamski
       tr turecki
       uk ukraiński

    -h   Wyświetla komunikat pomocy.

    -v   Tryb gadatliwy, głównie w celu debugowania.

    -s   Wyświetla listę obsługiwanych języków.

    -r   Usuwa z plików konfiguracyjnych wszelkie ustawienia zrobione
       przez set-language-env.

    -N   Nie uruchamia dodatkowego set-language-env. Opcja przeznaczona
       do wewnętrznego użytku.

    -c   W  czasie  wykonanie set-language-env nie używa natywnych,
       specyficznych dla języka (tj. nie-ASCII) znaków (takich jak
       Kanji i ISO-8859-1). Chociaż ta opcja jest pomyślana jako
       przeznaczona do użytku wewnętrznego, może  być  użyta  do
       nadpisania automatycznego wykrywania przez program, czy natywne
       znaki mogą być użyte czy nie, jeśli to wykrywanie nie działa
       dobrze.

    -C   W  czasie  wykonanie  set-language-env  używa  natywnych,
       specyficznych dla języka (tj. nie-ASCII) znaków (takich jak
       Kanji i ISO-8859-1). Chociaż ta opcja jest pomyślana jako
       przeznaczona do użytku wewnętrznego, może  być  użyta  do
       nadpisania automatycznego wykrywania przez program, czy natywne
       znaki mogą być użyte czy nie, jeśli to wykrywanie nie działa
       dobrze.

    -R   Użytkownik root zazwyczaj nie może zapisywać swoich ustawień w
       katalogu  /root,  ponieważ  jest  to  wykrywane  przez
       set-language-env. Ta opcja wyłącza to sprawdzanie.

    -E   Ustawienia są zapisywane w katalogu /etc/skel zamiast w katalogu
       domowym użytkownika. Tylko użytkownik root może używać tej
       opcji.

DODAWANIE OBSŁUGI NOWEGO JĘZYKA

    Aby    dodać    obsługę    nowego   języka,   przeczytaj
    /usr/share/doc/language-env/README.i18n. W skrócie, należy napisać:
    (1) zawartość dodawaną do plików konfiguracyjnych użytkowników,
    (2) plik 'support',
    (3) dokumentację oraz
    (4) plik z ikonką dla tklanguage.
    Proszę o skontaktowanie się z deweloperem language-env.

ZOBACZ TAKŻE

    /usr/share/doc/language-env/README*
       Szczegółowe omówienie każdego języka.

PLIKI

    /usr/share/language-env/*
       Prototypy dodawane do plików konfiguracyjnych.

AUTOR

    Tomohiro KUBOTA <kubota@debian.org>

                  2005/3/13        SET-LANGUAGE-ENV(1)