Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

       sync - opróżnia bufory systemu plików

SKŁADNIA

       sync [opcja]

OPIS

       Dokumentacja  niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
       lub niekompletna.  Autorytatywnym  źródłem  jest  obecnie  dokumentacja
       Texinfo.  Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
              pinfo sync
       lub
              info sync.

       Ta strona podręcznika man opisuje polecenie sync w wersji GNU.

       Polecenie  sync  zapisuje  wszelkie  dane buforowane w pamięci na dysk.
       Może to obejmować (ale nie ogranicza się do tego) zmienione superbloki,
       zmienione  i-węzły,  oraz  opóźnione  odczyty  i  zapisy.  Musi  to być
       zaimplementowane przez jądro: program sync nie  wykonuje  niczego  poza
       wywołaniem systemowej funkcji sync.

       Jądro  systemu  przechowuje  dane  w  pamięci,  by  uniknąć wykonywania
       (stosunkowo  powolnych)  odczytów  i  zapisów  dyskowych.  Poprawia  to
       wydajność,  ale jeżeli komputer pada, w rezultacie mogą zostać utracone
       dane lub  ulec  uszkodzeniu  system  plików.   sync  daje  pewność,  że
       wszystko, co pozostawało w pamięci jest zapisane na dysk.

       Ignorowane są wszelkie argumenty, poza pojedynczo występującymi:

       --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
              kończy działanie.

       --version
              Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

       Napisane przez Jima Meyering.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

       Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

       Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
       This is free software; see the source for copying conditions.  There is
       NO  warranty;  not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
       PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

       fileutils(1).

OD TŁUMACZA

       Zaktualizowano  i  poszerzono  wg  dokumentacji  Texinfo  dla  narzędzi
       plikowych GNU wersji 4.01.