Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    sync - opróżnia bufory systemu plików

SKŁADNIA

    sync [opcja]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo sync
    lub
       info sync.

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie sync w wersji GNU.

    Polecenie sync zapisuje wszelkie dane buforowane w pamięci na dysk.
    Może to obejmować (ale nie ogranicza się do tego) zmienione superbloki,
    zmienione i-węzły, oraz opóźnione odczyty i zapisy. Musi to być
    zaimplementowane przez jądro: program sync nie wykonuje niczego poza
    wywołaniem systemowej funkcji sync.

    Jądro systemu przechowuje dane w pamięci, by uniknąć wykonywania
    (stosunkowo powolnych) odczytów i zapisów dyskowych. Poprawia to
    wydajność, ale jeżeli komputer pada, w rezultacie mogą zostać utracone
    dane lub ulec uszkodzeniu system plików.  sync daje pewność, że
    wszystko, co pozostawało w pamięci jest zapisane na dysk.

    Ignorowane są wszelkie argumenty, poza pojedynczo występującymi:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

    Napisane przez Jima Meyering.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.