Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

   talk - wymiana pisanej na bieżąco informacji z innym użytkownikiem

SKŁADNIA

   talk uytkownik [tty]

OPIS

   Talk to wizualny program komunikacyjny, który kopiuje linie z twojego
   terminala na terminal innego użytkownika.

   Dostępne opcje:

   uytkownik
       Jeżeli życzysz sobie porozmawiać z kimś na twojej własnej
       maszynie, wtedy uytkownik to po prostu nazwa loginu danego
       użytkownika, z którym chcesz porozmawiać. Jeżeli chcesz
       porozmawiać z użytkownikiem na innym hoscie, wtedy uytkownik
       przyjmuje formę 'nazwa_loginu@host'.

   tty   Jeżeli życzysz sobie porozmawiać z kimś kto jest zalogowany
       więcej niż raz, tty może być użyty do wskazania właściwego
       terminala, gdzie tty wygląda następująco 'ttyXX'.

   Kiedy łączysz się z kimś za pomocą talk, program wysyła wiadomość
      Message from TalkDaemon@jego_maszyna...
      talk: connection requested by twój_login@twoja_maszyna.
      talk: respond with: talk twój_login@twoja_maszyna

   do użytkownika z którym chcesz porozmawiać.Z jego punktu widzenia
   odbiorca tej wiadomości powinien odpowiedzieć, pisząc

      talk twój_login@twoja_maszyna

   Nie ma znaczenia z jakiej maszyny odbiorca odpowiada, tak długo jak jego
   nazwa_loginu jest ta sama.Po nawiązaniu połaczenia użytkownicy mogą pisać
   równocześnie, to co napiszą pojawia się w oddzielnych oknach.
   Naciśnięcie kontrol(Ctrl)-L '^L' spowoduje oczyszczenie ekranu z tekstu,
   który wpisywałeś do tej pory. W celu wyjścia z programu naciśnij znak
   przerwania; talk przesunie kursor na koniec ostatniego wiersza i odtworzy
   poprzedni wygląd terminala.

   Pozwolenie na rozmowę może być odmówiona lub przyznana przez użycie
   komendy mesg(1) Na początku(standardowo) rozmowa nie jest zabroniona.
   Niektóre komendy, szczególnie nroff(1) i pr(1), nie zezwalają na
   wiadomości w celu uniemożliwienia "zanieczyszczenia" danych wyjściowych.

PLIKI

   /etc/hosts   aby odszukać nazwę maszyny odbiorcy
   /var/run/utmp aby odszukać terminal odbiorcy

ZOBACZ RÓWNIEŻ

   mail(1), mesg(1), who(1), write(1)

BŁĘDY

   Wersja talk(1) udostępniona z 4.3BSD używa protokołu, który nie jest
   kompatybilny z protokołem używanym w wersji udostępnionej z 4.2BSD
   (SunOS/Solaris używają tego starego protokołu). +.PP Kolejny problem
   może mieć miejsce podczas połaczenia przez point-to-point (SLIP/PPP).W
   celu pozbycia się tego problemu musisz zmienić nazwę hosta na odpowiedni
   dla ciebie adres IP intersejsu SLIP/PPP podczas połączenia.

HISTORIA

   Komenda talk pojawiła się w 4.2BSD.