Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    true - nic nie rób, z powodzeniem

SKŁADNIA

    true

OPIS

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie true w wersji GNU.

    true nie robi nic, poza zwróceniem kodu zakończenia o wartości 0,
    oznaczającym ``powodzenie''. Może być używane jako wypełniacz miejsca w
    skryptach  powłokowych,  wymagających  polecenia  kończącego  się
    powodzeniem, chociaż wbudowane polecenie powłoki `:' (dwukropek) robi
    to samo, szybciej. Ta wersja true zaimplementowana jest jako program
    C, i z tego powodu jest bezpieczniejsza i szybsza niż implementacja w
    postaci skryptu powłoki. Może być bezpiecznie stosowana jako fikcyjna
    powłoka przeznaczona do wyłączania kont.

OPCJE

    Jeżeli ustawiona jest zmienna środowiska POSIXLY_CORRECT, to true
    ignoruje wszelkie argumenty wiersza poleceń, nawet --help i --version,
    gdyż inne postępowanie zmieniłoby oczekiwane zachowanie, na którym może
    polegać część programistów. Jeżeli POSIXLY_CORRECT nie jest ustawione,
    to wywołane z jednym argumentem true rozpoznaje następujące opcje:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>..

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    false(1), test(1), expr(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.