Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    tty - wydrukuj nazwę pliku terminala podłączonego do standardowego
    wejścia

SKŁADNIA

    tty [-s] [--silent] [--quiet] [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie tty w wersji GNU.

    tty wypisuje nazwę pliku terminala podłączonego do standardowego
    wejścia.  Wypisuje `not a tty' (nie tty) jeśli standardowe wejście nie
    jest terminalem.

OPCJE

    -s, --silent, --quiet
       Nic nie wypisuje, zwraca tylko kod zakończenia.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   jeśli standardowe wejście jest terminalem

    1   jeśli standardowe wejście nie jest terminalem

    2   jeśli podano niewłaściwe argumenty

    3   jeśli pojawił się błąd zapisu

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    printenv(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA