Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    vdir - długa postać listy zawartości katalogów

SKŁADNIA

    vdir [opcje] plik[...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo vdir
    lub
       info vdir.

    vdir (instalowane także jako v) jest równoważnikiem ls -l -b; to jest,
    domyślnie pliki listowane są w "długim" formacie, zaś znaki specjalne
    reprezentowane są przez sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem.

ZOBACZ TAKŻE

    ls(1), fileutils(1).