Provided by: vim-common_7.2.330-1ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    vimdiff - edytuj dwie, trzy lub cztery wersje pliku w Vimie i zobacz
    różnice

SYNOPSIS

    vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3 [plik4]]

    gvimdiff

OPIS

    Vimdiff uruchomi Vima z dwoma (trzema lub czterema plikami), każdy z
    nich we własnym oknie. Różnice między plikami zostaną podświetlone.
    Jest to dobry sposób by przeanalizować różnice i przenieść zmiany z
    jednej wersji pliku do innej.

    Zobacz vim(1) by poznać więcej szczegółów o samym Vimie.

    Kiedy  uruchomiony jako gvimdiff zostanie uruchomione GUI (jeśli
    dostępne).

    W każdym oknie zostanie ustawiona opcja 'diff', która spowoduje
    podświetlenie różnic.
    Opcje 'wrap' i 'scrollbind' zostaną ustawione by tekst się wygodnie
    przeglądało.
    Opcja 'foldmethod' zostanie ustawiona na  "diff",  dzięki  czemu
    niezmienione linie zostaną zwinięte. 'foldcolumn' będzie równe 2 aby
    łatwo wyszukiwać, otwierać i zamykać zwinięcia.

OPCJE

    Pionowy podział zostanie użyty do wyrównania linii, tak jakby użyto
    opcji "-O". Aby uzyskać poziomy podział użyj opcji "-o".

    Aby poznać inne opcje zobacz vim(1).

ZOBACZ TAKŻE

    vim(1)

AUTOR

    Większość Vima została napisana przez Brama Moolenaara przy pomocy
    wielu innych osób. Zobacz ":help credits w Vimie.

                 2001 Mar 30            VIMDIFF(1)