Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    w - Pokaż kto jest zalogowany i co robi

SKŁADNIA

    w - [husfV] [uytkownik]

OPIS

    w wyświetla informacje u użytkownikach, zajmujących obecnie maszynę,
    oraz o ich procesach. Nagłówek pokazuje odpowiednio, czas bieżący, czas
    pracy systemu, liczbę zalogowanych użytkowników i obciążenie systemu w
    poprzedniej minucie, w 5 i 15 minutach.

    Dla każdego użytkownika wyświetlane są następujące wpisy:  nazwa
    zgłoszeniowa,  nazwa  tty,  zdalny  host,  czas zgłoszenia, czas
    bezczynności, JCPU, PCPU i linia poleceń ich obecnego procesu.

    Czas JCPU jest czasem zużytym przez wszystkie procesy podwieszone do
    tty.  Nie uwzględnia poprzednich zadań z tła, lecz uwzględnia obecnie
    działające zadania tła.

    Czas PCPU jest czasem, zużywanym przez proces bieżący, nazwany w polu
    "what".

OPCJE LINII POLECEŃ

    -h  Nie drukuj nagłówka.

    -u  Ingnoruje nazwę użytkownika podczas wyszukiwania obecnych czasów
      procesu i cpu. Aby to zademonstrować, zrób "su", a następnie "w" i
      "w -u".

    -s  Uzyj krótkiego formatu. Nie drukuj czasu zgłoszenia, JCPU i PCPU.

    -f  Przełączaj drukowanie pola from (zdalnego hosta). Domyślnie, pole
      from  nie  jest  drukowane, choć administrator systemu może
      wkompilować inną wartość domyślną.

    -V  Wyświetl informację o wersji

    użytkownik
      Pokaż informację jedynie o podanym użytkowniku.

PLIKI

    /etc/utmp informacja o tym, kto jest obecnie  zalogowany  /proc
    informacja procesów

ZOBACZ TKŻE

    free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

AUTORZY

    w został w całości przepisany przez Charlesa Blake, w oparciu o wersję
    Larry'ego Greenfielda <greenfie@gauss.rutgers.edu> i  Michaela  K.
    Johnsona <johnsonm@redhat.com>.

    Raporty o błędach ślij do <procps-bugs@redhat.com>

                 8 Dec 1993               W(1)