Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    wc - wypisz liczbę bajtów, słów i linii w plikach

SKŁADNIA

    wc [-clwL] [--bytes] [--chars] [--lines] [--words]
      [--max-line-length] [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo wc
    lub
       info wc.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie wc w wersji GNU.

    wc (word count) liczy liczbę bajtów, słów oddzielonych białymi znakami,
    oraz znaków końca linii w każdym podanym pliku lub w standardowym
    wejściu (jeśli nie podano żadnego pliku albo podano plik zwany '-').
    Wypisuje jedną linię danych o liczbach dla każdego pliku, a jeśli plik
    ów został podany jako argument, po liczbie(ach) wypisuje nazwę pliku.
    Jeśli podano więcej niż jedną nazwę pliku, wc wypisuje linię końcową
    zawierającą łączne liczby, z nazwą pliku 'total'. Liczby są wypisywane
    w kolejności: linie, słowa, bajty.

    Domyślnie każda z liczb wypisywana jest w wyrównanym do prawej
    7-bajtowym polu, z jedną spacją między polami. Wówczas liczby i nazwy
    plików ładnie wyrównują się w kolumnach. Jednak POSIX wymaga, by
    kolumny były rozdzielone dokładnie jedną spacją. Można wymusić na wc
    przestrzeganie formatu wyjścia zgodnego z POSIX ustawiając zmienną
    środowiska POSIXLY_CORRECT.

    Domyślnie wc wypisuje wszystkie trzy liczby. Opcjami można określić
    wypisywanie tylko niektórych liczb. Kolejne opcje nie unieważniają
    innych, poprzednich, tak więc
       wc --bytes --words
    wypisze liczbę bajtów oraz liczbę słów.

    Z opcją --max-line-length wypisuje długość najdłuższej linii w każdym z
    plików, a jeżeli podano więcej niż jeden plik, to również największą
    (nie sumę) z tych długości.

OPCJE

    -c, --bytes, --chars
       Wypisuje tylko liczbę bajtów.

    -w, --words
       Wypisuje tylko liczbę słów.

    -l, --lines
       Wypisuje tylko liczbę znaków nowej linii.

    -L, --max-line-length
       Wypisuje tylko długość najdłuższej linii.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    sum(1), cksum(1), md5sum(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.