Provided by: ydpdict_1.0.0-1_i386 bug

NAZWA

    ydpdict - interfejs słowników Collinsa i Langenscheidt

SKŁADNIA

    ydpdict [ opcje ]

OPIS

    ydpdict jest korzystającym z biblioteki ncurses interfejsem służącym do
    obsługi  multimedialnych  słowników:  angielsko-polskiego,  polsko-
    angielskiego Collinsa, oraz niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego
    Langenscheidt, wydanych przez Young Digital Planet.

    ydpdict szuka pliku konfiguracyjnego w następujących miejscach (czytany
    jest tylko pierwszy znaleziony plik):

    1)   ~/ydpdict.conf

    2)   ~/.ydpdictrc

    3)   /etc/ydpdict.conf

OPCJE

    -e [--eng]
       Uruchamia słownik angielsko-polski (domyślne).

    -p [--pol]
       Uruchamia słownik polsko-angielski.

    -g [--ger-pol]
       Uruchamia słownik niemiecko-polski.

    -o [--pol-ger]
       Uruchamia słownik polsko-niemiecki.

    -f [--path=ŚCIEŻKA]
       Podaje ścieżkę do plików danych.

    -c [--cdpath=ŚCIEŻKA]
       Podaje ścieżkę do płyty CD.

    -P [--player=ŚCIEŻKA]
       Podaje ścieżkę do odtwarzacza plików WAV.

    -w [--word=SŁOWO]
       Uruchamia słownik i tłumaczy podane słowo.

    -A [--audio=URZĄDZENIE]
       Określa domyślne urządzenie dźwiękowe.

    --version
       Wyświetla wersję programu.

    -h [--help]
       Wyświetla tekst pomocy.

AUTOR

    ydpdict   został   napisany   przez   Wojtka   Kaniewskiego
    <wojtekka@toxygen.net>. Najnowszą wersję można znaleźć pod adresem
    http://toxygen.net/ydpdict/

                1 sierpnia 2007           YDPDICT(1)