Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

       yes - wypisuj bez końca dowolny ciąg znaków

SKŁADNIA

       yes [napis...]
       yes [--help] [--version]

OPIS

       Ta strona podręcznika man opisuje polecenie yes w wersji GNU.

       yes wypisuje argumenty otrzymane w linii poleceń rozdzielone spacjami i
       zakończone znakiem nowej  linii  dopóki  nie  zostanie  zabity.  Jeżeli
       program zostanie uruchomiony bez argumentów, wypisywana jest litera `y'
       i znak nowej linii.

OPCJE

       Wersja  GNU  programu  yes  wywołana  z  dokładnie  jednym   argumentem
       rozpoznaje następujące opcje:

       --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
              kończy pracę.

       --version
              Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

AUTOR

       Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

       Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>..

COPYRIGHT

       Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
       This is free software; see the source for copying conditions.  There is
       NO  warranty;  not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
       PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

       echo(1), printf(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

       Zaktualizowano  i  poszerzono  wg  dokumentacji  Texinfo  dla  narzędzi
       powłokowych GNU wersji 2.0.