Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    yuvsplittoppm - przekształć pliki typu Y, U i V do postaci przenośnej
    pixmapy (ppm)

SKŁADNIA

    yuvsplittoppm nazwa_bazowa szeroko wysoko [-ccir601]

OPIS

    yuvsplittoppm odczytuje trzy pliki, zawierające składowe YUV; są to
    pliki: nazwa_bazowa .Y, nazwa_bazowa .U i nazwa_bazowa.V . Następnie
    zapisuje na standardowe wyjście przenośną pixmapę (plik .ppm).

    Ponieważ pliki YUV nie zawierają nagłówków, wymiary, tzn.  szeroko
    oraz wysoko muszą być podane w linii poleceń.

OPCJE

    -ccir601
       Zakłada, że trójki YUV są przeskalowane do mniejszego zakresu
       zgodnie ze standardem CCIR 601 (MPEG). Inaczej program zakłada,
       że pliki są w standardzie JFIF (JPEG).

ZOBACZ TAKŻE

    ppmtoyuvsplit(1), yuvtoppm(1), ppm(5)

AUTOR

    Marcel Wijkstra <wijkstra@fwi.uva.nl>, na podstawie ppmtoyuvsplit.

                26 sierpnia 93        yuvsplittoppm(1)