Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    zipgrep - znajdź wyrażenie regularne w plikach .zip

SKŁADNIA

    zipgrep [ opcje_egrepa ] [-e] wzorzec plik_zipplik_w_archiwum.|.|.

OPIS

    zipgrep  służy  do  wyszukiwania  wyrażeń  regularnych w plikach
    znajdujących się w pliku .zip za pomocą programu egrep.  Wszystkie
    podane opcje są przekazywane bezpośrednio do programu egrep. Jeżeli
    nie zostały podane nazwy plików znajdujących się w pliku .zip, wówczas
    przeszukiwane są wszystkie pliki w archiwum.

ZOBACZ TAKŻE

    grep(1), egrep(1), fgrep(1), zip(1), unzip(1)

                                  ZIPGREP(1)