Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    zless - pełnoekranowe przeglądanie skompresowanych plików tekstowych

SKŁADNIA

    zless [ nazwa ... ]

OPIS

    Zless pozwala na przeglądanie na ekranie terminala plików tekstowych
    skompresowanych bądź nieskompresowanych. Taki sam efekt można uzyskać
    ustawiając zmienną środowiskową LESSOPEN na "|gzip -cdfq %s", i
    uruchamiając less. Jednakże wystarczająco dużo ludzi uznaje dostępność
    polecenia zless za ważną, żeby to polecenie dostarczać.

ZOBACZ TAKŻE

    zmore(1), less(1)

                                   ZLESS(1)