Provided by: kde-l10n-sr_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    kdesu - Покреће програм са повишеним овлашћењима.

SYNOPSIS

    kdesu [-c] [-d] [-f] [-i-] [-n] [-p] [-r] [-s]
       [-t] [-u] [--nonewdcop] [ [1] [2] [...]]

    kdesu [генеричке-КДЕ-опције] [генеричке-КуТ-опције]

Опис

    КДЕ су је графичко прочеље за уникс наредбу su за КДЕ. Омогућава вам да
    покренете програм под другим корисником, задавши његову лозинку. КДЕ су
    није повлашћен програм, већ користи системску su.

    КДЕ су има једну додатну могућност: може опционо да памти лозинке
    уместо вас. Ако се ослоните на ово, за сваку наредбу треба само
    једанпут да унесете лозинку.

    Овај програм је намењен покретању из командне линије или из .десктоп
    фајлова.

Опције

    -c 
       Задаје да се наредба прослеђена као аргумент извршава под
       кореном. На пример, када пожелите да покренете нови менаџер
       фајлова, унели бисте у одзивник: kdesu-c kfm -sw

    -d   Испис исправљачких података.

    -f 
       Ова опција омогућава ефикасно коришћење КДЕ суа у .десктоп
       фајловима. Говори КДЕ суу да испита фајл задат параметром :
       ако је тај фајл уписив за тренутног корисника, КДЕ су ће
       извршити наредбу под тим корисником; ако није, наредба се
       извршава под задатим корисником (подразумевано је то корен,
       root).

       Параметар обрађује се овако: ако почиње са /, узима се за
       апсолутну путању до фајла; иначе, узима се за име глобалног КДЕ
       поставног фајла. На пример:  да  бисте  подесили  менаџер
       пријављивања КДМ (kdm), могли бисте издати kdesu-c kdmconfig -f
       kdmrc

    -i -
       Задаје икону за употребу у дијалогу лозинке. Можете задати само
       име без наставка.

    -n   Без памћења лозинке. Искључује кућицу Упамти лозинку у дијалогу
       лозинке.

    -p 
       Поставља вредност приоритета, на број између 0 и 100: 0 значи
       најнижи приоритет, а 100 највиши. Подразумевано је 50.

    -r   Стварновременско распоређивање.

    -s   Зауставља демона КДЕ суа, који у позадини кешира прихваћене
       лозинке. Ова могућност такође се може искључити опцијом -n при
       првом покретању КДЕ суа.

    -t   Укључује терминалски излаз. Такође искључује памћење лозинки.
       Ово умногоме служи у исправљачке сврхе; ако желите да покренете
       програм конзолног режима, употребите уместо овога стандардну su.

    -u 
       Иако је најчешћа примена КДЕ суа извршавање наредбе под кореном,
       можете задати било које корисничко име и одговарајућу лозинку.

Види још

    su(1)

    Детаљнија корисничка документација расположива је кроз help:/kdesu
    (унесите овај УРЛ у К-освајач, или извршите khelpcenter help:/kdesu).

Примери

    Извршите kfmclient под корисником pera, с иконом К-освајача у дијалогу
    лозинке:

       kdesu -u pera -i konqueror kfmclient

Аутори

    КДЕ су написали су Герт Јансен  <jansen@kde.org> и Пијетро Иљо
    <iglio@fub.it>.

AUTHOR

    Лори Вотс.