Provided by: wesnoth-1.8-core_1.8-1_i386 bug

ИМЕ

    wesnoth -- "Бој за Веснот", фантазијска стратегија на потезе

ПРЕГЛЕД

    wesnoth [] [__]

ОПИС

    "Бој за Веснот" је фантазијска стратешка игра на потезе.

    Поразите све непријатељске вође добро изабраном војном дружином,
    старајући се успут о изворима злата и селима. Свака јединица има своје
    врлине и мане; да бисте победили, распоредите снаге тако да се истакну
    преимућства, притом спречивши противника да учини то исто. Како
    јединице  постају искусније, добијају нове способности и постају
    снажније. Играјте на свом матерњем језику искушавајући вештине против
    паметног рачунарског противника, или се придружите Веснотовој великој
    заједници играча на вези. Правите  сопствене  посебне  јединице,
    сценарије, походе, и поделите их са другим играчима.

ОПЦИЈЕ

    --bpp 
       поставља вредност BitsPerPixel. Пример: --bpp 32

    -c, --campaign
       скаче директно на мени за избор похода.

    --config-dir 
       задаје  поставни  директоријум  ,  под $HOME или "Моји
       документи\Моје игре" на Виндоузу.

    --config-path
       исписује путању корисничког поставног директоријума и излази.

    -d, --debug
       укључује допунске опције командног режима током игре (више
       детаља     потражите     на     вики    страници
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

    -e, --editor датотека
       директно покреће уређивач мапа у игри. Ако је задата ,
       истоветно са -e --load.

    --fps приказује број кадрова по секунди док тече игра, у углу екрана.

    -f, --fullscreen
       покреће игру преко целог екрана.

    --gunzip .gz
       распакује датотеку, која треба да је у формату ГЗИП, и складишти
       је без наставка .gz. .gz ће бити уклоњена.

    --gzip 
       пакује датотеку у формат ГЗИП, складишти је као .gz и
       уклања .

    -h, --help
       приказује сажетак опција командне линије на стандарном излазу.

    -l, --load 
       учитава позицију из стандардног директоријума сачуваних
       позиција. Ако је задата и опција -e или --editor, покреће се
       уређивач са отвореном мапом из те датотеке. Ако је  у
       ствари директоријум, уређивач ће на њему отворити дијалог за
       учитавање мапе.

    --log-=1,2,...
       поставља ниво озбиљности домена бележења. all се може употребити
       за   поклапање   свих   домена,   а   доступни   су:
       error, warning, info,debug. Подразумеванo се користи error.

    --logdomains
       исписује све домене бележења и излази.

    --max-fps
       број кадрова по секунди које игра може да прикаже, требало би да
       буде између 1 и 1000, а подразумевано је 50.

    -m, --multiplayer
       покреће вишеиграчку партију. Уз ову опцију могу бити употребљене
       још неке, наведене испод (само оне могу пратити --multiplayer).

    --no-delay
       покреће  игру  без  икаквих  застоја,  за пробу графичких
       перформанси. Ово је аутоматски укључено ако се зада --nogui.

    --nocache
       искључује оставу за податке игре.

    --nomusic
       покреће игру без музике.

    --nosound
       покреће игру без звука и музике.

    --path исписује име директоријума са подацима игре и излази.

    -r XxY, --resolution XxY
       поставља резолуцију екрана. Пример: -r 800x600

    --smallgui
       омогућава ниже резолуције екрана, до 800x480, уз измену величине
       неколико елемената сучеља.

    -s, --server [домаћин]
       повезује се са домаћином ако је задат, или са првим сервером у
       поставкама. На пример: --server server.wesnoth.org

    -t, --test
       покреће игру са малим пробним сценариом.

    --validcache
       претпоставља да је кеш ажуран (опасно).

    -v, --version
       приказује број верзије и излази.

    -w, --windowed
       покреће игру унутар прозора.

    --with-replay
       пушта снимак партије учитане опцијом --load.

Опције уз --multiplayer

    Опције посебне по страни у вишеиграчком режиму означене су са , где
     треба заменити бројем стране. То је обично 1 или 2, али зависи од
    броја играча дозвољених за изабрани сценарио.

    --ai_config=
       бира поставну датотеку која се учитава за ВИ управљача ове
       стране.

    --algorithm=
       бира нестандардни алгоритам за ВИ управљање задатом страном.
       Могуће вредности: idle_ai и sample_ai.

    --controller=
       бира управљача за задату страну. Могуће вредности су: human
       (човек) и ai (ВИ).

    --era=
       употребите ово за играње у изабраној епохи уместо подразумеване
       (Default). Епоха се бира кључем; могуће вредности описане су у
       датотеци data/multiplayer/eras.cfg

    --exit-at-end
       излази пошто се сценарио оконча, без приказивања прозора о
       победи/поразу на који би корисник морао да одговори. Ово се
       такође користи за скриптовање проба перформанси.

    --nogui
       покреће  игру  без  графичког сучеља. Мора се јавити пре
       --multiplayer да би имало жељени ефекат.

    --parm=:
       поставља додатне параметре за ову страну, који зависе од опција
       употребљених уз --controller и --algorithm. Обично корисно онима
       који пројектују нове ВИ (још увек није сасвим документовано)

    --scenario=
       бира  вишеиграчки  сценарио  по  кључу.  Подразумеван  је
       multiplayer_The_Freelands.

    --side=
       бира фракцију из текуће епохе за задату страну. Фракција се бира
       кључем;  могуће  вредности  описане  су  у  датотеци
       data/multiplayer.cfg

    --turns=
       поставља број потеза за изабрани сценарио. Подразумевано је 50.

АУТОР

    Написао Дејвид Вајт (David White) <davidnwhite@verizon.net>.
    Уредили Нилс Кнојпер (Nils Kneuper) <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott
    <ott@gaon.net> и Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Ову упутну страницу првобитно је написао Сирил Бутор (Cyril Bouthors)
    <cyril@bouthors.org>.
    Посетите званичну домаћу страницу: http://www.wesnoth.org/

АУТОРСКА ПРАВА

    Ауторска  права  (C)  2003-2009  Дејвид  Вајт  (David  White)
    <davidnwhite@verizon.net>.
    Ово је слободан софтвер; лиценциран је под условима ОЈЛ верзије 2
    (GPLv2), коју издаје Задужбина за слободни софтвер. Нема БИЛО КАКВЕ
    ГАРАНЦИЈЕ; чак ни за КОМЕРЦИЈАЛНУ ВРЕДНОСТ или ИСПУЊАВАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ
    ПОТРЕБЕ.

ПОГЛЕДАТИ ЈОШ

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)