Provided by: wesnoth-1.8-server_1.8-1_i386 bug

ИМЕ

    wesnothd -- вишеиграчки мрежни домар "Боја за Веснот"

ПРЕГЛЕД

    wesnothd [-dv] [-c ] [-p ] [-t ] [-T ]
    wesnothd -V

ОПИС

    Управља  вишеиграчким  партијама  "Боја  за  Веснот".  Погледајте
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration за наредбе које сервер
    прихвата преко клијента (/query ...) или фифоа.

ОПЦИЈЕ

    -c , --config 
       казује домару где се налази поставна датотека. За синтаксу
       погледајте одељак ПОСТАВА СЕРВЕРА испод. Поставу можете поново
       учитати слањем СИГХУП серверском процесу.

    -d, --daemon
       покреће wesnothd као домар.

    -h, --help
       говори вам шта чине опције командне линије.

    --log-=1,2,...
       поставља ниво озбиљности домена бележења. all се може употребити
       за   поклапање   свих   домена,   а   доступни   су:
       error, warning, info,debug. Подразумеванo се користи error, осим
       за домен server где info.

    -p , --port 
       везује сервер за наведени порт. Ако се порт не  наведе,
       подразумевано се користи 15000.

    -t , --threads 
       поставља највећи број радних нити на чекању за мрежни У/И
       (подразумевано: 5, највише: 30).

    -T , --max-threads 
       поставља највећи број радних нити које могу бити створене; ако
       се зада 0, нема ограничења (подразумевано: 0).

    -V, --version
       приказује број верзије и излази.

    -v, --verbose
       укључује исправљачко бележење.

ПОСТАВА СЕРВЕРА

  Општа синтакса је:
    []

       =""

       =",,..."

    [/]

  Глобални кључеви:
    allow_remote_shutdown
       ако се зада no (подразумевано), захтеви за гашење и поновно
       покретање се игноришу осим ако стижу из фифоа. Задајте yes да
       дозволите удаљено гашење на /query администратора.

    ban_save_file
       Пуна или релативна путања до (гзиповане) датотеке коју сервер
       може да чита и пише. Забране ће бити записиване у њу, и читане
       по наредном покретању сервера.

    compress_stored_rooms
       одређује да ли фајл соба треба читати и писати у компресованом
       облику. Подразумевано yes.

    connections_allowed
       број дозвољених веза са исте ИП адресе, 0 значи безброј
       (подразумевно: 5)

    disallow_names
       имена/надимци које сервер не прихвата. Прихватају се * и ? као
       џокери (погледајте glob(7) за више детаља).  Подразумеване
       вредности,  које  се  користе ако се ништа не зада, су:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       путања до фифоа из којег сервер може да чита наредбе (исте као
       /query ... из игре). Ако није задата, спада на уграђену
       (подразумевано: /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       број  дозвољених  порука  за  време  messages_time_period
       (подразумевано: 4)

    messages_time_period
       временски период у секундама који се разматра за откривање
       поплаве порука (подразумевано: 10 секунди)

    motd  порука дана

    new_room_policy
       одређује ко може да ствара нове собе на серверу. Могуће
       вредности су everyone, registered, admin и nobody, дајући
       дозволу,  редом,   свима,   регистрованим   корисницима,
       администраторима и никоме. Подразумевана вредност је everyone.

    passwd лозинка за стицање администраторских овлашћења (путем /query
       admin ).

    replay_save_path
       Директоријум где сервер смешта снимке партија (не заборавите
       пратеће /!). Подразумевано је " (празно), што значи директоријум
       у којем је wesnothd покренут.

    restart_command
       Наредба којом сервер покреће нови серверски процес при наредби
       restart. (Може се издати само преко фифоа. Види поставку
       allow_remote_shutdown.)

    room_save_file
       путања до фајла где се складиште подаци собе. Овај фајл чита
       сервер при покретању, и касније уписује. Ако је празно или није
       задато, собе се не учитавају нити уписују.

    save_replays
       Одређује да ли сервер аутоматски уписује  снимке  партија
       (подразумевно: false).

    versions_accepted
       Запетама раздвојен списак ниски верзија које сервер прихвата.
       Прихватају се * и ? као џокери (подразумевана је верзија
       клијента која одговара верзији сервера)
       Пример: versions_accepted="*" прихвата било коју ниску верзије.

    user_handler
       Име руковаоца корисницима. Тренутно доступни су forum (сервер се
       повезује са пхпББ базом података форума) и sample (примерна
       изведба сучеља руковаоца корисницима, луди  сте  ако  ово
       употребите негде заозбиљно). Подразумевана вредност је forum.
       Такође морате додати одељак [user_handler], в. испод.

  Глобалне ознаке:
    [redirect] ознака за навођење сервера на који се преусмеравају неке
    верзије клијента

       host  адреса сервера на који се преусмерава

       port  порт на који се повезује

       version
           запетама раздвојен списак верзија које се преусмеравају.
           Понаша се исто као и versions_accepted у погледу џокера

    [ban_time] ознака за одређивање згодних кључних речи за привремене
    забране.

       name  Име које упућује на трајање забране.

       time  Трајање. Формат је %d[%s[%d%s[...]]] где s из %s означава
           секунде, m минуте, h сате, D дане, M месеце, Y године, а
           d је број. Ако није дат модификатор, претпостављају се
           минути (m). Пример: time="1D12h30m" значи забрану у
           трајању од једног дана, 12 сати и 30 минута.

    [proxy] ознака која говори серверу да се понаша као посредник и
    прослеђује захтеве повезаних клијената на одређени сервер. Прихвата
    исте кључеве као и [redirect]

    [user_handler]  подешава руковалац корисницима. Доступност кључева
    зависи од тога који је руковалац постављен кључем user_handler. Ако у
    постави  нема  одељка [user_handler], сервер неће пружати услугу
    регистровања надимака.

       db_host
           (за user_handler=forum) име  домаћина  сервера  базе
           података

       db_name
           (за user_handler=forum) име базе података

       db_user
           (за  user_handler=forum) име корисника под којим се
           пријављује у базу података

       db_password
           (за user_handler=forum) лозинка задатог корисника

       db_users_table
           (за user_handler=forum) име табеле у којој пхпББ форуми
           уписују податке о корисницима. Највероватније ће то бити
           <prefiks-tabele>_users (нпр. phpbb3_users).

       db_extra_table
           (за user_handler=forum) име табеле у коју  wesnothd
           уписује своје податке о корисницима. Ову табелу мораћете
           ручно  да   направите,   нпр.:   CREATE   TABLE
           <ime-tabele>(username   VARCHAR(255)  PRIMARY  KEY,
           user_lastvisit INT UNSIGNED  NOT  NULL  DEFAULT  0,
           user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (за user_handler=sample) време по којем регистровани
           надимак истиче (у данима).

    [mail] подешава СМТП сервер кроз који руковалац корисницима шаље пошту.
    Тренутно само за примерни руковалац.

       server Име домаћина удаљеног сервера

       username
           Корисничко име за пријављивање на поштански сервер.

       password
           Корисникова лозинка.

       from_address
           Адреса за одговоре на вашу пошту.

       mail_port
           Порт на којем слуша поштански сервер. Подразумевано 25.

АУТОР

    Написао Дејвид Вајт (David White) <davidnwhite@verizon.net>. Уредили
    Нилс  Кнојпер  (Nils  Kneuper)  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott
    <ott@gaon.net>,  Soliton  <soliton.de@gmail.com> и Томас Баумхауер
    (Thomas Baumhauer) <thomas.baumhauer@gmail.com>. Ову упутну страницу
    првобитно је написао Сирил Бутор (Cyril Bouthors) <cyril@bouthors.org>.
    Посетите званичну домаћу страницу: http://www.wesnoth.org/

АУТОРСКА ПРАВА

    Ауторска  права  (C)  2003-2009  Дејвид  Вајт  (David  White)
    <davidnwhite@verizon.net>.
    Ово је слободан софтвер; лиценциран је под условима ОЈЛ верзије 2
    (GPLv2), коју издаје Задужбина за слободни софтвер. Нема БИЛО КАКВЕ
    ГАРАНЦИЈЕ; чак ни за КОМЕРЦИЈАЛНУ ВРЕДНОСТ или ИСПУЊАВАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ
    ПОТРЕБЕ.

ПОГЛЕДАТИ ЈОШ

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)