Provided by: kde-l10n-sv_4.4.2-0ubuntu7_all bug

NAME

    khangman - Det klassiska hänga gubben spelet för KDE

SYNOPSIS

    khangman [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    KHangMan är ett spel baserat på det välkända Hänga gubben spelet. Det
    är avsett för barn i åldrarna sex och uppåt. Spelet har fyra
    svårighetsgrader: djur (djurord), lätt, normal och svår.

    Ett ord väljs slumpmässigt, bokstäverna är dolda och du måste gissa
    ordet genom att försöka med en bokstav i taget. Varje gång du gissar
    fel bokstav, ritas en del av bilden av en hängd gubbe. Du måste gissa
    ordet innan du blir hängd! Du har tio försök.

    Programmet är en del av KDE:s utbildningsmodul.

SE OCKSå

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/khangman
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/khangman).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på webbsidan för
    KDE:s utbildningsprojekt: http://edu.kde.org/khangman/.

UPPHOVSMäN

    KHangMan  är  skrivet  av  Primoz  Anzur och Anne-Marie Mahfouf
    <annma@kde.org>

    Den här manualsidan är baserad på den som tagits fram av Ben Burton
    <bab@debian.org> för Debian-projektet.

AUTHOR

    Ben Burton.