Provided by: kde-l10n-sv_4.4.2-0ubuntu7_all bug

NAME

    kdeoptions - Gemensamma kommandoradsväljare för alla program som är
    baserade på KDE-biblioteken

SYNOPSIS

    KDE-program [Allmänna KDE-väljare]

VäLJARE

    Följande väljare gäller alla KDE-program:

    --caption titel
       Använd caption som titel i namnlisten.

    --icon ikon
       Använd ikon som programmets ikon.

    --config filnamn
       Använd alternativ inställning filnamn

    --nocrashhandler
       Inaktivera kraschhantering, för att skapa minnesdumpar.

    --waitforwm
       Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare.

    --style stil
       Ställer in stilen för programmets grafiska gränssnitt.

    --geometry geometri
       Ställer in geometrin för klientens grafiska huvudkomponent.

SE OCKSå

    qtoptions(7)

UPPHOVSMäN

    Manualsidan skriven av Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTHOR

    Lauri Watts.