Provided by: kde-l10n-sv_4.4.2-0ubuntu7_all bug

NAME

    kbuildsycoca4 - Bygger om systemets inställningscache.

SYNOPSIS

    kbuildsycoca4 [--nosignal | --incremental | --help | --help-qt |
           --help-kde | --help-all | --author | -v, --version |
           --license]

BESKRIVNING

    kbuildsycoca4, as part of the KDE command line tools ensures the proper
    operation of KDE by reading in all the .desktop, .directory, .kimgio
    and .protocol files to constructs a binary database.

    KDE använder själv databasen när det arbetar, för att tillhandahålla
    inställningsinformation som program behöver för att köra.

    This tool is part of ksycoca, which stands for KDE System Configuration
    Cache

VäLJARE

    --nosignal
       Don’t signal applications

    --incremental
       Incremental Update

    --help Visa hjälp om väljare

    --help-qt
       Visa Qt-specifika väljare

    --help-kde
       Visa KDE-specifika väljare

    --help-all
       Visa alla väljare

    --author
       Visa information om upphovsman

    --version
       Visa versionsinformation

    --license
       Visa licensinformation

ANVäNDNING

    Ett standardsätt att köra programmet är att helt enkelt ange följande
    kommando vid promptern: kbuildsycoca4

FILER

    /tmp/kde-$USER/ksycoca
       ...

MILJöVARIABLER

    $KDEDIRS
       Anger vilka kataloger som är en del av KDE-installationerna

SE OCKSå

    kdeinit4

FEL

    Det  finns  troligen  en  massa  fel.  Använd  bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org för att rapportera dem.

AUTHOR

    Darian Lanx <content@openprojects.net>.

                 2001-04-25         KBUILDSYCOCA4(8)