Provided by: kde-l10n-sv_4.4.2-0ubuntu7_all bug

NAME

    kded4 - KDE demon - utlöser uppdateringar av Sycoca-databasen vid
    behov.

SYNOPSIS

    kded4 [--help] [Allmänna väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare] [--check]

BESKRIVNING

    kded4 är ansvarig för att skapa sycoca-filen, dvs. den binära cache av
    tjänsttyper, Mime-typer och tjänster för en viss användare.

    Den övervakar katalogerna som innehåller .desktop-filer. När en fil
    läggs till eller tas bort, väntar den 5 sekunder (i händelse av en
    serie uppdateringar), och startar därefter kbuildsycoca.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
       Visa information om upphovsman.

    --help Visa hjälp om väljare.

    --help-all
       Visa alla väljare.

    --help-kde
       Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
       Visa Qt-specifika väljare.

    --license
       Visa licensinformation.

    -v --version
       Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

    --check
       Kontrollera bara Sycoca-databasen en gång.

ANVäNDNING

    Om kded4 anropas utan väljare och redan kör, visar den meddelandet:

       KDE-demonen (kded) kör redan.

    Om kded4 anropas med kded4 --check, uppdaterar den KDE:s sycoca genom
    att använda kbuildsycoca.

SE OCKSå

    kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca(8)

FEL

    Det  finns  troligen  en  massa  fel.  Använd  bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org för att rapportera dem.

AUTHORS

    David Faure <faure@kde.org>, Waldo Bastian <bastian@kde.org>.

                 2008-11-12             KDED4(8)