Provided by: kde-l10n-sv_4.4.2-0ubuntu7_all bug

NAME

    kdeinit4 - Starta alla andra KDE-program och kdeinit laddningsbara
    moduler (KLM:er).

SYNOPSIS

    kdeinit4 [--help] [--no-fork | --no-kded | --suicide] [+program |
        program]

BESKRIVNING

    kdeinit4 är ett startprogram av processer som något liknar det berömda
    programmet init som används för att starta Unix. Det kör KDE-program
    och kdeinit laddningsbara moduler (KLM:er), som startas effektivare.

    Att använda kdeinit4 för att starta KDE-program gör att ett typiskt
    KDE-program startar ett  antal  gånger  snabbare  och  reducerar
    minnesåtgång med en avsevärd mängd.

    kdeinit4 är länkat med alla bibliotek som ett typiskt KDE-program
    behöver. Med denna teknik går det mycket fortare att starta ett
    program, eftersom bara själva programmet måste länkas, medan annars
    programmet samt alla bibliotek det använder måste länkas.

NACKDELAR

    Processnamnet för program som startas via kdeinit4 är "kdeinit4".
    Problemet kan delvis lösas genom att ändra programnamnet som visas av
    ps. Dock ser program som killall bara kdeinit4 som processnamn. För att
    komma runt det, använd kdekillall (från kdesdk/scripts) för program
    startade via kdeinit4.

VäLJARE

    --help Visa hjälp om väljare

    --no-fork
       Starta inte en ny process, dvs. avsluta inte förrän programmen
       som körs avslutas

    --no-kded
       Starta inte kded

    --suicide
       Avsluta när inga KDE-program finns kvar som kör

    +program
       kör program och hantera begäran

    program
       kör program utan att hantera någon begäran

ANVäNDNING

    Ett vanligt sätt att köra programmet är att helt enkelt ange följande
    kommando kdeinit4 program eller kdeinit4 +program

FILER

    /tmp/kde-$USER/kdeinit4_$INSTANCE
       ...

MILJöVARIABLER

    $HOME Anger nuvarande användares hemkatalog

    $KDE_HOME_READONLY
       Anger om nuvarande användares hemkatalog är skrivskyddad

    $KDE_IS_PRELINKED
       Om angiven, talar om för kdeinit4 att KDE-program är förlänkade.

       (Förlänkning är en process som gör det möjligt att snabba upp
       den dynamiska länkningsprocessen.)

    $KDE_DISPLAY
       Om angiven, talar om för kdeinit4 att det kör  på  ett
       KDE-skrivbord.

SE OCKSå

    kded, kdekillall

FEL

    Det  finns  troligen  en  massa  fel.  Använd  bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org för att rapportera dem.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>, Mario Weilguni <mweilguni@sime.com>,
    Lubos Lunak <l.lunak@kde.org>.

                 2008-10-03            KDEINIT4(8)