Provided by: kde-l10n-sv_4.4.2-0ubuntu7_all bug

NAME

    nepomukserver - KDE-demon - Nepomuk-serverprogrammet.

SYNOPSIS

    nepomukserver [--help] [Allmänna väljare] [Qtâ¢-väljare]
           [KDE-väljare]

BESKRIVNING

    nepomukserver  startar  Nepomuk-servern,  som  hanterar  alla
    Nepomuk-tjänster      och      tillhandahåller     ett
    DBus-programmeringsgränssnitt.

    Det använder nepomukservicestub för att köra alla  inställda
    Nepomuk-tjänster.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
       Visa information om upphovsman.

    --help Visa hjälp om väljare.

    --help-all
       Visa alla väljare.

    --help-kde
       Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
       Visa Qtâ¢-specifika väljare.

    --license
       Visa licensinformation.

    -v --version
       Visa versionsinformation

SE OCKSÃ¥

    nepomukservicestub(8)

FEL

    Det  finns  troligen  en  massa  fel.  Använd  bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org för att rapportera dem.

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>.

                 2009-04-28         NEPOMUKSERVER(8)